Translation: from bulgarian

изтъкване

Look at other dictionaries:

 • изтъкване — същ. емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане същ. подчертаване, важност, значение същ. посочване, излагане, изложение …   Български синонимен речник

 • важност — същ. значение, значимост, цена, ценност, стойност, сериозност същ. авторитет, тежест, влияние същ. големство, горделивост, надутост, големеене същ. значителност същ. подчертаване, изтъкване, наблягане, емфаза същ. тържест …   Български синонимен речник

 • емфаза — същ. емфатичност, подчертаност, ударение, наблягане, изтъкване същ. подчертаване, важност, значение …   Български синонимен речник

 • емфатичност — същ. емфаза, подчертаност, ударение, наблягане, изтъкване …   Български синонимен речник

 • значение — същ. смисъл, съдържание, същност, важност, значимост същ. ценност, стойност, валидност, цена, роля същ. авторитет, влияние, обществена роля същ. завет, идея, основна идея, тема, поука същ. знак, обозначение, название, наименование, признак, белег …   Български синонимен речник

 • излагане — същ. срам, позор, резил, компрометиране същ. изразяване, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване същ. показване, показ, демонстрация същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

 • изложение — същ. излагане, изразяване, казване, твърдение, изявление, изказване същ. обяснение, описание, тълкуване същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

 • наблягане — същ. емфаза, емфатичност, подчертаност, ударение, изтъкване същ. подчертаване, важност, значение …   Български синонимен речник

 • подчертаване — същ. изтъкване, наблягане, емфаза, важност, значение …   Български синонимен речник

 • подчертаност — същ. емфаза, емфатичност, ударение, наблягане, изтъкване …   Български синонимен речник

 • посочване — същ. изтъкване, излагане, изложение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.