Translation: from bulgarian

име

 • 1 име

  1. name
  (название) appellation
  собствено име a proper/Christian/given/first name
  фамилно име surname, a family name
  моминско име a maiden name
  известен съм под името go by the name of
  попълвам с трите имена write down o.'s full name
  давам име на name
  ние си говорим на име we call each other by our Christian names
  на име Петър called Peter, Peter by name
  той е известен под името he goes by the name of
  нося името на дядо си be named/called after o.'s grandfather
  нося името си от take o.'s name from
  носим едно и също име we both bear the same name, he/she is my namesake
  от името на жена ми on behalf of my wife, on my wife's behalf; in the name of my wife
  имотът е на мое име the property is in my name
  в име то на закона in the name of the law
  нека да наричаме нещата със собствените им имена let us call things by their proper names; let us call a spade a spade
  изкарвам име на някого nickname s.o.
  остава ми име be nicknamed, the name sticks
  да не ми е името Х, ако I'm a Dutchman if
  2. (известност) reputation, name
  създавам си добро име make a good name for o.s.
  win/make o.s. a name
  човек с добро име a man of high repute, a reputable man
  най-големите имена в областта на музиката the greatest names in music
  учен с име a renowned scientist, a scientist of repute
  излиза ми име have/get a bad reputation/name
  3. noun, substantive
  * * *
  ѝме,
  ср., -на̀ 1. name; ( название) appellation; в \името на закона in the name of the law; викам някого по \име call s.o. by name; галено \име pet name; да не ми е \името Х, ако I’m a Dutchman if; давам \име на name; известен съм под \името go by the name of; изкарвам \име на някого nickname s.o.; имотът е на мое \име the property is in my name; моминско \име maiden name; на \име Петър called Peter, Peter by name; назовавам по \име mention by name; нека да наричаме нещата със собствените им \имена let us call things by their proper names; let us call a spade a spade; ние си говорим на \име we call each other by our Christian names; носим едно и също \име we both bear the same name, he/she is my namesake; нося \името на дядо си be named/called after o.’s grand-father; нося \името си от take o.’s name from; остава ми \име be nicknamed, the name sticks; от \името на жена ми on behalf of my wife, on my wife’s behalf; попълвам с трите \имена write down o.’s full name; собствено, бащино и фамилно \име full name; собствено \име proper/Christian/given/first name; forename; фамилно \име surname, family name, last name;
  2. ( известност) reputation, name; излиза ми \име have/get a bad reputation/name; създавам си добро \име make a good name for o.s.; win/make o.s. a name; тук той се ползва с добро \име he is of good report here; учен с \име renowned scientist, scientist of repute; човек с добро \име a man of high repute, a reputable man;
  3. noun, substantive.
  * * *
  name: My име is Nick. - Името ми е Ник.; reputation
  * * *
  1. (известност) reputation, name 2. (название) appellation 3. name 4. noun, substantive 5. win/make о. s. a name 6. в ИМЕ то на закона in the name of the law 7. викам някого по ИМЕ call s. o. by name 8. да не ми е ИМЕто Х, ако I'm a Dutchman if 9. давам ИМЕ на name 10. известен съм под ИМЕто go by the name of 11. изкарвам ИМЕ на някого nickname s.o. 12. излиза ми ИМЕ have/ get a bad reputation/name; 13. имотът е на мое ИМЕ the property is in my name 14. моминско ИМЕ a maiden name 15. на ИМЕ Петър called Peter, Peter by name 16. най-големите ИМЕна в областта на музиката the greatest names in music 17. нека да наричаме нещата със собствените им ИМЕна let us call things by their proper names;let us call a spade a spade 18. ние си говорим на ИМЕ we call each other by our Christian names 19. носим едно и също ИМЕ we both bear the same name, he/she is my namesake 20. нося ИМЕто на дядо си be named/called after o.'s grandfather 21. нося ИМЕто си от take o.'s name from 22. остава ми ИМЕ be nicknamed, the name sticks 23. от ИМЕто на жена ми on behalf of my wife, on my wife's behalf;in the name of my wife 24. познавам някого по ИМЕ know s.o. by name 25. попълвам с трите ИМЕна write down o.'s full name 26. собствено ИМЕ а proper/Christian/given/first name 27. създавам си добро ИМЕ make a good name for o. s. 28. той е известен под ИМЕто he goes by the name of 29. учен с ИМЕ a renowned scientist, a scientist of repute 30. фамилно ИМЕ surname, a family name 31. човек с добро ИМЕ a man of high repute, a reputable man

