Translation: from english to ukrainian

from ukrainian to english

дипольний момент

Look at other dictionaries:

  • дипольний момент — дипольный момент dipole moment Dipolmoment величина, що характеризує електричні властивості системи заряджених частинок (Д. м. е л е к т р и ч н и й) або магнітні властивості речовин (Д. м. м а г н і т н и й). Залежить від розподілу зарядів у… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • квадруполь — ю, ч. Система заряджених частинок, сумарний електричний заряд і електричний дипольний момент якої дорівнюють нулеві …   Український тлумачний словник

  • диполь — dipole Dipol – 1) Двополюсник. Розрізняють Д. електричний і магнітний. Електричний Д. – сукупність двох рівних за абсолютною величиною різнойменних зарядів, які знаходяться на певній відстані один від одного. Характеристикою Д. електричного є… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.