Translation: from english

витрати на виконання

Look at other dictionaries:

 • Витрати на виробництво (використання) продукції розраховується однаково: — Поточні витрати – витрати підприємства, які пов’язані з його виробничою діяльністю – виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг. До складу поточних витрат (Сtвр) включаються витрати, які визначаються згідно зі запровадженим у… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • де Ввр – величина витрат усіх ресурсів в t-му році (включаючи витрати на одержання супутніх результатів); С твр – поточні витрати при виробництві (використанні) продукції в t-му році без врахування амортизаційних відрахувань на реновацію; Ktвр – одночасові витрати при виробництві (використанні) прод — Поточні витрати – витрати підприємства, які пов’язані з його виробничою діяльністю – виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг. До складу поточних витрат (Сtвр) включаються витрати, які визначаються згідно зі запровадженим у… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • 17.020 — Метрологія та вимірювання взагалі ГОСТ 8.010 99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основні положення Взамен ГОСТ 8.010 90 ГОСТ 8.061 80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение. Взамен ГОСТ 8.061 73 ГОСТ 8.134 98 ГСИ. Шкала рН водных… …   Покажчик національних стандартів

 • 17.120.10 — Потік у закритих каналах ГОСТ 8.439 81 ГСИ. Расход воды в напорных трубопроводах. Методика выполнения измерений методом площадь скорость ГОСТ 8.563.1 97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления.… …   Покажчик національних стандартів

 • Великая Лепетиха — Эта статья или раздел нуждается в переработке. Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с правилами написания статей …   Википедия

 • 17.120.01 — Вимірювання витрат рідин і газів узагалі ГОСТ 4.158 85 СПКП. Счетчики, дозаторы и расходомеры скоростные, объемные. Расходомеры электромагнитные. Расходомеры, дозаторы и дозирующие установки вихревые. Номенклатура показателей (в части:… …   Покажчик національних стандартів

 • бюджет — у, ч. Кошторис прибутків і видатків держави, підприємства, сім ї або окремої особи на певний період. || Планові обчислення майбутніх очікуваних грошових доходів і видатків держави, підприємства, сім ї на певний період. || Фінансовий план, що… …   Український тлумачний словник

 • 17.060 — Вимірювання об єму, маси, густини, в язкості ГОСТ 8.025 96 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений вязкости жидкостей. Взамен ГОСТ 8.025 75 ГОСТ 8.234 77 ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки. Взамен… …   Покажчик національних стандартів

 • 37.080 — Способи формування зображення документів ГОСТ 13.0.001 84 Репрография. Основные положения ГОСТ 13.0.002 84 Репрография. Термины и определения. Взамен ГОСТ 13.101 74, ГОСТ 22600 77 ГОСТ 13.0.003 2000 Репрография. Микрография. Репрографические… …   Покажчик національних стандартів

 • авансовий — а, е. Який видається (здійснюється і т. ін.) наперед; попередній. •• Ава/нсовий звіт документ типової форми, який підтверджує витрати. Ава/нсовий капіта/л кошти, вкладені у підприємство для одержання прибутку. Ава/нсовий платі/ж внесення коштів,… …   Український тлумачний словник

 • вартість — тості, ж. 1) Виражена у грошах ціна чого небудь. 2) Позитивна якість, цінність. 3) ек. Економічна категорія, властива товарному виробництву, яка становить втілену й уречевлену в товарі суспільно необхідну працю. Балансова вартість активу.… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.