Translation:

прокиснал

 • 1 прокиснал

  turned sour
  (за вино и пр.) foxy, turned foxy
  * * *
  turned sour
  * * *
  1. (за вино и пр.) foxy, turned foxy 2. turned sour

  Български-английски речник > прокиснал

 • 2 прокиснал

  кислый
  * * *
  проки́снал п
  кислый /прокисший/

  Български-руски речник > прокиснал

 • 3 foxy

  {'fɔksi}
  1. лисичи, лисичев, прен. хитър, лукав
  2. червеникавокафяв
  3. покрит с кафяви петна (от влага и пр.), плесенясал
  4. прокиснал (за спиртни напитки)
  5. вонящ, миризлив
  6. sl. ам. хубав, апетитен (за момиче)
  * * *
  {'fъksi} a 1. лисичи, лисичев; прен. хитър, лукав; 2. червеникав
  * * *
  прокиснал; лисичи; лисичев;
  * * *
  1. sl. ам. хубав, апетитен (за момиче) 2. вонящ, миризлив 3. лисичи, лисичев, прен. хитър, лукав 4. покрит с кафяви петна (от влага и пр.), плесенясал 5. прокиснал (за спиртни напитки) 6. червеникавокафяв
  * * *
  foxy[´fɔksi] adj 1. лисичи; прен. хитър, лукав; 2. червеникавокафяв; 3. покрит с кафяви петна (от влага и пр.); 4. прокиснал (за спиртни напитки); to run \foxy прокисвам (за бира и пр.), вкисвам се; 5. вонящ, миризлив, смрадлив; 6. разг. привлекателен, секси (особ. за жена); FONT face=Times_Deutsch◊ adv foxily.

  English-Bulgarian dictionary > foxy

 • 4 sour

  {'sauə}
  I. 1. кисел (и за почва)
  2. вкиснал, прокиснал, прен. кисел, сърдит, раздразнителен, рязък
  3. (под) квасен
  4. ам. некачествен, незадоволителен, негоден
  5. неприятен, противен
  II. 1. прокисвам се, вкисвам се, прен. развивам се зле, провалям се, пропадам, излизам несполучлив/неуспешен
  2. огорчавам се, озлобявам се
  III. n ам. коктейл с лимон
  * * *
  {'sauъ} а 1. кисел (и за почва); 2. вкиснал, прокиснал; прен. ки(2) {'sauъ} v 1. прокисвам се, вкисвам се; прен. развивам се зле{3} {'sauъ} n ам. коктейл с лимон.
  * * *
  огорчавам; вкисвам се; вкиснал; вкиснат; раздразнителен; кисел;
  * * *
  1. (под) квасен 2. i. кисел (и за почва) 3. ii. прокисвам се, вкисвам се, прен. развивам се зле, провалям се, пропадам, излизам несполучлив/неуспешен 4. iii. n ам. коктейл с лимон 5. ам. некачествен, незадоволителен, негоден 6. вкиснал, прокиснал, прен. кисел, сърдит, раздразнителен, рязък 7. неприятен, противен 8. огорчавам се, озлобявам се
  * * *
  sour[sauə] I. adj 1. кисел (и за почва); 2. вкиснал; подквасен; 3. прен. кисел, раздразнителен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv sourly; 4. ам. sl който не струва нищо, неизгоден; II. n ам. подкиселена напитка (с лимон и пр.); III. v 1. вкисвам (се); 2. прен. правя (ставам) мрачен, огорчавам, озлобявам (се); \soured by disappointments огорчен от много разочарования.

  English-Bulgarian dictionary > sour

 • 5 dick

  dick adj 1. дебел, пълен (човек); 2. гъст (коса, течност); 3. пресечен, прокиснал (мляко); 4. подут, отекъл (бузи и др.); Süßigkeiten machen dick От сладките неща се пълнее; 5 mm dick С дебелина 5 мм; dicke Suppe Гъста супа; Ein dickes Lob Голяма похвала; umg dicker Schädel дебела глава; umg ein dickes Fell haben дебелокож съм, не съм чувствителен; mit jmdm. durch dick und dünn gehen вървя през огън и вода с някого. II.
  * * *
  a дебел; гъст (за течност) е Milch гъсто, прокиснало мляко; гов е Freundschaft сърдечно приятелство; sich machen гов перча се, надувам се; mit einem durch und dьnn gehen вървя с някого през огън и вода.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dick

 • 6 turned sour

  прокиснал;

  English-Bulgarian dictionary > turned sour

 • 7 besaigre

  adj. (du lat. bis et aigre) ост. вкиснат, прокиснал ( за вино).

  Dictionnaire français-bulgare > besaigre

 • 8 piqué2,

  e adj. (de piquer) 1. ухапан (от насекомо); 2. прояден (от червей, молец); 3. покрит с точки, петна; 4. стипчив, прокиснал (за вино); 5. муз. пицикато; 6. разг. смахнат; обиден, докачен. Ќ n'être pas piqué2, des vers (des hannetons) разг. добре съм.

  Dictionnaire français-bulgare > piqué2,

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.