Translation: from bulgarian

няма

 • 1 няма

  1. (за образуване на отриц. форма на бъдеще време) shall/will not, shan't, won't
  аз няма да отида там I won't go there; I'm not going there
  няма да забравя I will not forget
  няма да го бъде he won't live long; he is not long for this world, he'll never pull through
  тая (работа) няма да я бъде разг. that cat won't jump; that's a non-starter; nothing doing
  няма да умирам от глад (я)! a man's got to live
  2. (не се намира, не съществува) there is/are not
  (не е налице) not be, be gone
  на масата няма нищо there is nothing on the table
  няма смисъл it's no good/use (doing s.th.)
  няма съмнение (че) there's no doubt (that)
  няма значение never mind, it doesn't matter
  в тяхната къща няма нито една книга there is not a single book in their house
  къщата вече я няма the house is no more
  няма ми писалката I've lost my pen, don't know where my pen is
  когато видях, че чадърът го няма when I saw that the umbrella was gone
  няма го вкъщи he isn't at home, he isn't in, he's away (from home)
  няма скъсване it will never wear out, it wears for ever
  няма отърваване от него there's no getting rid of him
  няма наяждане he never has his fill
  няма връщане назад there is no return; what's done can't be undone; it can't be helped
  хич ме няма be very poorly
  хич ме няма в математиката be no good at mathematics
  няма защо да идваш you needn't come, you don't have to come
  няма защо да работи there is no need for him to work
  нямаше защо да чукаш you needn't have knocked
  няма защо (отговор на благодарност) you're welcome; don't mention it; not at all
  няма как there is no other way; we can't help it; nothing doing
  няма как/що, трябва да вървим пеш there's nothing for it, we must walk
  няма какво да облека I have nothing to wear
  няма кога да отида I can't find the time to go
  ако сега не го направя, няма кога it's the only time I can do it
  няма къде да отида I have nowhere to go
  децата няма къде да играят the children have nowhere to play
  няма човек да не го познава everybody knows him
  днеска съм тук, утре ме няма here today gone tomorrow
  да те няма! be off! away with you! като нямаше месо, минахме на зеленчуци as there was no meat/failing meat we fell back on vegetables
  няма куче, няма дявол no sign of a dog
  няма и няма not a trace of it
  * * *
  ня̀ма,
  безл. гл., мин. св. деят. прич. ня̀мало 1. (за образуване на отриц. форма на бъдеще време) shall/will not, shan’t, won’t; \няма да го бъде he won’t live long; he is not long for this world, he’ll never pull through; \няма да стигне за всички there is not enough to go round; \няма да умирам от глад (я)! a man’s got to live; тая (работа) \няма да я бъде no deal, no go, no way, разг. that cat won’t jump; that’s a non-starter; nothing doing;
  2. (не се намира, не съществува) there is/are not; (не е налице) not be, be gone; къщата вече я \няма the house is no more; \няма значение never mind, it doesn’t matter; \няма смисъл it’s no good/use (doing s.th.); \няма я вкъщи she isn’t at home, she isn’t in, he’s away (from home); • ако сега не го направя, \няма кога it’s the only time I can do it; да те \няма! be off! away with you! днеска съм тук, утре ме \няма here today gone tomorrow; \няма връщане назад what’s done can’t be undone; it can’t be helped; \няма защо ( отговор на благодарност) you’re welcome; don’t mention it; not at all; \няма защо да работи there is no need for him to work; \няма и \няма not a trace of it; \няма как there is no other way; we can’t help it; nothing doing; \няма как, трябва да вървим пеш there’s nothing for it, we must walk; \няма кога да отида I can’t find the time to go; \няма куче, \няма дявол no sign of a dog; \няма наяждане he never has his fill; \няма скъсване it will never wear out, it wears for ever; хич ме \няма в химията be no good at chemistry.
  * * *
  1. (за образуване на ompиц. форма на бъдеще време) shall/will not, shan't, won't 2. (не е налице) not be, be gone 3. (не се намира, не съществува) there is/are not 4. 3 don't know where my pen is 5. НЯМА връщане назад there is no return;what's done can't be undone;it can't be helped 6. НЯМА го вкъщи he isn't at home, he isn't in, he's away (from home) 7. НЯМА да го бъде he won't live long;he is not long for this world, he'll never pull through 8. НЯМА да забравя I will not forget 9. НЯМА да умирам от глад (я)! a man's got to live 10. НЯМА защо (отговор на благодарност) you're welcome;don't mention it;not at all 11. НЯМА защо да идваш you needn't come, you don't have to come 12. НЯМА защо да работи there is no need for him to work 13. НЯМА значение never mind, it doesn't matter 14. НЯМА и НЯМА not a trace of it 15. НЯМА как there is no other way;we can't help it;nothing doing 16. НЯМА как/що, трябва да вървим пеш there's nothing for it, we must walk 17. НЯМА какво да облека I have nothing to wear 18. НЯМА кога да отида I can't find the time to go 19. НЯМА куче, НЯМА дявол no sign of a dog 20. НЯМА къде да отида I have nowhere to go 21. НЯМА ми писалката I've lost my pen, 22. НЯМА наяждане he never has his fill 23. НЯМА отърваване от него there's no getting rid of him 24. НЯМА скъсване it will never wear out, it wears for ever 25. НЯМА смисъл it's no good/use (doing s.th.) 26. НЯМА съмнение (че) there's no doubt (that) 27. НЯМА човек да не го познава everybody knows him 28. НЯМАше защо да чукаш you needn't have knocked 29. аз НЯМА да отида там I won't go there;I'm not going there 30. ако сега не го направя, НЯМА кога it's the only time I can do it 31. в тяхната къща НЯМА нито една книга there is not a single book in their house 32. да те НЯМА! be off! away with you! като НЯМАше месо, минахме на зеленчуци as there was no meat/failing meat we fell back on vegetables 33. децата НЯМА къде да играят the children have nowhere to play 34. днеска съм тук, утре ме НЯМА here today gone tomorrow 35. когато видях, че чадърът го НЯМА when I saw that the umbrella was gone 36. къщата вече я НЯМА the house is no more 37. на масата НЯМА нищо there is nothing on the table 38. тая (работа) НЯМА да я бъде разг. that cat won't jump;that's a non-starter;nothing doing 39. хич ме НЯМА be very poorly 40. хич ме НЯМА в математиката be no good at mathematics

