Translation: from bulgarian

взаимозависимост

Look at other dictionaries:

  • взаимозависимост — същ. причинна връзка, причинност, каузалитет …   Български синонимен речник

  • връзка — същ. сноп, вързоп, възел, пакет същ. вратовръзка същ. съюз, познанство, общуване, сношение, приятелство, близост, досег, контакт същ. окови, вериги, железа същ. мост, съединение, звено, отношение, съответствие същ. съглас …   Български синонимен речник

  • диалектика — същ. развитие, движение, закономерност, причинност, взаимозависимост …   Български синонимен речник

  • зависимост — същ. подчиненост, несамостоятелност, субординация същ. взаимозависимост, взаимоотношение, взаимодействие, обусловеност, причинност, причинна връзка, връзка, каузалност, логика, корелация, свързаност същ. подчиняване, подчинение същ. покоряване,… …   Български синонимен речник

  • закономерност — същ. взаимозависимост, причинност, причинна връзка, взаимоотношение, логика, логичност, правилност, последователност, диалектика …   Български синонимен речник

  • каузалност — същ. каузалитет, причинност, причинна връзка, зависимост, взаимозависимост, обусловеност, закономерност, последователност същ. каузална връзка …   Български синонимен речник

  • обусловеност — същ. причинност, зависимост, свързаност, взаимодействие, взаимозависимост …   Български синонимен речник

  • свръзка — същ. връзка, общност същ. обусловеност, взаимозависимост същ. звено, брънка, съединение същ. скоба, стяга …   Български синонимен речник

  • свързаност — същ. съгласуваност, съчетание, координация, връзка, взаимозависимост същ. свързване …   Български синонимен речник

  • функционалност — същ. зависимост, взаимозависимост, причинност, взаимодействие …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.