  Български-английски речник > име

 • 2 име

  cp 1. nom m; в името на au nom de; малко (лично) име prénom m, petit nom, nom de baptême; бащино име prénom du père; фамилно име nom de famille; 2. renom m, réputation f; добро име bon renom, bonne réputation; 3. nom m, renom m, renommée f, notoriété f, célébrité f, popularité f; 4. грам nom m; substantif m; съществително име substantif m; прилагателно име adjectif m; числително име adjectif numéral; собствено име nom propre; нарицателно име nom commun а излиза ми име acquérir un mauvais renom; остана му име a) le surnom (le sobriquet) lui est resté; б) la (mauvaise) réputation lui est restée.

  Български-френски речник > име

 • 3 име

  и́ме ср., -на̀ 1. Name m, -ns, -n; 2. език. Nomen n, Nomina; Собствено име der Eigenname m; Галено име der Kosename m; Бащино име vatername m; Фамилно име familienname m; На мое име auf meinem Namen; нанасям името си seinen Namen eintragen; как ти е името? Wie ist dein Name? wie heißt du?; В името на закона im Namen des Gesetzes; съществително име das Substantiv n.

  Български-немски речник > име

 • 4 име

  ѝме <-на̀>
  същ ср nòme m

  Български-италиански речник > име

 • 5 име

  имя
  * * *
  и́ме с
  имя

  Български-руски речник > име

 • 6 име ср

  Name {m}

  Bългарски-немски речник ново > име ср

 • 7 име ср

  Vorname {m}

  Bългарски-немски речник ново > име ср

 • 8 име ср

  name

  Български-английски малък речник > име ср

Look at other dictionaries:

 • Име — нем. Ihme …   Википедия

 • име́ть — ею, еешь; несов., перех. 1. Владеть чем л. на правах собственности. Иметь машину. Иметь большую библиотеку. □ Иван Ильич имел в Симбирске дом На самой на горе, против собора. Лермонтов, Сашка. Лапшинов издавна считался человеком, имеющим деньжата …   Малый академический словарь

 • име — същ. название, наименование, означение същ. прозвище, прякор, епитет същ. именитост, известност, популярност, репутация, реноме, слава, чест същ. вход, досие, номер, регистрация, сметка същ. заглавие, наслов същ. наименув …   Български синонимен речник

 • име — зат. Құлпының, кісеннің кілттеуге арналған доға сияқты иілген жері …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • име́ние — я, ср. 1. Земельное владение помещика, обычно с усадьбой; поместье. [Матушка] успела приобрести значительное имение . Это было большое торговое село Заболотье, заключавшее в себе с деревнями более трех тысяч душ. Салтыков Щедрин, Пошехонская… …   Малый академический словарь

 • име́ньице — а, ср. уменьш. к имение …   Малый академический словарь

 • име́ться — еется; несов. Быть в наличии, находиться, существовать. По имеющимся сведениям. □ К открытию временно закрытой школы в селе Жарове с моей стороны препятствий не имеется. Чехов, Много бумаги. [Полковник Красильников] вытащил на передний край все… …   Малый академический словарь

 • Сент-Име — Коммуна Сент Име Saint Hymer Страна ФранцияФранция …   Википедия

 • У име народа — Концертный альбом «Рибља чорба» Дата выпуска 2 июля 1982 года Записан …   Википедия

 • добро име — словосъч. доверие, влияние, уважение, престиж …   Български синонимен речник

 • имение — имени/е [й/э] …   Морфемно-орфографический словарь

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.