Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

ватерлиния

 • 1 Plimsoll line

  {'plimsl,lain}
  n мор. товарна марка, диск на Плимсол
  * * *
  {'plimsl,lain} n мор. товарна марка, диск на Плимсол.
  * * *
  n мор. товарна марка, диск на Плимсол
  * * *
  Plimsoll line[´plimsəl¸lain] n мор. товарна марка (ватерлиния) (и Plimsoll mark).

  English-Bulgarian dictionary > Plimsoll line

 • 2 trim

  {trim}
  I. a чист, спретнат, кокетен, подреден, уреден, стегнат, издокаран
  a TRIM figure стегната/елегантна фигура
  a TRIM garden добре подредена/поддържана градина
  II. 1. нареждам, подреждам, стягам
  to TRIM someone /oneself стягам (се), издокарвам (се)
  2. подрязвам, подкастрям, подстригвам
  to TRIM one's nails правя си маникюр
  to have one's hair TRIMmed подстригвам косата си
  3. одялвам, заглаждам
  4. подрязвам, почиствам (фитил)
  5. украсявам, гарнирам (дреха)
  6. мор. уравновесявам, разпределям правилно (товара на кораб), подреждам (платната), прен. полит. лавирам, нагаждам се, приспособявам се
  to TRIM the sails to the wind обръщам се според посоката на вягъра (и прен.)
  7. разг. смъмрям, скастрям
  8. измамвам, изигравам
  III. 1. спретнатост, подреденост, изправност
  2. готовност
  in TRIM в добро състояние (и здравословно), мор. в добър ред
  an athlete in perfect TRIM атлет в отлична спортна/състезателна форма
  in fighting TRIM в бойна готовност
  in flying TRIM ав. готов за излитане/стартиране
  3. облекло, външен вид
  in sorry TRIM в жалък вид, в окаяно състояние
  4. (начин на) подстригване
  5. мор. балансиране на кораб
  6. ам. корниз, перваз
  * * *
  {trim} а чист, спретнат, кокетен; подреден, уреден; стегнат, изд(2) {trim} v (-mm-) 1. нареждам, подреждам, стягам; to trim s.o./o.{3} {trim} n 1. спретнатост, подреденост; изправност; 2. готовно
  * * *
  спретнат; уреден; режа; одялвам; порядък; багет; гарнирам; готовност; декорирам; доизкусурявам; доизкусурен; издокаран; кокетен; нареждам;
  * * *
  1. (начин на) подстригване 2. a trim figure стегната/елегантна фигура 3. a trim garden добре подредена/поддържана градина 4. an athlete in perfect trim атлет в отлична спортна/състезателна форма 5. i. a чист, спретнат, кокетен, подреден, уреден, стегнат, издокаран 6. ii. нареждам, подреждам, стягам 7. iii. спретнатост, подреденост, изправност 8. in fighting trim в бойна готовност 9. in flying trim ав. готов за излитане/стартиране 10. in sorry trim в жалък вид, в окаяно състояние 11. in trim в добро състояние (и здравословно), мор. в добър ред 12. to have one's hair trimmed подстригвам косата си 13. to trim one's nails правя си маникюр 14. to trim someone /oneself стягам (се), издокарвам (се) 15. to trim the sails to the wind обръщам се според посоката на вягъра (и прен.) 16. ам. корниз, перваз 17. готовност 18. измамвам, изигравам 19. мор. балансиране на кораб 20. мор. уравновесявам, разпределям правилно (товара на кораб), подреждам (платната), прен. полит. лавирам, нагаждам се, приспособявам се 21. облекло, външен вид 22. одялвам, заглаждам 23. подрязвам, подкастрям, подстригвам 24. подрязвам, почиствам (фитил) 25. разг. смъмрям, скастрям 26. украсявам, гарнирам (дреха)
  * * *
  trim [trim] I. adj подреден, уреден, спретнат; кокетен; (за човек) издокаран, елегантен, изискан; FONT face=Times_Deutsch◊ adv trimly; a \trim figure елегантна фигура; II. v (- mm-) 1. подреждам, нареждам; to \trim o.s. up издокарвам се, разг. нагласям се; 2. подрязвам, подкастрям; подстригвам; to \trim o.'s nails правя си маникюр; to have o.'s hair \trimmed подстригвам се; 3. одялвам (дъска); 4. почиствам, секна ( фитил); 5. украсявам, декорирам, гарнирам; to \trim s.o.'s jacket прен. набивам някого; 6. мор. разпределям правилно товара на кораб, уравновесявам; нареждам платната; прен., полит. лавирам; приспособявам се, балансирам между две противоположни партии; to \trim the sails to the wind обръщам се според (по посока на) вятъра (и прен.); 7. разг. "нареждам", "скастрям"; измамвам; 8. притъпявам, заоблям (остър ръб); 9. облицовам, тапицирам; 10. настройвам, нагласявам; 11. уравновесявам, балансирам; 12. текст. гарнирам, обточвам; III. n 1. подреденост, порядък; изправност; готовност; to be in good \trim в добро състояние съм; спортна (състезателна) форма; in fighting \trim в бойна готовност; in flying \trim ав. готов за излитане (старт); 2. облекло, вид; in sorry \trim в жалък вид; 3. (начин на) подстригване; 4. мор. потапяне на кораб; ватерлиния; диферент, надлъжен наклон на кораб; (правилно) разпределение на товара (платната) в кораба; 5. ам. багет; перваз.

