Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

кон

 • 1 Arab

  {'ærəb}
  1. n арабин
  2. арабски кон
  3. attr арабски
  street a., a. of the gutter улично дете, гаменче
  * * *
  {'arъb} n 1, арабин; 2. арабски кон; 3. attr арабски; street a.,
  * * *
  арабин; арабски;
  * * *
  1. attr арабски 2. n арабин 3. street a., a. of the gutter улично дете, гаменче 4. арабски кон
  * * *
  Arab[´ærəb] I. n 1. арабин; 2. арабски кон; street \Arab ост., разг. безпризорно дете, скитащо по улиците; II. adj арабски.

  English-Bulgarian dictionary > Arab

 • 2 Flanders

  Flanders[´fla:ndəz] n 1. Фландрия; 2. брюкселска дантела; 3. фландърски кон.

  English-Bulgarian dictionary > Flanders

 • 3 Grecian

  {gri:ʃn}
  I. a ряд. гръцки
  II. 1. ост. грък
  2. елинист
  * * *
  {gri:shn} I. а ряд. гръцки; II. n 1. ост. грък; 2. елинист.
  * * *
  a гръцки (за стил);grecian; I. а ряд. гръцки; II. n 1. ост. грък; 2. елинист.
  * * *
  1. i. a ряд. гръцки 2. ii. ост. грък 3. елинист
  * * *
  Grecian[´gri:ʃən] I. adj рядко гръцки; елинистичен; \Grecian horse троянски кон; II. n елинист.

  English-Bulgarian dictionary > Grecian

 • 4 Punch

  {pʌntʃ}
  I. 1. щанца (пресова), пуансон, керн, прибой, замба, перфоратор, компостъор, кондукторски клещи
  2. дупка от перфоратор и пр
  II. v дупча, продупчвам, перфорирам, компостирам
  to PUNCH in/out a nail набивам/избивам гвоздей
  PUNCHed card перфокарта
  III. 1. удрям (силно) с юмрук
  2. мушкам/ръгам с пръчка
  3. ам. събирам, подкарвам (добитък)
  IV. 1. (силен/внезапен) удар с юмрук
  to hold/pull one's PUNCHes сn. въздържам се да удрям силно, удрям леко, прен. пипам леко
  2. sl. сила, ефект, влияние, интерес, живост
  PUNCH line поанта, кулминационна точка
  V. n пунш
  VI. 1. нисък набит човек
  2. късокрак товарен кон
  VII. 1. театр. Полишинел (кукла с гърбица и дълъг нос)
  2. Пънч (английско хумористично списание)
  as pleased/proud as PUNCH щастлив/горд до немай-къде
  PUNCH and Judy show традиционна английска куклена комедия
  * * *
  {p^ntsh} n 1. щанца (пресова); пуансон; керн; прибой, замба; пер(2) {p^ntsh} v дупча, продупчвам, перфорирам, компостирам; to punch {3} {p^ntsh} v 1. удрям (силно) с юмрук; 2. мушкам/ръгам с пръчк{4} {p^ntsh} n 1. (силен/внезапен) удар с юмрук; to hold/pull o.{5} {p^ntsh} n пунш.{6} {p^ntsh} n 1. нисък набит човек; 2. късокрак товарен кон.{7} {p^ntsh} n 1. театр. Полишинел (кукла с гьрбица и дьльг нос)
  * * *
  щемпел; щанцовам; перфорирам; пунш; пуансон; дупча;
  * * *
  1. as pleased/proud as punch щастлив/горд до немай-къде 2. i. щанца (пресова), пуансон, керн, прибой, замба, перфоратор, компостъор, кондукторски клещи 3. ii. v дупча, продупчвам, перфорирам, компостирам 4. iii. удрям (силно) с юмрук 5. iv. (силен/внезапен) удар с юмрук 6. punch and judy show традиционна английска куклена комедия 7. punch line поанта, кулминационна точка 8. punched card перфокарта 9. sl. сила, ефект, влияние, интерес, живост 10. to hold/pull one's punches сn. въздържам се да удрям силно, удрям леко, прен. пипам леко 11. to punch in/out a nail набивам/избивам гвоздей 12. v. n пунш 13. vi. нисък набит човек 14. vii. театр. Полишинел (кукла с гърбица и дълъг нос) 15. Пънч (английско хумористично списание) 16. ам. събирам, подкарвам (добитък) 17. дупка от перфоратор и пр 18. късокрак товарен кон 19. мушкам/ръгам с пръчка
  * * *
  Punch [pʌntʃ] n 1. Пънч, Пулчинел (кукла с гърбица и дълъг крив нос от куклената комедия Punch and Judy); pleased ( proud) as \Punch щастлив (горд) до немайкъде; 2. "Пънч", английско хумористично списание, основано през 1841 г.

  English-Bulgarian dictionary > Punch

 • 5 Rosinante

  Rosinante[¸rɔzi´nænti] n кранта, дръглив кон (по името на коня на Дон Кихот - Росинант).

