Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

прескачам

 • 1 прескачам

  прескокна 1. jump over; vault over
  (през нещо) spring/leap across
  2. (при четене и пр.) skip. omit; leave out
  (ден, седмица пропускам) не прескача ден he never misses a day
  машината ми прескача my typewriter misses letters
  3. (за сърце) miss a beat
  прескачам донякъде hop/skip/nip over/across to
  прескачам до някого drop/pop in on s.o.
  прескачам трапа прен. turn the corner
  * * *
  преска̀чам,
  и преско̀кна гл.
  1. jump over; vault over; ( през нещо) spring/leap across;
  2. ( при четене и пр.) skip, omit; leave out; ( ден, седмица; пропускам) не прескача ден he never misses a day;
  3. (за сърце) miss a beat; • \прескачам до Гърция за една седмица skip over to Greece for a week; \прескачам до някого drop/pop in on s.o.; \прескачам до някъде hop/skip/nip over/across to; \прескачам трапа прен. turn the corner.
  * * *
  get over; hop{hOp}; jump; jump over: прескачам a fence - прескачам ограда; leap; overleap; miss (пропускам): You have прескачамed two pages. - Прескочил си две страници.; vault (особено като се подпирам на нещо)
  * * *
  1. (ден, седмица 2. (за сърце) miss a beat 3. (през нещо) spring/leap across 4. (при четене и пр.) skip. omit;leave out 5. ПРЕСКАЧАМ до някого drop/pop in on s.o. 6. ПРЕСКАЧАМ донякъде hop/skip/nip over/across to 7. ПРЕСКАЧАМ трапа прен. turn the corner 8. машината ми прескача my typewriter misses letters 9. прескокна jump over;vault over 10. пропускам) не прескача ден he never misses a day

  Български-английски речник > прескачам

 • 2 прескачам

  spark

  Български-Angleščina политехнически речник > прескачам

Look at other dictionaries:

 • прескачам — гл. рипам, скачам, прехвърлям се, премятам се, преминавам гл. отминавам, изоставям, напущам, пропущам гл. подскачам …   Български синонимен речник

 • изпускам — гл. изтървавам, отпущам, изтърсвам, губя, изгубвам, загубвам гл. пропускам, забравям, изоставям гл. прескачам гл. издавам, отделям, изхвърлям, излъчвам гл. спускам, падам, отпускам се гл. оставям, напускам, зарязвам, прек …   Български синонимен речник

 • изпущам — гл. изпускам, изтървавам, отпущам, изтърсвам, губя, изгубвам, загубвам гл. пропускам, забравям, изоставям гл. прескачам гл. извличам, екстрахирам, капя …   Български синонимен речник

 • подскачам — гл. скачам, рипам, подрипвам, играя, припкам, хопвам се, друсам се гл. клатя се, люлея се, отскачам, изскачам гл. прескачам …   Български синонимен речник

 • прекрачвам — гл. крача, вървя, прескачам, скачам, престъпвам, преминавам …   Български синонимен речник

 • пропускам — гл. пропущам, изпускам, изпущам, пускам, изтървавам, изоставям, пренебрегвам, забравям, проигравам гл. прескачам, отминавам гл. пропилявам, похабявам, изгубвам …   Български синонимен речник

 • скачам — гл. рипам, подрипвам, хопвам се, хвърлям се, подскачам, подскоквам, играя, лудувам гл. мятам се гл. прескачам гл. спускам се, смъквам се, слизам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.