Translation: from azerbaijani

никого нет

 • 1 kim-kimsənə

  Azərbaycanca-rusca lüğət > kim-kimsənə

 • 2 yox

  I
  в знач. сказ. нет, не имеется; нет, не имеет. Duz yoxdur нет соли, kağız yoxdur нет бумаги, burada heç kəs yoxdur здесь никого нет, heç kəsi yoxdur он никого не имеет, istedadı yoxdur у него нет таланта, iradəsi yoxdur у него нет воли
  II
  част.
  1. нет (при отрицании). Yox, bu həqiqət (doğru) deyil нет, это неправда; gələcəksən, ya yox? придёшь или нет?
  2. не (в противительных конструкциях). Səhər yox, axşam görüşərik встретимся не утром, а вечером; qardaşım yox, bacım oxuyur учится не брат, а сестра; bu hadisə bildir yox, inişil olubdur это произошло не в прошлом году, а в позапрошлом
  III
  в знач. сущ. нет. Yoxun üzü qaradır, yoxdan nə umasan на нет и суда нет
  ◊ yox eləmək (etmək) уничтожать, уничтожить, свести на нет; yox olmaq, yoxa çıxmaq пропасть, исчезнуть; сойти на нет; vaxt yoxdur нет времени; dəxli yoxdur kimə, nəyə не касается кого, чего; ehtiyac yoxdur нет нужды; ehtiyacı yoxdur не нуждается; etirazı yoxdur не возражает; fayda yoxdur kimdən, nədən нет пользы от кого, от чего; faydası yoxdur бесполезно; xəbər yoxdur kimdən нет известий от кого; xəbəri yoxdur находится в неведении; fərqi yoxdur: 1. нет разницы; 2. безразлично; təfavütü yoxdur см. fərqi yoxdur; ixtiyar yoxdur не дано права; ixtiyarı yoxdur kimin не имеет права кто; ixtiyarım yoxdur не имею права; rəhmi yoxdur kimin нет жалости у кого; həvəsi yoxdur не имеет желания; təhsili yoxdur не имеет образования, необразован; şübhə yoxdur нет сомнения; şübhəsi yoxdur kimin не сомневается кто; əhəmiyyəti yoxdur не имеет значения; tayı-bərabəri yoxdur не имеет себе равных; rahatlığı yoxdur kimin: 1. не имеет условий (коммунально-бытовых); 2. беспокойный; 3. нет покоя от кого-л. у кого; kefi yoxdur: 1. нездоров; 2. нет настроения; həddi-hüdüdü yoxdur не имеет предела; səriştəsi yoxdur не имеет опыта, у него нет опыта; taqətim yoxdur я не в состоянии, у меня нет сил; ümid yoxdur: 1. нет надежды; 2. безнадёжен (о больном); ümidim yoxdur не надеюсь; həqiqət yoxdur нет справедливости; həqiqətdə yoxdur нет в действительности; xeyir yoxdur нет пользы, нет выгоды; xeyri yoxdur бесполезно; çarə yoxdur нет выхода; sayı-hesabı yoxdur нет счёту; ağzında dili yoxdur жалкий; ağlı yoxdur kimin неумный, нет ума у кого; aram yoxdur kimlə, nə ilə не люблю, не тянет, не привлекает; aramız yoxdur не дружим, не общаемся; axırı yoxdur: 1. nəyin плохо кончится что; 2. kimin добром не кончит кто; biri vardı, biri yoxdu жил-был; bəxti yoxdur kimin несчастен кто, нет счастья у кого; varından yox olmaq лишиться всего; qiyməti yoxdur цены нет, бесценен; bir o qədər də yox не в той степени, не настолько, чтобы …; qorxulu bir şey yoxdur нет ничего страшного; eybi yoxdur ничего, сойдет; zərər yoxdur ничего; iynə salmağa yer yoxdur яблоку негде упасть; işi yoxdur kimlə нет дела до кого; işim-gücüm yoxdur! что, мне делать нечего!; yer yoxdur: 1. harada нет места где; 2. kimə, nəyə нет места кому, чему; yox yerə напрасно; yox yerdən: 1. ни с того ни с сего; 2. неожиданно; geriyə yol yoxdur некуда отступать, обратной дороги нет; yox deyildir имеется, есть; yoxa çıxasan! пропади пропадом!; yox bir! ещё чего!; günüm yoxdur kimdən, nədən нет покоя, нет жизни от кого, от чего; kimdən, nədən macal yoxdur нет отбоя от кого, от чего; mənası yoxdur nəyin не имеет смысла что, нет смысла; misli yoxdur бесподобен; nə var, nə yox? что нового?; nə hə, nə yox ни да, ни нет (об уклончивом ответе); nələr yoxdur harada чего только нет где; ona görə yox ki, … не потому, что …, не для того, чтобы …; özünü yox bil, əgər … считай, что ты пропал, если …; ölüm yoxdur kimə не пропадет кто; öldü var, döndü yoxdur что бы ни случилось, что бы ни было; söz yox ki, … несомненно, что; sözüm yoxdur: 1. не возражаю; 2. нет слов выразить …; ürəyi yoxdur kimə, nəyə сердце не лежит к кому, чему, не любит кого; həyatda yoxdur kim нет в живых кого; çörəyimin duzu yoxdur о том, кому на добро отвечают неблагодарностью; elə söhbət yoxdur! ничего подобного!