  English-Bulgarian dictionary > Rosinante

 • 6 Scratch

  {skrætʃ}
  I. 1. драскам, дращя, драсвам (кибрит и пр.), одрасквам, надрасквам
  2. чеша (се)
  3. търся, ровя (about for) (и прен.)
  4. дращя, скърцам, надрасквам/написвам (набързо)
  5. сп. оттеглям се от състезание, изваждам/елиминирам от състезание
  6. ам. зачерквам (име) в избирателна бюлетина
  7. прен. едва я карам/свързвам двата края (и с along)
  to SCRATCH the surface of прен. плъзгам се по повърхността на, не навлизам в същността на
  SCRATCH my back and I'll SCRATCH yours халваджия за бозаджия, услужи ми/похвали ме и аз ще ти услужа/ще те похваля
  to SCRATCH one's head двоумя се, чудя се, почесвам се по главата
  scratch along scratch1 7.
  scratch off задрасквам, зачерквам
  scratch out scratch off
  scratch up
  to SCRATCH someone's eyes out разг. издирам очите на някого
  scratch together едва събирам
  scratch up изравям (и прен.)
  scratch together
  II. 1. драска, драскотина, одраскване (разг. и за рана)
  to come through without a SCRATCH излизам невредим
  2. драсване (на перо), драскулка, лош почерк
  SCRATCH of the pen драсване на перото (и прен.)
  3. дращене, скърцане
  4. чесане, почесване
  5. сп. стартова линия
  to start from SCRATCH прен. почвам от началото/от АБ/без нищо/без всякаква подготовка
  to be/come up to SCRATCH на (нужното) равнище съм
  to bring up to SCRATCH подготвям/докарвам/довеждам до нужното равнище
  6. sl. пари, мангизи
  7. рl вет. напукване на копитото на кон
  8. нулев резултат, нула
  9. ам. зачеркнат от списъка/отстранен/елиминиран състезател
  III. 1. смесен, разнороден, събран от къде да е, направен от какво да е, импровизиран
  2. сп. без хандикап, първокласен
  SCRATCH player състезател без хандикап, първокласен играч
  SCRATCH race състезание без хандикап
  IV. n Old SCRATCH дяволът, сатаната
  * * *
  {skratsh} v 1. драскам, дращя; драсвам (кибрит и пр.); одраскв(2) {skratsh} n 1. драска; драскотина; одраскване (разг. и за {3} {skratsh} а 1. смесен; разнороден; събран от къде да е; на{4} n: Old scratch дяволът, сатаната.
  * * *
  чеша; случаен; ровя; сборен; скърцане; скърцам; одрасквам; всякакъв; дращя; дращене; драскам; драска; драскулка; драскотина; издирам; надрасквам;
  * * *
  1. i. драскам, дращя, драсвам (кибрит и пр.), одрасквам, надрасквам 2. ii. драска, драскотина, одраскване (разг. и за рана) 3. iii. смесен, разнороден, събран от къде да е, направен от какво да е, импровизиран 4. iv. n old scratch дяволът, сатаната 5. scratch along scratch1 6. scratch my back and i'll scratch yours халваджия за бозаджия, услужи ми/похвали ме и аз ще ти услужа/ще те похваля 7. scratch of the pen драсване на перото (и прен.) 8. scratch off задрасквам, зачерквам 9. scratch out scratch off 10. scratch player състезател без хандикап, първокласен играч 11. scratch race състезание без хандикап 12. scratch together 13. scratch together едва събирам 14. scratch up 15. scratch up изравям (и прен.) 16. sl. пари, мангизи 17. to be/come up to scratch на (нужното) равнище съм 18. to bring up to scratch подготвям/докарвам/довеждам до нужното равнище 19. to come through without a scratch излизам невредим 20. to scratch one's head двоумя се, чудя се, почесвам се по главата 21. to scratch someone's eyes out разг. издирам очите на някого 22. to scratch the surface of прен. плъзгам се по повърхността на, не навлизам в същността на 23. to start from scratch прен. почвам от началото/от АБ/без нищо/без всякаква подготовка 24. ам. зачерквам (име) в избирателна бюлетина 25. ам. зачеркнат от списъка/отстранен/елиминиран състезател 26. драсване (на перо), драскулка, лош почерк 27. дращене, скърцане 28. дращя, скърцам, надрасквам/написвам (набързо) 29. нулев резултат, нула 30. прен. едва я карам/свързвам двата края (и с along) 31. рl вет. напукване на копитото на кон 32. сп. без хандикап, първокласен 33. сп. оттеглям се от състезание, изваждам/елиминирам от състезание 34. сп. стартова линия 35. търся, ровя (about for) (и прен.) 36. чесане, почесване 37. чеша (се)
  * * *
  Scratch[skrætʃ] n: old \Scratch дяволът.

  English-Bulgarian dictionary > Scratch

 • 7 Trojan

  {'troudʒən}
  I. ист. a троянски
  II. 1. троянец
  2. човек, който се сражава/работи и понася трудностите мъжки/храбро
  * * *
  {'troujъn} ист. I. а троянски; II. п 1. троянец; 2. човек,
  * * *
  троянец;
  * * *
  1. i. ист. a троянски 2. ii. троянец 3. човек, който се сражава/работи и понася трудностите мъжки/храбро
  * * *
  Trojan[´troudʒən] ист. I. adj троянски; II. n 1. троянец; 2. прен. храбър, енергичен и издръжлив човек; to bear o.'s suffering like a \Trojan понасям с твърдост мъката си; to work like a \Trojan работя като вол; работя много усърдно; to fight like a \Trojan бия се като лъв; \Trojan horse 1) "троянски кон"; 2) вид компютърна програма, чието действие е подобно на компютърните вируси.

  English-Bulgarian dictionary > Trojan

 • 8 Turk

  {tə:k}
  1. турчин
  2. мохамеданин
  3. ост. жесток/необуздан човек
  4. шег. немирник, палавник
  5. порода кон
  * * *
  {tъ:k} n 1. турчин; 2. мохамеданин; 3. ост. жесток/необуздан чов
  * * *
  турчин;
  * * *
  1. мохамеданин 2. ост. жесток/необуздан човек 3. порода кон 4. турчин 5. шег. немирник, палавник
  * * *
  Turk[tə:k] n 1. турчин; ост. мохамеданин; 2. шег. немирник (за момче; особ. regular young \Turk); 3. порода кон.

  English-Bulgarian dictionary > Turk

 • 9 Waler

  {'weilə}
  n австралийски кон от смесена порода
  * * *
  {'weilъ} n австралийски кон от смесена порода.
  * * *
  n австралийски кон от смесена порода
  * * *
  Waler[´weilə] n кон от южноавстралийска порода.

  English-Bulgarian dictionary > Waler

 • 10 a cheval

  a cheval[aʃə´va:l] adv фр. на кон, конен.

