Translation:

важнича

 • 1 важнича

  give o.s. airs, put on airs, be bumptious
  разг. put it on, mount/ride the high horse; put on frills; boss it; lord it; throw o.'s weight about
  стига си важничил! come off your high horse!
  * * *
  ва̀жнича,
  гл., мин. св. деят. прич. ва̀жничил give o.s. airs, put on airs, be bumptious; разг. put it on, mount/ride the high horse; put on frills; have too much side; boss it; lord it; throw o.’s weight about; стига си важничил! come off your high horse!
  * * *
  1. give o.s. airs, put on airs, be bumptious 2. разг. put it on, mount/ride the high horse;put on frills;boss it;lord it;throw o.'s weight about 3. стига си важничил! come off your high horse!

  Български-английски речник > важнича

 • 2 важнича

  ва̀жнича гл. wichtig tun unr.V. hb itr.V., sich auf|spielen sw.V. hb.

  Български-немски речник > важнича

 • 3 важнича

  гл разг prendre (se donner) des airs (de grands airs); разг avoir l'air de pontifier; pontifier; faire l'important.

  Български-френски речник > важнича

 • 4 важнича

  sich aufspielen [sich wichtigtun]

  Bългарски-немски речник ново > важнича

 • 5 Lord

  {lɔ:d}
  I. 1. господар, стопанин, повелител, владетел, крал, сюзерен, индустриален магнат
  LORD of the manor феодал
  LORD of the soil земевладелец
  LORD of few acres собственик на няколко декара
  our sovereign LORD кралят
  2. лорд, пер
  the LORDs spiritual висши духовници, членове на Камарата на лордовете
  LORDs temporal лордове, членове на Камарата на лордовете
  the (House of) LORD s Камарата на лордовете
  My LORD милорд (обръщение към лорд, граф, епископ, върховен съдия)
  First LORD of the Admiralty министър на флотата
  First Sea LORD воен. мор. командуващ военноморските сили на Великобритания
  3. обик. the LORD господ, бог
  our LORD Исус Христос
  the LORD's day света неделя
  the LORD's prayer (молитвата) Отче наш
  in the year of our LORD 1882 в лято господне 1882
  L.! LORD bless me/my soul! LORD have mercy! int боже мой! господи
  4. мъж, съпруг
  LORD and master шег. съпруг и повелител. благоверният (ми съпруг)
  LORD of creation човекът
  pl. шег. мъжете (за разлика от жените)
  to live like a LORD pl живея на широка нога
  II. 1. to LORD it важнича
  to LORD it over държа се властно, разпореждам се
  2. давам титла лорд
  3. титулувам (някого) лорд
  * * *
  {lъ:d} n 1. господар, стопанин; повелител; владетел; крал; сюзер(2) {lъ:d} v 1. to lord it важнича; to lord it over държа се властно,
  * * *
  велможа; господ; лорд;
  * * *
  1. first lord of the admiralty министър на флотата 2. first sea lord воен. мор. командуващ военноморските сили на Великобритания 3. i. господар, стопанин, повелител, владетел, крал, сюзерен, индустриален магнат 4. ii. to lord it важнича 5. in the year of our lord 1882 в лято господне 1882 6. l.! lord bless me/my soul! lord have mercy! int боже мой! господи 7. lord and master шег. съпруг и повелител. благоверният (ми съпруг) 8. lord of creation човекът 9. lord of few acres собственик на няколко декара 10. lord of the manor феодал 11. lord of the soil земевладелец 12. lords temporal лордове, членове на Камарата на лордовете 13. my lord милорд (обръщение към лорд, граф, епископ, върховен съдия) 14. our lord Исус Христос 15. our sovereign lord кралят 16. pl. шег. мъжете (за разлика от жените) 17. the (house of) lord s Камарата на лордовете 18. the lord's day света неделя 19. the lord's prayer (молитвата) Отче наш 20. the lords spiritual висши духовници, членове на Камарата на лордовете 21. to live like a lord pl живея на широка нога 22. to lord it over държа се властно, разпореждам се 23. давам титла лорд 24. лорд, пер 25. мъж, съпруг 26. обик. the lord господ, бог 27. титулувам (някого) лорд
  * * *
  Lord ( High) Chancellor[´lɔ:d(´hai)´tʃa:nsələ] n лорд-канцлер, говорител на Камарата на лордовете, глава на съдебната власт и пазител на държавния печат.

  English-Bulgarian dictionary > Lord

 • 6 air

  {eə}
  I. 1. въздух
  in the AIR въввъздуха
  носещ се (за слух), there arc rumours in the AIR носят се слухове, несигурен, неопределен (за план и пр.), воен. незащитен
  by AIR по въздуха, със самолет
  in the open AIR навън, на открито
  to take the AIR излизам на разходка, разхождам се, ав. излитам
  2. рад., телев. ефир
  on the AIR пo радиото/телевизията, по ефира
  we shall be on the AIR again at ще ни чуете отново в
  to go off the AIR прекъсвам предаването (за радиостанция и пр.)
  3. мор. вятър, ветрец
  4. мелодия, ария, песен
  5. вид, изражение, физиономия
  he has an AIR of importance изглежда важен, има важен вид
  AIR of mystery таинствен вид
  with an AIR of finality категорично, като че ли всичко е решено/свършено
  to give oneself /to put on AIRs важнича, държа се високомерно
  to put on an innocent AIR придавам си невинен вид
  AIRs and graces маниерничене, превземки
  6. attr въздушен, въздухоплавателен, авиационен
  AIR alert въздушна тревога
  AIR base въздушна база
  AIR cover воен. въздушна защита/подкрепа (при нападение и пр.), to give AIR to one's views изказвам/изразявам възгледите си
  to take AIR ставам известен, разчувам се, получавам гласност
  to walk on AIR хвърча от радост
  to live on AIR живея от нищо, храня се с въздух
  to clear the AIR прен. прочиствам атмосферата
  to give someone the AIR si. уволнявам някого, зарязвам/разкарвам някого
  to get the AIR sl. уволняват ме, зарязват ме
  to go up in the AIR излизам от кожата си
  II. 1. проветрявам, вентилирам
  2. оставям да просъхне, суша, изсушавам (дрехи)
  3. изкарвам на показ, парадирам с (качества и пр.), изразявам публично
  4. reft излизам на разходка
  * * *
  {eъ} n 1. въздух; in the air 1) въввъздуха; 2) носещ се (за слух), (2) v 1. проветрявам, вентилирам; 2. оставям да просъхне; суша
  * * *
  проветрявам; aрия; вентилирам; въздушен; въздух; лъх; мелодия;
  * * *
  1. air alert въздушна тревога 2. air base въздушна база 3. air cover воен. въздушна защита/подкрепа (при нападение и пр.), to give air to one's views изказвам/изразявам възгледите си 4. air of mystery таинствен вид 5. airs and graces маниерничене, превземки 6. attr въздушен, въздухоплавателен, авиационен 7. by air по въздуха, със самолет 8. he has an air of importance изглежда важен, има важен вид 9. i. въздух 10. ii. проветрявам, вентилирам 11. in the air въввъздуха 12. in the open air навън, на открито 13. on the air пo радиото/телевизията, по ефира 14. reft излизам на разходка 15. to clear the air прен. прочиствам атмосферата 16. to get the air sl. уволняват ме, зарязват ме 17. to give oneself /to put on airs важнича, държа се високомерно 18. to give someone the air si. уволнявам някого, зарязвам/разкарвам някого 19. to go off the air прекъсвам предаването (за радиостанция и пр.) 20. to go up in the air излизам от кожата си 21. to live on air живея от нищо, храня се с въздух 22. to put on an innocent air придавам си невинен вид 23. to take air ставам известен, разчувам се, получавам гласност 24. to take the air излизам на разходка, разхождам се, ав. излитам 25. to walk on air хвърча от радост 26. we shall be on the air again at ще ни чуете отново в 27. with an air of finality категорично, като че ли всичко е решено/свършено 28. вид, изражение, физиономия 29. изкарвам на показ, парадирам с (качества и пр.), изразявам публично 30. мелодия, ария, песен 31. мор. вятър, ветрец 32. носещ се (за слух), there arc rumours in the air носят се слухове, несигурен, неопределен (за план и пр.), воен. незащитен 33. оставям да просъхне, суша, изсушавам (дрехи) 34. рад.. телев. ефир
  * * *
  air[ɛə] I. n 1. въздух; there are rumours in the \air носят се слухове; to take the \air 1) правя разходка; 2) ав. излитам, отделям се от земята (за самолет); 3) ам. sl офейквам, избягвам; to take \air ставам известен, получавам известност (разгласа); to walk ( float) on \air прен. хвърча (от радост и пр.); to vanish into thin \air безследно изчезвам, изчезвам яко дим, "стопявам се"; on the \air по радиото, по въздуха, по ефира; out of thin \air разг. ам. отникъде; изневиделица, ненадейно; we shall be on the \air again ще ни чуете отново; to beat the \air напразно се старая; hot \air празни приказки, самохвалство; to wing the \air летя, поря въздуха (за птици); to saw the \air размахвам ръце, силно жестикулирам; to make the \air blue ругая, говоря неприлични думи; проглушавам орталъка; to keep s.o. in the \air държа някого в положение на неизвестност (очакване); up in the \air неясен, нерешен; to go by \air пътувам със самолет; to bla-bla in the \air говоря празни приказки; to clear the \air прочиствам атмосферата; изглаждам недоразумения (неприятности); command ( mastery) of the \air воен., ав. въздушно господство; in the open \air на открито, навън; castles in the \air въздушни кули; 2. лъх, полъх, подухване; ветрец; 3. изражение, вид, физиономия, изглед; with a triumphant \air с тържествуващ вид; with an \air of finality с такъв вид, като че ли всичко е решено (свършено); 4. pl важничене, надменност, горделивост; to put on \airs, give o.s. \airs важнича, държа се високомерно; \airs and graces маниерничене; 5. муз. ария, мелодия, песен; to give s.o. the \air ам. sl уволнявам някого (и прен.); II. v 1. проветрявам, вентилирам; 2. изкарвам на показ; парадирам с (качества, мнение и пр.); to \air o.' s grievances оплаквам се на всички; to \air o.' s dirty linen in public изнасям си кирливите ризи на показ; 3. оставям да изсъхне; суша, изсушавам; 4. разхождам (куче и пр.); III. adj 1. въздушен, 2. въздухоплавателен, авиационен.

