Translation: from ukrainian

розвідка

Look at other dictionaries:

 • розвідка — I и, ж. Наукове дослідження, наукова праця з будь якого питання. II и, ж., діал. Жінка, яка розірвала шлюб з чоловіком. III и, ж. 1) Дія за знач. розвідати, розвідувати. •• На ро/звідки з метою дізнатися шляхом …   Український тлумачний словник

 • розвідка — [ро/зв ідка] дкие, д. і м. в ідз ц і, р. мн. док …   Орфоепічний словник української мови

 • розвідка — розведена жінка [VI,VII] …   Толковый украинский словарь

 • розвідка — 1) (здобування відомостей про ворога, місцевість тощо), розвідини; пошук (із захопленням документів, полоненого тощо) 2) (розвідувальна служба, організація); аґентура (перев. чужоземна) 3) див. твір 1) …   Словник синонімів української мови

 • розвідка — 3 іменник жіночого роду розвідування; група; організація розвідка 1 іменник жіночого роду дослідження розвідка 2 іменник жіночого роду, істота розведена жінка діал …   Орфографічний словник української мови

 • геологічна розвідка — Див. розвідка родовищ корисних копалин …   Гірничий енциклопедичний словник

 • аерогеофізична розвідка — аэрогеофизическая разведка aerogeophysical exploration geophysikalische Luftaufnahme сукупність методів вимірювання природних або штучно наведених фізичних полів Землі апаратурою, встановленою на літальному апараті (літаку, гелікоптері тощо). А.р …   Гірничий енциклопедичний словник

 • Пошуки і розвідка твердих корисних копалин — Розвиток розвідувального Б. на тверді копалини пов язаний з винаходом швейцарцем Ж.Лєшо алмазного бура (1862). У 1899 амер. інж. Дейвісом запропоноване дробове Б. Розвідувальне Б. на тверді к.к. здійснюється в осн. роторним способом, на який… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • геохімічні пошуки і розвідка родовищ корисних копалин — геохимические поиски и разведка месторождений полезных ископаемых geochemical prospecting and exploration geochemische Aufsuchen und Erkundung методи, що базуються на дослідженні закономірностей розміщення хімічних елементів у літосфері,… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • гравіметрична розвідка — гравиметрическая разведка gravimetric prospecting gravimetrische Erkundung, Gravimetermessungen один із методів геофізики, що базується на вивченні гравітаційного поля Землі. Об єкти Г.р. щільні неоднорідності земної кори, що створюють аномалії в …   Гірничий енциклопедичний словник

 • експлуатаційна розвідка — эксплуатационная разведка mining exploration, mining prospecting *Abbauerkundung найбільш детальна стадія геолого розвідувальних робіт, що проводяться в процесі розробки родовища. Планується і здійснюється спільно з планами розвитку гірничих… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.