  English-Bulgarian dictionary > a cheval

 • 11 abstract

  {'æbstr kt}
  I. 1. отвлечен, въображаем, аб страктен (и за изкуство, литература)
  2. теоретичен
  II. 1. отвлечено понятие, абстракция
  in the ABSTRACT само по себе си, абстрактно погледнато, на теория
  to know something in the ABSTRACT имам абстрактни/теоре тични познания върху нещо
  2. извлечение, кон спект, резюме
  III. 1. изваждам, отделям, отнемам
  2. отвличам (внимание и пр.)
  3. правя извлечение резюмирам
  4. фил. отделям, откъсвам, абстрахи рам
  5. присвоявам, измъквам, открадвам
  * * *
  {'abstr kt} а 1. отвлечен, въображаем; абстрактен (и за изкуство) (2) n 1. отвлечено понятие, абстракция; in the abstract само по себеси {3}{ab'strakt} v 1. изваждам; отделям; отнемам: 2. отвличам
  * * *
  теоретичен; сводка; резюме; откъсвам; отделям; отвлечен; абстрактен; абстрахирам; извлечение; конспект;
  * * *
  1. i. отвлечен, въображаем, аб страктен (и за изкуство, литература) 2. ii. отвлечено понятие, абстракция 3. iii. изваждам, отделям, отнемам 4. in the abstract само по себе си, абстрактно погледнато, на теория 5. to know something in the abstract имам абстрактни/теоре тични познания върху нещо 6. извлечение, кон спект, резюме 7. отвличам (внимание и пр.) 8. правя извлечение резюмирам 9. присвоявам, измъквам, открадвам 10. теоретичен 11. фил. отделям, откъсвам, абстрахи рам
  * * *
  abstract[´æbstrækt] I. adj 1. абстрактен, отвлечен, неконкретен; \abstract art абстракционизъм; 2. теоретичен; II. n 1. абстракция, отвлечено понятие; in the \abstract абстрактно (теоретично) погледнато; на теория; 2. резюме, конспект; извлечение; съкратена версия; \abstract of title извлечение от предходни актове за собственост; III.[æb´strækt] v 1. изваждам, отнемам, отделям; 2. отвличам ( внимание); 3. резюмирам, конспектирам; правя извлечение; 4. филос. отделям (абстрахирам) мислено съществените от несъществените признаци; to \abstract a conception отделям (извличам същественото) от определено понятие; 5. крада, присвоявам; 6. хим. извличам, екстрахирам.

  English-Bulgarian dictionary > abstract

 • 12 action

  {'ækʃn}
  1. действие, дейност, деятелност, пол. акция
  ACTION committee акционен комитет
  to take (prompt) ACTION вземам (бързи) мерки, действувам (бързо/веднага)
  line of ACTION линия на поведение
  man of ACTION делови/енергичен човек
  to put/set in ACTION, to bring/call into ACTION привеждам в действие/движение, задвижвам
  to come into ACTION влизам в действие
  in full ACTION в пълен ход
  2. дело, постъпка
  3. действие, въздействие, влияние
  4. фабула, действие
  the (scene of) ACTION is laid in действието се развива в
  5. движения, жестове (па актъор, оратор)
  6. походка, ход (на кон)
  7. механизъм, действие, функция
  8. юр. съдебен процес/дело (и ACTION at law)
  to bring/lay/enter an ACTION against завеждам дело против
  to take (legal) ACTION against преследвам съдебно
  9. воен. бой, сражение, битка, военни действия, акция
  to see ACTION участвувам в сражение
  ready for ACTION в боева готовност
  to go into ACTION влизам в сражение, прен. започвам/залавям се за работа
  * * *
  {'akshn} n 1. действие; дейност, деятелност; пол. акция; action comm
  * * *
  функция; сражение; постъпка; акция; въздействие; влияние; действие; дело; дейност; деятелност; екшън; механизъм; мероприятие;
  * * *
  1. action committee акционен комитет 2. in full action в пълен ход 3. line of action линия на поведение 4. man of action делови/енергичен човек 5. ready for action в боева готовност 6. the (scene of) action is laid in действието се развива в 7. to bring/lay/enter an action against завеждам дело против 8. to come into action влизам в действие 9. to go into action влизам в сражение, прен. започвам/залавям се за работа 10. to put/set in action, to bring/call into action привеждам в действие/движение, задвижвам 11. to see action участвувам в сражение 12. to take (legal) action against преследвам съдебно 13. to take (prompt) action вземам (бързи) мерки, действувам (бързо/веднага) 14. воен. бой, сражение, битка, военни действия, акция 15. движения, жестове (па актъор, оратор) 16. действие, въздействие, влияние 17. действие, дейност, деятелност, пол. акция 18. дело, постъпка 19. механизъм, действие, функция 20. походка, ход (на кон) 21. фабула, действие 22. юр. съдебен процес/дело (и action at law)
  * * *
  action[ækʃən] I. n 1. акция, действие; дейност; to take prompt \action вземам бързи мерки, действам бързо; line of \action начин на поведение; man of \action енергичен, деен човек; to put ( set) s.th. in \action задвижвам, привеждам в действие (нещо, някого); реализирам нещо замислено; to take \action ставам ефективен; to put out of \action изваждам от строя; \action painting форма на абстрактната живопис, при която боята се плеска върху платното; \action replay повторение (често в забавен каданс); a piece ( slice) of the \action дял, "пай", участие в нещо вълнуващо (доходно); 2. постъпка, дело; to suit the \action to the word постъпвам според думите си, правя това, което казвам; 3. въздействие, влияние, действие (върху нещо, някого); 4. театр. фабула, драматургично действие; the \action is laid in, the scene of \action is действието се развива в; 5. театр., ретор. жестове, движения, постановка на тялото при сценична игра; 6. походка, ход (на кон); 7. механизъм; функция; действие; ударен механизъм; затвор (на огнестрелно оръжие); \action radius ав. радиус на действие (на самолет); 8. юрид. съдебен процес, дело; to bring ( lay, enter) an \action against завеждам дело срещу някого; to take \action against по съдебен път преследвам някого; разг. вземам мерки (срещу някого, нещо); \action at law съдебен процес; right of \action право за завеждане на дело; \action for libel дело за клевета; \action in expropriation of real property дело за отчуждаване на недвижим имот; 9. воен. бой, военни действия; акция; killed in \action убит в сражение, паднал в бой; ready for \action в бойна готовност; missing in \action изчезнал по време на акция; \action stations бойни позиции, заемани при тревога; 10. разг. действия; събития; II. v юрид. завеждам дело срещу (някого или за нещо); водя процес срещу (някого или за нещо).

