Translation: from bulgarian

заболя ме от лъжите ти

 • 1 заболява ме

  I.
  заболя́ва ме (те, го, я, ни, ви, ги), заболи́ ме (те, го, я, ни, ви, ги) безл. гл. 1. an|fangen unr.V. hb itr.V. zu schmerzen/wehzutun, Schmerzen verspüren sw.V. hb tr.V./bekommen unr.V. hb tr.V. ( нещо in etw. (Dat)); 2. прен. weh|tun unr.V. hb itr.V., schmerzen sw.V. hb itr.V.; прен. заболя ме от лъжите ти Deine Lügen haben mir sehr wehgetan.
  II.
  заболя́ва ме, заболи́ ме гл. weh tun unr.V. hb itr.V., schmerzen sw.V. hb itr.V.

  Български-немски речник > заболява ме

 • 2 заболея

  вж. заболявам
  * * *
  заболѐя,
  заболя̀вам гл. fall ill, come down, be taken ill (от with); be on the sick list; \заболея от грип catch/get the flu; \заболея отново relapse.
  * * *
  вж. заболявам

  Български-английски речник > заболея

 • 3 заболява

  ме, заболи ме 1. begin to feel pain, begin to hurt
  заболява ме глава/гърло have a headache/a sore throat
  заболя ме ръката от писане writing has made my hand ache, my hand hurts from writing
  2. прен. hurt
  много ме заболя it hurt me very much
  заболя ме за него I felt sorry for him, my heart went out to him
  * * *
  1. ЗАБОЛЯВА ме глава/гърло have a headache/a sore throat 2. заболя ме за него I felt sorry for him, my heart went out to him 3. заболя ме ръката от писане writing has made my hand ache, my hand hurts from writing 4. ме, заболи ме begin to feel pain, begin to hurt 5. много ме заболя it hurt me very much 6. прен. hurt

  Български-английски речник > заболява

 • 4 заболявам

  fall ill, come down, be taken ill (от with); be on the sick list
  заболявам отново relapse
  заболявам от грип catch/get the flu
  * * *
  заболя̀вам,
  гл. fall ill, come down, be taken ill (от with); be on the sick list; \заболявам от грип catch/get the flu; \заболявам отново relapse.
  * * *
  1. fall ill, come down, be taken ill (от with);be on the sick list 2. ЗАБОЛЯВАМ от грип catch/get the flu 3. ЗАБОЛЯВАМ отново relapse

  Български-английски речник > заболявам

 • 5 заболяване

  illness, sickness, disease, disorder, complaint, ailment, trouble; failure in health, breakdown in o.'s health
  душевно/сърдечно/нервно/стомашно заболяване mental/heart/nervous/stomach trouble
  заболяване на очите/на зрението/на черния дроб eye/eyesight/liver trouble
  заболяване на храносмилателната система digestive troubles
  заболяване на дробовете affection of the lung
  професионално заболяване an industrial illness, an occupational disease
  * * *
  заболя̀ване,
  ср., -ия illness, sickness, disease, disorder, complaint, ailment, trouble; failure in health, breakdown in o.’s health; душевно/сърдечно/нервно/стомашно \заболяванее mental/heart/nervous/stomach trouble; \заболяванее на дробовете affection of the lung; \заболяванее на очите/на зрението/на черния дроб eye/eyesight/liver trouble; \заболяванее на храносмилателната система digestive troubles; инфекциозно \заболяванее infectious disease; професионално \заболяванее industrial illness, occupation(al) disease; само мн. cases (от of); няма отбелязани \заболяванеия от … no cases of … are on record/have been recorded.
  * * *
  disease; illness: an industrial заболяване - професионално заболяване
  * * *
  1. illness, sickness, disease, disorder, complaint, ailment, trouble;failure in health, breakdown in o.'s health 2. ЗАБОЛЯВАНЕ на дробовете affection of the lung 3. ЗАБОЛЯВАНЕ на очите/на зрението/ на черния дроб eye/eyesight/liver trouble 4. ЗАБОЛЯВАНЕ на храносмилателната система digestive troubles 5. душевно/сърдечно/ нервно/стомашно ЗАБОЛЯВАНЕ mental/heart/nervous/ stomach trouble 6. професионално ЗАБОЛЯВАНЕ an industrial illness, an occupational) disease