  Azərbaycanca-rusca lüğət > yox

 • 3 hər

  мест.
  1. каждый (один из ряда подобных, взятый подряд, без выбора, без пропусков), любой, всякий. Hər adam каждый человек, hər ailə каждая семья, hər adambaşına на каждого человека, hər iş каждое дело, hər dəfə каждый раз, hər səhər каждое утро, hər gün каждый день (ежедневно, повседневно); hər həftə каждую неделю, еженедельно; hər il каждый год (ежегодно)
  2. все (обозначает собирательность). Hər işə qarışmaq вмешиваться во все дела, hər arzusunu yerinə yetirmək kimin выполнить все желания кого, чьи
  ◊ hər an в любое время, в любой момент; hər baxımdan со всех точек зрения; hər bir каждый. Hər bir işçi каждый работник; hər biri каждый из … Oyunçuların hər biri каждый из игроков; hər vaxt (hər zaman) всегда, в любое время; hər ikisi они оба (обе); hər yan, hər tərəf окрестность; кругом, вокруг; hər yanda (hər tərəfdə, hər yerdə) везде, всюду; hər kəs: 1. все; 2. каждый, всякий (о человеке); hər ləhzə см. hər an; hər nə всё, что; что бы ни. Hər nə istəsələr verin все, что захотят, дайте; hər nə olursa olsun во что бы то ни стало, что бы ни случилось; hər nəfər см. hər kəs; hər saat см. hər vaxt; hər hansı любой, всякий; hər cəhətdən во всех отношениях, hər cəhətcə полностью, по всем признакам; hər cür всевозможный, всяческий, всякого рода; hər şey всё, всячина; hər ağızdan bir avaz (səs) gəlir (çıxır) каждый говорит о своем, никто никого не слушает; hər addımda, hər addımbaşı на каждом шагу; hər ehtimala qarşı на всякий случай; hər bir кяламы (sözü) qızıldır что ни слово у кого-л. – жемчужина мудрости; hər biri bir oğula dəyər цены нет им; hər vəchlə любым путем, любой ценой, всячески; hər iki ayağından axsamaq хромать на обе ноги; hər it-qurd каждая собака; hər işə (şeyə) qulp qoymaq ко всему придираться; hər yerindən duran все, кому не лень, кто ни на есть; каждый (всякий) встречный и поперечный; hər yetən, hər çatan см. hər yerindən duran; hər yoldan (küçədən) ötən, keçən см. yerindən duran; hər yolla любым путем; hər kol dibindən çıxan см. hər yerindən duran; hər kəsin öz dərdi özünə bəsdir у каждого свое горе; hər gördüyündən göz kirəsi istəmək клянчить, попрошайничать; hər nə qədər olsa как-никак; hər nə isə в общем; hər saatdan bir через каждый час; hər tin başı на каждом шагу, на каждом перекрёстке; hər üzünə и так и так; на все лады; и так и этак; hər halda: 1. всё же, тем не менее, во всяком случае. Hər halda bir dəfə də görüşsək yaxşı olar во всяком случае, если еще раз встретимся, будет лучше; 2. что бы ни случилось, несмотря ни на что; hər hansı bir (обозначает неопределенность) любой, всякий. Hər hansı bir iş всякая работа; hər şeydən əvvəl прежде всего, в первую голову; hər şeyə qulp qoymaq ко всему придираться; hər şeyi söz eləmək из всего делать проблему; hər şeydən əli çıxmaq остаться при пиковом интересе; остаться ни с чем; hər şeydən, hər yerdən bir az отовсюду обо всём