  English-Bulgarian dictionary > action

 • 13 alight

  {ə'lait}
  I. 1. слизам (от кон. превозно средство) (from)
  2. кацам, кацвам (on, upon)
  3. прен. книж. попадам (on на)
  II. a predic запален, горящ
  светнал (и прен.) (with)
  * * *
  {ъ'lait} v 1. слизам (от кон. превозно средство) (from); 2. кацвам (2) а predic запален; горящ; светнал (и прен.) (with).
  * * *
  горящ; запален; кацвам;
  * * *
  1. i. слизам (от кон. превозно средство) (from) 2. ii. a predic запален, горящ 3. кацам, кацвам (on, upon) 4. прен. книж. попадам (on на) 5. светнал (и прен.) (with)
  * * *
  alight[ə´lait] I v ( alighted, рядко alit) 1. слизам (от кон, велосипед); скачам ( from, out, of); 2. кацвам (за самолет, птица) (on, upon); \alighting gear механизъм за кацане на самолет; 3. отдъхвам (след бой). II adj predic 1. горящ, запален; 2. осветен.

  English-Bulgarian dictionary > alight

 • 14 amble

  {'æmbl}
  I. 1. вървя раван (за кон)
  2. вървя бавно/полекичка
  to AMBLE along разхождам се без цел, шляя се
  II. 1. раван
  2. бавна/спокойна разходка
  * * *
  {'ambl} v 1. вървя раван (за кон); 2. вървя бавно/ полекичка; (2) n 1. раван; 2. бавна/спокойна разходка.
  * * *
  1 v вървя полека;2 n лека походка;amble; v 1. вървя раван (за кон); 2. вървя бавно/ полекичка; to amble along разхождам се без
  * * *
  1. i. вървя раван (за кон) 2. ii. раван 3. to amble along разхождам се без цел, шляя се 4. бавна/спокойна разходка 5. вървя бавно/полекичка
  * * *
  amble[´æmbl] I. v ходя раван (за кон); вървя умерено (гладко, полекичка); to \amble along ( about) вървя без цел, шляя се; II. n 1. конски ход раван; 2. лека походка.

  English-Bulgarian dictionary > amble

 • 15 ambler

  ambler[´æmblə] n кон раванлия.

  English-Bulgarian dictionary > ambler

 • 16 answer

  {'a:nsə}
  I. 1. отговор
  in ANSWER to в отговор на
  to make no ANSWER не отговарям
  to know all the ANSWERs разг. всичко знам, от всичко разбирам
  2. отговор, решение (на задача)
  3. юр. защита, ответ
  4. муз. реприза
  II. 1. отговарям (на), отвръщам (на)
  ANSWER me this question отговори ми на този въпрос
  not to ANSWER a syllable не отговарям нищо, не казвам ни гък (ни мък)
  to ANSWER the roll/to one's name обаждам се, когато ми извикат името (при проверка)
  to ANSWER the bell идвам, когато ми позвънят
  to ANSWER the door/the bell отварям вратата, когато се звъни
  2. отговарям (на), съответствувам (на), задоволявам (изисквания, цел и пр.)
  3. отвръщам (на), връщам, плащам
  to ANSWER blows with blows отвръщам на удара с удар
  4. успявам, постигам целта
  the plan has not ANSWERed планът се оказа незадоволителен/не успя
  this won't ANSWER с това нищо няма да се постигне
  it ANSWERs to be honest има смисъл/струва си да бъдеш честен
  5. решавам, отговарям на (задача)
  6. отговарям на, отхвърлям (обвинение и пр.)
  7. реагирам на, подчинявам се (на), поддавам се (на) (и с to)
  to ANSWER (to) the helm мор. подчинявам се на кормчията (за кораб), to ANSWER the spur подчинявам се на ездача (за кон)
  answer back отвръшам (грубо, дръзко), защищавам се
  answer for отговарям/гарантирам за, отговорен съм за
  I will not ANSWER for it that не гарантирам/обещавам, че
  he has a lot to ANSWER for има много неща, за които той трябва да отговаря
  8. отговарям/съответствувам на (описание), отговарям/отговорен съм пред
  to ANSWER to the name of наричам се, казвам се
  * * *
  {'a:nsъ} n 1. отговор; in answer to в отговор на; (2) v 1. отговарям (на); отвръщам (на); answer me this question
  * * *
  реагирам; решение; отговарям; отвръщам; ответ; отговор; гарантирам за;
  * * *
  1. 1 will not answer for it that не гарантирам/обещавам, че 2. answer back отвръшам (грубо, дръзко), защищавам се 3. answer for отговарям/гарантирам за, отговорен съм за 4. answer me this question отговори ми на този въпрос 5. answer to answer 7, отговарям/съответствувам на (описание), отговарям/отговорен съм пред 6. he has alotto answer for има много неща, за които той трябва да отговаря 7. i. отговор 8. ii. отговарям (на), отвръщам (на) 9. in answer to в отговор на 10. it answers to be honest има смисъл/струва си да бъдеш честен 11. not to answer a syllable не отговарям нищо, не казвам ни гък (ни мък) 12. the plan has not answered планът се оказа незадоволителен/не успя 13. this won't answer с това нищо няма да се постигне 14. to answer (to) the helm мор. подчинявам се на кормчията (за кораб), to answer the spur подчинявам се на ездача (за кон) 15. to answer blows with blows отвръщам на удара с удар 16. to answer the bell идвам, когато ми позвънят 17. to answer the door/the bell отварям вратата, когато се звъни 18. to answer the roll/to one's name обаждам се, когато ми извикат името (при проверка) 19. to answer to the name of наричам се, казвам се 20. to know all the answers разг. всичко знам, от всичко разбирам 21. to make no answer не отговарям 22. муз. реприза 23. отвръщам (на), връщам, плащам 24. отговарям (на), съответствувам (на), задоволявам (изисквания, цел и пр.) 25. отговарям на, отхвърлям (обвинение и пр.) 26. отговор, решение (на задача) 27. реагирам на, подчинявам се (на), поддавам се (на) (и с to) 28. решавам, отговарям на (задача) 29. успявам, постигам целта 30. юр. защита, ответ
  * * *
  answer[´a:nsə] I. n 1. отговор; to make no \answer не отговарям; to write s.o. an \answer отговарям писмено; in \answer to в отговор на; the \answer is a lemon разг. номерът не минава; 2. отговор, решение (на задача); \answer book ключ отговори); 3. юрид. защита, ответ; 4. муз. реплика; II. v 1. отговарям (на); to \answer a letter отговарям на писмо; to \answer the telephone вдигам телефона; to \answer the door отварям вратата (когато се звъни); to \answer o.'s expectations, ( requirements) отговарям (съответствам) на очакванията (изискванията); to \answer the roll (to o.'s name) обаждам се, когато ми извикат името (при проверка); to \answer the question (за кон) оправдавам очакванията (при състезания); 2. отвръщам на, връщам, отплащам се с; плащам с; to \answer blows with blows отвръщам на удара с удар, отплащам се за удара с удар; 3. успявам, постигам целта; 4.: to \answer back отвръщам дръзко; отговарям се; репча се; 5. казвам се, наричам се; he \answers to the name of John нарича се Джон; 6. отговарям (на задача), решавам; I didn't \answer all the problems не реших всичките задачи; 7. отхвърлям, отговарям (на обвинение); to \answer a charge отхвърлям обвинение; 8. реагирам на, подчинявам се на; to \answer the helm (за кораб) подчинявам се на кормчията; a car that \answers the steering wheel кола, която се управлява леко; 9.: to \answer for гарантирам, отговарям за; отговорен съм за; to \answer for s.o. (for s.o.'s honesty) отговарям (гарантирам) за някого (за честността на някого); I'll \answer for it ( that) гарантирам (сигурен съм), че.