  Български-английски речник > заболяване

 • 6 простуден

  having a cold/chill, with a cold
  * * *
  простудѐн,
  мин. страд. прич. having a cold/chill, with a cold.
  ——————
  прил., -на, -но, -ни: \простуденно заболяване cold.
  * * *
  1. having a cold/chill, with a cold 2. простудно заболя

  Български-английски речник > простуден

 • 7 сърце

  1. heart (и прен.)
  болно сърце a weak heart
  спортно сърце an athletic heart
  добър по сърце, с добро сърце kind-hearted
  златно сърце a heart of gold
  каменно сърце a heart of stone
  с кораво/каменно сърце hard-hearted
  слагам ръка на сърцето си put o.'s hand on o.'s heart
  притискам някого до сърцето си press s.o. to o.'s heart/bosom
  сърцето му примря his heart sank, his heart went to his boots
  със свито сърце with a sinking heart
  сърцето му се къса, кръв му капе от сърцето his heart breaks/bleeds
  тежко ми е на сърцето have a weight on o.'s heart
  много ми се е насъбрало на сърце то be heavy-hearted, be sick/heavy at heart
  олеква му на сърцето he was/felt relieved
  откривам/разкривам сърцето си някому open o.'s heart to s.o.
  с открито сърце open-hearted, нар. open-heartedly
  с леко сърце light-heartedly, lightly
  дълбоко в сърцето си deep in o.'s heart, in o.'s heart of hearts
  от сърце и душа, от все сърце from the bottom of o.'s heart, with all o.'s heart, with o.'s whole heart, wholeheartedly
  работя със сърце put o.'s heart into o.'s work
  2. (среда, средина) (на плод и тех.) core
  на драго сърце willingly, gladly, with pleasure
  4. heartless
  5. нар. reluctantly, unwillingly
  това не му е по сърце, не го тегли сърцето към това his heart is not in it, he's not keen on it
  падна му сърце на място, мед му капе на сърцето he's satisfied, now he's got what he wanted; he's as pleased as Punch
  изстива ми сърцето към become indifferent to
  толкова му се откъсна от сърцето that's all he could bring himself to give
  което му е на сърцето, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve
  сърце не ми даде да му кажа I couldn't find it in my heart/I couldn't bring myself to tell him
  дама на сърце то the lady of o.'s heart
  на гладно сърце on an empty stomach
  сърце го заболя he got a stomach-ache/a colic
  дамско сърце бот. bleeding heart
  * * *
  сърцѐ,
  ср., -а̀ 1. heart (и прен.); sl. ticker; добро \сърцее tender heart; златно \сърцее heart of gold; каменно \сърцее heart of stone; олекна му на \сърцеето he was/felt relived; откривам/разкривам \сърцеето си някому open o.’s heart s.o.; откривам \сърцеето си pour out/o.’s heart to; по \сърцее нар. at heart; deep down; прил. congenial; с кораво/каменно \сърцее hard-hearted; с леко \сърцее light-heartedly, lightly; с открито \сърцее open-hearted, нар. open-heartedly; смея се от \сърцее laugh heartily; \сърцее не ми дава да … not have the heart to …; cannot find it in o.s. to …; \сърцеето му биеше до пръсване his heart was beating a wild tattoo; \сърцеето му примря his heart sank/quailed, his heart went to his boots; \сърцеето му се къса, кръв му капе от \сърцеето his heart breaks/bleeds; със свито \сърцее with a sinking heart;
  2. ( среда, средина) (на плод и техн.) core; (на земята) centre;
  3. ( мъжество) courage; • без \сърцее
  1. heartless;
  2. нар. reluctantly, unwillingly; дама на \сърцеето the lady of o.’s heart; дамско \сърцее бот. bleeding heart; което му е на \сърцеето, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve; на драго \сърцее willingly, gladly, with pleasure; падна му \сърцеето на място, мед му капе на \сърцеето he’s satisfied, now he’s got what he wanted; he’s as pleased as Punch; толкова му се откъсна от \сърцеето that’s all he could bring himself to give.
  * * *
  heart: a сърце of stone - каменно сърце, from the bottom of one's сърце - от все сърце, a broken сърце - разбито сърце; core (сърцевина, средина); willingly - на драго сърце
  * * *
  1. (мъжество) courage 2. (на земята) centre 3. (среда, средина) (на плод и тех.) core 4. 4) heartless 5. 5) нар. reluctantly, unwillingly 6. heart (и прен.) 7. СЪРЦЕ го заболя he got a stomach-ache/ a colic 8. СЪРЦЕ не ми даде да му кажа I couldn't find it in my heart/I couldn't bring myself to tell him 9. СЪРЦЕто му примря his heart sank, his heart went to his boots 10. СЪРЦЕто му се къса, кръв му капе от СЪРЦЕто his heart breaks/bleeds 11. без СЪРЦЕ 12. болно СЪРЦЕ a weak heart 13. дама на СЪРЦЕ то the lady of o.'s heart 14. дамско СЪРЦЕ бот. bleeding heart 15. добър no СЪРЦЕ, c добро СЪРЦЕ kind-hearted 16. дълбоко в СЪРЦЕто си deep in o.'s heart, in o.'s heart of hearts 17. златно СЪРЦЕ a heart of gold 18. изстива ми СЪРЦЕто към become indifferent to 19. имам широко СЪРЦЕ вж. широк 20. каменно СЪРЦЕ a heart of stone 21. което му е на СЪРЦЕто, това му е на езика he wears his heart upon his sleeve 22. много ми се е насъбрало на СЪРЦЕ то be heavy-hearted, be sick/ heavy at heart 23. на гладно СЪРЦЕ on an empty stomach 24. на драго СЪРЦЕ willingly, gladly, with pleasure 25. олеква му на СЪРЦЕто he was/ felt relieved 26. от СЪРЦЕ и душа, от все СЪРЦЕ from the bottom of o.'s heart, with all o.'s heart, with o.'s whole heart, wholeheartedly 27. откривам/разкривам СЪРЦЕто си някому open o.'s heart to s.o. 28. падна му СЪРЦЕ на място, мед му капе на СЪРЦЕто he's satisfied, now he's got what he wanted;he's as pleased as Punch 29. притискам някого до СЪРЦЕто си press s.o. to o.'s heart/bosom 30. работя със СЪРЦЕ put o.'s heart into o.'s work 31. с кораво/ каменно СЪРЦЕ hard-hearted 32. с леко СЪРЦЕ light-heartedly, lightly 33. с открито СЪРЦЕ open-hearted, нар. open-heartedly 34. слагам ръка на СЪРЦЕто си put o.'s hand on o.'s heart 35. смея се от СЪРЦЕ laugh heartily 36. спортно СЪРЦЕ an athletic heart 37. със свито СЪРЦЕ with a sinking heart 38. тежко ми е на СЪРЦЕто have a weight on o.'s heart 39. това не му е по СЪРЦЕ, не го тегли СЪРЦЕто към това his heart is not in it, he's not keen on it 40. толкова му се откъсна от СЪРЦЕто that's all he could bring himself to give 41. турям си грижа на СЪРЦЕто worry

