Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

мярка

 • 1 мярка

  1. measure; тех. gauge
  прен. (граница) limit
  мярка за дължина a linear measure, a measure of length
  мярка за повърхност a square measure
  мярка за течности a liquid measure
  мярка за обем a solid/cubic measure, a measure of capacity
  мярка за тежина a measure of weight
  мярка за вместимост a measure of capacity
  мярка за житни храни a dry measure
  мерки и теглилки weights and measures
  мерки за рокля measurements for a dress
  вземам мярка на някого take s.o.'s measures (и прен.), take the measurements of s.o.
  (преценявам) have/get/know/take the length of s.o.'s foot
  взема ми се мярката be measured for
  мярка на гръдната обиколка chest measure (ment)
  като по мярка е it fits like a glove, it fits to a nicety, it fits to a T, it is a perfect fit
  имам чувство за мярка have a sense of proportion, keep within limits, keep/observe measure
  върша всичко с мярка do everything in/with due measure
  имам мярка на устата си mind o.'s P's and Q's; keep a watch on o.'s tongue
  не знам мярка, нямам мярка know no measure, go the limit
  с мярка in/with due measure, moderately, within limits, wisely, temperately, in moderation
  ям и пия с мярка eat and drink in moderation
  всяко нещо си има мярка there is a limit to everything
  без мярка above/beyond (all) measure, excessively, immoderately
  мярка за мярка measure for measure
  минавам мярката overdo it, go too far
  попрехвърлил е мярката he's had a drop too much
  меря с двойна/различна мярка use a double standard
  меря всичко с една мярка, меря със същата мярка use the same standard
  с каквато мярка мериш, с такава ще те мерят measure for measure
  предпазни мерки preventive/precautionary/safety measures, precautions
  като предпазна мярка as a measure of precaution, by way of precaution
  вземам мерки take/adopt measures/steps/precautions
  вземам необходими (те) мерки take due measures/precautions, take measures accordingly
  * * *
  мя̀рка,
  ж., мѐрки 1. measure; техн. gauge; (за дреха) measure(ments); ( критерий) criterion; прен. ( граница) limit; ( преценявам) have/get/know/take the length of s.o.’s foot; без \мярка above/beyond (all) measure, excessively, immoderately; взема ми се \мярката be measured for; всяко нещо си има \мярка there is a limit to everything; имам \мярка на устата си mind o.’s P’s and Q’s; keep a watch on o.’s tongue; c \мярка in/with due measure, moderately, within limits, wisely, temperately, in moderation; имам чувство за \мярка have a sense of proportion, keep within limits; като по \мярка е it fits like a glove, it fits to a T, it is a perfect fit; меря с двойна/различна \мярка use a double standard; минавам \мярката overdo it, go too far; \мярка за вместимост a measure of capacity; \мярка за дължина a linear measure, a measure of length; \мярка за житни храни a dry measure; \мярка за обем a solid/cubic measure; \мярка за повърхност a square measure; \мярка за тежина a measure of weight; \мярка за течности a liquid measure; \мярка на гръдна обиколка chest measure(ment); направен по \мярка made to measure; попрехвърлил е \мярката he’s had a drop too much; с каквато \мярка мериш, с такава ще те мерят measure for measure; това вече минава всяка \мярка it’s the limit;
  2. ( целесъобразно действие) measure, step; само мн. measures; вземам необходими(те) мерки take due measures/precautions, take measures accordingly; вземам решителни мерки против deal firmly with; clamp down on; вземам строги предохранителни мерки take strict/close security precautions; като предпазна \мярка as a measure of precaution, by way of precaution; мерки за безопасност security/safety measures; мерки и теглилки weights and measures; ограничителни мерки clampdown; предпазни мерки preventive/safety measures, precautions.
  * * *
  gauge; measure: a linear мярка - мярка за дължина; measurement; rate; remedy; size
  * * *
  1. (за дреха) measure(ments) 2. (критерий) criterion 3. (преценявам) have/get/know/take the length of s.o.'s foot 4. (целесъобразно действие) measure, step 5. c каквато МЯРКА мериш, с такава ще те мерят measure for measure 6. measure;mex. gauge 7. МЯРКА за МЯРКА measure for measure 8. МЯРКА за вместимост a measure of capacity 9. МЯРКА за дължина a linear measure, a measure of length 10. МЯРКА за житни храни a dry measure 11. МЯРКА за обем a solid/cubic measure, a measure of capacity 12. МЯРКА за повърхност a square measure 13. МЯРКА за тежина a measure of weight 14. МЯРКА за течности a liquid measure 15. МЯРКА на гръдната обиколка chest measure(ment) 16. без МЯРКА above/beyond (all) measure, excessively, immoderately 17. взема ми се МЯРКАта be measured for 18. вземам МЯРКА на някого take s.o.'s measures (и прен.), take the measurements of s.o. 19. вземам мерки take/adopt measures/ steps/ precautions 20. вземам необходими(те) мерки take due measures/precautions, take measures accordingly 21. вземам решителни мерки против deal firmly with 22. вземам строги предохранителни мерки take strict/close security precautions 23. всяко нещо си има МЯРКА there is a limit to everything 24. върша всичко с МЯРКА do everything in/with due measure 25. законни мерки legal measures 26. имам МЯРКА на устата си mind o.'s P's and Q's;keep a watch on o.'s tongue 27. имам чувство за МЯРКА have a sense of proportion, keep within limits, keep/observe measure 28. като по МЯРКА е it fits like a glove, it fits to a nicety, it fits to a T, it is a perfect fit 29. като предпазна МЯРКА as a measure of precaution, by way of precaution 30. мерки за рокля measurements for a dress 31. мерки и теглилки weights and measures 32. меря всичко с една МЯРКА, меря със същата МЯРКА use the same standard 33. меря с двойна/различна МЯРКА use a double standard 34. минавам МЯРКАта overdo it, go too far 35. направен по МЯРКА made to measure 36. не знам МЯРКА, нямам МЯРКА know no measure, go the limit 37. попрехвърлил е МЯРКАта he's had a drop too much 38. предпазни мерки preventive/precautionary/safety measures, precautions 39. прен. (граница) limit 40. с МЯРКА in/with due measure, moderately, within limits, wisely, temperately, in moderation 41. това вече минава всяка МЯРКА it's the limit 42. ям и пия с МЯРКА eat and drink in moderation