  English-Bulgarian dictionary > answer

 • 17 avoid

  {ə'vɔid}
  1. отбягвам, страня от
  въздържам се от (с gef)
  2. юр. огхвърлям, отменям, анулирам, касирам
  * * *
  {ъ'vъid} v 1. отбягвам, страня от; въздържам се от (с gef), 2.
  * * *
  страня; отбягвам; отменям; анулирам; въздържам се от; касирам;
  * * *
  1. въздържам се от (с gef) 2. отбягвам, страня от 3. юр. огхвърлям, отменям, анулирам, касирам
  * * *
  avoid[ə´vɔid] v 1. отбягвам, въздържам се от, стоя настрана от, страня от; 2. юрид. отхвърлям, отменям, анулирам, касирам; 3. ост. опразвам (се); заминавам, избягвам; слизам от кон.

  English-Bulgarian dictionary > avoid

 • 18 back

  {bæk}
  I. 1. гръб, гърбина
  BACK to BACK гръб с гръб, съвсем наблизо, плътно прилепнал (за къщи и пр.)
  BACK to front заднишком, с гърба напред, обърнат наопаки
  at the BACK отзад
  behind one's BACK зад гърба на, отзад
  oп one's BACK легнал по гръб, болен на легло
  with one's BACK to с гръб/гърбом към
  with one's BACK to the wall притиснат до стената, в безизходно положение
  to give/make a BACK навеждам се (при прескочи кобила), to have a broad BACK търпелив съм, гърбът ми е широк нося
  to straighten one's BACK изправям се
  to turn one's BACK on обръщам гръб/не обръщам внимание на, напускам, изоставям, избягвам от
  to turn the BACK обръщам гръб, побягвам
  excuse my BACK извинявайте, че съм с гръб към вас
  2. облегало (на стол и пр.)
  3. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно
  BACK of the hand опакото на ръката (не дланта)
  BACK of the head тил
  BACK of the house задна част на къща
  BACK of the neck тил, врат
  BACK of a ship кил на кораб
  at the BACK of зад, отзад на, на дъното на
  at the BACK of one's mind посъзнателно
  to be at the BACK of стоя в дъното на, тайната причина съм за
  what's at the BACK of it? какво се крие зад всичко това
  4. дебел край, тъпа задна част, тъпата страна (на сечиво и пр.)
  5. мин. най-горната страна на въглищен пласт
  6. футб. защитник, бек
  BACK and edge напълно, с всички сили
  to be at the BACK of someone подкрепям, вървя по петите на
  to be/lie/be thrown on one's BACK сn. бивам победен
  to have someone on one's BACK нося някого на гърба си, някой се нахвърля върху ми
  to break the BACK of someone смазвам някого от работа
  to break the BACK of something смазвам/погубвам/подкопавам нещо, свършвам най-важната и най-трудната част от нещо
  to get/put/set someone's BACK up разгневявам някого, карам го да се наежи/заинати
  to get to the BACK of идвам до същината на, проумявам, разбирам
  to put one's BACK into заемам се здравата с/за
  to see someone's BACK виждам гърба на/отървавам се от някого
  to set one's BACK against the wall оказвам отчаяна съпротива, готов съм да се съпротивлявам докрай
  II. 1. назад, обратно, отново, пак
  BACK and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу
  BACK of/from ам. зад, след, подир
  BACK to назад към
  2. в съчет. с гл. to get/go BACK връщам се
  to answer BACK сопвам се, отвръщам грубо
  to buy BACK откупвам
  to go there and BACK отивам и се връщам
  to hit BACK отвръщам на удара с удар
  to order BACK заповядам на някого да се върне
  3. връщам към първоначално положение, състояние
  the way BACK обратният път
  to bend BACK оправям нещо изкривено/прегънато
  4. време
  as far BACK as, BACKay BACK in още през
  5. настрана, навътре, на известно разстояние (from от)
  III. 1. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам, подпомагам, субсидирам
  2. поставям/служа за гръб/облегало/фон/основа и пр
  3. ам. разг. нося на гърба си
  4. движа (се) в обратна посока, връщам, карам на заден ход, оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам
  5. залагам на
  to BACK the wrong horse прен. излъгвам се в очакванията си
  6. подписвам се на гърба, джиросвам, преподписвам (заповед и пр.)
  7. гранича с, опирам със задната си страна в (on, upon, onto)
  8. яхвам/яздя кон
  9. мор. обръщам по посоката на вятъра
  back down слизам заднишком
  връщам се нa заден ход при вагоните (за локомотив), оттеглям се, отдръпвам се
  отказвам се, отстъпвам (от поето задължение и пр.), back in влизам заднишком/на заден ход
  back off/back down
  back out излизам заднишком/на заден ход, прен. измъквам се, не си устоявам на думата
  back up подкрепям, поддържам, муз. акомпанирам
  IV. 1. заден, отдалечен, по-долен, по-лош
  2. закъснял, просрочен, стар, остарял
  3. обратен
  BACK current обратно течение
  * * *
  {bak} n 1. гръб, гърбина; back to back гръб с гръб; съвсем наблизо, пл(2) adv 1. назад; обратно; отново, пак; back and forth напред-на{3} v 1. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам; подпомага{4} а 1. заден; отдалечен; по-долен, по-лош; 2. закъснял, про
  * * *
  хастар; опако; отзад; обратно; облегалка; обяздвам; гърбина; джиросвам; гръб; задна страна; заден; назад;
  * * *