  Български-английски речник > сърце

 • 8 хвана

  вж. хващам
  * * *
  хва̀на,
  хва̀щам гл.
  1. ( вземам с ръка) take, catch, catch hold of (за by); ( здраво) grip; ( сграбчвам) grasp; ( внезапно) seize, snatch; (грубо) grab; ( топка и пр.) catch; опитвам се да хвана catch at; \хвана главата си с ръце put o.’s hands to o.’s head; \хвана някого за гушата fly at s.o.’s throat; \хвана някого за яката collar s.o.; \хвана здраво grip/take a good grip of/on; have a strong grip; \хвана някого под ръка take s.o.’s arm;
  2. ( докосвам) touch;
  3. ( ловя, залавям ­ лов, престъпник, болест) catch, get; ( престъпник и пр.) lay hold of, lay hands on; \хвана в грешка find out; detect in error, catch out in error; \хвана в лъжа уч. sl. nail; \хвана в мрежата си прен. net; \хвана венерическа болест sl. cop a dose; \хвана на местопрестъплението catch/surprise in the act, catch red-handed, catch with the goods; ( престъпник) sl. nobble; \хвана някого неподготвен catch s.o. nodding/napping/bending/tripping/off their guard/at a bad time;
  4. ( пусната бримка) take/pick up;
  6. ( ловя, задържам) catch; (за ваксина) take; преждата не хваща боя the yarn won’t dye; \хвана каймак cream over; \хвана кора crust over; \хвана корен take/strike root; \хвана ръжда rust;
  7. (за прожектор и пр.) pick out;
  8. ( някого за работа и пр.) rope in; ( наемам) hire, engage, employ the services of;
  9. ( побирам ­ за съд и пр.) hold, contain;
  10. ( започвам) begin, start, commence; set in; не хваща работа he never sticks to a job;
  11. ( залавям се с) turn o.’s hand to; каквото хване, добре го свършва whatever he turns his hand to he does well;
  13. ( подействам, правя впечатление) get, grip; • думите му хванаха място his words went home, his words worked; не ме хваща сън I can’t sleep, I can’t get a wink of sleep; не ми хваща окото it didn’t appeal to me, I didn’t like/fancy it; не мога да му хвана края I can’t make head or tail of it; хванало ме е слънцето I’ve got a touch of the sun; хваща ме виното the wine gets/goes (in)to my head; хваща ме срам become/be ashamed; хваща ме ток get an electric shock; хваща ме хрема catch a cold (in the head); \хвана вяра believe; \хвана гората escape to the forest; become an outlaw; \хвана кривия път go to the bad; \хвана място fill the bill; come in useful; \хвана окото catch the eye; (за жена) be an eyeful; \хвана пътя set off; take to the road; hit the road; хващат ме дяволите get furious/mad, fly into a rage; хващат ме нервите get nervous, get the jitters;
  \хвана се 1. take hold (за of), get hold of, take/get a grasp of; опитвам да се хвана за grasp/catch at; хвани се за мене hold on to me; хващаме се за ръце join hands;
  2. (за растение) strike/take root; (за риба) bite;
  3. ( вярвам) разг. fall for it, be taken in; • няма да се хвана на лъжите ти I am not to be taken in by your lies; хванеш ли се на хорото, трябва да играеш in for a penny, in for a pound; if you dance you must pay the fiddler; you can’t back out; \хвана се в капана fall/walk into a trap/into the net; \хвана се в собствения си капан fall into o.’s own trap; the biter bit; \хвана се за главата clutch o.’s head, прен. be flabbergasted, (не знам какво да правя) be at o.’s wits end; \хвана се за дребни неща be over-particular; \хвана се за работа set to work; \хвана се за сламка clutch at a straw; \хвана се на бас make a bet; \хвана се на въдицата swallow the bait, rise to the bait; \хвана се на работа take a job; \хвана се на хорото join the dance; \хвана се с лоши другари keep bad company.
  * * *
  вж. хващам