  Български-английски речник > мярка

 • 2 мярка

  admeasurement
  extent
  girt
  girth
  provision
  scantling
  yardstick

  Български-Angleščina политехнически речник > мярка

Look at other dictionaries:

 • Мярка — Мярка, Карл Связать? …   Википедия

 • Мярка К. — Бюст в зале заседаний Слёнского сейма Карл Мярка (польск. Karol Miarka, 22 октября 1824  15 августа 1882)  польский патриот публицист и деятель национального возрождения поляков в Силезии. Сын бедного сельского учителя, Мярка не получил… …   Википедия

 • мярка — същ. мяра, размер, големина, доза, тегло същ. критерий, мерило, аршин, мащаб, степен същ. умереност, скромност, благоразумие, трезвост, трезвеност, разум същ. край, норма, ограничение, рамка, предел, граница същ. обем същ …   Български синонимен речник

 • Мярка, Карл — Связать? …   Википедия

 • Мярка Карл — Бюст в зале заседаний Слёнского сейма Карл Мярка (польск. Karol Miarka, 22 октября 1824  15 августа 1882)  польский патриот публицист и деятель национального возрождения поляков в Силезии. Сын бедного сельского учителя, Мярка не получил… …   Википедия

 • Мярка Карл — (Miarka, 1824 1882) польский патриот публицист и деятель национального возрождения поляков в Силезии. Сын бедного сельского учителя, М. не получил правильного образования и уже с 16 лет должен был занять место помощника народного учителя. Как… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Карл Мярка — Бюст в зале заседаний Слёнского сейма Карл Мярка (польск. Karol Miarka, 22 октября 1824  15 августа 1882)  польский патриот публицист и деятель национального возрождения поляков в Силезии. Сын бедного сельского учителя, Мярка не получил… …   Википедия

 • без мярка — словосъч. силно, енергично, с все сила, усилено, усърдно, много …   Български синонимен речник

 • временна мярка — словосъч. временен заместник, заместител …   Български синонимен речник

 • по мярка съм — словосъч. прилягам, ставам, уйдисвам …   Български синонимен речник

 • предпазна мярка — словосъч. предотвратяване, предпазване, попречване, спиране, спъване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.