  1. 3 връщанг към първоначално положение, състояние 2. as far back as, backay back in още през 3. at the back of one's mind посъзнателно 4. at the back of зад, отзад на, на дъното на 5. at the back отзад 6. back and edge напълно, с всички сили 7. back and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу 8. back current обратно течение 9. back down слизам заднишком 10. back of a ship кил на кораб 11. back of the hand опакото на ръката (не дланта) 12. back of the head тил 13. back of the house задна част на къща 14. back of the neck тил, врат 15. back of/from ам. зад, след, подир 16. back off back down 3 17. back out излизам заднишком/на заден ход, прен. измъквам се, не си устоявам на думата 18. back to back гръб с гръб, съвсем наблизо, плътно прилепнал (за къщи и пр.) 19. back to front заднишком, с гърба напред, обърнат наопаки 20. back to назад към 21. back up подкрепям, поддържам, муз. акомпанирам 22. behind one's back зад гърба на, отзад 23. excuse my back извинявайте, че съм с гръб към вас 24. i. гръб, гърбина 25. ii. назад, обратно, отново, пак 26. iii. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам, подпомагам, субсидирам 27. iv. заден, отдалечен, по-долен, по-лош 28. oп one's back легнал по гръб, болен на легло 29. the way back обратният път 30. to answer back сопвам се, отвръщам грубо 31. to back the wrong horse прен. излъгвам се в очакванията си 32. to be at the back of someone подкрепям, вървя по петите на 33. to be at the back of стоя в дъното на, тайната причина съм за 34. to be/lie/be thrown on one's back сn. бивам победен 35. to bend back оправям нещо изкривено/прегънато 36. to break the back of someone смазвам някого от работа 37. to break the back of something смазвам/погубвам/подкопавам нещо, свършвам най-важната и най-трудната част от нещо 38. to buy back откупвам 39. to get to the back of идвам до същината на, проумявам, разбирам 40. to get/put/set someone's back up разгневявам някого, карам го да се наежи/заинати 41. to give/make a back навеждам се (при прескочи кобила), to have a broad back търпелив съм, гърбът ми е широк нося 42. to go there and back отивам и се връщам 43. to have someone on one's back нося някого на гърба си, някой се нахвърля върху ми 44. to hit back отвръщам на удара с удар 45. to order back заповядам на някого да се върне 46. to put one's back into заемам се здравата с/за 47. to see someone's back виждам гърба на/отървавам се от някого 48. to set one's back against the wall оказвам отчаяна съпротива, готов съм да се съпротивлявам докрай 49. to straighten one's back изправям се 50. to turn one's back on обръщам гръб/не обръщам внимание на, напускам, изоставям, избягвам от 51. to turn the back обръщам гръб, побягвам 52. what's at the back of it? какво се крие зад всичко това 53. with one's back to the wall притиснат до стената, в безизходно положение 54. with one's back to с гръб/гърбом към 55. ам. разг. нося на гърба си 56. в съчет. с гл. to get/go back връщам се 57. време 58. връщам се на заден ход при вагоните (за локомотив), оттеглям се, отдръпвам се 59. гранича с, опирам със задната си страна в (on, upon, onto) 60. движа (се) в обратна посока, връщам, карам на заден ход, оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам 61. дебел край, тъпа задна част, тъпата страна (на сечиво и пр.) 62. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно 63. закъснял, просрочен, стар, остарял 64. залагам на 65. мин. най-горната страна на въглищен пласт 66. мор. обръщам по посоката на вятъра 67. настрана, навътре, на известно разстояние (from от) 68. облегало (на стол и пр.) 69. обратен 70. отказвам се, отстъпвам (от поето задължение и пр.), back in влизам заднишком/на заден ход 71. подписвам се на гърба, джиросвам, преподписвам (заповед и пр.) 72. поставям/служа за гръб/облегало/фон/основа и пр 73. футб. защитник, бек 74. яхвам/яздя кон
  * * *
  back[bæk] I. n 1. гръб, гърбина, плещи; тил; прен. задница; \back to front обърнат наопаки, с гърба напред; at the \back отзад; отзад; on o.'s \back легнал по гръб, на гърба си; болен; with o.'s \back to the wall притиснат до стената; ( flat) on o.'s \back на легло; нетрудоспособен (поради болест); to have a broad \back търпелив съм, "нося"; to have s.o. at o.'s \back получавам нечия подкрепа; to straighten o.'s \back изправям се; to turn o.'s \back обръщам (се с) гръб, обръщам си гърба, обръщам се гърбом (to); excuse my \back извинявай, че съм с гръб към тебе; to stab s.o. in the \back нанасям удар в гърба; 2. облегалка (на стол); 3. гребен, било, хребет, рид, превал; 4. