Translation: from english

до релігії

Look at other dictionaries:

 • філософія релігії — філософська дисципліна, в якій осмислюється сутність та особливості феномена релігії Т. ермін Ф.р. вперше з являється у 90 х рр. XVIII ст. Зародки філософського осягнення релігії присутні в творах ще античних філософів. Проте концептуальне… …   Філософський енциклопедичний словник

 • соціологія релігії — складова частина релігієзнавства, специфічна галузь соціологічного знання. Предметне поле С.р. охоплює сукупність проблем, базовими серед яких є релігія, суспільство, людина в їх взаємозв язку і взаємообумовленості. Має два рівні осмислення… …   Філософський енциклопедичний словник

 • світові релігії — релігії, які в ході історичного розвитку подолали етнонаціональні межі, умови та політичні зв язки й набули відкритості для всіх. Такими релігіями, поширеними серед кількох або багатьох народів, є християнство, іслам, буддизм. Для християнства,… …   Філософський енциклопедичний словник

 • релігієзнавство — галузь гуманітарної науки, об єктом вивчення якої є такий особливий стан людини, що стосується її самовизначення у світі через віднайдення в собі того, що єднає її з трансцендентним. Предметом Р. в широкому його аспекті є, окрім природи релігії,… …   Філософський енциклопедичний словник

 • Колодний, Анатолій Миколайович — (1937, с. Софіївка Черкаської обл.) укр. філософ, релігієзнавець. Закінчив філософський ф т КНУ ім. Т. Шевченка (1960). Докт. філософських наук (1988), проф. (1990). Дійсний член Міжнародної Академії свободи релігії (СІНА). Од 1992 р. заст.… …   Філософський енциклопедичний словник

 • марбурзька школа неокантіанства — напрям неокантіанства, що виходив із трансцендентально логічного тлумачення вчення Канта. Найвідоміші представники школи Коген, Наторп, Кассирер. Марбуржців об єднує у школу визнання трансцендентального методу як єдино правильного методу… …   Філософський енциклопедичний словник

 • Тайлор, Едуард Бернетт — Тайлор (Тейлор), Едуард Бернетт (1832, Лондон 1917) англ. етнограф, релігієзнавець, культуролог. Дослідник первісної культури і релігії, разом із Спенсером заклав основи еволюціоністської теорії розвитку культури. За Т., в основі розвитку… …   Філософський енциклопедичний словник

 • філософія — (від грецьк. φιλοσοφία любов до мудрості) особливий різновид духовної культури, призначення якого полягає в осмисленні основ природного і соціального світу, формоутворень культури і пізнання, людини та її сутності. Наслідком цього осмислення є… …   Філософський енциклопедичний словник

 • катехит — Катехит: викладач релігійних дисциплін [26;39;41] вчитель релігії, так званий законовчитель, звичайно піп [47;IV] піп, учитель релігії в австрійській школі; [VI] учитель релігії і школі; [VII] …   Толковый украинский словарь

 • релігійний — 1) (який стосується релігії, ґрунтується на релігії), духовний, конфесійний 2) (який вірить у Бога), богомі[о]льний, вірний; набожний, побожний, святобливий, благочестивий (який вірить у Бога і старанно виконує всі релігійні обряди);… …   Словник синонімів української мови

 • атеїзм — (від грецьк. а заперечна частка; τεος Бог, дослівно безбожжя) термін для характеристики таких світоглядних орієнтацій людини, які утверджують її в бутті, вільному від необхідності апелювати до надприродного. Протягом історії зміст поняття А.… …   Філософський енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.