Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

през

 • 1 Alsatia

  Alsatia[æl´seiʃə] n 1. ост. Елзас; 2. ист. и прен. част от квартала Whitefriars в Лондон, където през ХVI и ХVII в. намирали убежище престъпници и длъжници.

  English-Bulgarian dictionary > Alsatia

 • 2 Anzac

  {'ænzæk}
  n австралийски/новозеландски войник
  * * *
  {'anzak} n австралийски/новозеландски войник.
  * * *
  n австралийски/новозеландски войник
  * * *
  Anzac[´ænzæk] I. n 1. pl австралийски и новозеландски военни части през Първата световна война; 2. sing австралийски или новозеландски боец; II. adj на (от) австралийски или новозеландски войски; \Anzac Day 25 април 1915, денят, в който австрийските и новозеландските части дебаркират в Галиполи.

  English-Bulgarian dictionary > Anzac

 • 3 Billy Yo

  Billy Yo[´bili¸jɔ] n бърз танц, модерен през 70-те години.

  English-Bulgarian dictionary > Billy Yo

 • 4 Black Death

  {'blæk'deθ}
  n ист. чумната епидемия в Европа (XIV в.)
  * * *
  {'blak'ded} n ист. чумната епидемия в Европа (XIV в.)
  * * *
  чума;
  * * *
  n ист. чумната епидемия в Европа (xiv в.)
  * * *
  Black Death[´blæk¸deu] n чума (обикн. епидемията през 1349 г.).

  English-Bulgarian dictionary > Black Death

 • 5 Black Muslims

  Black Muslims[´blæk¸mʌslimz] n братство на черните мюсюлмани, религиозна политическа негърска организация в САЩ, основана през 1930 г.

  English-Bulgarian dictionary > Black Muslims

 • 6 Central Powers

  Central Powers[´sentrəl¸pauə:z] n Централни сили, съюзът между Германия и Австро-Унгария и съюзниците им - България и Турция (през Първата световна война).

  English-Bulgarian dictionary > Central Powers

 • 7 Danelagh

  Danelagh, Danelaw [´dein¸lɔ:] n ист. частта от Англия, намираща се под властта на викингите през и Х в.

  English-Bulgarian dictionary > Danelagh

 • 8 Derby

  {'da:bi}
  1. конно надбягване, дерби
  2. състезание (автомобилно и пр.), което предизвиква голям интерес
  d. ам. бомбе, вид здрава висока обувка
  DERBY dog куче, случайно излязло на пистата, прен. непредвиден неприятен посетител, непредвидена неприятна случка
  * * *
  {'da:bi} n 1. конно надбягване, дерби; 2. състезание (автомобил
  * * *
  дерби;
  * * *
  1. d. ам. бомбе, вид здрава висока обувка 2. derby dog куче, случайно излязло на пистата, прен. непредвиден неприятен посетител, непредвидена неприятна случка 3. конно надбягване, дерби 4. състезание (автомобилно и пр.), което предизвиква голям интерес
  * * *
  Derby[´da:bi] n 1. конно надбягване, дерби; \Derby day ежегодни конни надбягвания през юни в Епсъм (Англия); ежегодни конни надбягвания в Чърчил Даунс, щат Кентъки (САЩ); 2. (d.) [´də:bi] ам. бомбе; 3. важно състезание (автомобилно, мотоциклетно и пр.); \Derby dog куче, което излиза случайно на пистата; прен. непредвидена неприятна случка; неуместна забележка.

  English-Bulgarian dictionary > Derby

 • 9 Domesday

  вж. doomsday
  * * *
  = doomsday.
  * * *
  вж. doomsday
  * * *
  Domesday (Book) [´du:mz¸dei (¸buk)] n ист. "Книга на Страшния съд", първи пълен опис на земите и населението в Англия, създадена по заповед на Вилхелм I Завоевател през 1086 г.

  English-Bulgarian dictionary > Domesday

 • 10 Earth Day

  Earth Day[´ə:u¸dei] n ден на земята (празник през април, посветен на околната среда).

  English-Bulgarian dictionary > Earth Day

 • 11 February

  {'februəri}
  n февруари
  * * *
  {'februъri} n февруари.
  * * *
  февруари;
  * * *
  n февруари
  * * *
  February[´februəri] n февруари; in \February през февруари; on the second of \February на втори февруари.

  English-Bulgarian dictionary > February

 • 12 Fenian

  Fenian[´fi:njən] I. n член на ирландска революционна организация, основана в Америка през 40-те години на ХIХ в. за борба срещу английското владичество; II. adj свързан с (принадлежащ към) тази организация.

  English-Bulgarian dictionary > Fenian

 • 13 Georgian

  {'dʒɔ:dʒən}
  I. a грузински
  II. 1. грузинец
  2. грузински език
  III. n жител на щата Джорджия
  IV. a на/от епохата на царуването на английските крале Джордж I-IV (XVIII в.) и Джордж V-VI (XX в.)
  * * *
  {'jъ:jъn} I. а грузински; П. п 1. грузинец; 2. грузинс(2) {'jъ:jъn} n жител на щата Джорджия. {3} а на/от епохата на царуването на английските крале Дж
  * * *
  грузински; грузинец;
  * * *
  1. i. a грузински 2. ii. грузинец 3. iii. n жител на щата Джорджия 4. iv. a на/от епохата на царуването на английските крале Джордж i-iv (xviii в.) и Джордж v-vi (xx в.) 5. грузински език
  * * *
  Georgian[´dʒɔ:dʒiən] I. adj за (от) епохата на английските крале Джордж I, II, III (през ХVIII в.) или Джордж V. II. n жител на щат Джорджия; III. adj който се отнася до щат Джорджия. IV. n 1. грузинец; 2. грузински език; V. adj грузински.

