Translation: from bulgarian

всевъзможен

Look at other dictionaries:

  • всевъзможен — прил. всякакъв, различен, разнообразен, разнороден, най различен, разновиден, разнокачествен, друг, всякакъв друг, инакъв …   Български синонимен речник

  • всякак — нар. всячески, във всяко отношение, от всяка гледна точка, от всяка страна, както завърна, по всякакъв начин, с всички средства, с всички сили, по всевъзможен начин …   Български синонимен речник

  • всякакъв — обобщ.мест. разнороден, разнообразен, всевъзможен, различен, разновиден, разносъставен, нееднакъв, многообразен, най различен, какъв да е, безразлично какъв, какъв ли не, някакъв обобщ.мест. кой да е, всеки …   Български синонимен речник

  • всячески — нар. всякак, във всяко отношение, от всяка гледна точка, от всяка страна, както завърна, по всякакъв начин, с всички средства, с всички сили, по всевъзможен начин …   Български синонимен речник

  • какъв ли не — словосъч. различен, всякакъв, всевъзможен, разнообразен …   Български синонимен речник

  • нетъждествен — прил. несходен, нееднакъв, различен, разнообразен, всякакъв, всевъзможен …   Български синонимен речник

  • различен — прил. нееднакъв, разен, друг, несходен, характерен, особен, неравен, специален, специфичен, типичен, отделен, независим, разграничен, диференциран, по друг, съвсем друг, инакъв, бамбашка, не такъв, не този, своеобразен, странен, разнообразен,… …   Български синонимен речник

  • разновиден — прил. разнообразен, разнороден, различен, многообразен, несходен, нееднакъв, разносъставен, многолик, разнолик, разностранен, многостранен, смесен, всякакъв, всевъзможен, инакъв, друг прил. подбран, сортиран прил. пъстър, шарен …   Български синонимен речник

  • разнообразен — прил. разновиден, разнороден, различен, многообразен, несходен, нееднакъв, разносъставен, многолик, разнолик, разностранен, многостранен, смесен, всякакъв, всевъзможен, инакъв, друг прил. пъстър, изпъстрен, разноцветен, шарен прил. разен,… …   Български синонимен речник

  • разностранен — прил. разнообразен, разновиден, разнороден, различен, многообразен, несходен, нееднакъв, разносъставен, многолик, разнолик, многостранен, смесен, всякакъв, всевъзможен, инакъв, друг прил. пъстър, изпъстрен, разноцветен, шарен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.