Translation:

дефлация ж

 • 1 дефлация

  фин. deflation
  * * *
  дефла̀ция,
  ж., само ед. икон., фин. deflation.
  * * *
  deflation
  * * *
  фин. deflation

  Български-английски речник > дефлация

 • 2 басейн за дефлация

  геол.
  wind-formed basin
  геол.
  wind-formed basins

  Български-Angleščina политехнически речник > басейн за дефлация

 • 3 дефлация

  геол.
  blowout

  Български-Angleščina политехнически речник > дефлация

 • 4 дефлация

  дефла̀ция ж., само ед. икон. Deflation f, -en, Aufwertung f, -en.

  Български-немски речник > дефлация

 • 5 дефлация

  ж déflation f.

  Български-френски речник > дефлация

 • 6 дефлация ж

  Deflation {f}

  Bългарски-немски речник ново > дефлация ж

 • 7 дефлация ж

  deflation

  Български-английски малък речник > дефлация ж

 • 8 deflate

  v изпразвам, намалявам
  * * *
  спъхвам; опровергавам; пуквам; изпразвам;
  * * *
  v изпразвам, намалявам
  * * *
  deflate[di´fleit] v 1. изпускам въздуха (от балон, гума и пр.); изпразвам; свивам се, изпразвам се (за балон и пр.); пуквам се (за гума); прен. смъквам ( самомнение); разбивам ( надежди); 2. фин. намалявам обращението на ( банкнотите); правя дефлация; 3. ам. намалявам цените; 4. опровергавам (довод и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > deflate

 • 9 deflation

  n изпразване, свиване (на балон), спукване, спадане (на гума), фин. дефлация, геол. ерозия, причинена от вятъра
  * * *
  спукване; спъхване; дефлация; изветряне; изпразване;
  * * *
  n изпразване, свиване (на балон), спукване, спадане (на гума), фин. дефлация, геол. ерозия, причинена от вятъра
  * * *
  deflation[di´fleiʃən] n 1. изпразване, свиване (на балон и пр.); спукване (на гума); 2. фин. намаляване (на паричното обращение); дефлация; 3. геол. ерозия, причинена от вятъра.

  English-Bulgarian dictionary > deflation

 • 10 disinflation

  {,disin'fleiʃn}
  n ик. борба с инфлацията, без да се стига до дефлация
  * * *
  {,disin'fleishn} n ик. борба с инфлацията, без да се стиг
  * * *
  n ик. борба с инфлацията, без да се стига до дефлация
  * * *
  disinflation[¸disin´fleiʃən] n намаляване ръста на инфлацията, дезинфлация.

  English-Bulgarian dictionary > disinflation

 • 11 sticky

  {'stiki}
  1. лепкав, леплив, влажен
  to be STICKY лепна (with от)
  2. мокър, влажен, кален (за път, време и пр.)
  3. разг. неотстъпчив, педантичен, създаващ трудности
  to be STICKY запъвам се, заинатявам се
  4. разг. проблематичен, мъчителен, деликатен, опасен, крайно неприятен
  * * *
  {'stiki} а 1. лепкав, леплив; влажен; to be sticky лепна (with от);
  * * *
  лепкав;
  * * *
  1. to be sticky запъвам се, заинатявам се 2. to be sticky лепна (with от) 3. лепкав, леплив, влажен 4. мокър, влажен, кален (за път, време и пр.) 5. разг. неотстъпчив, педантичен, създаващ трудности 6. разг. проблематичен, мъчителен, деликатен, опасен, крайно неприятен
  * * *
  sticky[´stiki] I. adj 1. лепкав, леплив, влажен; to be \sticky лепна ( with); 2. вискозен (за мазилно вещество); 3. разг. неотстъпчив, педантичен; нелюбезен; 4. разг. мъчителен, опасен, труден, деликатен (за положение); 5. (за цени) които остават високи при дефлация; 6. ам. разг. сантиментален; to come to ( meet) a \sticky end разг. претърпявам поражение (унижение); изпадам в трудно положение; умирам; to have \sticky fingers разг. крада, свивам, извършвам кражби; to be on a \sticky wicket разг. имам проблеми, намирам се в затруднено положение; FONT face=Times_Deutsch◊ adv stickily; II. v разг. правя лепкав.

  English-Bulgarian dictionary > sticky

 • 12 blowout

  геол.
  дефлация
  ел.
  искрогасител
  мин.
  изпускане на газ
  изхвърляне, фонтаниране
  пукам
  пукане

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > blowout

 • 13 wind-formed basin

  геол.
  басейн за дефлация

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > wind-formed basin

 • 14 wind-formed basins

  геол.
  басейн за дефлация

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > wind-formed basins

 • 15 Deflation

  Deflatión f Wirtsch дефлация.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > Deflation

 • 16 deflación

  f икон. дефлация.

  Diccionario español-búlgaro > deflación

 • 17 déflation

  f. (de l'all. Deflation) 1. физ. корозия, ерозия; 2. дефлация (намаление на количество книжни банкноти, пуснати прекомерно много в обръщение). Ќ Ant. inflation.

  Dictionnaire français-bulgare > déflation

 • 18 déflationniste

  n. et adj. (de déflation) 1. привърженик на политика на дефлация; 2. дефлационен. Ќ Ant. inflationniste.

  Dictionnaire français-bulgare > déflationniste

 • 19 Deflation f

  дефлация {ж}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Deflation f

 • 20 deflation

  дефлация {ж}

  English-Bulgarian small dictionary > deflation

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.