  English-Bulgarian dictionary > air

 • 7 blow

  {blou}
  I. 1. духам, вея
  to BLOW on one's fingers духам си на пръстите (за да ги cmonля)
  2. дишим тежко, пъхтя. задъхвам се
  to let the horses BLOW оставям конете да си поема дъх/да си отдъхнат
  3. отвявам, завявам. завличам, отнасям, издухвам, блъскам, нося, донасям
  4. надувам (мях, духало и пр.)
  5. духам, раздухвам (огън)
  6. свиря силно на/надувам духов инструмент
  to BLOW a whistle изсвирвам със свирка
  to BLOW one's own trumpet/horn прен. сам се хваля, правя си реклама
  7. издухвам, продухвам
  to BLOW one's nose изсеквам се
  8. sl, заминавам внезапно, духвам
  9. изхвърлям въздушнв струя и вода (за кит)
  10. изгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.)
  11. издувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви)
  12. правя мехури, надувам (стъкло и пр.)
  13. изпразвам чрез духане продухване
  14. хвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив
  15. наплювам (за. мухи)
  16. издавам. разгласявам (тайна и пр.)
  17. sl. харча, прахосвам. пилея безразсъдно, профуквам (пари)
  18. възклицание, ругатня
  oh BLOW! BLOW it! ух! по дяволите! дявол да го вземе! BLOW you! върви по дяволите! be BLOWed it... да пукна, ако..., разбира се, че няма да...
  well, i'm BLOWed! брей! виж ти! to BLOW one's top/a. u. stack разг. загубвам самообладание, избухвам, кипвим
  to BLOW the gab/gaff sl издавам тайна/заговор, доноснича. интригантствувам
  to BLOW open отварям се внезапно (от вятър и пр. за врата, npoзорец)
  to BLOW hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението/решенията си
  blow about развявам се (за коси и пр.), разпръсвам, разпилявам
  blow away отварям, отнасям, разпръсвам, разнасям, разбивам, хвръквам, изхвърчавам, хвърлям във въздуха (с експлозив)
  blow back експлодирам (за газ в туби и пр.)
  blow in (to) отварям, счупвам, разбивам, разг. наминавам, отбивам се, изтърсвам се, довтасвам
  blow off отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, изхвърчавам, експлодирам (и прен.)
  to BLOW off steam тех. (из) пускам пара, прен. изразходвам излишната си енергия, разг. давам воля на чувствата си, избухвам в гняв, дигам пара
  to BLOW the lid off разкривам, изваждам на показ, разобличавам
  blow on отнемам свежестта и пр. на, правя безинтересен, дискредитирам
  blow out гася, изгасявам, духвам, угасвам, загасвам, издувам, надувам, изхвърчавам, бликвам, избликвам, експлодирам, пукам се, изгърмявам (за гума), тех. изпразвам
  ел. изгарям от претоварване (за бушон, ел. крушка), to BLOW out one's/someone's brain разбивам/пръсвам (си) черепа, застрелвам (се) в главата
  blow over събарям, прекатурвам
  утихвам, преминавам, забравям се (за буря, тревога, кавга), blow up експлодирам, избухвам, пръсвам се, прен. разг. кипвам
  хвърлям във въздуха, излизам, надигам се (за буря, вятър), it is BLOWmg up foi rain този вятър ще докара дъжд, надувам (балон и пр.), напомпвам (гума), наругавам, преувеличавам, разг. увеличавам снимка, надувам се, важнича
  BLOW n up with pride надут, високомерен
  II. 1. удар (и прен.)
  at one BLOW с един удар
  to come/get to BLOWs сбиваме сe
  to exchange BLOWs бия се (with с)
  without striking a BLOW без бой
  to strike a BLOW for помагам, подкрепям
  to strike a BLOW against противопоствям се на. опълчвам се срещу
  to deal/deliver/fetch/give/inflict/strike a BLOW удрям, нанасям удар
  BLOW by BLOW много подобрен (за описание и пр.)
  2. неочаквано нещастие
  III. v цъфтя, разцъфтявам
  IV. n цъфтеж, цвят, разцвет
  * * *
  {blou} v (blew {blu:}, blown {blown}) 1. духам, вея: to blow (2) n 1. удар (и прен.): at one blow с един удар: to come/get to{3} v цъфтя, разцъфтявам.{4} n цъфтеж; цвят; разцвет.
  * * *
  удар; разцвет; свиря; сблъскване; отвявам; вея; раздухвам; духам;
  * * *
  1. 1 sl. харча, прахосвам. пилея безразсъдно, профуквам (пари) 2. 1 възклицание, ругатня 3. 1 издавам. разгласявам (тайна и пр.) 4. 1 издувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви) 5. 1 изпразвам чрез духане продухване 6. 1 наплювам (за. мухи) 7. 1 правя мехури, надувам (стъкло и пр.) 8. 1 хвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив 9. at one blow с един удар 10. blow about развявам се (за коси и пр.), разпръсвам, разпилявам 11. blow away отварям, отнасям, разпръсвам, разнасям, разбивам, хвръквам, изхвърчавам, хвърлям във въздуха (с експлозив) 12. blow back експлодирам (за газ в туби и пр.) 13. blow by blow много подобрен (за описание и пр.) 14. blow in (to) отварям, счупвам, разбивам, разг. наминавам, отбивам се, изтърсвам се, довтасвам 15. blow n up with pride надут, високомерен 16. blow off отвявам, отнасям, издухвам, хвръквам, излитам, изхвърчавам, експлодирам (и прен.) 17. blow on отнемам свежестта и пр. на, правя безинтересен, дискредитирам 18. blow out гася, изгасявам, духвам, угасвам, загасвам, издувам, надувам, изхвърчавам, бликвам, избликвам, експлодирам, пукам се, изгърмявам (за гума), тех. изпразвам 19. blow over събарям, прекатурвам 20. i. духам, вея 21. ii. удар (и прен.) 22. iii. v цъфтя, разцъфтявам 23. iv. n цъфтеж, цвят, разцвет 24. oh blow! blow it! ух! по дяволите! дявол да го вземе! blow you! върви по дяволите! be blowed it... да пукна. ако..., разбира се, че няма да.. 25. sl, заминавам внезапно, духвам 26. to blow a whistle изсвирвам със свирка 27. to blow hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението/решенията си 28. to blow off steam тех. (из) пускам пара, прен. изразходвам излишната си енергия, разг. давам воля на чувствата си, избухвам в гняв, дигам пара 29. to blow on one's fingers духам си на пръстите (за да ги cmonля) 30. to blow one's nose изсеквам се 31. to blow one's own trumpet/horn прен. сам се хваля, правя си реклама 32. to blow open отварям се внезапно (от вятър и пр. за врата, npoзорец) 33. to blow the gab/gaff sl издавам тайна/заговор, доноснича. интригантствувам 34. to blow the lid off разкривам, изваждам на показ, разобличавам 35. to come/get to blows сбиваме сe 36. to deal/deliver/fetch/give/inflict/strike a blow удрям, нанасям удар 37. to exchange blows бия се (with с) 38. to let the horses blow оставям конете да си поема дъх/да си отдъхнат 39. to strike a blow against противопоствям се на. опълчвам се срещу 40. to strike a blow for помагам, подкрепям 41. well, i'm blowed! брей! виж ти! to blow one's top/a. u. stack разг. загубвам самообладание, избухвам, кипвим 42. without striking a blow без бой 43. дишим тежко, пъхтя. задъхвам се 44. духам, раздухвам (огън) 45. ел. изгарям от претоварване (за бушон, ел. крушка), to blow out one's/someone's brain разбивам/пръсвам (си) черепа, застрелвам (се) в главата 46. изгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.) 47. издухвам, продухвам 48. изхвърлям въздушнв струя и вода (за кит) 49. надувам (мях, духало и пр.) 50. неочаквано нещастие 51. отвявам, завявам. завличам, отнасям, издухвам, блъскам, нося, донасям 52. свиря силно на/надувам духов инструмент 53. утихвам, преминавам, забравям се (за буря, тревога, кавга), blow up експлодирам, избухвам, пръсвам се, прен. разг. кипвам 54. хвърлям във въздуха, излизам, надигам се (за буря, вятър), it is blowmg up foi rain този вятър ще докара дъжд, надувам (балон и пр.), напомпвам (гума), наругавам, преувеличавам, разг. увеличавам снимка, надувам се, важнича
  * * *
  blow [blou] I. v ( blew [blu:]; blown [bloun], blowed [bloud]) 1. духам, вея, подухвам, понавявам, лъхам; it is \blowing a gale, it is \blowing great guns вятърът духа много силно, ужасна буря е; to \blow o.'s fingers духам на пръстите си (за да ги стопля); \blow hot, \blow cold каквото и да става; to \blow hot and cold колебая се, не съм постоянен в мнението (решението) си; говоря ту така, ту иначе, непостоянен (неискрен) съм; 2. издишам, пъхтя, пъшкам, задъхвам се; to puff and \blow пъхтя, дишам тежко; to let the horses \blow оставям конете да си отдъхнат; 3. отвявам, завявам, завличам; духвам; блъскам, издухвам, нося; we were \blown out of our course мор. вятърът ни завлече погрешна посока); what good wind \blows you here? какво (какъв вятър) те носи насам? 4. надувам (духало, мех); раздухвам, разпалвам, разгарям, подклаждам ( огън; и \blow up); to \blow the coals прен. раздухвам недоволство; 5. надувам ( инструмент), свиря на (духов инструмент); the trumpets were \blowing тромпетите свиреха; to \blow o.'s own trumpet сам се хваля, правя си реклама; 6. издухвам (носа си); 7. наплювам (за мухи); fly-\blown наплют от мухи; to \blow upon s.o.'s reputation прен. черня, позоря, оплювам, охулвам, петня някого; 8. ел. изгарям (за крушка, бушон); 9. правя мехури; надувам ( стъкло); издувам, надувам (животни при одиране); 10. изпразвам; изхвърлям излишен баласт; to \blow an egg издухвам вътрешността на яйце през дупчица на черупката; to \blow a boiler изпразвам бойлер (парен котел); to \blow the tanks of a submarine изхвърлям баласт от подводница; 11. (за кит и под.) изпускам, изхвърлям вода; 12. уморявам, карам да се задъха ( кон); 13. sl прахосвам, пилея, разпилявам; to \blow it пропилявам (пропускам) шанса си; 14. sl духвам, измъквам се, изчезвам, изпарявам се, офейквам; 15. пукам ( гума); 16. sl грубо правя фелацио (минет), духам; 17. (само в imp и pp) проклет; \blow it! по дяволите! I'll be \blowed if, I'm \blowed if... да пукна, ако ...; well, I'm \blowed! е, и таз хубава! to \blow the gaff издавам тайна, изпускам се, раздрънквам се; to \blow the whistle on разобличавам; to \blow s.o. a kiss пращам въздушна целувка на някого; to \blow (up) sky high подлагам на унищожителна критика, правя на пух и прах; the door ( window) blew open прозорецът се отвори от вятъра, вятърът отвори прозореца; to be \blown без дъх съм, едва дишам, задъхан съм; to \blow o.'s top ( off), to \blow a fuse ядосан съм, раздразнен съм, излизам от кожата си, изпускам си нервите; to \blow o.'s lid ( mind, cork) sl откачам, полудявам, "удря ме сачмата"; to \blow the coals ( fire) прен. наливам масло в огъня, разпалвам недоволство (страст, омраза и пр.); II. n 1. духане, издухване, вихър; 2. разходка, излет, обиколка; проветряване; to get a \blow проветрявам се, дишам чист въздух; 3. самохвалство, разг. фанфаронство, горделивост; 4. яйца на мухи; 5. приток на газ към въглища; 6. англ. sl канабис; 7. ам. sl кокаин. blow n 1. удар (и прен.); at a \blow с един удар; to come to \blows сбиваме се; without ( striking) a \blow без бой, без съпротива; to soften ( cushion) the \blow смекчавам удара (прен.); to strike a \blow for помагам, подпомагам; to strike a \blow against противопоставям се на, мъча се да попреча на; to deal ( deliver, fetch, inflict, strike) s.o. a \blow нанасям някому удар; the \blows fell thick and fast ударите се сипеха; the first \blow is half the battle първият удар е решаващ; a \blow to o.'s credit ( authority) удар по името (престижа) на някого; to stop a \blow with o.'s head шег. спирам удар с главата си; it is a sad \blow to his family това беше тежък удар за семейството му; 2. взрив, експлозия, гърмеж; 3. сблъскване, стълкновение, схватка. III. v ( blew [blu:]; blown [bloun]) цъфтя; VI. n 1. цвят; 2. разцвет, цъфтеж; книж. просперитет, подем.

