Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

импулси

Look at other dictionaries:

  • амплификатор — (лат amplificatio проширување) тех уред за засилување на слабите импулси на електричните бранови (најчесто во радиотехниката), засилувач …   Macedonian dictionary

  • видеосигнал — (лат. videre, signale) збир на импулси што се потребни за создавање на слика во телевизоро …   Macedonian dictionary

  • иконоскоп — (грч. eikon, ѕкорео гледа) тех. најстар тип на катодна цевка во телевизиската камера со која оптичката слика се претвора во електрични импулси …   Macedonian dictionary

  • пулсар — (анг puls пулсира) асгр. ѕвезда составена од силно магнетизирани неутрони што ротираат многу брзо и чија емисија се карактеризира со серија импулси во правилни временски интервали …   Macedonian dictionary

  • скенер — (анг. scanner) 1. мед. апарат за прецизни и слоевити снимања на ткива и органи на човек или животно (се снимаат танки слоеви), за да се утврди евентуално заболување скенерот, со извесни адаптации, се користи во конзерваториските работи на стари… …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.