Translation: from bulgarian

изглупял

Look at other dictionaries:

  • изглупял — гл. оглупял, вдетинил се, изпила му кукувица ума, опростял …   Български синонимен речник

  • глупав — прил. глупашки, малоумен, слабоумен, със слаби умствени способности, безумен, тъп, тъпоумен, тъпоглав, празноглав, празна глава, плиткоумен, гламав, изплискан, будала, ахмак, липсва му, не е с ума си, хлопа му дъската, има да дава, идиот, глупец …   Български синонимен речник

  • диване — същ. глупав, глупашки, малоумен, слабоумен, със слаби умствени способности, безумен, тъп, тъпоумен, тъпоглав, празноглав, празна глава, плиткоумен, гламав, изплискан, будала, ахмак, липсва му, не е с ума си, хлопа му дъската, има да дава, идиот,… …   Български синонимен речник

  • изветрял — прил. изпарил се, изпарен прил. оглупял, изкуфял, глупав, смахнат, малоумен, извеян, изглупял, безсъдържателен …   Български синонимен речник

  • изкуфял — прил. изглупял, изветрял, глупав, оглупял, изплискан прил. бабешки, старешки, вдетинен прил. побъркан, шантав, объркан прил. старчески, сенилен, грохнал …   Български синонимен речник

  • оглупял — гл. изглупял, изкуфял, обезумял, затънял, идиотизиран, изпила му кукувица ума гл. увлечен, заслепен …   Български синонимен речник

  • празна глава — словосъч. глупав, глупашки, малоумен, слабоумен, със слаби умствени способности, безумен, тъп, тъпоумен, тъпоглав, празноглав, плиткоумен, гламав, изплискан, будала, ахмак, липсва му, не е с ума си, хлопа му дъската, има да дава, идиот, глупец,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.