  English-Bulgarian dictionary > blow

 • 8 bridle

  {'braidl}
  I. 1. юзда. оглавник, гем, прен. обуздаване. спирачка
  2. поводи (на кон)
  3. анат. лигамент
  4. тех. ограничител
  5. мор. корабно/привързно въже. бридел
  II. 1. слагам юзда на (кон)
  2. обуздавам, укротявам, спирам, сдържам, въздържам
  to BRIDLE oneself tongue държа си езика, меря си думите
  3. виря/дърпам назад глава (за кон) (често с up), прен. вирвам глава/нос, наежвам се, настръхвам, изправям се, изопвам се (от обида, възмущение и пр.)
  * * *
  {'braidl} n 1. юзда. оглавник, гем; прен. обуздаване. спирачка(2) v 1. слагам юзда на (кон): 2. обуздавам, укротявам, спи
  * * *
  юзда; укротявам; обуздавам; оглавник; ограничител; въздържам се;
  * * *
  1. i. юзда. оглавник, гем, прен. обуздаване. спирачка 2. ii. слагам юзда на (кон) 3. to bridle oneself tongue държа си езика, меря си думите 4. анат. лигамент 5. виря/дърпам назад глава (за кон) (често с up), прен. вирвам глава/нос, наежвам се, настръхвам, изправям се, изопвам се (от обида, възмущение и пр.) 6. мор. корабно/привързно въже. бридел 7. обуздавам, укротявам, спирам, сдържам, въздържам 8. поводи (на кон) 9. тех. ограничител
  * * *
  bridle[´braidl] I. n 1. юзда, гем, оглавник; прен. спирачка; to give a horse the \bridle отпускам юздите (и прен.); to put a \bridle on прен. обуздавам се, овладявам се; 2. поводи (на кон); to draw \bridle спирам коня, дръпвам поводите; to turn \bridle ост. връщам се обратно, връщам се назад; 3. халка, в която влиза резе; 4. анат. лигамент, връзка, която държи езика отдолу; 5. тех. ограничител; 6. мор. корабно (привързано) въже; FONT face=TmsTr7. надлъжна обтяжка между опорни конструкции; II. v 1. слагам юзда (на кон); 2. обуздавам, укротявам, овладявам, задържам, въздържам; to \bridle o.'s tongue държа си езика, меря си думите; 3. виря глава, дърпам назад глава (за кон) (често с up); 4. прен. виря нос, пъча се, разг. перча се; важнича (често с up); дърпам се; наежвам се, настръхвам; to \bridle in спирам кон.

  English-Bulgarian dictionary > bridle

 • 9 bumptious

  {'bʌmpʃʌs}
  1. самомнителен, самоуверен, надменен
  2. важен, наперен, безцеремонен
  3. a разг. с голямо мнение за себе си, който си въобразява много, самоуверен
  * * *
  {'b^mpsh^s} а 1. самомнителен, самоуверен, надменен; 2. важе
  * * *
  самомнителен; претенциозен; надменен;
  * * *
  1. a разг. с голямо мнение за себе си, който си въобразява много, самоуверен 2. важен, наперен, безцеремонен 3. самомнителен, самоуверен, надменен
  * * *
  bumptious[´bʌmpʃəs] adj самомнителен, претенциозен, надменен, горделив, високомерен; важен, наперен; to be \bumptious важнича, големея се, разг. перча се, надувам се; FONT face=Times_Deutsch◊ adv bumptiously.

