Translation:

изтребление

 • 1 изтребление

  extermination, destruction, annihilation
  * * *
  изтреблѐние,
  ср., само ед. extermination, extirpation, destruction, annihilation.
  * * *
  extermination, destruction, annihilation

  Български-английски речник > изтребление

 • 2 изтребление

  изтребле́ние ср., само ед. Vernichtung f, -en, Ausmerzung f, -en.

  Български-немски речник > изтребление

 • 3 изтребление

  cp extermination f, destruction f, anéantissement m.

  Български-френски речник > изтребление

 • 4 battue

  {bæ'tju:}
  1. хайка, гонка (на дивеч)
  2. поголовно клане
  * * *
  {ba'tju:} n 1. хайка, гонка (на дивеч), 2. поголовно клане.
  * * *
  хайка; гонка; клане; избиване;
  * * *
  1. поголовно клане 2. хайка, гонка (на дивеч)
  * * *
  battue[bæ´tu:] n фр. 1. хайка, гонка, засада, нар., ост. пусия; клопка; преследване; 2. избиване, клане, сеч; кръвопролитие, изтребление.

  English-Bulgarian dictionary > battue

 • 5 bloodshed

  {'blʌdʃed}
  n кръвопролитие
  * * *
  {'bl^dshed} n кръвопролитие.
  * * *
  кръвопролитие;
  * * *
  n кръвопролитие
  * * *
  bloodshed[´blʌd¸ʃed] n кръвопролитие, убийство, изтребление, война.

  English-Bulgarian dictionary > bloodshed

 • 6 extermination

  {eks,tə:mi'neiʃn}
  n изкореняване, унищожаване, унищожение, изтребване, изтребление
  * * *
  {eks,tъ:mi'neishn} n изкореняване, унищожаване, унищожен
  * * *
  унищожение; избиване; изтребване;
  * * *
  n изкореняване, унищожаване, унищожение, изтребване, изтребление
  * * *
  extermination[eks¸tə:mi´neiʃən] n изкореняване; изтребване, изтребление; избиване; унищожение; ликвидиране.

  English-Bulgarian dictionary > extermination

 • 7 extirpation

  {,ekstə:'peiʃn}
  n изкореняване, унищожаване, изтребване, унищожение, изтребление, премахване
  * * *
  {,ekstъ:'peishn} n изкореняване; унищожаване, изтребване;
  * * *
  n изкореняване, унищожаване, изтребване; унищожение, изтребление; премахване;extirpation; n изкореняване; унищожаване, изтребване; унищожение, изтребление;
  * * *
  n изкореняване, унищожаване, изтребване, унищожение, изтребление, премахване
  * * *
  extirpation[¸ekstə´peiʃən] n 1. изкореняване; изтребване, унищожаване; изтребление, унищожение; 2. мед. изрязване, отстраняване, екстирпация.

  English-Bulgarian dictionary > extirpation

 • 8 holocaust

  {'hɔləkɔ:st}
  1. всесъжение, пълно изгаряне на жертвено животно
  2. прен. унищожение, гибел
  * * *
  {'hъlъkъ:st} n 1. всесъжение,пълно изгаряне на жертвено жив
  * * *
  холокост; унищожение; гибел;
  * * *
  1. всесъжение, пълно изгаряне на жертвено животно 2. прен. унищожение, гибел
  * * *
  holocaust[´hɔlə¸kɔ:st] n 1. унищожение, гибел; The \holocaust масово изтребление на евреите през Втората световна война; 2. всесъжение, пълно изгаряне на жертва.

  English-Bulgarian dictionary > holocaust

 • 9 изтребител

  м 1. воен avion m de chasse 2. (причинител на изтребление) exterminateur m, exterminatrice f, destructeur m, destructrice f.

  Български-френски речник > изтребител

 • 10 поголовен

  прил général, ale, aux; en masse; поголовна ваксинация vaccination générale; поголовно изтребление extermination en masse.

  Български-френски речник > поголовен

 • 11 estrago

  m 1) опустошение, разорение, разрушение; 2) щета, разруха; 3) изтребление; прен. касапница.

  Diccionario español-búlgaro > estrago

 • 12 exterminio

  m изтребление, унищожение, разрушаване, сриване със земята.

  Diccionario español-búlgaro > exterminio

 • 13 holocausto

  m 1) жертвоприношение; 2) масово изтребление на хора; 3) холокоста, унищожението на евреите по времето на Хитлер; 4) прен. крайно самоотрицание, породено от любов.

  Diccionario español-búlgaro > holocausto

 • 14 maloca

  f Ю. Амер. 1) нашествие в индианските земи, изтребление; 2) Ю. Амер. неочаквана индианска атака; 3) Бол., Кол. планинско индианско селище.

  Diccionario español-búlgaro > maloca

 • 15 extermination

  f. (lat. chrét. exterminatio) изтребление, масово унищожение.

  Dictionnaire français-bulgare > extermination

 • 16 génocide

  m. et adj. (du gr. genos "race" et -cide) 1. умишлено унищожение на дадена народностна група; геноцид; 2. adj. който подтиква към изтребление на хора, към геноцид.

  Dictionnaire français-bulgare > génocide

 • 17 sterminio

  sterminio [sterˈmiːnio] <-i>
  sost m изтребление ср, унищожение ср

  Grande dizionario italiano-bulgaro > sterminio

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.