Translation: from bulgarian

размърдвам

 • 1 размърдвам

  1. stir,move
  2. прен. stir (up), rouse
  размърдвам си мозъка use o.'s mind
  размърдвам се bestir o.s., liven up, awake, spring into activity, get going
  разг. get cracking, sl. make a move
  размърдай се! get a move on. размътвам, размътя trouble, stir up, ruffle, muddy, make turbid
  размърдвам мозъка на bemuse, addle s.o.'s brains
  (питие) fuddle, muddle
  размърдвам ума/главата на addle the wits/the head of, unsettle the judgment of
  размърдвам се become turbid/muddy
  (за ум) become fuddled/muddled
  * * *
  размъ̀рдвам,
  гл.
  1. stir, move;
  2. прен. stir (up), rouse; galvanize (s.o. into doing s.th.); \размърдвам мозъка си use o.’s mind; разг. use o.’s loaf; get o.’s brain into gear;
  \размърдвам се bestir o.s., liven up, awake, spring into activity, get going; разг. get cracking, jump to it, sl. make a move; размърдай се! get a move on; разг. make it snappy! move it! snap into it! pull/get your finger out.
  * * *
  stir; move; awake (прен.); bestir (се); hustle
  * * *
  1. (за ум) become fuddled/ muddled. 2. (питие) fuddle, muddle 3. stir,move 4. РАЗМЪРДВАМ ce become turbid/muddy 5. РАЗМЪРДВАМ ce bestir o.s., liven up, awake, spring into activity, get going 6. РАЗМЪРДВАМ мозъка на bemuse, addle s.o.'s brains 7. РАЗМЪРДВАМ си мозъка use o.'s mind 8. РАЗМЪРДВАМ ума/главата на addle the wits/the head of, unsettle the judgment of 9. прен. stir (up), rouse 10. разг. get cracking, sl. make a move 11. размърдай се! get a move on. размътвам, размътя trouble, stir up, ruffle, muddy, make turbid

  Български-английски речник > размърдвам

 • 2 размърдвам

  гл remuer, agiter; размърдвам се 1. se remuer, s'agiter; 2. прен s'actionner, s'activer; разг se secouer.

  Български-френски речник > размърдвам

 • 3 размърдвам се

  stir

  Български-английски речник > размърдвам се

Look at other dictionaries:

 • размърдвам — гл. раздвижвам, треса, разтърсвам, разлюлявам, мърдам, друсам, раздрусвам, клатя, разклащам, бърникам, разбърниквам гл. размествам, разтиквам, разбутвам, разреждам, мръдвам, помръдвам гл. смесвам, умесвам, размесвам гл. разбърквам, разхвърлям,… …   Български синонимен речник

 • размърдвам се — гл. раздвижвам се, мръдвам, помръдвам, разшавам се, шавам, разшетвам се, разтърчавам се, разтичвам се, движа се, гъмжа …   Български синонимен речник

 • шавам — гл. движа се, раздвижвам се, мърдам, помръдвам, разшавам се, размърдвам се гл. пъпля, лазя, пълзя, гъмжа гл. кръшкам, клинча, отбягвам, шикалкавя, лавирам, не изпълнявам гл. въртя се, не ме свърта на едно място гл. движа, раздвижвам, размърдвам,… …   Български синонимен речник

 • бърникам — гл. бъркам, ровя, чопля, тършувам, бутам, разбутвам, разбърквам, размърдвам, размествам гл. пипам с пръсти, въртя в ръцете си, пипам, опипвам …   Български синонимен речник

 • въртя — гл. завъртвам, превъртам, навъртвам, движа, направлявам, управлявам гл. протакам, бавя, отлагам, отклонявам гл. изопачавам, извъртвам, преиначавам, изменям, извивам, изкривявам, лавирам, мамя, разигравам, разкарвам гл. занасям, лъжа, заблуждавам… …   Български синонимен речник

 • движа — гл. тикам, тласкам, подтиквам, придвижвам, приближавам, насочвам, местя, премествам, размествам гл. мърдам, размърдвам, помръдвам, клатя, разклащам, поклащам, клатушкам, кандилкам, друсам, раздрусвам, подрусвам, треса, разтърсвам, раздвижвам гл.… …   Български синонимен речник

 • заклащам — гл. клатя, клатушкам, кандилкам, мърдам, размърдвам, друсам, раздрусвам, тръскам, люлея, люшкам, движа, раздвижвам, разклащам, олюлявам, залюлявам, треса, поклащам, полюлявам, разлюлявам, разтърсвам …   Български синонимен речник

 • мърдам — гл. шавам, движа се, местя се, вървя, отмествам се, отдръпвам се, отстранявам се, оттеглям се гл. движа, раздвижвам, тикам, тласкам, клатя, друсам, разклащам, помръдвам, размърдвам, раздрусвам, примърдвам, местя, размествам, отмествам гл. кръшкам …   Български синонимен речник

 • поклащам — гл. клатя, друсам, мърдам, люлея, разклащам, размърдвам, раздрусвам, разлюлявам, подрусвам, помръдвам, полюлявам …   Български синонимен речник

 • помръдвам — гл. разклащам, размърдвам, раздвижвам, мърдам, клатя, движа, друсам, люлея гл. отмествам, отделям, дръпвам, отдръпвам гл. шавам, разшавам …   Български синонимен речник

 • поотмествам — гл. отмествам, отстранявам, отдръпвам, оттеглям, отделям, поодръпвам, поотстранявам, измествам, размествам, размърдвам, поизмествам, поразмествам, поразмърдвам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.