  Български-английски речник > хвана

 • 9 хващам

  1. (вземам с ръка) take, catch, catch hold of (за by)
  (внезапно) seize, snatch
  (топка и пр.) catch
  хващам главата си с ръце put o.'s hands to o.'s head
  хващам някого за ръка take s.o. by the hand
  хващам някого под ръка take s.o.'s arm
  хващам някого за гушата fly at s.o.'s throat
  хващам някого за яката collar s.o.
  хващам здраво get/take a good grip of/on; have a strong grip
  не хващай чашата, че е гореща don't touch the cup, it's too hot
  3. (ловя, залавям-лов, престъпник, болест) catch, get
  (престъпник и) lay hold of, lay hands on
  хващам на местопрестъплението catch/surprise in the act, catch red-handed, catch with the goods
  хващам в лъжа уч. sl. nail
  хващам в мрежата си прен. net
  без да ме хванат without getting caught
  хващам в грешка find out; detect in error, catch out in error
  6. (ловя, задържам) catch
  хващам корен take/strike root
  ключът не хваща the lock won't catch
  хващам ръжда, хващам кора crust over
  хващам каймак cream over
  7. (за прожектор и пр.) pick cut
  8. (някого за работа и пр.) rope in
  (наемам) hire, engage, employ the services of
  хванаха ме да държа реч I've been let in for a speech
  9. (побирам-за съд и пр.) hold, contain
  10. (започвам) begin, start, commence; set in
  тази година зимата хвана рано winter set in/began early this year
  той хвана да вика he started shouting, he set up a yell
  хващам работа begin work
  get a job
  не хваща работа he never sticks to a job
  11. (залавям се с) turn o.'s hand to
  каквото хване, добре го свършва whatever he turns his hand to he does well
  12. (прихващам, продавам на някаква цена) charge
  скъпо ми хващате брашното you are charging too much for the flour
  13. (за кибрит и пр.-възпламенява се) take fire
  (за оръжие) fire, go off
  не хващам miss fire
  15. (подействувам, правя впечатление) get, grip
  хващам вяра believe
  хващам гората escape to the forest; become a haidouk
  хващам пътя, хващам дългия set off; take to the road
  хващам кривия път go to the bad
  хващам място fill the bill; come in useful
  думите му хванаха място his words went home, his words worked
  не мога да му хвана края I can't make nead or tail of it
  хващам окото catch the eye
  (за жена) be an eyeful
  не ми хвана окото it didn't appeal to me, I didn't like/fancy it
  хващат ме нервите get nervous, get the jitters
  хващат ме дяволите get furious/mad, fly into a rage
  хваща ме ток get an electric shock
  хванало ме е слънцето I've got a touch of the sun
  хваща ме срам become/be ashamed
  не ме хваща сън I can't sleep, I can 't get a wink of sleep
  хваща ме виното the wine gets/goes (in)to my head
  16. take hold (за of) get hold of, take/get a grasp of
  хващаме се за ръце join hands
  17. (за растение) strike/take root
  хващам се за главата clutch o.'s head. прен. be
  * * *
  хва̀щам,
  гл.
  1. ( вземам с ръка) take, catch, catch hold of (за by); ( здраво) grip; ( сграбчвам) grasp; ( внезапно) seize, snatch; (грубо) grab; ( топка и пр.) catch; опитвам се да хвана catch at; \хващам главата си с ръце put o.’s hands to o.’s head; \хващам някого за гушата fly at s.o.’s throat; \хващам някого за яката collar s.o.; \хващам здраво grip/take a good grip of/on; have a strong grip; \хващам някого под ръка take s.o.’s arm;
  2. ( докосвам) touch;
