Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

мъртъв

 • 1 мъртъв

  dead
  (безжизнен) lifeless; inanimate
  съвсем мъртъв dead as a doornail, dead as mutton
  мъртъв език a dead language
  мъртви цветове/багри dull/lustreless colours
  мъртва улица a deserted street
  раждам мъртво дете o.'s child is still-born
  преструвам се да мъртъв pretend to be dead, simulate death
  за мъртвите или добро, или нищо de mortuis aut nihil aut bene
  мъртва материя inanimate matter
  мъртво/гробно мълчание, мъртва/гробна тишина dead/blank silence
  мъртва точка a dead point; standstill, deadlock, stalemate; тех. dead centre
  мъртъв капитал dead stock/capital, unrealizable/unemployed capital, capital lying idle, lock-up
  мъртъв инвентар dead stock
  мъртва кост мед. osseous growth, atheroma, tumour
  мъртъв сезон a dead/a dull/an off season
  мъртва коприва бот. dead nettle
  мъртва природа изк. still life
  ни жив, ни мъртъв more dead than alive
  * * *
  мъ̀ртъв,
  прил., -ва, -во, -ви dead; ( безжизнен) lifeless; inanimate; \мъртъвва материя inanimate matter; \мъртъвва улица deserted street; \мъртъвви цветове/багри dull/lustreless colours; падам \мъртъвъв fall (stone) dead; преструвам се на \мъртъвъв simulate death; съвсем \мъртъвъв dead as a doornail, dead as mutton; • горна/долна \мъртъвва точка техн. top/bottom dead centre; за \мъртъввите или добро, или нищо de mortuis aut nihil aut bene; \мъртъвва кост мед. osseous growth, atheroma, tumour; \мъртъвва точка dead point; standstill, deadlock, stale-mate; техн. dead centre; \мъртъвво вълнение (ground) swell, ground-sea; \мъртъвво пространство blank space; \мъртъвво раждане sill-birth; \мъртъвъв капитал capital lying idle, lock-up; \мъртъвъв сезон dead/dull/off season; ни жив, ни \мъртъвъв more dead than alive.
  * * *
  dead: a мъртъв language - мъртъв език; lifeless
  * * *
  1. (безжизнен) lifeless;inanimate 2. dead 3. МЪРТЪВ език a dead language 4. МЪРТЪВ инвентар dead stock 5. МЪРТЪВ капитал dead stock/capital, unrealizable/unemployed capital, capital lying idle, lock-up 6. МЪРТЪВ сезон a dead/a dull/an off season 7. за мъртвите или добро, или нищо de mortuis aut nihil aut bene 8. мъртва коприва бот. dead nettle 9. мъртва кост мед. osseous growth, atheroma, tumour 10. мъртва материя inanimate matter 11. мъртва природа изк. still life 12. мъртва точка а dead point;standstill, deadlock, stalemate;mex. dead centre 13. мъртва улица a deserted street 14. мъртви цветове/багри dull/lustreless colours 15. мъртви цифри bare figures 16. мъртвите не говорят (пазят тайна) stone dead hath no fellow 17. мъртво вълнение (ground) swell, ground-sea 18. мъртво пространство blank space 19. мъртво раждане still-birth 20. мъртво/гробно мълчание, мъртва/гробна тишина dead/blank silence 21. ни жив, ни МЪРТЪВ more dead than alive 22. падам МЪРТЪВ fall (stone) dead 23. преструвам се да МЪРТЪВ pretend to be dead, simulate death 24. раждам мъртво дете o.'s child is still-born 25. съвсем МЪРТЪВ dead as a doornail, dead as mutton

  Български-английски речник > мъртъв

 • 2 мъртъв

  dead

  Български-английски малък речник > мъртъв

Look at other dictionaries:

 • мъртъв — прил. безжизнен, бездушен, умъртвен, неодушевен, бездиханен, умрял, издъхнал, покойник, труп прил. неподвижен, застоял прил. сух, извехнал, пуст …   Български синонимен речник

 • Поминальные дни — Алексей Саврасов. Живопись. «Могила на Волге» (1874) Поминальные дни  календарные дни поминовения умерших, посвящены всем уме …   Википедия

 • бездиханен — прил. мъртъв, безчувствен, безжизнен …   Български синонимен речник

 • бездушен — прил. мъртъв прил. безчувствен, безжалостен, безсърдечен, безжизнен, безучастен, равнодушен, хладен, студен, апатичен, безразличен, неотзивчив прил. вял, безстрастен прил. отпуснат прил. инертен …   Български синонимен речник

 • безжизнен — прил. мъртъв, бездиханен, безчувствен, бездушен, анемичен, безкръвен, неодухотворен прил. безучастен, равнодушен, студен, неподвижен, инертен, флегматичен прил. бездеен, изчерпан, непроизводителен, еднообразен прил. безинтересен, безцветен,… …   Български синонимен речник

 • безработица — същ. мъртъв сезон, безделие същ. глад, немотия …   Български синонимен речник

 • замрялост — същ. мъртвило, застой, безжизненост, пустош, покой, тишина същ. мъртъв сезон …   Български синонимен речник

 • извехнал — гл. мъртъв, сух, пуст …   Български синонимен речник

 • издъхнал — гл. умрял, починал, преселил се във вечността, мъртъв, труп, покойник, смъртник, покоен, склопил очи, предал богу дух, блаженопочиващ, пукнал, обърнал петалите, хвърлил топа гл. загивал, изчезнал …   Български синонимен речник

 • мъртвец — същ. труп, мъртъв, покойник, смъртник …   Български синонимен речник

 • мъртвешки — прил. блед, сух, изпит, безжизнен, мъртъв …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.