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hər

 • 4 kim

  мест. кто:
  1. обозначает вопрос, относящийся к человеку. Bu kimdir? Кто это? Burada kim var? Кто здесь есть? Kim sizə ixtiyar verib? Кто вам дал право? Kim üçün? Для кого? Sizə kim lazımdır? Вам кого? Кто вам нужен? Sən kimsən? Кто ты такой? Məktub kimə yazılıb? Кому написано письмо? Məktub kimdəndir? От кого письмо? Orada kimi gördün? Кого ты там видел? Kimin yanında? У кого, при ком? Kimdən ötrü? Для кого? Kimin haqqında? О ком?
  2. в риторических вопросах и восклицаниях (предполагающих отрицательный ответ: никто, никого, никому и т.п.). Kim bunu bilmir? Кто этого не знает? Kim özünə pis deyər? Кто о себе скажет плохо?
  3. употр. в знач. человек (знакомый, близкий). Kimin var? Кто есть у тебя? Heç kimim yoxdur никого у меня нет
  4. в сочет. с “isə” обозначает неопределенность: səni kim isə (kimsə) soruşurdu кто-то спрашивал тебя
  5. в форме мн. ч. указывает на происхождение, социальную принадлежность. Sən kimlərdənsən? Чей ты родом?
  6. kim-kim собир. кто с кем, кто и кто. İşə kim-kim gedirsiniz? Кто с кем идет на работу? Кто (предполагает перечисление). Toya kim-kim gedir? – Əli, Vəli, Həsən … Кто идет на свадьбу? – Али, Вели, Гасан …
  ◊ kim bilsin (bilər, bilir) кто знает, кто его знает; kim kimədir никому ни до кого нет дела; kim ki … тот, кто …; kimə nə dəxli var никого это не касается; heç kimə dəxli yoxdur никого не касается; kimin nə işinə qalıb кому какое дело; kimin iti tutub kimi какая муха укусила кого; kimə işarə edirsiniz? на кого намекаете? kimlə oturub durursan с кем водишься; kimin hesabına за чей счет; kimdən ötrü ради кого, из-за кого; kim olursa olsun кто бы то ни был; heç kim никто; hər kim каждый (кто), любой (кто)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > kim