  3. ( ловя, залавям ­ лов, престъпник, болест) catch, get; ( престъпник и пр.) lay hold of, lay hands on; \хващам в грешка find out; detect in error, catch out in error; \хващам в лъжа уч. sl. nail; \хващам в мрежата си прен. net; \хващам венерическа болест sl. cop a dose; \хващам на местопрестъплението catch/surprise in the act, catch red-handed, catch with the goods; ( престъпник) sl. nobble; \хващам някого неподготвен catch s.o. nodding/napping/bending/tripping/off their guard/at a bad time;
  4. ( пусната бримка) take/pick up;
  6. ( ловя, задържам) catch; (за ваксина) take; преждата не хваща боя the yarn won’t dye; \хващам каймак cream over; \хващам кора crust over; \хващам корен take/strike root; \хващам ръжда rust;
  7. (за прожектор и пр.) pick out;
  8. ( някого за работа и пр.) rope in; ( наемам) hire, engage, employ the services of;
  9. ( побирам ­ за съд и пр.) hold, contain;
  10. ( започвам) begin, start, commence; set in; не хваща работа he never sticks to a job;
  11. ( залавям се с) turn o.’s hand to; каквото хване, добре го свършва whatever he turns his hand to he does well;
  13. ( подействам, правя впечатление) get, grip; • думите му хванаха място his words went home, his words worked; не ме хваща сън I can’t sleep, I can’t get a wink of sleep; не ми хваща окото it didn’t appeal to me, I didn’t like/fancy it; не мога да му хвана края I can’t make head or tail of it; хванало ме е слънцето I’ve got a touch of the sun; хваща ме виното the wine gets/goes (in)to my head; хваща ме срам become/be ashamed; хваща ме ток get an electric shock; хваща ме хрема catch a cold (in the head); \хващам вяра believe; \хващам гората escape to the forest; become an outlaw; \хващам кривия път go to the bad; \хващам място fill the bill; come in useful; \хващам окото catch the eye; (за жена) be an eyeful; \хващам пътя set off; take to the road; hit the road; хващат ме дяволите get furious/mad, fly into a rage; хващат ме нервите get nervous, get the jitters;
  \хващам се 1. take hold (за of), get hold of, take/get a grasp of; опитвам да се хвана за grasp/catch at; хвани се за мене hold on to me; хващаме се за ръце join hands;
  2. (за растение) strike/take root; (за риба) bite;
  3. ( вярвам) разг. fall for it, be taken in; • няма да се хвана на лъжите ти I am not to be taken in by your lies; хванеш ли се на хорото, трябва да играеш in for a penny, in for a pound; if you dance you must pay the fiddler; you can’t back out; \хващам се в капана fall/walk into a trap/into the net; \хващам се в собствения си капан fall into o.’s own trap; the biter bit; \хващам се за главата clutch o.’s head, прен. be flabbergasted, (не знам какво да правя) be at o.’s wits end; \хващам се за дребни неща be over-particular; \хващам се за работа set to work; \хващам се за сламка clutch at a straw; \хващам се на бас make a bet; \хващам се на въдицата swallow the bait, rise to the bait; \хващам се на работа take a job; \хващам се на хорото join the dance; \хващам се с лоши другари keep bad company.
  * * *
  catch: хващам a cold - хващам настинка, хващам a mouse in a trap - хващам мишка в капан, I caught him stealing. - Хванах го да краде.; take: He took her by the hand. - Той я хвана за ръка., He was хващамn captive. - Toй беше хванат за заложник.; grasp (сграбчвам); grip (здраво); grab (сграбчвам); capture (улавям); get (залавям): хващам an electric shock - хваща ме ток; grapple ; gripe (при лов); net (в мрежа); strike (път); (за превозно средство): catch: хващам the bus - хващам автобуса; get (и радиостанция); hire (наемам за работа); (започвам): begin ; start ; set off - хващам пътя; take hold (се); get a grasp of (се)
  * * *