  English-Bulgarian dictionary > Georgian

 • 14 K-ration

  {'kei,ræʃn}
  n ам. воен. индивидуална дажба (от консерви)
  * * *
  {'kei,rashn} n ам. воен. индивидуална дажба (от консерви).
  * * *
  n ам. воен. индивидуална дажба (от консерви)
  * * *
  K-ration[´kei¸ræʃən] n ам. воен. индивидуална дажба ( консерви) през Втората световна война.

  English-Bulgarian dictionary > K-ration

 • 15 Maquis

  {'mæki:}
  1. n фр. маки (френски партизански отряди през Втората световна война)
  2. френски партизани
  * * *
  {'maki:} n фр. 1. маки (френски партизански отряди през Вторат
  * * *
  1. n фр. маки (френски партизански отряди през Втората световна война) 2. френски партизани
  * * *
  Maquis[ma:´ki:] n фр. (sing и pl) маки, наименование на френските партизани по време на Втората световна война.

  English-Bulgarian dictionary > Maquis

 • 16 Methodism

  {'mеθədizm}
  n рел. методизъм
  * * *
  {'mеdъdizm} n рел. методизъм.
  * * *
  методизъм;
  * * *
  n рел. методизъм
  * * *
  Methodism[´meuə¸dizəm] n рел. методизъм, протестантска секта основана през ХVIII в. от английския свещеник Джон Уесли.

  English-Bulgarian dictionary > Methodism

 • 17 New Style

  {'nju:,stail}
  n нов стил (за григорианская календар, въведен в Англия в 1752 г.)
  * * *
  {'nju:,stail} n нов стил (за григорианская календар, въведе
  * * *
  n нов стил (за григорианская календар, въведен в Англия в 1752 г.)
  * * *
  New Style[´nju:´stail] n нов стил (за календара, въведен в Англия през 1752 г.).

  English-Bulgarian dictionary > New Style

 • 18 Nitro-Dur

  Nitro-Dur[´naitroudur] n фарм. търговско название на нитроглицерин, който се приема през кожата посредством наслоен лейкопласт.

  English-Bulgarian dictionary > Nitro-Dur

 • 19 Norman

  {'nɔ:mən}
  I. a нормански
  the NORMAN Conquest завладяването на Англия от норманите (1066 г.)
  NORMAN style арх. романски стил в Нормандия (XXI в.) и в Англия (XI-XII в.)
  II. 1. норманец
  2. нормански френски език
  * * *
  {'nъ:mъn} I. а нормански; the Norman Conquest завладяването на Англ
  * * *
  нормански;
  * * *
  1. i. a нормански 2. ii. норманец 3. norman style арх. романски стил в Нормандия (xxi в.) и в Англия (xi-xii в.) 4. the norman conquest завладяването на Англия от норманите (1066 г.) 5. нормански френски език
  * * *
  Norman[´nɔ:mən] I. n 1. норманин; 2. = \Norman-French; II. adj нормански; the \Norman Conquest завладяването на Англия от норманите през 1066 г.; \Norman-English смесеният с нормански форми английски език, говорен в Англия след 1066 г.; \Norman-French норманофренски език; \Norman style архит. романски стил в Англия.

  English-Bulgarian dictionary > Norman

 • 20 Parnellism

  Parnellism[´pa:nə¸lizəm] n ист. парнелизъм, политическо течение за самоуправление на Ирландия през ХIХ в.

  English-Bulgarian dictionary > Parnellism

Look at other dictionaries:

 • През. — През. Президиум през. Ц президент ж. д., организация през. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. Ц ОАО «РЖД» Словарь: Перечень условных (сокращенных) наименований должностных лиц… …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • през — а, м. préservatif m. мол., угол. Презерватив. Синь уже вскрыл один презик, показывает мне розовый кружочек, сладко приговаривает: Неужели опидарасились . Р. Сенчин Афинские ночи. // Знамя 2000 9 112. Лекс. Мокиенко 2000: през, пре/зик …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • през — прийм. Ол. Через, без. Ишов пес през овес и нич псови ни вівсови. (нар. пр.) …   Словник лемківскої говірки

 • през — предл. через (Куракин; см. Смирнов 237), др. русск. прѣзъ, сербохорв. цслав. прѣзъ ὑπέρ (Мi. LР 728). Заимств. из цслав.; ср. перез …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • през — присл., заст. Через …   Український тлумачний словник

 • през — предл. прямо, пряко, чрез …   Български синонимен речник

 • през — через, протягом …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

 • през — через …   Лемківський Словничок

 • през куп за грош — словосъч. небрежно, през пръсти, отгоре отгоре, как да е, повърхностно, през просото, надве натри, кестерме словосъч. набързо, на бърза ръка …   Български синонимен речник

 • през просото — словосъч. през куп за грош, небрежно, през пръсти, отгоре отгоре, как да е, повърхностно, надве натри, кестерме словосъч. набързо, на бърза ръка …   Български синонимен речник

 • през пръсти — словосъч. през куп за грош, небрежно, отгоре отгоре, как да е, повърхностно, през просото, надве натри, кестерме словосъч. набързо, на бърза ръка …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.