Translation: from bulgarian

дръпване

Look at other dictionaries:

 • дръпване — същ. внезапно движение, тласък, тласкане, друсане, трепване същ. дърпане, теглене, теглителна сила същ. щипване, ощипване, пощипване, откъсване …   Български синонимен речник

 • дръпване назад — словосъч. прибиране, свиване, скъсяване, сбръчкване, ретракция …   Български синонимен речник

 • внезапно движение — словосъч. тласък, тласкане, дръпване, друсане, трепване …   Български синонимен речник

 • друсане — същ. внезапно движение, тласък, тласкане, дръпване, трепване същ. разклащане, раздрусване, клатушкане …   Български синонимен речник

 • дърпане — същ. дръпване, теглене, теглителна сила същ. повдигане, издигане, надигане и спадане, хвърляне същ. влачене, опъване, изпъване, изтегляне, издърпване …   Български синонимен речник

 • откъсване — същ. отделяне, откъснатост, обособеност, изолация същ. разделяне, разединение, разрив същ. щипване, ощипване, пощипване, дръпване …   Български синонимен речник

 • ощипване — същ. щипане, защипване, прещипване, ухапване, захапване същ. щипване, пощипване, дръпване, откъсване …   Български синонимен речник

 • пощипване — същ. щипване, ощипване, дръпване, откъсване …   Български синонимен речник

 • прибиране — същ. дръпване назад, свиване, скъсяване, сбръчкване, ретракция …   Български синонимен речник

 • ретракция — същ. дръпване назад, прибиране, свиване, скъсяване, сбръчкване …   Български синонимен речник

 • сбръчкване — същ. дръпване назад, прибиране, свиване, скъсяване, ретракция …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.