  1. (вземам с ръка) take, catch, catch hold of (за by) 2. (внезапно) seize, snatch 3. (грубо) grab 4. (докосвам) touch 5. (за ваксина) take 6. (за жена) be an eyeful 7. (за оръжие) fire, go off 8. (за прожектор и np.) pick cut 9. (за риба) bite 10. (започвам) begin, start, commence;set in 11. (здраво) grip 12. (ловя, задържам) catch 13. (ловя, залавям-лов, престъпник, болест) catch, get 14. (наемам) hire, engage, employ the services of 15. (някого за работа и np.) rope in 16. (побирам- за съд и np.) hold, contain 17. (превозно средство) take, catch;get 18. (престъпник и) lay hold of, lay hands on 19. (престъпник) sl. nobble 20. (пусната бримка) take/pick up 21. (радиостанция) get 22. (сграбчвам) grasp 23. (топка и np.) catch 24. (успявам да хвана) make 25. 1 (за кибрит и np.-възпламенява се) take fire 26. 1 (за растение) strike/take root 27. 1 (залавям се с) turn o.'s hand to 28. 1 (измамвам) catch 29. 1 (подействувам, правя впечатление) get, grip 30. 1 (прихващам 31. 1 take hold (за of) get hold of, take/get a grasp of 32. get а job 33. ХВАЩАМ ce 34. ХВАЩАМ в грешка find out;detect in error, catch out in error 35. ХВАЩАМ в лъжа уч. sl. nail 36. ХВАЩАМ в мрежата си прен. net 37. ХВАЩАМ вяра believe 38. ХВАЩАМ главата си с ръце put o.'s hands to o.'s head 39. ХВАЩАМ гората escape to the forest;become a haidouk 40. ХВАЩАМ здраво get/take a good grip of/on;have a strong grip 41. ХВАЩАМ каймак cream over 42. ХВАЩАМ корен take/strike root 43. ХВАЩАМ кривия път go to the bad 44. ХВАЩАМ място fill the bill;come in useful 45. ХВАЩАМ на местопрестъплението catch/surprise in the act, catch red-handed, catch with the goods 46. ХВАЩАМ някого за гушата fly at s.o.'s throat 47. ХВАЩАМ някого за ръка take s.o. by the hand 48. ХВАЩАМ някого за яката collar s.o. 49. ХВАЩАМ някого под ръка take s.o.'s arm 50. ХВАЩАМ окото catch the eye 51. ХВАЩАМ пътя, ХВАЩАМ дългия set off;take to the road 52. ХВАЩАМ работа begin work 53. ХВАЩАМ ръжда, ХВАЩАМ кора crust over 54. ХВАЩАМ се за главата clutch o.'s head. прен. be 55. ХВАЩАМЕ се за ръце join hands 56. без да ме хванат without getting caught 57. думите му хванаха място his words went home, his words worked 58. каквото хване, добре го свършва whatever he turns his hand to he does well 59. ключът не хваща the lock won't catch 60. мене не можеш да хванеш you won't catch me 61. не ХВАЩАМmiss fire 62. не ме хваща сън I can't sleep, I can 't get a wink of sleep 63. не ми хвана окото it didn't appeal to me, I didn't like/fancy it 64. не мога да му хвана края I can't make nead or tail of it 65. не хваща работа he never sticks to a job 66. не хващай чашата, че е гореща don't touch the cup, it's too hot 67. опитвам се да хвана catch at 68. оттам да се хвана за grasp/catch at 69. преждата не хваща боя the yarn won't dye 70. продавам на някаква цена) charge 71. само да те хвана (като вършиш нещо) let me catch you at it 72. скъпо ми хващате брашното you are charging too much for the flour 73. тази година зимата хвана рано winter set in/began early this year 74. този инструмент не хваща that tool has no nip 75. той хвана да вика he started shouting, he set up a yell 76. хвана ме скука I got bored 77. хванало ме е слънцето I've got a touch of the sun 78. хванаха ме да държа реч I've been let in for a speech 79. хванахте ли лимонадите? (към келнер) did you include the lemonades? 80. хвани се за мене hold on to me 81. хваща ме виното the wine gets/goes (in)to my head 82. хваща ме срам become/be ashamed 83. хваща ме ток get an electric shock 84. хваща ме хрома catch a cold (in the head) 85. хващат ме в грешка be caught nodding 86. хващат ме дяволите get furious/mad, fly into a rage 87. хващат ме нервите get nervous, get the jitters