 • 5 özgə

  I
  прил.
  1. чужой:
  1) принадлежащий другому или другим, являющийся собственностью другого или других. Özgə əşyası чужая вещь, özgə paltarı чужая одежда, özgə pulu чужие деньги, özgə sənədləri чужие документы, özgə evi чужой дом, özgə malı чужая собственность
  2) сделанный, произведенный другим или другими. Özgə fikri чужая мысль, özgə ideyası чужая идея, özgə ixtirası чужое изобретение, özgə təklifi чужое предложение, özgə işi чужая работа
  3) относящийся к кому-л. другому или другим. Özgə sevinci чужая радость, özgə bədbəxtliyi чужое несчастье, özgə dərdi чужое горе, özgə qayğıları чужие заботы
  4) неродной, не связанный родственными или близкими отношениями, общими взглядами, совместной работой и т.п., посторонний. Özgə adam чужой человек, özgə qadın чужая женщина, özgə uşaqları чужие дети, özgə ailəsi чужая семья
  5) не являющийся родиной или местом постоянного жительства для кого-л. Özgə ölkələr чужие страны, özgə diyyarlarda в чужих краях, özgə torpaqlar чужие земли, özgə yerlər чужие места, özgə şəhər чужой город
  6) относящийся к иному государству, стране; иностранный. Özgə dil чужой язык, özgə adətlər чужие обычаи
  2. другой:
  1) не такой, как этот, иной. Özgə fikirdə olmaq kim, nə haqqında быть другого мнения о ком, о чём; özgə vaxt gələrsən придёшь в другое время; işdə özgə nöqsan yox idi в работе других недостатков не было
  2) разг. иной, некоторый. Özgə adam başa düşə bilməz ki … другой человек не поймет, что …
  3. особый, особенный, необычный, необыкновенный (своеобразный, не похожий на других). O özgə bir adamdır он человек особенный, o müğənninin səsi özgə bir səsdir у того певца особенный голос, onun üçün özgə bir şərait yaradılmışdır для него созданы особые условия, bu gülün özgə bir ətri var у этого цветка особенный аромат, baharın özgə bir gözəlliyi var у весны есть особенная красота, особая прелесть
  4. чуждый (далёкий, противоположный кому-л. по духу, сущности). Özgə adətlər чужие традиции, özgə ideologiya чужая идеология
  II
  в знач. сущ.
  1. чужой, чужая (не родной, посторонний)
  2. другой, другая (иной, иная). Sənin yerinə özgəsi olsa idi çoxdan yorulmuşdu другой бы на твоём месте давно устал
  3. другое. Məni tamam özgə şey narahat edir меня беспокоит совсем другое; мн. ч. özgələr (özgələri):
  1. чужие (не родные, посторонние). Özgələr nə deyər что скажут чужие
  2. другие (иные). Özgələri min işlər görürlər, … другие творят дела, özgələrə fikir verməmək не обращать внимания на других
  III
  разг. послел. кроме, помимо. Səndən özgə mənim heç kəsim yoxdur у меня нет никого, кроме тебя
  IV
  предик. чуждо. Bütün bunlar mənə özgədir всё это мне чуждо
  ◊ özgə hesabına yaşamaq жить за чужой счет; özgə bostanına daş atmaq бросать камень в чужой огород; özgə əlinə (əllərə) düşmək попадать, попасть в чужие руки; özgə ağlı ağıl artırmaz (özgə ağlı ilə iş görməzlər) чужим умом умён не будешь; özgə ağzına baxan ac qalar тот голодным сидит, кто другому в рот глядит; özgə atına minən tez düşər на чужого коня сесть – скоро слезть; özgə malına göz dikən malsız-davarsız qalar на чужой скот позаришься – без своей скотины останешься, özgə malına göz dikmə не зарься на чужое добро; özgəsinə quyu qazan özü düşər не рой другому яму – сам в неё попадешь; öz qədrini bilməyən özgəsinin qədrini heç bilməz как собака на сене – сам не ест и другим не даёт, öz gözündə tiri görmür, özgə gözündə qılı seçir в своём глазу бревна не видит, в чужом – волосок замечает

  Azərbaycanca-rusca lüğət > özgə

 • 6 savayı

  послел. кроме:
  1. за исключением, не считая кого-л., чего-л. Səndən savayı кроме тебя, onun məndən savayı heç kəsi yoxdur кроме меня, у него (неё) нет никого
  2. сверх кого-л., чего-л., вдобавок к кому-л., чему-л., помимо. Bu lüğətlərdən savayı onun çoxlu başqa kitabları da var кроме (помимо) этих словарей, у него есть много других книг

  Azərbaycanca-rusca lüğət > savayı

 • 7 açıq-aşkar

  1) очевидный, явный; 2) явно, откровенно; 3) не считаясь ни с кем, не стесняясь никого.

  Азербайджанско-русский словарь > açıq-aşkar

 • 8 ara-bərə

  граница, предел. Onun hərəkətlərinin ara-bərəsi yoxdur нет предела его действиям, выходкам.

  Азербайджанско-русский словарь > ara-bərə

 • 9 ayrılıq

  1) разлука; 2) различие, разница, расхождение. İkisi də birdir, heç bir ayrılığı yoxdur оба одинаковы, нет никакого различия; 3) обособленность, изолированность.

