Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

веднага

 • 1 веднага

  immediately; at once; right away, straight away, right off; outright; forthwith; instantly, on the instant
  разг. in (half) a jiff. ( ей сега) in a minute
  (още сега) this very minute
  веднага, без предупреждение at a minute's notice; at/on short notice
  веднага разбрах, че I could see right off/I could see at once that; веднага след immediately after, the first thing after
  дойдох веднага щом го чух I came the (very) minute 1 heard him
  веднага ще отида I'll go right now. I'll go straight away
  * * *
  ведна̀га,
  нареч. immediately; directly; at once; right away, straight away, right off; outright; forthright; forthwith; instantly, on the instant; разг. first thing; (ей сега) in a minute; разг. in (half) a jiff, in less than no time; ( още сега) this very minute; sl. like a shot (out of hell); амер. right off the bat; \веднага, без предупреждение at a minute’s notice; at/on short notice; \веднага след immediately after, the first thing after; дойдох \веднага щом го чух I came the (very) minute I heard him.
  * * *
  directly; forthright; forthwith; immediately; offhand{`O:f`hEnd}; pat; promptly; right{`rait}; right away: Do this веднага or I'll call your boss. - Направи това веднага, или ще извикам шефа ти.
  * * *
  1. (още сега) this very minute 2. immediately;at once;right away, straight away, right off;outright;forthwith;instantly, on the instant 3. ВЕДНАГА разбрах, че I could see right off/I could see at once that: ВЕДНАГА след immediately after, the first thing after 4. ВЕДНАГА ще отида I'll go right now. I'll go straight away 5. ВЕДНАГА, без предупреждение at a minute's notice;at/on short notice 6. дойдох ВЕДНАГА щом го чух I came the (very) minute 1 heard him 7. разг. in (half) a jiff. (eй сега) in a minute

  Български-английски речник > веднага

 • 2 веднага

  on the spot
  prompt

  Български-Angleščina политехнически речник > веднага

Look at other dictionaries:

 • веднага — нар. тутакси, тозчас, в същия миг, мигновено, незабавно, без забава, без отлагане, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, на минутата, още сега, ето сега, в миг, за миг, мигом, завчас, скоро нар. незабелязано, ненадейно, изневиделица,… …   Български синонимен речник

 • абие —   веднага, незабавно, изведнаж, без бавене, внезапно. ( да возвратятся абие стыдящеся глаголющии ми: благоже, благоже (Пс. 69:4). И абие восходя от воды, виде разводящася небеса и Духа яко голубя, сходяща Нань.) (Мат. 1:10) …   Църковнославянски речник

 • некосненно —   веднага; незабавно …   Църковнославянски речник

 • пощелив — човек, на когото веднага му се приисква да яде или пие (или ебе) това, което ядат и пият (или ебат) други около него …   Речник на Северозападния диалект

 • бърже — нар. бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар.… …   Български синонимен речник

 • бързешката — нар. бързо, скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързата нар. силно, с пълна …   Български синонимен речник

 • бързо — нар. скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар. силно, с… …   Български синонимен речник

 • в миг — словосъч. мигновено, мигом, моментално, в един миг, веднага, изведнъж, тутакси, на часа, тозчас, бързо, завчас …   Български синонимен речник

 • в момента — словосъч. мигновено, моментално, незабавно, веднага, на часа …   Български синонимен речник

 • ей сега — словосъч. пряко, точно, съвсем, веднага, незабавно …   Български синонимен речник

 • завчас — нар. веднага, тутакси, мигновено, незабавно, неотложно, бързо, немедлено, моментално, на часа, в миг, мигом, скоро, тозчас, ненадейно, изневиделица, неочаквано, незабелязано, внезапно нар. набързо, за малко време …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.