  English-Bulgarian dictionary > bumptious

 • 10 dog

  {dɔg}
  I. 1. куче, пес, псе
  2. мъжко животно, самец, мъжкар
  3. разг. човек, веселяк
  jolly DOG веселяк, шегаджия
  lucky DOG щастливец, късметлия
  sly DOG хитрец, мушморок
  gay DOG веселяк, бонвиван, любовчия, женкар
  lazy DOG лентяй, мързелан
  clever DOG умник
  dumb DOG мълчаливец
  surly DOG сърдит/намусен човек, грубиян
  lame DOG безпомощен човек, нещастник
  4. негодник, тип, свиня, мръсник (и dirty DOG)
  5. рl надбягване на хрътки
  6. рl ам. sl. крака
  7. the Greater/Lesser DOG астр. Голямото/Малкото куче
  8. aм. sl. нещо долнокачествено, боклук, малко търсена стока
  9. ам. sl. грозна жена, грозотия
  10. andiron
  11. клещи за гвоздей, керпеден
  12. райбер, кука, резе, мор. кука за изопване въжетата на платната
  barking DOGs seldom bite куче, което лае, не хапе
  DOG eat DOG безскрупулна конкуренция
  DOG does not eat DOG гарван гарвану око не вади
  every DOG has his day на всеки му излиза късметът
  give a DOG a bad/ill name and hang him кога викнат на едно куче бясно, и да не е, бяс го хваща
  let sleeping DOGs lie не си търси белята, не повдигай неприятни въпроси, да спи зло под камък
  you cannot teach an old DOG new tricks от старо дърво обръч не става
  to cast/send/throw/give to the DOGs изхвърлям на боклука, пропилявам, прахосвам
  to go to the DOGs отивам по дяволите, пропадам
  to die DOG for someone ам. безпределно съм предан на някого
  DOG in the manger завистник, човек, който разваля удоволствието на други от нещо, което за самия него е без значение
  the DOGs of war спътниците/ужасите на войната
  to help a DOG over a stile помагам някому в нужда
  dead DOG за нищо негоден/никому ненужен предмет/човек
  to put on DOG важнича, продавам фасони
  to die a DOG's death умирам като куче
  there is life in the old DOG yet в него има още хляб, не е още за изхвърляне
  not to have a DOG's chance нямам ни най-малък шанс за успех
  DOG's dinner/breakfast разхвърляна работа, каша
  like a DOG's dinner sl. много елегантно (облечен, нареден и пр.)
  to take a hair of the DOG that bit you пийвам си, за да ми мине махмурлукът
  like a DOG with two tails много доволен
  to try it on the DOG опитвам най-напред на кучето (за храна и пр.), ам. проверявам успеха (на представление и пр.) пред по-невзискателна публика
  II. 1. вървя по дирите/петите на, следя, проследявам, гоня с кучета
  2. прен. преследвам
  to be DOGged by ill fortune нещастието ме преследва
  3. затварям с резе, запъвам
  * * *
  {dъg} n 1. куче, пес, псе; 2. мъжко животно, самец, мъжкар;. раз(2) {dъg} v (-gg-) 1. вървя по дирите/петите на, следя, проследяв
  * * *
  резе; райбер; самец; пес; псе; запъвам; кука; куче;
  * * *
  1. 1 клещи за гвоздей, керпеден 2. 1 райбер, кука, резе, мор. кука за изопване въжетата на платната 3. andiron 4. aм. sl. нещо долнокачествено, боклук, малко търсена стока 5. barking dogs seldom bite куче, което лае, не хапе 6. clever dog умник 7. dead dog за нищо негоден/никому ненужен предмет/човек 8. dog does not eat dog гарван гарвану око не вади 9. dog eat dog безскрупулна конкуренция 10. dog in the manger завистник, човек, който разваля удоволствието на други от нещо, което за самия него е без значение 11. dog's dinner/breakfast разхвърляна работа, каша 12. dumb dog мълчаливец 13. every dog has his day на всеки му излиза късметът 14. gay dog веселяк, бонвиван, любовчия, женкар 15. give a dog a bad/ill name and hang him кога викнат на едно куче бясно, и да не е, бяс го хваща 16. i. куче, пес, псе 17. ii. вървя по дирите/петите на, следя, проследявам, гоня с кучета 18. jolly dog веселяк, шегаджия 19. lame dog безпомощен човек, нещастник 20. lazy dog лентяй, мързелан 21. let sleeping dogs lie не си търси белята, не повдигай неприятни въпроси, да спи зло под камък 22. like a dog with two tails много доволен 23. like a dog's dinner sl. много елегантно (облечен, нареден и пр.) 24. lucky dog щастливец, късметлия 25. not to have a dog's chance нямам ни най-малък шанс за успех 26. pl ам. sl. крака 27. pl надбягване на хрътки 28. sly dog хитрец, мушморок 29. surly dog сърдит/намусен човек, грубиян 30. the dogs of war спътниците/ужасите на войната 31. the greater/lesser dog астр. Голямото/Малкото куче 32. there is life in the old dog yet в него има още хляб, не е още за изхвърляне 33. to be dogged by ill fortune нещастието ме преследва 34. to cast/send/throw/give to the dogs изхвърлям на боклука, пропилявам, прахосвам 35. to die a dog's death умирам като куче 36. to die dog for someone ам. безпределно съм предан на някого 37. to go to the dogs отивам по дяволите, пропадам 38. to help a dog over a stile помагам някому в нужда 39. to put on dog важнича, продавам фасони 40. to take a hair of the dog that bit you пийвам си, за да ми мине махмурлукът 41. to try it on the dog опитвам най-напред на кучето (за храна и пр.), ам. проверявам успеха (на представление и пр.) пред по-невзискателна публика 42. you cannot teach an old dog new tricks от старо дърво обръч не става 43. ам. sl. грозна жена, грозотия 44. затварям с резе, запъвам 45. мъжко животно, самец, мъжкар 46. негодник, тип, свиня, мръсник (и dirty dog) 47. прен. преследвам 48. разг. човек, веселяк
  * * *
  dog[dɔg] I. n 1. куче; пес, псе; house\dog домашно куче, куче пазач; toy \dog декоративно кученце; sporting ( gun) \dog ловджийско куче; 2. мъжко животно, мъжкар, самец; 3. разг., шег. човек; jolly \dog веселяк, шегаджия; lucky \dog щастливец, късметлия човек; sly \dog мушморок; a gay \dog веселяк, добър компаньон, бонвиван; любовчия, женкар; dirty \dog мръсен тип, скот; свиня; top \dog куче победител в борбата; прен. държава победителка; господар на положението; under \dog победено куче; прен. загубилата страна, "падналият"; yellow \dog подъл човек, презряно същество; dumb \dog мълчалив (неразговорчив) човек, темерут, събеседник, на когото думите се вадят с кука (ченгел) от устата; surly \dog сърдит, намръщен човек; грубиян; sea \dog морски вълк; war \dog ост. войник ветеран; big \dog ам. важна персона, големец, дерибей, човек, който коли и беси; 4. разг. "боклук", долнопробно нещо; грозна (досадна) жена; натрапница; 5. пиростия, саджак; 6. ударник, спусък на пушка; 7. клещи за гвоздей, керпеден; 8. райбер, кука; резе; 9. мор. кука за изопване въжетата на платната; 10. астр.: the Greater ( Lesser) Dog съзвездие Голямото (Малкото) куче (близо до Орион), the Hunting Dogs съзвездие близо до Голямата мечка; 11. attr мъжки (за животно); a \dog fox мъжка лисица; 12. attr долнопробен; просташки; нискокачествен; \dog Latin латински, говорен от простолюдието; barking \dogs seldom bite куче, което лае, не хапе; the \dog returns to his vomit човек отново се предава на старите си пороци; престъпника винаги се връща на местопрестъплението; a \dog' s dinner ( breakfast) разг. каша; бъркотия; мръсотия; \dog eat \dog безмилостна (жестока) конкуренция; every \dog has its day на всяко нещо му идва времето; и на нашата улица ще изгрее слънце; every \dog is a lion at home, every \dog is valiant at his own door всеки петел пее на собственото си бунище; в къщи и стените помагат; to put on the \dog ам. разг. обличам се (държа се) предизвикателно, търся показност; let sleeping \dogs lie не си търси белята, тя сама ще те намери; не повдигай неприятни въпроси; you cannot teach an old \dog new tricks старо дърво не се превива; to call off the \dogs променям неприятната тема на разговор; to cast ( send, throw) to the \dogs изхвърлям на боклука; пропилявам, прахосвам; to go to the \dogs отивам по дяволите; \dog in the manger прен. завистник, завистлив човек; to play the \dog in the manger показвам (проявявам) се като завистлив човек; кучето нито яде кокала, нито другиму го дава; the \dogs of war спътниците (ужасите) на войната; hot \dog! браво! to stay until the last \dog is hung оставам докрай; to talk a \dog's ( horse's, donkey's) hind leg off надувам някому главата с приказки, уморявам някого от приказки; a \dog and a pony show помпозно, бляскаво събитие; сензация; to try it on a \dog театр. показвам нова постановка отначало на провинциална сцена; a dead \dog прен. за нищо негоден предмет (човек); никому ненужен предмет (човек); to put on the \dog важнича, надувам се, "продавам фасони"; it rains ( pours) cats and \dogs вали като из ведро; to die a \dog's death умирам в позор и мизерия, умирам като куче; there is life in the old \dog yet в него има още хляб, той още не е за изхвърляне; a \dog's age дълго време; not to have a \dog's chance нямам ни най-малък изглед (шанс); he has not a word to throw at a \dog той е много затворен (мълчалив); II. v (- gg-) 1. вървя по дирите (петите), следя, проследявам; to \dog a person's footsteps вървя по петите на някого, следя някого отблизо; ставам сянка на някого; 2. прен. преследвам; he is \dogged by ill fealth непрекъснато боледува, не може да се отърве от болести; 3. затварям с резе, запъвам; to \dog down мор. затягам въжетата на платната.