  Български-английски речник > хващам

 • 10 заболявам

  заболя́вам, заболе́я гл. erkranken sw.V. sn itr.V. ( от нещо an etw. (Dat)); заболявам от грип an der Grippe erkranken.

  Български-немски речник > заболявам

 • 11 заболяване

  заболя́ван|е ср., -ия Erkrankung f, -en, Krankheit f, -en; заразно заболяване eine ansteckende Krankheit f; Страдам от сърдечно заболяване an einer Herzkrankheit leiden.

  Български-немски речник > заболяване

 • 12 заболи ме (те

  заболѝ ме (те,
  заболя̀ва ме (те безл. гл.
  1. begin to feel pain, begin to hurt; заболя ме ръката от писане writing has made my hand ache, my hand hurts from writing; \заболи ме (те глава/гърло have a headache/a sore throat;
  2. прен. hurt; заболя ме за него I fell sorry for him, my heart went out to him; много ме заболя it hurt me very much.

  Български-английски речник > заболи ме (те

 • 13 заболява ме (те

  заболя̀ва ме (те,
  безл. гл.
  1. begin to feel pain, begin to hurt; заболя ме ръката от писане writing has made my hand ache, my hand hurts from writing; \заболява ме (те глава/гърло have a headache/a sore throat;
  2. прен. hurt; заболя ме за него I fell sorry for him, my heart went out to him; много ме заболя it hurt me very much.

  Български-английски речник > заболява ме (те

 • 14 заболявам

  заболевать
  * * *
  заболя́вам г
  заболевать

  Български-руски речник > заболявам

 • 15 заболяване

  заболевание
  * * *
  заболя́ване с
  заболевание

  Български-руски речник > заболяване

 • 16 заболяване

  заболя̀ван|е <- ия>
  същ ср malattìa f

  Български-италиански речник > заболяване

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.