  Азербайджанско-русский словарь > ayrılıq

 • 10 baş

  1) голова; 2) головной; 3) главный, старший; 4) генеральный, магистральный; 5) начало, верховье, исток (реки); 6) верхушка, макушка (дерева); 7) премьер; обер (первая часть составных слов); 8) вершина; 9) конец. Baş ağrıtmaq причинять беспокойство, надоедать, докучать; baş alıb qaçmaq смbaю gцtьrьb qaзmaq; baю alэb getmжk 1) уйти самовольно, без предупреждения, ни с сего; 2) уйти куда глаза глядят; baş aparmaq 1) нестись, помчаться; нести, понести, унести (о лошади); 2) переходить границы дозволенного в разговоре, позволять себе лишнее в разговоре; сильно увлекаться, завираться; baş açmaq см. baş tapmaq; baş barmaq большой палец; баш вермяк 1) случиться, возникать, происходить; 2) исходить от кого-нибудь, от чего-нибудь; baş vurmaq 1) нырять, окунуться; 2) стричь голову; 3) см. baş çəkmək; baş qaldırmaq поднять голову, восставать, выступать с протестом (о массовых действиях); baş qaçır(t)maq 1) уклоняться, отделываться; 2) отнекиваться; baş qoymaq сложить голову; пожертвовать своей жизнью; baş qoşmaq 1) вмешиваться; 2) обращать внимание; 3) относиться внимательно, серьезно; 4) связаться с кем-нибудь. Baş əymək 1) склонять перед кем-нибудь голову; 2) подчиняться, унижаться; baş işlətmək шевелить мозгами; baş yırğalanması качание головы, трясение головы; baş komandir главнокомандующий; baş kələm кочан капусты; baş götürüb getmək покинуть местожительство, родной угол; уйти куда глаза глядят; baş məqalə передовая статья, передовица; baş tapmaq понимать, соображать, ориентироваться; разбираться в чем-нибудь; уяснить себе сущность чего-нибудь; baş tutmaq состояться, удаваться, сбываться; baş üstə! слушаюсь! baş hərf прописная буква; baş çanağı череп; baş çəkmək 1) наведываться, наведаться, навестить; 2) заглядывать; 3) присматривать, присмотреть; baş çıxar(t)maq см. baş tapmaq; baş batmaq быть понятным; лезть в голову; başa bəla olmaq быть причиной забот, неприятностей, горя; başa vurmaq 1) думать, обмозговать; 2) докончить, довести до конца, завершить; 3) попрекать; başa düşməyən бестолковый; баша дцшмяк понимать, соображать, уяснить себе, вразумить (кого-то); başa keçirmək усадить, посадить на почетное место (за столом); başa gəlmək осуществляться, претвориться; başa salmaq объяснить, объяснять, разъяснять, растолковать; başa çatdırmaqсм. başa vurmaq (2); başa çıxmaq 1) закончится; завершиться; быть доведенным до конца; 2) наглеть, делаться развязным, беззастенчивым, своевольным; baş-beyin aparmaq 1) заговорить, надоедать, докучать пустым разговором; 2) раскричаться; развизжаться; baş-beyindən olmaq, baş-beyin getmək 1) докучать; 2) испытывать невыносимое, неприятное ощущение от громкого стука, крика, шума, от продолжительного, пустого разговора, от плохого пения или плохой музыки; başdan ayağa 1) с головы до ног; 2) от начала до конца, целиком, сплошь, полностью. Başdan aşmaq быть в обилии, в избытке; başdan eləmək (etmək) 1) отделаться от кого-нибудь, спровадить кого-нибудь; 2) спустить, сплавить, сбыть что-нибудь неважное; 3) запутать, сбить с толку; başdan çıxar(t)maq 1) сбиваться с толку; 2) направить (кого-нибудь) на ложный путь, обманывать; 3) прельстить; 4) заговорить зубы; başı ayazımaq освободиться от работы, забот; başı ayılmaq 1) проясниться голове; 2) перен. освободиться от работы, от хлопот, от забот; başı açılmaq 1) освободиться от работы; 2) удосужиться; удосуживаться. Başı aşağı olmaq 1) быть тихим, скромным, смирным; 2) испытывать смущение, неловкость; 3) осрамиться, сконфузиться; başı bağlanmaq 1) в обеспечение взыскания подвергнуться описанию имущество; 2) быть забронированным, закрепленным за кем-нибудь; başı bənd olmaq быть всецело занятым чем-нибудь; başı qarışmaq 1) быть занятым, поглощенным работой; 2) увлекаться, увлечься чем-нибудь; başı dolanmaq испытывать головокружение; başı yuxarı вверх; по направлению наверх, в гору; başı çıxmaq смыслить, разбираться (в чем-нибудь); başına ağıl qoymaq наставлять, вразумлять; başına buraxmaq 1) дать волю; 2) оставить без надзора, пустить на произвол судьбы; başına qalmaq 1) оставаться без внимания; 2) быть брошенным на произвол судьбы без призора, без хозяина; 3) быть заброшенным, запущенным; 4) быть в изобилии; başına dən düşmək появиться на голове седым волосам; başına dolanım (dönüm) милый, дорогой, голубчик; başına dolanmaq (dönmək) 1) окружать лаской, заботой, вниманием; 2) просить, умолять, раболепствовать; başına iş gəlmək 1) приключиться, случиться с кем-то беде, неприятности; 2) угораздить (кого-то в чем-то); başına yeritmək втолковать, растолковать; başına müsibət (oyun) gəlmək см. başına iş gəlmək; başına oyun açmaq (gətirmək) 1) сыграть с кем-нибудь шутку; 2) издеваться над кем-нибудь; 3) мучить кого-нибудь; başına hava gəlmək помешаться, потерять рассудок, сойти с ума; başına çəkmək испить, выпить одним духом; başından eləmək (etmək) отделаться, отвязаться от кого-нибудь; спровадить кого-нибудь; başından rədd eləmək (etmək) см. başından eləmək; başından rədd olmaq уйти, убраться и оставить кого-то в покое; başını ağrıtmaq 1) причинить, вызвать головную боль; 2) надоедать, докучать пустым разговором, прожужжать уши; başını aşağı eləmək (etmək) опозорить, унизить, осрамить; başını aşağı salmaq 1) поникнуть головой; 2) никого не затрагивать, заниматься своим делом; başını bağlamaq 1) повязывать голову; 2) описать имущество, наложить на него арест в обеспечение взыскания; 3) закрепить за собой; başını batırmaq 1) загубить, убить кого-то и скрыть следы; 2) скрыть бесследно; başını bənd eləmək (etmək) см. başını qarışdırmaq; başını bulamaq качать головой в знак неодобрения чего-нибудь; başını vurdurmaq дать остричь голову, подстричься; başını vurmaq подрезать, подстричь, срезать сверху; başını qarışdırmaq 1) занимать чем-нибудь; 2) отвлекать чье-либо внимание; мешать кому-то сосредоточиться; başını dolandırmaq перебиваться; жить кое-как; başını doldurmaq 1) долить, досыпать дополна; 2) вбить кому-то в голову, наговорить на кого-то; başını yastıqlamaq обманывая, успокаивать, усыпить бдительность; başını yemək пережить кого-то; başını yerə qoymaq 1) положить голову на землю; 2) слечь в постель (о больном); 3) умереть; başını yola vermək, başını gəzdirmək, başını girləmək жить кое-как, жить туго; başını götürüb qaçmaq бежать, чтобы избавиться; başını piyləmək (tovlamaq) обманывать, обмануть, водить за нос, морочить; başını tutmaq 1) держаться за голову; 2)перен. опознать краденую вещь; başını uca eləmək (etmək) поднять чье-либо значение, чей-либо значение, чей-либо авторитет в глазах людей; başının altına yastıq qoymaq см. başını yastıqlamaq; başını n üstünü almaq нагрянуть на кого-то, захватить врасплох; başının üstünü kəsdirmək (kəsmək) стоять у кого-то над головой, над душой; ağacın başı конец палки; maşın iki baş kəndə gedib gəldi машина сделала два конца в деревню, туда и обратно.

