Translation: from bulgarian

обърнат

 • 1 обърнат

  turned
  (за яка) turn-down
  (за плат и np. u) reversed
  обърнат нагоре/надолу upturned
  обърнат надолу и turned upside-down
  (за чаша и пр.) bottom upward
  обърнат назад backward-facing
  бот. reflex
  обърнат наопаки back to front
  обърнат към (за сграда и пр.) facing (east etc.)
  обърнат съм към (за сграда) face (east etc.)
  вж. обръщам, гледам
  * * *
  объ̀рнат,
  мин. страд. прич. turned; (за яка) turn-down; (за плат и пр.) reversed; \обърнат към (за сграда и пр.) facing (east etc.); \обърнат нагоре/надолу upturned; \обърнат надолу turned upside-down; (за чаша и пр.) bottom upward; \обърнат назад backward-facing; бот. reflex; \обърнат наопаки back to front; \обърнат съм към (за сграда) face (east etc.).
  * * *
  averted
  * * *
  1. (за плат и np. u) reversed 2. (за чаша и np.) bottom upward 3. (за яка) turn-down 4. turned 5. ОБЪРНАТ към (за сграда и np.) facing (east etc.) 6. ОБЪРНАТ нагоре/надолу upturned: ОБЪРНАТ надолу и turned upside-down 7. ОБЪРНАТ назад backward-facing 8. ОБЪРНАТ наопаки back to front 9. ОБЪРНАТ съм към (за сграда) face (east etc.) 10. бот. reflex 11. вж, обръщам, гледам

  Български-английски речник > обърнат

 • 2 обърнат

  прил 1. exposé, e, tourné, e, ortienté, e, donnant sur; regardant, e; къща, обърната на юг maison exposée (regardante) au midi; добре (лошо) обърната (изложена) къща maison bien (mal) tournée (orientée); 2. retourné, e; обърната дреха vêtement retourné; обърнат кожух veste en peaux а l'envers; обърнати очи yeux tournés; обърнати устни lèvres retroussées; обърнати чорапи bas а l'envers.

  Български-френски речник > обърнат

 • 3 обърнат

  inverted
  reverse

  Български-Angleščina политехнически речник > обърнат

Look at other dictionaries:

 • обърнат — гл. насочен, отправен, извърнат, изложен, разположен …   Български синонимен речник

 • възнак — същ. по гръб, лежешком, лежешката, лежейки, обърнат, заднишком, обратно, гърбом, назад …   Български синонимен речник

 • извърнат — гл. обърнат, насочен, отправен …   Български синонимен речник

 • извъртян — гл. извит, обърнат, изкривен, разкривен, превит, прегънат гл. преиначен, изменен, видоизменен, изопачен, изкълчен …   Български синонимен речник

 • изложен — прил. разположен, обърнат на показ, на видно място прил. разказан, обяснен, развит прил. компрометиран, посрамен, засрамен, опозорен, злепоставен прил. застрашен, несигурен, заплашен, в опасност прил. незащитен, мъчно защитим, незащитим прил …   Български синонимен речник

 • лежешката — нар. лежешком, възнак, обърнат, лежейки, гърбом, в легнало положение, възлегнал …   Български синонимен речник

 • лежешком — нар. лежешката, възнак, обърнат, лежейки, гърбом, в легнало положение, възлегнал …   Български синонимен речник

 • насочен — гл. устремен, отправен, ориентиран, упътен, напътен, обърнат, тласнат гл. определен, предназначен …   Български синонимен речник

 • опак — прил. обратен, крив, изкривен, обърнат, противоположен прил. не като другите, терсене, опърничав, мъчен характер, дръпнат, своенравен, своеобразен, ексцентричен, неразбран, ни се води ни се кара прил. капризен, непокорен, своеволен, непостоянен,… …   Български синонимен речник

 • отправен — прил. насочен, обърнат, устремен прил. изходен, начален …   Български синонимен речник

 • превратен — прил. преломен, променлив, изменлив, изменчив, непостоянен прил. изопачен, извратен, изкривен, изменен, преиначен, опак прил. обратен, обърнат прил. неправилен, лъжлив прил. колеблив …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.