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, дъно; подложка, основа; хастар, подплата; the \back of the hand опакото на ръката (не дланта); the \back of my hand to you! презр. да имаш да вземаш! има да чакаш!; the \back of the head тил; the \back of the neck тил, врат; to talk through the \back of o.' s neck говоря (дрънкам) глупости; at the \back of зад, отзад на, на дъното на; at the very \back of най-отзад; at the \back of o.'s mind подсъзнателно, инстинктивно, индуктивно; машинално; out ( round) the \back отзад, зад къщата (сградата); 5. дебел край, тъпа задна част, тъпото (на сечиво); the \back of the knife обратната страна на ножа; 6. мин. открита страна (най-горна част) на въглищен пласт; 7. сп. защитник; full \back краен защитник; three-quarter \back среден защитник ( ръгби); at the \back of beyond Бог знае къде; on the \back of след, подир, после, освен; отгоре на; to be ( lie, be thrown) on o.'s \back сп. бивам победен; to turn o.'s \back on обръщам гръб на, напускам, изоставям, избягвам от; to break the \back of унищожавам, смазвам, пречупвам; справям се (с проблем); to break the camel's \back преливам чашата на търпението, ставам причина за нещастие, злополука; изкарвам работа докрай; to break o.'s \back (to с inf) скъсвам се от работа, давам всичко от себе си (за да); to break her \back разделям се на две (за кораб); to get ( put, set) s.o.'s (o.'s) \back up, to raise ( hump, hump up) s.o.'s (o.'s) \back наежвам (се), разсърдвам (се), ядосвам (се), разлютявам (се), кипвам; оказвам съпротива, противодействам, протестирам, въставам, бунтувам се ( against); to have s.o. on o.'s \back нося някого на гърба си, изхранвам някого; to be on s.o.'s \back досаждам на някого, критикувам някого, заяждам се; get off my \back! остави ме намира! престани да се заяждаш (да ме критикуваш)!; to put o.'s \back into заемам (хващам) се здравата за; to see s.o.'s \back виждам гърба на, отървавам се от; to set o.'s \back against the wall оказвам отчаяна съпротива, съпротивлявам се отчаяно, боря се, опълчвам се; you scratch my \back and I' ll scratch yours ти на мене, аз на тебе; услуга за услуга; to go behind s.o.'s \back върша нещо зад гърба на някого (тайно); off the \back of a lorry краден (придобит) по нечестен начин; to live off the \backs of the people живея на гърба на хората; живея за чужда сметка; on the \back of an envelope който не е доведен докрай (за план и пр.), недовършен; II. adv 1. назад, обратно; отново, пак, отначало, още веднъж; \back and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу; \back to назад към; \back to \back плътно, един до друг; to answer ( talk) \back отговарям дръзко; to be \back 1) върнал съм се (от пътуване); 2) отново съм на мода; to bring \back връщам, идвам си, прибирам се; to buy \back откупвам; to put the clock \back връщам часовника назад; to get \back at s.o., to get o.'s own \back уреждам си сметките с някого, връщам си; to go \back on не спазвам, не удържам на (дума, обещание); to go there and \back отивам и се връщам; to hit \back отвръщам на удара с удар; to keep \back скривам, не съобщавам; задържам, не плащам; to lie ( sit) \back ( in a chair) облягам се (на стол); to order \back заповядвам на някого да се върне; to play \back прослушвам (запис и др.); to think \back to сещам се; опитвам се да си спомня; връщам мисълта си към; the way \back обратен път; and \back again и назад (обратно); 2. обратно (за връщане към първоначално положение, състояние); to bend \back оправям (нещо изкривено); 3. отново, отначало, още веднъж, повторно; to turn \back to s.o. for support обръщам се отново към някого за помощ; 4. за време; as far \back as, away \back in още през; way \back в миналото; 5. настрана, навътре, на известно разстояние ( from); III. adj 1. заден; отдалечен; по-долен, по-лош; \back areas воен. тил, тилови райони; \back door задна врата; to take a \back seat спотайвам се, тая се, стоя в сянка, не излизам наяве; заемам скромно положение; \back vowel ез. задна гласна; 2. закъснял, стар, остарял, просрочен; \back number стар брой (на периодично издание), прен. минала слава; \back pay ам. неизплатена надница; заплата; \back order неизпълнена поръчка; \back rent неизплатен наем; 3. обратен; \back flow обратно течение; IV. v 1. гранича, опирам със задната си страна (on, upon, on to); his garden \backs onto a school градината му граничи с училище; 2. движа (се) в обратна посока, връщам, давам заден ход (на); оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам; to \back out of the garage излизам от гаража на заден ход (за автомобил); 3. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам; подпомагам, субсидирам, финансирам, спонсорирам; 4. залагам на; to \back the wrong horse не сполучвам с избора си, сбърквам, излъгвам се в сметките си; 5. подписвам се, написвам на гърба на, джиросвам, прехвърлям, приподписвам ( заповед); адресирам, изпращам ( писмо); 6. поставям (служа за) гръб, облегало, фон, основа, хастар, подплата (вж и backing); 7. разг. нося на гърба си; 8. яздя, възсядам, яхвам ( кон); обяздвам; 9. мор. обръщам по посоката на вятъра; започвам да духам в противоположна на слънцето посока (за вятър);