  English-Bulgarian dictionary > dog

 • 11 flaunt

  {'flɔ:nt}
  1. вея (се) /развявам (се) гордо
  2. показвам (се), парадирам, перча се, важнича
  3. представлявам великолепна гледка, излагам на показ
  4. отнасям се презрително (към)
  пренебрегвам (прaвила и пр.)
  * * *
  {'flъ:nt} v 1. вея (се)/развявам (се) гордо; 2. показвам (се),
  * * *
  перча се; парадирам;
  * * *
  1. вея (се) /развявам (се) гордо 2. отнасям се презрително (към) 3. показвам (се), парадирам, перча се, важнича 4. представлявам великолепна гледка, излагам на показ 5. пренебрегвам (прaвила и пр.)
  * * *
  flaunt[flɔ:nt] I. v 1. вея (се), развявам (се) гордо; 2. показвам (се), излагам на показ, парадирам, перча се, надувам се, пъча се (с); to \flaunt o.s. показвам се, парадирам; to \flaunt an action правя нещо под носа на някого; II. n рядко парадиране.

  English-Bulgarian dictionary > flaunt

 • 12 frill

  {fril}
  I. 1. набор, волан (на дреха)
  2. жабо, яка
  3. рl излишни/ненужни украшения, прен. важничене, превземки
  to put on FRILLs важнича
  II. v правя набор/волан на, накъдрям
  * * *
  {fril} n 1. набор, волан (на дреха); 2. жабо, яка; 3. рl излишн(2) {fril} v правя набор/волан на; накъдрям.
  * * *
  волан; набор;
  * * *
  1. i. набор, волан (на дреха) 2. ii. v правя набор/волан на, накъдрям 3. pl излишни/ненужни украшения, прен. важничене, превземки 4. to put on frills важнича 5. жабо, яка
  * * *
  frill [fril] I. n 1. набор, волан (на дреха); 2. жабо; яка; 3. pl ненужни украшения, висулки; прен. важничене, превземки; to take the \frills out of sl смачквам фасона на; 4. фот. накъдряне на желатина по краищата; II. v правя набор (волан) на, накъдрям (се); гофриране.