  Азербайджанско-русский словарь > baş

 • 11 gir

  1) терпкий, вяжущий; 2) затруднительное, критическое положение. girə düşmək попасть в ловушку; girə keçmək попасть в чьи-нибудь лапы, попасться; girə salmaq вовлекать ставить кого-нибудь в затруднительное, безвыходное положение; əlimin giri yoxdur в руках нет силы, все падает из рук.

  Азербайджанско-русский словарь > gir

 • 12 hacət

  инструмент, орудие, снасть. hacət yoxdur нет надобности, нет нужды, не нужно.

  Азербайджанско-русский словарь > hacət

 • 13 heç

  1) ничего, ничто; 2) ничуть, нисколько, совершенно, вовсе, абсолютно; 3) никакой; heç bir никакой; heç bir yerdə см. heç yerdə; heç bir zaman см. heç vaxt; heç biri ни один, никто; heç vaxt никогда, никоем случае; heç nə ничуть, вовсе; heç eləmək (etmək) уничтожить, свести на нет, к нулю; heçyerdə нигде; heç yerdən из ничего (что-то сделать), нистого нисего;heç zad ничего, ничто, сущий пустяк; heç kəs (kim) никто; heç nə ничто, инчего; heç olmaq пропасть даром, без пользы, сводиться на нет; heç olma(z)sa хоть, хотя бы, по крайней мере; heçə çıxartmaq превратить в ничто, свести на нет.