  English-Bulgarian dictionary > back

 • 19 bait

  {beit}
  I. 1. стръв
  to take/rise to/jump at the BAIT лапвам/улавям се на въдицата (и прен.)
  2. примамка, уловка, изкушение
  II. 1. слагам стръв на въдицата, прен. примамвам, подмамвам
  2. храня, нахранвам, назобвам (кон), спирам (се) по време на пътуване (за почивка и храна)
  III. 1. давя, разкъсвам (за кучета)
  2. дразня, провокирам
  3. не оставям на мира, измъчвам, тормозя
  4. устройвам хайка на, преследвам
  * * *
  {beit} n 1. стръв; to take/rise to/jump at the bait лапвам/улавям с(2) v 1. слагам стръв на въдицата; прен. примамвам, подмамвам{3} v 1. давя, разкъсвам (за кучета), 2. дразня, провокирам;
  * * *
  стръв; примамка; давя; нахранвам;
  * * *
  1. i. стръв 2. ii. слагам стръв на въдицата, прен. примамвам, подмамвам 3. iii. давя, разкъсвам (за кучета) 4. to take/rise to/jump at the bait лапвам/улавям се на въдицата (и прен.) 5. дразня, провокирам 6. не оставям на мира, измъчвам, тормозя 7. примамка, уловка, изкушение 8. устройвам хайка на, преследвам 9. храня, нахранвам, назобвам (кон), спирам (се) по време на пътуване (за почивка и храна)
  * * *
  bait [beit] I. n 1. стръв, прен. примамка, клопка, уловка; live \bait жива стръв; to take ( rise to, swallow, jump at, nibble at, fall on) the \bait хващам се, улавям се на, лапвам въдицата (и прен.); 2. съблазън, прелъстяване; примамка, изкушение; 3. спиране, отбивам се, отсядам (за почивка, хранене); fish or cut the \bait ам. вземам решение; избирам курс на действие; спирам да се колебая; II. v 1. слагам стръв (на); to \bait the line слагам стръв на въдицата; прен. примамвам, прилъгвам, подмамвам; 2. храня, нахранвам, зобя, назобвам ( кон); 3. спирам се (за почивка, за хранене) (at); 4. сп., ист. насъсквам кучета по ( животно); 5. давя, душа́, ръфам, разкъсвам (за кучета); 6. подигравам се на, присмивам се на, измъчвам, не оставям на мира, вадя душата на, устройвам хайка на, преследвам.

  English-Bulgarian dictionary > bait

 • 20 bald

  {bɔ:ld}
  1. плешив, лис
  BALD as a coot съвсем плешив
  2. гол, без растителност/пера/мъх
  3. с бяло петно на главата, лис (за кон и пр.)
  4. прост, без украшения
  5. еднообразен, безинтересен, безцветен (за стил)
  6. нескрит, явен
  * * *
  {bъ:ld} а 1. плешив; лис; bald as a coot съвсем плешив; 2. гол, без
  * * *
  плешив; банален; гол; лис;
  * * *
  1. bald as a coot съвсем плешив 2. гол, без растителност/пера/мъх 3. еднообразен, безинтересен, безцветен (за стил) 4. нескрит, явен 5. плешив, лис 6. прост, без украшения 7. с бяло петно на главата, лис (за кон и пр.)
  * * *
  bald[bɔ:ld] adj 1. плешив; лис; (as) \bald as a coot съвсем плешив; 2. изтъркан, износен (за грайфер на гума); 3. прост, обикновен, без украшения; \bald statement of the facts безпристрастно излагане на фактите, неукрасена истина; 4. гол, без растителност, козина, пера, мъх; 5. лис, с бяло петно; 6. банален, шаблонен, изтъркан, еднообразен, постен, безинтересен, скучен, безцветен, сух; 7. неприкрит, явен, очевиден, очебиен, забележим, ярък.

  English-Bulgarian dictionary > bald

Look at other dictionaries:

 • кон — кон/ …   Морфемно-орфографический словарь

 • Кон — а, предлож. о коне, на кону; мн. коны, ов; м. 1. Черта, указывающая место игры в некоторых играх (в городки, бабки и т.п.); очерченное место, где расположены фигуры, которые надо выбить. // Ряд расставленных на таком месте в определённом порядке… …   Энциклопедический словарь

 • кон. — кон. конический кон. конный Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. кон. коннозаводство кон. коневодческий …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • КОН — культиватор окучник навесной Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. КОН контроль отсутствия напряжения энерг. КОН гидроксид калия KOH Ист …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • КОН — муж. начало, предел, межа: | рубежь, конец; | ряд, порядок, очередь, раз. Вот откуда пошел кон земли нашей. Скот у нас в ко пошел, падеж! Архипка на кону, в перву голову в ставку идет. От кона, спокону, спокон, искони так водилось. Докону, до… …   Толковый словарь Даля

 • КОН — КОН, кона, о коне, на кону, мн. коны (кона прост.), конов, муж. 1. Очерченное место, куда надо попадать при какой нибудь игре (в городки, бабки, чижики и т.п.). Попасть в кон. Выбить из кона. || Место, куда кладется ставка (в азартной игре).… …   Толковый словарь Ушакова

 • Кон — Кон: Производное от ирландской фамилии Coan, Cohan, Koan, англизированная форма, происходящей от клановых имен O’Cadháin Также Кон (Cohn, Kohn) ивр. כוהן  еврейская фамилия, носители её происходят (или претендуют на происхождение) от… …   Википедия

 • КОН —         (Cohn) Йонас (1869 1947) – нем. философ; в 1901 33 проф. во Фрейбурге у Риккерта. В 1933 эмигрировал в Англию. Философия К. генетически связана с традициями фрейбургского неокантианства. Он испытал влияние Лотце и Вундта, но без… …   Энциклопедия культурологии

 • кон — кон, род. кона, вин. кон (поставить на кон), предл. на кону; мн. коны, род. конов …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • кон — кон, кона, о коне, на кону; поставитьна кон; мн. коны, ов …   Русское словесное ударение

 • кон… — (неол. воен.). Сокращение, употр. в новых сложных словах в знач. конный, напр. конармия, конзавод. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.