Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

пред

 • 1 пред

  1. in front of; before; ahead of
  ( пред сграда, превозно средство, вход прозорец, витрина) outside
  ( пред огледало, театр. каса и пр.) at
  пред къщата in front of/outside the house
  зданието пред нас the building facing us
  няма запетая пред тази дума there is no comma before this word
  пред нас се намира голямата планина the great mountain lies before us
  явявам се пред съда appear before the court
  пред зори before dawn
  3. (при, в присъствието на) at; in the presence of
  не се спирам пред нищо stop at nothing
  казвам нещо пред някого say s.th. in s.o.'s presence/hearing
  пред лицето на смъртта in the face of death
  4. прен. (близо до) on the verge of
  те са пред развод they're on ths verge of divorce
  пред катастрофа on the verge of disaster
  5. (no отношение на) before, to, towards
  виновен съм пред някого/ пред закона be guilty towards s.o./before the law
  покорност пред съдбата submission to fate
  отговорен съм пред be responsible/answsrable to
  6. (за срав-нение) to; in comparison with
  те са нищо пред него they are nothing in comparison with him, they can't compare with him
  имам пред вид have/bear in mind
  пред вид на in view of
  * * *
  предл.
  2. (за време) before;
  3. ( при, в присъствието на) at; in the presence of; казвам нещо \пред някого say s.th. in s.o.’s presence/hearing; \пред лицето на смъртта in the face of death;
  4. прен. ( близо до) on the verge of; те са \пред развод they’re on the verge of divorce;
  5. (по отношение на) before, to, towards; виновен съм \пред някого/\пред закона be guilty towards s.o./before the law; покорност \пред съдбата submission to fate;
  6. (за сравнение) to; in comparison with; предпочитам Х \пред Y I prefer X to Y; те са нищо \пред него they are nothing in comparison with him, they can’t compare with him.
  * * *
  in front of: He stood right пред me. - Той стоеше точно пред мен.; afore; at (каса, театър и пр.): I will wait for you at the theatre. - Ще те чакам пред театъра.; before (и за време, по отношение на): There is a comma пред this word. - Пред тази дума има запетая.; fore; outside (сграда, прозорец, витрина); to (за сравнение)
  * * *
  1. (no отношение на) befoге, to, towards 2. (ПРЕД огледало, театр. каса и пр.) at 3. (ПРЕД сграда, превозно средство, вход 4. (за време) before 5. (при, в присъствието на) at;in the presence of 6. in front of;before;ahead of 7. ПРЕД вид на in view of 8. ПРЕД зори bеfore dawn 9. ПРЕД катастрофа on the vergе of disaster 10. ПРЕД къщата in front of/outside the house 11. ПРЕД лицето на смъртта in the face of dеath 12. ПРЕД нас се намира голямата планина the great mountain lies bеfore us 13. б. (за срав-nение) to;in comparison with 14. виновен съм ПРЕД някого/ПРЕД закона be guilty towards s.o./before the law 15. зданието ПРЕД нас the building facing us 16. извинявам се ПРЕД apologize to 17. имам ПРЕД вид have/beаг in mind 18. казвам нещо ПРЕД някого say s.th. in s.o.'s presence/hearing 19. не се спирам ПРЕД нищо stop at nothing 20. няма запетая ПРЕД тази дума there is no comma before this word 21. отговорен съм ПРЕД bе responsible/answsrable to 22. покорност ПРЕД съдбата submission to fate 23. предпочитам Х пред Y I prefer Х to Y 24. прен. (близо до) on the verge of 25. прозорец, витрина) outside 26. те са ПРЕД развод they're on ths verge of divorce 27. те са нищо ПРЕД него they are nothing in comparison with him, they can't compare with him 28. явявам се ПРЕД съда appear before the court

  Български-английски речник > пред

 • 2 пред

  in front of

  Български-английски малък речник > пред

Look at other dictionaries:

 • ПРЕД — ПРЕД1 и предо (без удар.), предлог с твор. и вин. (книжн.). 1. с твор. То же, что перед. «Пред ним широко река неслася.» Пушкин. «Пред мной готическое зданье.» Лермонтов. «Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть.» Пушкин. «Сын пред отцом… …   Толковый словарь Ушакова

 • пред — ПРЕД, а, муж. (разг.). Сокращение: председатель. II. ПРЕД кем (чем), предл. с твор. (высок.). То же, что перед. Пред входом в святилище. Пред новой эрой. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • пред… — ПРЕД…1 и предо… (книжн.). Глагольная приставка, обозначающая: наперед, прежде, напр. предостеречь, предвкушать и т.п. ПРЕД…2 (книжн.). Приставка в именах сущ. и прил. в знач.: впереди чего нибудь, перед чем нибудь, напр. предгорье, преддверие,… …   Толковый словарь Ушакова

 • ПРЕД 2 — кем чем, предлог с тв. п. (высок.). То же, что перед. Пред входом в святилище. Пред новой эрой. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • пред... — пред... ПРЕД..., прист. I. Образует существительные и прилагательные со знач.: 1) впереди, ранее чего н., перед чем н., напр. предыстория, предромантизм, предгорье, Предуралье, предзимье, предгрозовой, предударный, предпусковой, предуборочный,… …   Толковый словарь Ожегова

 • ПРЕД — ПРЕД, предл. слитный, перед, впереди, наперед; см. ниже: пред. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • пред — См …   Словарь синонимов

 • пред... — ПРЕД... 1. ПРЕД...; ПРЕДО...; ПРЕДЪ... (перед гласными: ю, я,: предъюбилейный, предъявитель); приставка. 1. (служит для образования глаг.). Указывает на предварительность, заблаговременность действия. Предвещать, предвидеть, предостеречь,… …   Энциклопедический словарь

 • ПРЕД 1 — ПРЕД 1, а, м. (разг.). Сокращение: председатель. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ПРЕД 1Е — ПРЕД 1..., приставка. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ПРЕД 2Е — ПРЕД 2... Первая часть сложных слов со знач. председатель, напр. предзавкома, предпрофкома, предфабкома (все нескл.; склонение типа: дат. предзавкому, тв. предзавкомом, предл. о предзавкоме Ч прост.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.