Translation: from bulgarian

изпълним

Look at other dictionaries:

 • изпълним — прил. осъществим, възможен, реализуем, лесен, достъпен, лесно изпълним, леснодостъпен, лесноосъществим прил. достижим, постижим прил. приложим прил. реален …   Български синонимен речник

 • достижим — прил. постижим, лесен, достъпен, лек, прост, изпълним, леснопостижим, лесно изпълним, леснодостъпен, осъществим, лесно осъществим, реализуем, възможен …   Български синонимен речник

 • постижим — прил. лесен, достъпен, лек, прост, изпълним, леснопостижим, лесно изпълним, леснодостъпен, осъществим, лесно осъществим, реализуем, достижим, възможен …   Български синонимен речник

 • възможен — прил. изпълним, осъществим, постижим, реализуем, реален, лесно постижим, достъпен, лесен прил. позволен, допустим прил. вероятен, правдоподобен, предполагаем, евентуален прил. приложим …   Български синонимен речник

 • елементарен — прил. прост, най прост, обикновен, първичен, първоначален, основен прил. съществен, принципиален, общ, най общ, главен прил. лесен, лесно изпълним прил. разбираем, лесноразбираем, леснодостъпен, общопонятен прил. начален, вроден …   Български синонимен речник

 • лесен — прил. достъпен, леснодостъпен, осъществим, лесноосъществим, реализуем, изпълним, постижим, леснопостижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • леснодостъпен — прил. лесен, достъпен, осъществим, лесноосъществим, реализуем, изпълним, постижим, леснопостижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • лесноосъществим — прил. лесен, достъпен, леснодостъпен, осъществим, реализуем, изпълним, постижим, леснопостижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • леснопостижим — прил. лесен, достъпен, леснодостъпен, осъществим, лесноосъществим, реализуем, изпълним, постижим, преодолим, възможен, удобен, прост, елементарен, обикновен …   Български синонимен речник

 • осъществим — прил. изпълним, реализуем, постижим, достъпен, лесноосъществим, леснопостижим, възможен, лесен, леснодостъпен, прост, елементарен, обикновен прил. достижим прил. приложим прил. реален …   Български синонимен речник

 • приложим — прил. употребим, приспособим, пригодим, използваем, употребителен, практичен, ценен, полезен прил. изпълним, осъществим, възможен прил. реален прил. подходящ прил. уместен, съответен, от практическо значение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.