Translation: from bulgarian

показен

Look at other dictionaries:

 • показен — прил. примерен, образцов прил. демонстративен прил. външен, привиден, изтъкващ се прил. театрален, мелодраматичен, гонещ външни ефекти, изкуствен …   Български синонимен речник

 • индикативен — (лат. indicativus) што покажува, показен.(лат. indicativus) што покажува, показен …   Macedonian dictionary

 • дидаскаличен — (грч. didaskein) поучен, показен, што покажува или докажува нешто …   Macedonian dictionary

 • индикатив — (лат. indicativus) 1. грам. показен глаголски начин 2. број и знак, ознака на приватна радиостаница (меѓу аматерите) …   Macedonian dictionary

 • външен — прил. лицев, вънкашен, фасаден, повърхностен прил. чужд, далечен, чуждестранен прил. несериозен, лекомислен, плитък, безсъдържателен, празен, привиден прил. показен, изтъкващ се прил. пълен, цял, общ, пределен прил. случа …   Български синонимен речник

 • гонещ външни ефекти — словосъч. театрален, мелодраматичен, показен, изкуствен …   Български синонимен речник

 • декоративен — прил. украсителен, ефектен, външен, показен …   Български синонимен речник

 • демонстративен — прил. показателен, доказателен, показен, явен прил. груб, нахален, дързък, провокиращ, предизвикателен, неприязнен, протестен …   Български синонимен речник

 • изкуствен — прил. неестествен прил. имитиран, възпроизведен, копиран, пресъздаден прил. изкривен, изкълчен прил. престорен, неискрен, фалшив, лъжлив, фалшифициран, измамлив прил. подправен прил. недействителен, въображаем, илюзорен …   Български синонимен речник

 • изобразителен — прил. образен, нагледен, прегледен, показен, картинен прил. художествен …   Български синонимен речник

 • изтъкващ се — прил. показен, външен, привиден …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.