  English-Bulgarian dictionary > frill

 • 13 head

  {hed}
  I. 1. глава, прен. човек, глава
  from HEAD to foot от глава (та) до пети (те)
  taller by a HEAD c една глава по-висок
  per HEAD на човек/глава
  to turn HEAD over heels обръщам се презглава
  he stands HEAD and shoulders above her прен. той стой много по-високо от нея/далеч я превъзхожда
  to show oneself HEAD показвам се, появявам се
  to talk someone's HEAD off проглушавам ушите на/уморявам някого с приказки
  to lose one's HEAD бивам обезглавен, прен. обърквам се, шашардисвам се, загубвам и ума, и дума
  to keep/hold one's HEAD above water държа си главата над водата, прен. свързвам двата края, нямам дългове
  King's/Queen's HEAD пощенска марка с лика на краля/кралицата
  2. (рl без изменение) глава добитък
  twenty HEAD of cattle двадесет глави добитък
  large HEAD of game много дивеч
  3. прен. ум, разсъдък, способности, талант, разг. акъл
  he has a good HEAD on his shoulders сече му акълът, умен човек e
  to have no HEAD for mathematics не ме бива по/мъчно усвоявам математиката
  to have a HEAD like a sieve забравям всичко, не мога да помня
  to put something into someone's HEAD внушавам/давам някому идея за нещо
  to put something out of someone's HEAD карам някого да забрави нещо
  to put something out of one's HEAD преставам да мисля за нещо, избивам си нещо от главата
  to get a swelled/aм. big. HEAD навирвам нос, придавам си важност, важнича, големея се
  to have a HEAD (on one) имам главоболие, боли ме главата (и от пиянство), акъллия съм
  of one's own HEAD самостоятелно, на своя глава
  to reckon in one's HEAD смятам наум
  he has got/taken it into his HEAD to/that наумил си e да, внушил си e, че
  his name has got out of my HEAD забравил съм му името
  to talk over/above another's HEAD/the HEAD s of others/one's audience говоря неразбираемо за слушателите си/на твърде труден за слушателите си език
  to keep one's HEAD запазвам самообладание
  to go off one's HEAD полудявам
  to be off/out of one's HEAD луд/полудял съм
  4. началник, шеф, ръководител, вожд, главатар, глава (на семейство), директор (и на училище)
  HEAD of state държавен глава
  5. предна част, глава, нос (на кораб), главичка (на гвоздей и пр.), острие (на брадва и пр.), чело (на чук), воен. заряд (на граната, торпедо), метал. леяк, мъртва глава
  6. предно/първо място
  at the HEAD of начело на
  to take the HEAD of the table сядам на председателското място (на масата)
  7. връх, горна част (на страница и пр.), горен край (на езеро)
  to stand something on its HEAD поставям нещо с главата надолу
  8. извор
  9. геогр. нос
  10. жило, връх (на цирей)
  11. пяна, яка (на бира)
  12. рубрика, отдел (във вестник), заглавие, точка, категория, новина, кратко съобшение (по радиото, телевизията)
  under separate HEADs отделно. под отделни заглавия
  13. ези, лицева страна на монета
  HEADs or tails ези-тура
  14. тех. височина на/напор, налягане
  15. стр. ригел, горна греда на рамка за врата/прозорец, арх. капител
  16. тех. глава (на магнетофон)
  17. (опъната) кожа (на барабан), място за ключовете, главичка, охлюв (на цигулка)
  18. бот. съцветие, главичка, глава
  HEAD of cabbage зелка
  HEAD of lettuce салата
  19. sl. наркоман
  20. грам. главна/основна дума (в конструкция)
  21. sl. клозет
  on his HEAD be it той да носи оповорността
  HEAD over ears прен. затънал до уши
  over one's HEAD над/надвиснал над главата ми (особ. за опасност), твърде груден, неразбираем, без мое знание/съгласие
  he was promoted over my HEAD новишиха гo, без да се допитат до мен, повишиха него вместо мене
  to come/gather to a HEAD назрявам (за цирей)
  to come to a HEAD прен. достигам връхна точка/критичен/решителен момент
  to bring to a HEAD предизвиквам криза, довеждам до критично положение
  to make HEAD against съпротивлявам се/боря се/напредвам срещу
  I can't make HEAD or tail of something не мога да проумея/разбера нещо
  to give a horse/person his HEAD отпускам юздите на кон/прен. някому
  to let someone have/give someone his HEAD давам свобода (на действие) на някого
  we put our HEADs together прен. съвещавахме се
  II. 1. челен, преден, първи, главен, старши (на служител)
  HEAD Post Office Централна пощенска станция
  2. насрещен (за вятър и пр.)
  3. муз. От горен регистър (за глас)
  III. 1. възглавявам, начело съм на, водя
  2. озаглавявам, слагам заглавие на
  3. слагам глава/главичка на, слагам острие на (стрела)
  4. отсичам главата на (животно), отрязвам/прекършвам връхчетата (на растение)
  5. изправям се срещу (вълни и пр.)
  6. тръгвам за, вървя към (for), насочвам (се), упътвам (се)
  направлявам, държа курс/посока към (for)
  to HEAD for trouble търся си белята
  7. завивам се (за зелка)
  8. изкласявам (за жито и пр.)
  9. сп. удрям (топка) с глава
  10. водя начаглото си, извирам от (за река)
  11. изпреварвам, задминавам
  12. ам. препречвам пътя на (стадо и пр.)
  head back връщам, пращам в обратна посока, препречвам пътя на (с цел да отклоня, върна)
  head off отклонявам, изпреварвам, за да отклоня, отблъсквам, препятствувам на, препречвам пътя на, прен. предотвратявам, попречвам на
  to HEAD off an equalizer удрям с глава, за да изравня резултата
  * * *
  {hed} n 1. глава; прен. човек, глава; from head to foot от глава(та(2) {hed} a 1. челен, преден; първи, главен; старши (на служител{3} {hed} v 1. възглавявам, начело съм на, водя; 2. озаглавявам,
  * * *
  челен; шеф; яка; озаглавявам; оглавявам; преден; главатар; главен; възгласявам; глава; ези; лидер; началник; насрещен;
  * * *
  1. (рl без изменение) глава добитък 2. 1 (опъната) кожа (на барабан), място за ключовете, главичка, охлюв (на цигулка) 3. 1 sl. наркоман 4. 1 ам. препречвам пътя на (стадо и пр.) 5. 1 бот. съцветие, главичка, глава 6. 1 ези, лицева страна на монета 7. 1 изпреварвам, задминавам 8. 1 пяна, яка (на бира) 9. 1 рубрика, отдел (във вестник), заглавие, точка, категория, новина, кратко съобшение (по радиото, телевизията) 10. 1 стр. ригел, горна греда на рамка за врата/прозорец, арх. капител 11. 1 тех. височина на/напор, налягане 12. 1 тех. глава (на магнетофон) 13. 2 sl. клозет 14. 20. грам. главна/основна дума (в конструкция) 15. at the head of начело на 16. from head to foot от глава (та) до пети (те) 17. he has a good head on his shoulders сече му акълът, умен човек e 18. he has got/taken it into his head to/that наумил си e да, внушил си e, че 19. he stands head and shoulders above her прен. той стой много по-високо от нея/далеч я превъзхожда 20. he was promoted over my head новишиха гo, без да се допитат до мен, повишиха него вместо мене 21. head back връщам, пращам в обратна посока, препречвам пътя на (с цел да отклоня, върна) 22. head of cabbage зелка 23. head of lettuce салата 24. head of state държавен глава 25. head off отклонявам, изпреварвам, за да отклоня, отблъсквам, препятствувам на, препречвам пътя на, прен. предотвратявам, попречвам на 26. head over ears прен. затънал до уши 27. head post office Централна пощенска станция 28. heads or tails ези-тура 29. his name has got out of my head забравил съм му името 30. i can't make head or tail of something не мога да проумея/разбера нещо 31. i. глава, прен. човек, глава 32. ii. челен, преден, първи, главен, старши (на служител) 33. iii. възглавявам, начело съм на, водя 34. king's/queen's head пощенска марка с лика на краля/кралицата 35. large head of game много дивеч 36. of one's own head самостоятелно, на своя глава 37. on his head be it той да носи оповорността 38. over one's head над/надвиснал над главата ми (особ. за опасност), твърде груден, неразбираем, без мое знание/съгласие 39. per head на човек/глава 40. taller by a head c една глава по-висок 41. to be off/out of one's head луд/полудял съм 42. to bring to a head предизвиквам криза, довеждам до критично положение 43. to come to a head прен. достигам връхна точка/критичен/решителен момент 44. to come/gather to a head назрявам (за цирей) 45. to get a swelled/aм. big. head навирвам нос, придавам си важност, важнича, големея се 46. to give a horse/person his head отпускам юздите на кон/прен. някому 47. to go off one's head полудявам 48. to have a head (on one) имам главоболие, боли ме главата (и от пиянство), акъллия съм 49. to have a head like a sieve забравям всичко, не мога да помня 50. to have no head for mathematics не ме бива по/мъчно усвоявам математиката 51. to head for trouble търся си белята 52. to head off an equalizer удрям с глава, за да изравня резултата 53. to keep one's head запазвам самообладание 54. to keep/hold one's head above water държа си главата над водата, прен. свързвам двата края, нямам дългове 55. to let someone have/give someone his head давам свобода (на действие) на някого 56. to lose one's head бивам обезглавен, прен. обърквам се, шашардисвам се, загубвам и ума, и дума 57. to make head against съпротивлявам се/боря се/напредвам срещу 58. to put something into someone's head внушавам/давам някому идея за нещо 59. to put something out of one's head преставам да мисля за нещо, избивам си нещо от главата 60. to put something out of someone's head карам някого да забрави нещо 61. to reckon in one's head смятам наум 62. to show oneself head показвам се, появявам се 63. to stand something on its head поставям нещо с главата надолу 64. to take the head of the table сядам на председателското място (на масата) 65. to talk over/above another's head/the head s of others/one's audience говоря неразбираемо за слушателите си/на твърде труден за слушателите си език 66. to talk someone's head off проглушавам ушите на/уморявам някого с приказки 67. to turn head over heels обръщам се презглава 68. twenty head of cattle двадесет глави добитък 69. under separate heads отделно. под отделни заглавия 70. we put our heads together прен. съвещавахме се 71. водя начаглото си, извирам от (за река) 72. връх, горна част (на страница и пр.), горен край (на езеро) 73. геогр. нос 74. жило, връх (на цирей) 75. завивам се (за зелка) 76. извор 77. изкласявам (за жито и пр.) 78. изправям се срещу (вълни и пр.) 79. муз. От горен регистър (за глас) 80. направлявам, държа курс/посока към (for) 81. насрещен (за вятър и пр.) 82. началник, шеф, ръководител, вожд, главатар, глава (на семейство), директор (и на училище) 83. озаглавявам, слагам заглавие на 84. отсичам главата на (животно), отрязвам/прекършвам връхчетата (на растение) 85. предна част, глава, нос (на кораб), главичка (на гвоздей и пр.), острие (на брадва и пр.), чело (на чук), воен. заряд (на граната, торпедо), метал. леяк, мъртва глава 86. предно/първо място 87. прен. ум, разсъдък, способности, талант, разг. акъл 88. слагам глава/главичка на, слагам острие на (стрела) 89. сп. удрям (топка) с глава 90. тръгвам за, вървя към (for), насочвам (се), упътвам (се)
  * * *
  head [hed] I. n 1. глава; прен. човек, глава; глава добитък (pl без изменение); per \head на човек (глава); thirty \head of cattle тридесет глави добитък; from \head to foot от глава до пети; to walk with o.'s \head high in the air ходя с високо вдигнато чело; by a \head taller с една глава по-висок; these instructions were given over my \head тези указания са били дадени без мое знание (без да се допитат до мен); he was promoted over my \head произведоха (повишиха) го вместо мен; \head first ( foremost) с главата напред; стремглаво; to fall \head first падам с главата надолу; to turn \head over heels обръщам се презглава; on his \head be it отговорността е негова; to cut ( strike) off s.o.'s \head, to cut ( make) s.o. shorter by a \head обезглавявам някого; to lose o.'s \head обезглавен съм; прен. обърквам се, шашардисвам се; we laid ( put) our \heads together ние се съвещавахме; to do s.th. on o.'s \head правя нещо леко (лесно); върша нещо без усилие; to get a swelled ( the big) \head навирвам нос, придавам си важност, големея се, надувам се, важнича; to bury o.'s \head in the sand отказвам упорито да призная съществуващи факти; dead \head разг. посетител (пътник) без билет; death's \head череп; to bite ( snap) s.o.'s \head off разг. срязвам някого, отвръщам грубо и рязко; I can do it standing on my \head мога да го направя с вързани очи; it does my \head in това ме побърква, изнервя, разстройва; to build up a \head of steam постепенно побеснявам, губя търпение, излизам от кожата си; to give s.o.'s \head a washing прен. трия сол на главата на някого; wine that goes ( gets) to o.'s \head вино, което удря в главата; success went to her \head успехът ѝ завъртя главата, прен. забрави се; to have o.'s \head in the clouds хвърча в облаците; she stands \head and sholders above him прен. тя стои много по-високо от него; to hide o.'s ( diminished) \head спотайвам се (от срам); to hold ( keep) o.'s \head above water прен. държа се на повърхността, боря се с трудностите; to keep o.'s \head down 1) спотайвам се, кротувам, трая си; 2) налягам си парцалите; работя упорито; to keep o.'s \head above ground живея, съществувам; to knock their \heads together накарвам ги да се помирят; to knock (s.th.) on the \head 1) опровергавам; 2) прекратявам, спирам, слагам край на; to lift s.o.'s \head зарадвам някого; повдигам духа на някого; to stake o.'s \head on залагам (режа, давам) си главата за; to talk s.o.'s \head off проглушавам ушите на някого с приказки, уморявам някого от приказки; to work o.'s \head off работя като вол; to make \head or tail of разбирам, проумявам, разгадавам; 2. прен. ум, разум, разсъдък; разг. акъл; she has a good \head on her shoulders, her head is screwed on ( the right way) тя е умен човек, има акъл в главата си; to screw o.'s \head tight опичам си ума, не се поддавам на изкушение; to have no \head for geography не ме бива по география, не мога да помня (усвоявам) материала по география; it is above my \head това е прекалено сложно за мен, не го разбирам; to have a \head like a sieve забравям всичко, не мога да помня; to reckon in o.'s \head правя си сметка наум; he has got ( taken) it into his \head that той си е наумил, че; it never entered my \head that никога не ми е идвало наум, че; I think he made it up out of his own \head струва ми се, че той сам си измисли това; to have a \head, to have a \head on one имам акъл, акъллия съм; to keep a level ( cool) \head, to keep o.'s \head запазвам самообладание; he is off ( out of) his \head той не е на себе си, той е луд (полудял); to go out of o.'s \head полудявам, обърквам се; soft ( touched, weak, not quite right) in the \head смахнат, шашав, не с всичкия си; to turn s.o.'s \head подлудявам някого, побърквам някого; to turn s.th. over in o.'s \head премислям нещо; off the top of o.'s \head 1) импровизирано, без подготовка; 2) наизуст, "на сън"; 3. началник; шеф, бос; ръководител; водач; вожд, главатар; 4. предна част, начало, глава; нос (на кораб); острие (на брадва); чело (на чук); воен. заряд (на граната, торпедо); to take the \head of the table сядам на председателското място (на маса); at the \head of начело на; war-\head воен. боен заряд; \head on the wind мор. срещу вятъра (и прен.); to make \head напредвам, прогресирам; 5. връх, горна част, глава; главичка (на гвоздей); at the \head of the list на първо място в списъка, начело на списъка; 6. извор; fountain-\head извор; прен. източник; 7. геогр. нос; 8. жило, връх (на цирей и пр.); to come to a \head нарязвам; прен. достигам до критическа (решителна) точка; to bring to a \head довеждам до критическа точка; 9. издигната част на постеля (за главата), възглавие, възглаве; 10. пяна, яка (на бира); 11. рубрика, отдел; заглавие; under separate \heads отделно, под отделни заглавия; 12. ези, лицева страна на монета; \heads or tails ези-тура; \heads I win, tails you lose прен. и така, и иначе ти губиш; 13. тех., хидр. напор, налягане; \head of water височина на водния стълб; 14. строит., архит. ключ, ключов камък (на свод); 15. общ брой, число; 16. мет. леяк; мъртва (изгубена) глава; 17. тех. супорт, подвижно седло на струг; to make \head against съпротивлявам се срещу; боря се против; напредвам срещу; by the \head мор. с надлъжен наклон към носа (на кораб), със забит (наклонен) нос (за кораб); прен., шег. сръбнал, пийнал; to let s.o. have o.'s \head, to give s.o. their \head давам свобода (на действие) на някого; to give a horse its \head отпускам юздите на кон; II. adj 1. челен, преден; първи, главен; \head agent главен представител; \head waiter оберкелнер; 2. насрещен, срещуположен; \head tide ( wind) насрещно течение (вятър); 3. муз. от горен регистър (за глас); III. v 1. възглавявам, начело съм на, водя; 2. тръгвам, отивам, вървя ( for); 3. озаглавявам; слагам заглавие на; 4. водя началото си от (за река); извирам от; 5. отсичам главата на ( животно), обезглавявам; 6. слагам глава (главичка) на; 7. завивам се (за зелка); 8. сп. удрям ( топка) с глава;

