Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

който

Look at other dictionaries:

 • който го бива — словосъч. чудесен, умел, ловък …   Български синонимен речник

 • иже —   който …   Църковнославянски речник

 • владичний —   който е на господаря; който е на Повелителя …   Църковнославянски речник

 • владящий —   който обладава; който господства …   Църковнославянски речник

 • избутелий —   който е извит; който се е развалил …   Църковнославянски речник

 • исконний —   който е от началото; който е бил винаги …   Църковнославянски речник

 • мздовоздаятел —   който заплаща за работа; който дава награда …   Църковнославянски речник

 • многоболезненний —   който е извършил много дела, подвизи; който е претърпял много беди, страдания …   Църковнославянски речник

 • неистовий —   който е излязъл от себе си; който не се намира в длъжното състояние …   Църковнославянски речник

 • нелестний —   който не е лъжлив; който не е лукав …   Църковнославянски речник

 • терноносний —   който дава като плодове тръни; иносказателно: който няма добри дела …   Църковнославянски речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.