Translation: from bulgarian

живост

Look at other dictionaries:

 • живост — същ. бодрост, подвижност, будност, съобразителност, пъргавина, енергичност, буйност същ. непринуденост, жизнерадост същ. въодушевление, жар, темперамент същ. еластичност, жилавост, замах същ. енергия, активност същ. сила …   Български синонимен речник

 • активитет — (лат activitas) 1. живост, пргавост, 2. ревност работливост, 3. дејство, дејствување …   Macedonian dictionary

 • активност — (лат activus) 1. живост, подвижност, пргавост, 2. дејство, дејствување …   Macedonian dictionary

 • вивацитет — (лат. vivacitas) 1. животна сила 2. живост, жестина …   Macedonian dictionary

 • виталитет — (лат. vitalitas) 1. животна сила, животна способност, бодрост, издржливост, (душевна) живост 2. просечно траење на животот, веројатност за подолго живеење …   Macedonian dictionary

 • динамика — (грч. dynamike) 1. физ. дел од механиката што го проучува движењето на телата зависно од силите што влијаат врз нив 2. менување на некоја појава под влијанието на силите што дејствуваат врз неа 3. фиг. живост, подвижност, променливост 4. муз.… …   Macedonian dictionary

 • моторика — (лат. motus) 1. динамичност, живост на движењата, способност за движење 2. наука што ги проучува функциите на движењата …   Macedonian dictionary

 • ревитализација — (лат. re , vita живот) оживување, враќање на првобитната живост, препородување …   Macedonian dictionary

 • стафажа — (фр. Staffage) 1. во сликарството: човечки или животински ликови вградени во слика за да и дадат живост 2. воопшто: дополнителен, спореден украс 3. фиг. група луѓе како поддршка некому по потреба, статисти …   Macedonian dictionary

 • активност — същ. дейност, действеност, самодейност, деятелност, бързина, енергичност, пъргавост, интензивност, експедитивност същ. дееспособност, работоспособност същ. оживление, трескавост, движение, раздвижване, кипеж същ. енергия, живост, пъргавина …   Български синонимен речник

 • бодрост — същ. жизненост, жизнерадост, живот, живост, крепкост същ. пъргавина, бързина, енергичност, активност, трескавост същ. внимание, бдителност същ. непринуденост същ. издръжливост, бърза възстановимост същ. ободряване, развес …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.