Translation: from bulgarian

всепризнат

Look at other dictionaries:

 • всепризнат — прил. признат, възприет, установен, доказан, общопризнат, безспорен, утвърден прил. известен, всеизвестен, наложил се прил. класически, типичен …   Български синонимен речник

 • класически — прил. характерен, типичен, подчертан, образцов, примерен прил. античен прил. прост, чист, изискан прил. утвърден, всепризнат …   Български синонимен речник

 • неоспорим — прил. безспорен, несъмнен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

 • несъмнен — прил. неоспорим, безспорен, безсъмнен, необорим, неопровержим прил. доказан, обоснован, обяснен, установен, изпитан, пробван, проверен прил. признат, общопризнат, всепризнат, приет, общоприет прил. ясен, явен, недвусмислен, логичен, истински,… …   Български синонимен речник

 • общоизвестен — прил. известен, общопризнат, всепризнат, познат, прочут, именит, популярен, всеизвестен, знаменит …   Български синонимен речник

 • общоприет — прил. общ, всеобщ, приет, възприет, признат, общопризнат, всепризнат, общоупотребителен, установен, несъмнен, безспорен, обикновен прил. в обръщение, на мода, моден прил. условен, конвенционален, традиционен, неоригинален, шаблонен, неспонтанен… …   Български синонимен речник

 • общопризнат — прил. общоприет, общ, всеобщ, приет, възприет, признат, всепризнат, общоупотребителен, установен, несъмнен, безспорен, обикновен …   Български синонимен речник

 • общоустановен — прил. всепризнат, общопризнат, утвърден, наложил се, общоприет …   Български синонимен речник

 • типичен — прил. характерен, присъщ, отличителен, свойствен, обичаен, особен, съществен, оригинален, индивидуален, личен, специфичен, своеобразен прил. нормален, правилен, обикновен, редовен прил. утвърден, всепризнат, класически прил. показателен …   Български синонимен речник

 • установен — прил. образуван, основан, учреден, въведен прил. несъмнен, неоспорим, неизменен, утвърден, затвърден, наложил се, всепризнат прил. настанен, заседнал, застоял, закрепнал, неотменим, фиксиран, определен, уточнен, доказан прил. в обръщение,… …   Български синонимен речник

 • утвърден — гл. затвърден, закрепен, фиксиран гл. установен, въведен, прилаган, приложим, определен, уточнен, всепризнат, наложил се гл. класически, типичен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.