Translation: from russian to ukrainian

from ukrainian to russian

пережити

 • 1 изживать

  изжить
  1) (где) проживати, прожити де. -жить век еде - звікувати (вік) де, життя зжити де. [У неволі вік звікує (Грінч.). У цій хаті зросла я, звікувала, зазнала добра й лиха (Коцюб.). Життя зжити - не поле перейти (П. Мирн.)];
  2) (что) переживати, пережити що, перебувати, перебути що, збувати, збути що, зживати, зжити що. [Ті забобони ми вже пережили (Київ). Перебули одно лихо, перебудем друге (Крим.). Давні наші погляди на власність ми потроху збуваємо, але ще не збули (Крим.)]. -ть себя - см. Изживаться. Изжитый - прожитий, пережитий, перебутий, збутий, геть вижитий. [Хапається за старі, цілком перебуті форми життя (Крим.). Недовіра до нас, колись дуже сильна, тепер справа збута (Крим.). Це вже вижитий настрій (Крим.)].
  * * *
  несов.; сов. - изж`ить
  1) (избавляться от чего-л.) зжива́ти, зжи́ти (зживу́, зживе́ш) и мног. позжива́ти, збува́ти, збу́ти (збу́ду, збу́деш) (що); ( искоренять) викорі́нювати и викоріня́ти, ви́коренити и мног. повикорі́нювати и повикоріня́ти (що), збува́тися, збу́тися (чого), позбува́тися, позбу́тися (чого)
  2) ( переживать) пережива́ти, пережи́ти (що); ( проживать) прожива́ти, прожи́ти (що); ( переносить) перебува́ти, перебу́ти (що)

  \изживатьть себя́ — (отживать, устаревать) пережива́ти, пережи́ти (зжива́ти, зжи́ти) себе́, віджива́ти, віджи́ти своє́

  3) (сов.: истратить, израсходовать) диал. прожи́ти, ви́тратити; ( издержаться) ви́тратитися, прожи́тися

  Русско-украинский словарь > изживать

 • 2 переживать

  пережить
  1) переживати, пережити, перебувати, перебути. [Не знати, хто кого переживе. Перебули сяк-так голодну зиму, діждалися весни (Квітка)];
  2) (претерпевать) зазнавати, зазнати, (перечувствовать) перечувати, перечути. Много горя -жил я за свою жизнь - багато лиха зазнав (пережив) я на своєму віку. [Усе, що творить письменник, він все те перечуває (Кониськ.)]. -вать различные этапы в своём развитии - переходити різні етапи в своєму розвою;
  3) (во многих местах) побувати, побути, пожити. Я -жил в девяти губерниях - я побував (пожив) у дев'ятьох губернях. Пережитый - пережитий, перебутий.
  * * *
  несов.; сов. - переж`ить
  пережива́ти, пережи́ти; тлі́ти се́рцем; (неприятное, тяжёлое) зазнава́ти, зазна́ти; (несов.: с трудом прожить некоторое время диал.) перекалата́ти

  Русско-украинский словарь > переживать

 • 3 пожить

  пожити (н. вр. -живу, -веш и -жию, -жиєш). -жить вдоволь - набутися. -жить некоторое время где-л. - пережити, перебути деякий час десь. -жить в своё удовольствие - порозкошувати, розкоши и розкошів зажити (зазнати). -вший человек - підтоптаний чоловік.
  * * *
  пожи́ти, -живу́, -живе́ш; ( в довольстве и веселье) порозкошува́ти; (провести некоторое время где-л., с кем-л., как-л.) пережи́ти, перебу́ти

  Русско-украинский словарь > пожить

 • 4 проживать

  прожить
  1) (быть на свете) проживати, прожити, виживати, вижити, жити, зжити. [Сам він прожив уже півсотні й шість літ (Грінч.). Поспитала її, чи вона вже багато вижила віку (М. Вовч.). І в тихую самотність до Вудстоку вернусь, де літа молоді зжила (Грінч.)]. -жить чем - прожити з чого, чим. -жить трудами рук своих - прожити з праці рук своїх, прожити з пучок. На эти деньги не -вёш - на ці гроші (цими грошима) не проживеш. -жить жизнь (свой век) - вік зжити, пережити, (вік) звікувати, (вік) провікувати, збути вік. [Вік пережити - не поле перейти (Приказка). В мирі не переживеш (Г. Барв.)]. -жить богато, широко, припеваючи - прожити у розкошах у достатках. -жить в своё удовольствие - зажити життя, світу. -жить кое-как, с грехом пополам - скалатати життя, вік. -жить без чего-н. - перебути без чого. -жить в муках, страданиях - змучитися. [Не зжила, а змучилась (О. 1861)];
  2) (находиться пребывать где) проживати, жити, прожити, пробувати, пробути; обертатися; (иметь жилище) мешкати, промешкати, сидіти, просидіти, домувати де; (сколько времени, где) виживати, вижити, вибувати, вибути; (временно) перебувати, перебути, перемешкувати, перемешкати. [Він узимку живе в місті, а влітку на селі. Десь, колись, в якійсь країні проживав поет нещасний (Л. Укр.). В иншому краї пробуваючи (Грінч.). Де ся моя рибочка обертає (Голов.). Просидів до смерти на батьківськім ґрунті. Місяць перемешкав у знайомого]. -живать, -жить определённый срок (выжить) - виживати, вижити, вибувати, вибути, (а специальнее - особенно в обучении мастерству) термінувати, протермінувати. [Термінував п'ять літ, заким визволили в челядники (Шейк.)];
  3) (издерживать) проживати, прожити, (о мног. попроживати), тратити, потратити; (расточать) марнувати, промарнувати, промантачити, провести, прод(в)индрити. [Що наживали, те й проживали (Кониськ.). Сам бачу, що худобу трачу (Шейк.). Всі свої гроші провела (Звин.)]. Прожитый - прожитий, вижитий, зжитий, перебутий. [Перебуте життя (Крим.)].
  * * *
  несов.; сов. - прож`ить
  1) прожива́ти, прожи́ти; ( иметь жилище) ме́шкати, проме́шкати; (несов.: жизнь, век, молодость) зжи́ти, пережи́ти, збу́ти
  2) (несов.: живя где-л., провести определённое время) прожи́ти; пережи́ти

  Русско-украинский словарь > проживать

 • 5 прочувствовать

  прочути, відчути що. [Чарами свого таланту письменник примусить вас знов і знов пережити їх і відчути (Єфр.)]. Прочувствованный - прочутий, відчутий. [Од прочутого та жвавого читання наничевого хлоп'я прокинулося (Крим.)]. Глубоко -ный - глибоко прочутий (відчутий).
  * * *
  (что) відчу́ти (що); ( пережить) пережи́ти (що); ( испытать) зазна́ти (чого)

  Русско-украинский словарь > прочувствовать

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.