  English-Bulgarian dictionary > head

 • 14 hold up

  hold up 1) държа изправен; задържам се (и за време); with head held up с вдигната (вирната) глава; to \hold up up o.'s nose вирвам нос, важнича, придавам си важности; to \hold up up o.'s umbrella държа чадъра си отворен; махам с чадъра; 2) поддържам, подпирам, подкрепям; 3) излагам (на присмех и пр.) (to); 4) спирам, свършвам, прекратявам; задържам, бавя; 5) спирам за грабеж (по пътищата); ограбвам; to \hold up up o.'s hands вдигам ръце, признавам се за победен; учудвам се; to \hold up up o.'s end държа се, не се давам; не падам духом;

  English-Bulgarian dictionary > hold up

 • 15 horse

  {hɔ:s}
  I. 1. зоол. кон (Equus caballus)
  riding HORSE кон за езда
  old war HORSE прен. ветеран
  the flying HORSE мит. крилатият кон
  to HORSE! на коне! (команда)
  to take HORSE яхвам кон
  2. конница, кавалерия
  HORSE and foot кавалерия и пехота
  3. шах кон
  4. кон (гимнастически уред)
  5. магаре (за рязане на дърва и пр.)
  6. рамка (за сушене на пране, кожи и пр.)
  7. ам. sl. преписване, подсказване, шмекеруване, ключ, пищов
  8. геол. ингресия
  9. sl. хероин
  hold your HORSEs! разг. полека, почакай! имай търпение! to be on/get on/mount/ride the high HORSE държа се високомерно/надменно, важнича, фукам се
  to change HORSEs in midstream, to change/swap HORSEs while crossing the stream правя големи промени в неподходящ/критичен момент
  to flog/spur a willing HORSE прен. проявявам излишка настойчивост
  straight from the HORSE's mouth направо от източника (за сведения)
  that is a HORSE of another colour разг. това e съвсем друго нещо
  willing HORSE добросъвестен работник
  to cat/work like a HORSE ям като разпран/работя като вол
  wooden HORSE Троянски кон, уред за изтезаване
  to work for a dead HORSE върша предварително платена работа
  II. 1. доставям коне, снабдявам с кон (е)
  2. Слагам на кон/на дървено магаре и пр
  3. яздя, яхам, нося на гръб
  4. разг. принуждавам (някого) да работа
  5. правя за смях
  6. sl. правя груби шеги/лудории, лудувам (around)
  7. покривам (кобила за жребец)
  * * *
  {hъ:s} n 1. зоол. кон (Equus caballus); riding horse кон за езда; o(2) {hъ:s} v 1. доставям коне; снабдявам с кон(е); 2. Слагам на
  * * *
  ингресия; кавалерия; конен; конски; конница; кон;
  * * *
  1. hold your horses! разг. полека, почакай! имай търпение! to be on/get on/mount/ride the high horse държа се високомерно/надменно, важнича, фукам се 2. horse and foot кавалерия и пехота 3. i. зоол. кон (equus caballus) 4. ii. доставям коне, снабдявам с кон (е) 5. old war horse прен. ветеран 6. riding horse кон за езда 7. sl. правя груби шеги/лудории, лудувам (around) 8. sl. хероин 9. straight from the horse's mouth направо от източника (за сведения) 10. that is a horse of another colour разг. това e съвсем друго нещо 11. the flying horse мит. крилатият кон 12. to cat/work like a horse ям като разпран/работя като вол 13. to change horses in midstream, to change/swap horses while crossing the stream правя големи промени в неподходящ/критичен момент 14. to flog/spur a willing horse прен. проявявам излишка настойчивост 15. to horse! на коне! (команда) 16. to take horse яхвам кон 17. to work for a dead horse върша предварително платена работа 18. willing horse добросъвестен работник 19. wooden horse Троянски кон, уред за изтезаване 20. Слагам на кон/на дървено магаре и пр 21. ам. sl. преписване, подсказване, шмекеруване, ключ, пищов 22. геол. ингресия 23. кон (гимнастически уред) 24. конница, кавалерия 25. магаре (за рязане на дърва и пр.) 26. покривам (кобила за жребец) 27. правя за смях 28. разг. принуждавам (някого) да работа 29. рамка (за сушене на пране, кожи и пр.) 30. шах кон 31. яздя, яхам, нося на гръб
  * * *
  horse[hɔ:s] I. n 1. кон; riding \horse кон за езда; proud \horse поет. бърз, нетърпелив, буен кон; war \horse боен кон; old war \horse прен. ветеран; the flying \horse Пегас; dark \horse кон, за чийто качества никой нищо не знае (при състезания); тъмен субект; 2. конница, кавалерия; \horse and foot кавалерия и пехота; light \horse лека кавалерия; 3. кон (фигура при игра на шах); 4. кон (гимнастически уред); 5. магаре (за рязане на дърва и пр.); 6. стойка, рамка (за сушене на пране, кожи и пр.); 7. sl преписване, подсказване, шмекеруване, шмекерия; 8. мин. ингресия; 9. attr конен, конски; прен. див, едър; 10. ост. хероин; a one-\horse race уреден предварително конкурс, нагласено състезание; a one-\horse town затънтен скучен град; hold your \horses разг. не се вълнувай! чакай! имай търпение! \horses for courses за всеки влак си има пътници; a \horses for courses policy политика, при която се отчитат различията между хората; \horse and \horse рамо до рамо, редом (за ездачи); iron \horse разг. локомотив; велосипед; воен. танк; to ride two \horses at the same time ( at once) върша едновременно две несъвместими неща; нося две дини под една мишница; to be on ( get on, mount, ride) the high \horse държа се високомерно (надменно, важно); надувам се; важнича; to back the wrong \horse залагам на непечеливша карта, поддържам неподходящия човек; to change \horses in midstream ( change, swap \horses while crossing the stream) правя големи промени в неподходящ (критичен) момент; to flog ( beat) a dead \horse споря на вятъра; напразно се старая, преливам от пусто в празно; to look a gift \horse in the mouth придирвам на подарък, гледам зъбите на харизан кон; to play \horse играя на конче (за дете); straight from the \horse's mouth направо от извора, източника (за сведения); that is a \horse of another colour разг. това е (съвсем) друго нещо; white \horses "зайчета", бели вълни; wild \horses shall not drag it from me разг. и с клещи не могат го откопчи от мене; wooden \horse ост. 1) бесилка; 2) инструмент за изтезаване; to work for a dead \horse върша предварително платена работа; II. v 1. доставям коне; снабдявам с кон(е); 2. слагам на кон (на дървено магаре и пр.); рядко нося на гърба си; 3. рядко яздя, яхам; 4. бия с камшик; 5. разг. принуждавам някого да работи; 6. правя за смях; 7. sl изпълнявам шумна сцена (в пиеса); 8. покрива (кобила - за жребец);