  Азербайджанско-русский словарь > heç

 • 14 heç-puç

  пустяки. heçə-puça vermək уступить за чечевичную похлебку; heçə-puça çıxar(t)maq превратить в ничто, свести на нет.

  Азербайджанско-русский словарь > heç-puç

 • 15 kimsəsiz

  не имеющий никого; не имеющий поддержки, покровителей, заступников; одинокий, беззащитный, сирота.

  Азербайджанско-русский словарь > kimsəsiz

 • 16 qıraq

  1) край (стола, доски, книги и т.д.); 2) берег; 3) чужой, посторонний. Qıraq durmaq сторониться (чего-нибудь), не вмешиваться ни во что; burada qıraq adam yoxdur тут нет чужих, постороннего человека; onun qıraq gəliri var у него есть побочный доход.

  Азербайджанско-русский словарь > qıraq

 • 17 tayı-bərabəri

  равный тебе. sənin atının tayı-bərabəri yoxdur нет равного твоему коню.

  Азербайджанско-русский словарь > tayı-bərabəri

 • 18 xeyr

  нет.

  Азербайджанско-русский словарь > xeyr

 • 19 xilaf

  1) ложь, неправда. onun sözündə xilaf yoxdur в его словах нет неправды; 2) против. o, öz yoldaşının xilafına danışır он выступает против своего товарища.

  Азербайджанско-русский словарь > xilaf

 • 20 yox

  1) нет; 2) не существующий, отсутствующий; yox eləmək (etmək) уничтожать; yox isə если нет; yoxa çıxmaq, yox olmaq пропасть, исчезнуть.

  Азербайджанско-русский словарь > yox

Look at other dictionaries:

 • никого нет — нареч, кол во синонимов: 8 • безлюдно (13) • ни души (8) • ни живой души (8) • …   Словарь синонимов

 • Ни подо мной, ни надо мной никого нет. — Ни подо мной, ни надо мной никого нет. См. КАРА ПРИЗНАНИЕ ПОКОРНОСТЬ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • никого — ни живой души, ни одной души, пустынно, никого нет, ни одной живой души, пусто, безлюдно, ни души Словарь русских синонимов. никого см. пусто 2 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова …   Словарь синонимов

 • Нет места лучше дома — англ. There s No Place Like Home Серия телесериала «Остаться в живых» …   Википедия

 • НЕТ — НЕТ. 1. безл., в знач. сказуемого (заменяет отсутствующее в русском языке наст. вр. от гл. быть с отриц.), кого чего. Не имеется налицо, не существует вовсе. У меня нет времени. Никого нет дома. «Нет худа без добра.» (посл.) «Между нами нет… …   Толковый словарь Ушакова

 • Нет места лучше дома. Часть 1 («Остаться в живых») — Долгожданное возвращение. Часть 1 англ. There s No Place Like Home. Part 1 Серия телесериала «Остаться в живых» Номер серии Сезон 4 Эпизод 12 Режиссёр Стивен Уильямс Автор сценария Эдвард Китсис Адам Хоровиц Будущее героя Oceanic 6 День на… …   Википедия

 • НЕТ — гл., безл. от слав. нест, не есть; прош. вр. не было: буд. вр. не будет; не имеется, недостает, отсутствует. У меня нет денег. Летом нет снегу. Нет у Бога немилости. Есть, словцо как мед сладко; нет, словцо что полынь горько! На нет и суда нет. | …   Толковый словарь Даля

 • Нет ни черта, ни дьявола. — (никого, ничего). См. МНОГО МАЛО …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • никого не боюсь: только Бога боюсь — Ср. Не боишься никого, Кроме Бога одного. А.С. Пушкин. Сказка о мертвой царевне. Елисей ветру. Ср. Я боюсь только Бога и больше ничего на свете. Екатерина II русскому посланнику в Лондоне. Ср. Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts auf… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • нет такого дружка, как родимая матушка да родимый батюшка — Ср. Ουδέν εν άνθρώποισι πατρός και μήτρος άμεινον επλετο. Нет никого у людей лучше отца и матери. Theogn …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Нет такого дружка, как родимая матушка, да родимый батюшка — Нѣтъ такого дружка, какъ родимая матушка, да родимый батюшка. Ср. Οὐδὲν ἐν ἀνθρώποισι πατρὸς καὶ μητρὸς ἄμεινον ἔπλετο. Пер. Нѣтъ никого у людей лучше отца и матери. Theogn …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.