Translation: from bulgarian

прокиснал

Look at other dictionaries:

  • прокиснал — гл. вкиснал, кисел, сърдит, раздразнителен, рязък …   Български синонимен речник

  • вкиснал — гл. прокиснал, кисел, сърдит, раздразнителен, рязък …   Български синонимен речник

  • кисел — прил. сърдит, без настроение, намусен, навъсен, нацупен, намръщен, раздразнителен, зъл, лют, горчив, суров прил. вкиснал, прокиснал, рязък прил. груб, невъзпитан прил. начумерен, в лошо настроение прил. ядосан, сръдлив прил …   Български синонимен речник

  • престоял — гл. стар, остарял, прокиснал, вкиснал се, артисал …   Български синонимен речник

  • раздразнителен — прил. сприхав, избухлив, нервен, буен, чувствителен, кисел, разлютен, възбудим, гневен, сръдлив, капризен, нервозен, раздразним, заядлив, предизвикателен, докачлив прил. възбудителен, възбуждащ, дразнещ, блазнещ, съблазнителен, пикантен прил.… …   Български синонимен речник

  • рязък — прил. категоричен, прям, отсечен, смел, дързък, решителен, безусловен, абсолютен, заповеден, повелителен, нетърпящ възражение прил. внезапен прил. остър, крут, резлив, пронизителен прил. груб, обиден прил. високомерен, надменен, арогантен,… …   Български синонимен речник

  • сърдит — прил. недоволен, кисел, навъсен, намусен, нацупен, намръщен прил. троснат, груб, сопнат, отсечен прил. лют, разлютен, възбуден, яростен, раздразнен, гневен, нервиран, разядосан, разсърден, озверен, освирепял, бесен, разярен, разбеснял се,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.