Translation: from english

на рахунку

Look at other dictionaries:

 • РАХУНКУ ДАТЬ — (некр.) довести дело до конца …   Казачий словарь-справочник

 • договір про відкриття рахунку в цінних паперах — договір між власником цінних паперів та обраним ним зберігачем про передачу власником належних йому цінних паперів зберігачеві для здійснення депозитарної діяльності …   Глосарій термінів фондового ринку

 • сальдо — невідм., с. 1) Різниця між надходженням (дебетом) і видатком (кредитом) бухгалтерського обліку. •• Акти/вне (позити/вне) са/льдо перевищення надходження над видатком у торговельному чи платіжному балансі. Де/бетове са/льдо перевищення підсумкових …   Український тлумачний словник

 • овердрафт — у, ч. 1) Форма короткотерміного кредиту, за якого на рахунку клієнта утворюється дебетове сальдо. 2) Сума, отримана за чеком понад залишок на поточному рахунку. 3) Право банку здійснювати оплату понад залишок коштів на кореспондентському рахунку… …   Український тлумачний словник

 • рахунок — ч. 1) род. у. Виражений у числах результат яких небудь підрахунків, обчислень; загальна кількість, підсумок. || Результат спортивних зустрічей, змагань, цифрове співвідношення очок. Нічийний рахунок матчу. •• Відкрива/ти раху/нок у спортивній грі …   Український тлумачний словник

 • віремент — у, ч., фін. 1) Перерахування коштів з поточного рахунку однієї особи на поточний рахунок іншої. || Перерахування суми кредиту з одного рахунку на інший. 2) Обмін борговими зобов язаннями …   Український тлумачний словник

 • кредит — I кр едит у, ч. 1) Права сторона бухгалтерського рахунку, де записують усі витрачені цінності, а також борги й видатки, зазначені в цьому рахунку; прот. дебет. 2) Три академічні години навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні… …   Український тлумачний словник

 • світч — у, ч., фін. 1) Реалізація залишку на двосторонньому рахунку за курсом, нижчим за офіційний. 2) Ліквідація боргових зобов язань за одними цінними паперами для укладання угод за іншими. || Сукупність операцій з валютою та цінними паперами, пов… …   Український тлумачний словник

 • 03.060 — Фінанси. Банківська справа. Грошові системи. Страхування ДСТУ 3705 98 (ISO 6166:1994) Цінні папери. Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів ДСТУ 3706 98 (ISO 8532:1995) Цінні папери. Формат для передавання номерів… …   Покажчик національних стандартів

 • авізувати — у/ю, у/єш, недок., перех., фін. Надсилати повідомлення контрагенту про виконання на його рахунку операції …   Український тлумачний словник

 • акредитив — а, ч. 1) Грошовий документ, що являє собою наказ однієї кредитної установи (банку, ощадкаси) іншій про виплату певної суми власникові документа. 2) Іменний папір, який підтверджує право особи, на ім я якої його виписано, отримати в банку вказану… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.