  Български-английски речник > няма

 • 2 няма

  безл от нямам 1. (не съществува, не е налице) il n'y a pas; няма разлика il n'y a pas de différence, pas de différence; 2. (за изразяване отсъствие на някое лице) няма го il n'est pas là; няма я elle n'est pas là; няма ги ils (elles) ne sont pas là; 3. (няма + да + гл - futur négatif); няма да отида je n'irai pas а да те няма тук! va t'en d'ici!; разг fiche (fichez) le camp! арго неодобр fous (foutez) le camp! дим да ме няма s'en aller en fumée; еша му няма être unique en son genre, n'avoir point d'égal(e); être sans égal; има няма plus ou moins; няма да ме бъде ne pas avoir pour longtemps; avoir la mort entre les dents; няма да я бъде тая ça ne passera pas; няма го майсторът tu ne demandes pas trop; няма нужда ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine, c'est inutile; няма защо il n'y a pas de quoi, de rien.

  Български-френски речник > няма

 • 3 няма

  ня̀ма нсв
  безл non c'è, non ci sono
  няма време non c'è tempo
  няма много зрители non ci sono molti spettatori
  няма защо non c'è di che
  няма да забравя non dimenticherò

  Български-италиански речник > няма

 • 4 няма

  ня́ма безл. гл., мин. прич. ня̀мало es gibt nicht, es gibt kein..., es ist kein..., nicht vorhanden sein unr.V. sn itr.V.; няма как Es gibt keinen Umhin; няма смисъл Es gibt keinen Sinn; Ще дойдеш ли? - няма Kommst du mit? - Nein, nicht; Дим да те няма! Verhaue! Verschwinde! Weg!

  Български-немски речник > няма

 • 5 няма ме

  weg sein

  Bългарски-немски речник ново > няма ме

 • 6 няма (го, я, ги)

  weg

  Bългарски-немски речник ново > няма (го, я, ги)

 • 7 няма (го, я, ги)

  away

  Български-английски малък речник > няма (го, я, ги)

Look at other dictionaries:

 • НЯМА — НЯМА, нямлить вят., пермяц., вместо яма, мямлить. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 …   Толковый словарь Даля

 • няма ме — словосъч. отсъствувам, не присъствувам, отстранявам се, дявам се, изчезвам, потъвам в земята, забягвам …   Български синонимен речник

 • няма — 1. теплота 2. тёплый 3. тепло …   Нанайско-русский словарь

 • няма как — словосъч. не може другояче, заставен съм, не може иначе, принуден съм, няма друг избор, няма друг изход, по силата на нещата, принудително …   Български синонимен речник

 • нищо ми няма — словосъч. добре съм, не съм зле, добре се чувствувам …   Български синонимен речник

 • немашь — няма …   Старабеларускі лексікон

 • несть — няма …   Старабеларускі лексікон

 • Bulgarian language — Not to be confused with Bulgar language. Bulgarian Български език Bălgarski ezik Spoken in Bulgaria, Turkey, Serbia, Greece, Ukraine, Moldova, Romania, Albania, Kosovo, Repub …   Wikipedia

 • Болгарский язык — Самоназвание: Български език Страны: Болгария, Украина …   Википедия

 • Български език — Болгарский язык Самоназвание: Български език Страны: Болгария и прилежащие к ней территории Румынии, Сербии, Македонии,Греции, Турции; этнические болгары в Молдавии и Албании,; болгарская диаспора в Испании, США, Канаде, Аргентине …   Википедия

 • Самусик, Ольга Эдуардовна — Ольга Самусик Вольга Самусік …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.