Translation: from french to bulgarian

from bulgarian to french

пределен

 • 1 limite

  f. (lat. limes, limitis) 1. предел, граница; limites naturelles естествени граници; sans limites безкраен, безпределен, безграничен; 2. adj. пределен, краен, последен; prix limite пределна цена; date limite последен, краен срок. Ќ limite d'âge възрастово ограничение; gagner avant la limite спорт. печеля преди последния рунд ( в бокса).

  Dictionnaire français-bulgare > limite

 • 2 maximal,

  e, aux adj. (de maximum) максимален, във висша степен, пределен, най-висок.

  Dictionnaire français-bulgare > maximal,

 • 3 nécrologie

  f. (de nécro- et -logie) 1. списък на умрелите за пределен период от време; 2. некролог.

  Dictionnaire français-bulgare > nécrologie

Look at other dictionaries:

 • пределен — прил. граничен, междинен, разграничителен, преграден, демаркационен прил. краен, ограничителен прил. пълен, цял, общ, външен …   Български синонимен речник

 • Ханенко Николай Данилович — Ханенко (Николай Данилович) генеральный хорунжий (1691 1760). Рано осиротев, поступил в киевскую духовную академию, образование доканчивал в львовской академии. Службу начал в 1710 г., когда дед его Ломиковский ушел из Малороссии вместе с Мазепой …   Биографический словарь

 • Замещение — (хим.) Так называется один из видов химических реакций, или взаимодействий, между веществами, приведенными в прикосновение, а именно такой случай, когда две химические единицы действуют и две происходят. Если под химическими единицами… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • външен — прил. лицев, вънкашен, фасаден, повърхностен прил. чужд, далечен, чуждестранен прил. несериозен, лекомислен, плитък, безсъдържателен, празен, привиден прил. показен, изтъкващ се прил. пълен, цял, общ, пределен прил. случа …   Български синонимен речник

 • граничен — прил. пределен, междинен, преграден, разграничителен, демаркационен, разделителен прил. пограничен прил. краен …   Български синонимен речник

 • демаркационен — прил. разделителен, разграничителен, пределен, преграден, междинен, граничен, пограничен …   Български синонимен речник

 • междинен — прил. промеждутъчен, среден, средищен, пределен, граничен прил. междувременен, временен, преходен прил. неопределен, трудно определим прил. умерен, мек …   Български синонимен речник

 • общ — прил. всеобхващащ, цялостен, всестранен, повсеместен, групов, безразборен прил. обикновен, делничен прил. обществен, колективен, комунален прил. пълен, в пълен състав прил. цял, пределен, външен прил. съвместен, задружен …   Български синонимен речник

 • преходен — прил. междинен, промеждутъчен, етапен, пределен, граничен, междувременен прил. временен, привременен, непостоянен, конюнктурен, кратък, нетраен, кратковременен, краткотраен, недълготраен, моментен, къс, мигновен, ефимерен, мимолетен, скоротечен… …   Български синонимен речник

 • пълен — прил. изпълнен, преизпълнен, препълнен, прелял, запълнен, напълнен, натъпкан, цял, цялостен, ненакърнен, целокупен, пълноценен прил. завършен, комплектен, свършен прил. изчерпателен, съдържателен, богат, обширен, подробен, всестранен, обстоен,… …   Български синонимен речник

 • цял — прил. всецял, целокупен, цялостен, комплектен, пълен прил. непокътнат, неначенат, ненакърнен, оцелял, запазен, интегрален, недокоснат, непипнат, здрав, читав прил. завършен, свършен, изработен прил. събран, сбит прил. същински, истински, еднакъв …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.