  English-Bulgarian dictionary > trim

 • 3 waterline

  {'wə:təlain}
  n мор. ватерлиния
  * * *
  {'wъ:tъlain} n мор. ватерлиния.
  * * *
  n мор. ватерлиния
  * * *
  waterline[´wɔ:tə¸lain] n мор. ватерлиния.

  English-Bulgarian dictionary > waterline

 • 4 water line

  изобата
  кораб.
  водолиния
  ватерлиния
  хидр.
  контур на водохранилище

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > water line

 • 5 water plane

  ав.
  водосамолет
  водна повърхност
  кораб.
  плоскост на ватерлиния

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > water plane

 • 6 water planes

  ав.
  водосамолет
  водна повърхност
  кораб.
  плоскост на ватерлиния

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > water planes

 • 7 waters line

  кораб.
  водолиния
  ватерлиния

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > waters line

Look at other dictionaries:

 • ватерлиния — ватерлиния …   Орфографический словарь-справочник

 • Ватерлиния — нанесенная на корпус корабля (черным) Ватерлиния ( …   Википедия

 • ВАТЕРЛИНИЯ — (гол. и англ. water вода, и лат. linea черта). Черта, по которую судно с кладью может погружаться в воду. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ВАТЕРЛИНИЯ от англ. water, вода, и лат. linea, черта. Черта …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ВАТЕРЛИНИЯ — (Water line) кривая, получаемая при пересечении поверхности корпуса судна горизонтальной плоскостью, параллельной уровню воды. См. Теоретический чертеж судна. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство… …   Морской словарь

 • ВАТЕРЛИНИЯ — (от нидерл. water вода и lijn линия) линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом плавающего судна. Грузовая ватерлиния, отмечаемая грузовой маркой, совпадает с поверхностью воды при полной загрузке судна и соответствует… …   Большой Энциклопедический словарь

 • Ватерлиния — линия вдоль борта судна, определяющая предельную осадку судна с полной загрузкой. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов

 • ВАТЕРЛИНИЯ — ВАТЕРЛИНИЯ, ватерлинии, жен. (голланд. waterlinie) (мор.). Линия по борту, до которой судно погружается в воду. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ВАТЕРЛИНИЯ — [тэ ], и, жен. (спец.). Линия по борту, до к рой судно погружается в воду при нормальной осадке. Грузовая в. (совпадающая с поверхностью воды при полной загрузке судна). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ВАТЕРЛИНИЯ — жен., мор. черта на корпусе судна, по которую оно сидит в воде; огруз, огрузка, осадка. Черта эта строителем вычисляется наперед и означается на чертеже судна. Ватерпас муж., голланд. снаряд, показывающий плоскость по уровню, как стоит… …   Толковый словарь Даля

 • ватерлиния — сущ., кол во синонимов: 1 • линия (182) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • ватерлиния — ватерлиния. Произносится [ватэрлиния] …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.