  English-Bulgarian dictionary > horse

 • 16 lord

  {lɔ:d}
  I. 1. господар, стопанин, повелител, владетел, крал, сюзерен, индустриален магнат
  LORD of the manor феодал
  LORD of the soil земевладелец
  LORD of few acres собственик на няколко декара
  our sovereign LORD кралят
  2. лорд, пер
  the LORDs spiritual висши духовници, членове на Камарата на лордовете
  LORDs temporal лордове, членове на Камарата на лордовете
  the (House of) LORD s Камарата на лордовете
  My LORD милорд (обръщение към лорд, граф, епископ, върховен съдия)
  First LORD of the Admiralty министър на флотата
  First Sea LORD воен. мор. командуващ военноморските сили на Великобритания
  3. обик. the LORD господ, бог
  our LORD Исус Христос
  the LORD's day света неделя
  the LORD's prayer (молитвата) Отче наш
  in the year of our LORD 1882 в лято господне 1882
  L.! LORD bless me/my soul! LORD have mercy! int боже мой! господи
  4. мъж, съпруг
  LORD and master шег. съпруг и повелител. благоверният (ми съпруг)
  LORD of creation човекът
  pl. шег. мъжете (за разлика от жените)
  to live like a LORD pl живея на широка нога
  II. 1. to LORD it важнича
  to LORD it over държа се властно, разпореждам се
  2. давам титла лорд
  3. титулувам (някого) лорд
  * * *
  {lъ:d} n 1. господар, стопанин; повелител; владетел; крал; сюзер(2) {lъ:d} v 1. to lord it важнича; to lord it over държа се властно,
  * * *
  велможа; господ; лорд;
  * * *
  1. first lord of the admiralty министър на флотата 2. first sea lord воен. мор. командуващ военноморските сили на Великобритания 3. i. господар, стопанин, повелител, владетел, крал, сюзерен, индустриален магнат 4. ii. to lord it важнича 5. in the year of our lord 1882 в лято господне 1882 6. l.! lord bless me/my soul! lord have mercy! int боже мой! господи 7. lord and master шег. съпруг и повелител. благоверният (ми съпруг) 8. lord of creation човекът 9. lord of few acres собственик на няколко декара 10. lord of the manor феодал 11. lord of the soil земевладелец 12. lords temporal лордове, членове на Камарата на лордовете 13. my lord милорд (обръщение към лорд, граф, епископ, върховен съдия) 14. our lord Исус Христос 15. our sovereign lord кралят 16. pl. шег. мъжете (за разлика от жените) 17. the (house of) lord s Камарата на лордовете 18. the lord's day света неделя 19. the lord's prayer (молитвата) Отче наш 20. the lords spiritual висши духовници, членове на Камарата на лордовете 21. to live like a lord pl живея на широка нога 22. to lord it over държа се властно, разпореждам се 23. давам титла лорд 24. лорд, пер 25. мъж, съпруг 26. обик. the lord господ, бог 27. титулувам (някого) лорд
  * * *
  lord[lɔ:d] I. n 1. лорд, пер; the \lords spiritual епископи, членове на Камарата на лордовете; \lords temporal лордове, членове на Камарата на лордовете; Lords разг. Камарата на лордовете; My L. милорд (обръщение към лорд, граф, епископ, върховен съдия в съда); 2. господар, управник, повелител, владетел, крал; сюзерен; индустриален магнат; \lord of the manor феодал; \lord paramount сюзерен; \lord and master съпруг и повелител, "благоверният"; господар, главатар; 3. употребява се към звание на длъжност, без лицето да има лордска титла (шег. paper L.); First L. of the Admiralty министър на флота; L. High Treasurer ист. пазител на хазната; L. Chief Justice Председател на Отделението на Кралската банка на Висшия съд; L. Justice of Appeal съдия в апелативния съд; Lords of Appeal in Ordinary назначаеми членове на Камарата на лордовете по разглеждане на апелации; L. of the Bedchamber главен камериер на крал; L. in waiting главен камериер на кралицата; 4. Господ, Бог (обикн. the L.); our L. Христос; the L.'s day света неделя; the L.'s Table олтар в църква; евхаристия, причастие; the L.'s prayer Отче наш; in the year of our L. първата година от летоброенето, в лето господне; L.! L. bless me (us, you)! L. have mercy! Боже (мой)! Господи! L. bless my soul! Господи! L. knows if... един Господ знае дали; the L. Harry разг. дявол, сатана; 5. мъж, съпруг; \lords of creation поет. човечеството, човешкият род; шег. мъжете (противоп. жените); drunk as a \lord кьоркютук пиян; to live like a \lord живея нашироко; II. v 1.: to \lord it важнича; to \lord it over държа се властно, разпореждам се; 2. давам титла лорд; 3. наричам, титулувам някого "лорд".

  English-Bulgarian dictionary > lord

 • 17 lug

  v влача
  * * *
  тътря; теглене; тегля; влача; гайка; влачене; дърпане; дърпам; издатък;
  * * *
  v влача
  * * *
  lug[lʌg] I. v (- gg-) 1. тегля, дърпам (и с at); влача, тътря, мъкна ( about, along); 2. прен. вмъквам (обикн. неуместно), вмесвам (in, into); to \lug off свалям, събличам; to \lug out измъквам; II. n 1. влачене, дърпане, теглене; 2. pl ам. важничене; to put on \lugs важнича; придавам си важност ; III. lug[lʌg] n 1. ухо, дръжка (на съд, брадва и пр.); 2. гайка, кожена примка на седло; 3. тех. подставка, конзола; 4. тех. издатина, издатък, гърбица; 5. скоба, стяга; 6. лаг (мярка за дължина, равна на 5,02 м) ; IV. lug[lʌg] = lug-worm.

  English-Bulgarian dictionary > lug

 • 18 preen

  {pri:n}
  1. чистя с клюн
  refl чистя си перата с клюн
  2. стягам, подреждам (дрехи)
  refl нагласям се, нагиздям се
  3. refl гордея се, надувам се, перча се (on с)
  * * *
  {pri:n} v 1. чистя с клюн; refl чистя си перата с клюн; 2. стяг
  * * *
  контя се;
  * * *
  1. refl гордея се, надувам се, перча се (on с) 2. refl нагласям се, нагиздям се 3. refl чистя си перата с клюн 4. стягам, подреждам (дрехи) 5. чистя с клюн
  * * *
  preen [pri:n] I. v 1. контя се, глася се, "пудря се"; 2. главно refl гордея се, важнича, надувам се, дуя се, перча се (on с); 3. чистя с клюн; refl чистя си перата с клюн (за птица) ; II. preen n шотл. декоративна игла.

  English-Bulgarian dictionary > preen

 • 19 puff

  {рʌf}
  I. 1. пухтя, дишам тежко
  to PUFF (and blow) пъхтя, запъхтявам се, дишам тежко
  to PUFF up the stairs изкачвам стълбите пухтейки/дишайки тежко
  the engine PUFF ed out of the station машината излезе пухтейки от гарата
  2. накарвам (някого) да се разпъхти
  to be PUFFed запъхтян/разпъхтян съм
  3. духам, вея, разнасям
  to PUFF smoke into someone's face духвам дим в лицето на някого
  4. издувам
  5. пуша, пухкам (цигара и пр.) (at, on), изпускам кълба дим
  6. рекламирам, хваля прекомерно, превъзнасям
  7. разчесвам/сресвам (коса), за да бухне
  puff out духвам, изгасявам, угасвам (за свещ и пр.), издувам (се) (за платна), изпъчвам (гърди)
  to be PUFFed out with self-importance пъча се, надувам се, важнича, изморявам, карам да се запъхти, излизам/изпускам на кълба, изговарям задъхано
  puff up обик. рр карам да се възгордее/надува
  to be PUFFed up with pride възгордял съм се
  to be PUFFed up with pleasure умирам от удоволствие, подувам се, издувам се, излизам на кълба
  II. 1. дъх, лъх, полъхване, полъх
  out of PUFF задъхан, запъхтян
  2. кълбо, облаче, вълмо (дим и пр.), букла (коса)
  3. смукване (при пушене)
  to take a PUFF at смуквам от (цигара и пр.)
  4. eклер
  PUFF pastry/paste парено тесто за еклери
  5. пухче за пудра
  6. силно набрана част на дреха
  PUFF sleeve ръкав буфан
  7. шумна реклама, фукане
  8. ам. пухена покривка за легло, пух
  9. ам. взрив, избухване
  * * *
  {р^f} v 1. пухтя; дишам тежко; to puff (and blow) пъхтя, запъхтявам(2) {р^f} n 1. дъх; лъх, полъхване, полъх; out of puff задъхан, зап
  * * *
  превъзнасям; развявам; пухтя; духам;
  * * *
  1. eклер 2. i. пухтя, дишам тежко 3. ii. дъх, лъх, полъхване, полъх 4. out of puff задъхан, запъхтян 5. puff out духвам, изгасявам, угасвам (за свещ и пр.), издувам (се) (за платна), изпъчвам (гърди) 6. puff pastry/paste парено тесто за еклери 7. puff sleeve ръкав буфан 8. puff up обик. рр карам да се възгордее/надува 9. the engine puff ed out of the station машината излезе пухтейки от гарата 10. to be puffed out with self-importance пъча се, надувам се, важнича, изморявам, карам да се запъхти, излизам/изпускам на кълба, изговарям задъхано 11. to be puffed up with pleasure умирам от удоволствие, подувам се, издувам се, излизам на кълба 12. to be puffed up with pride възгордял съм се 13. to be puffed запъхтян/разпъхтян съм 14. to puff (and blow) пъхтя, запъхтявам се, дишам тежко 15. to puff smoke into someone's face духвам дим в лицето на някого 16. to puff up the stairs изкачвам стълбите пухтейки/дишайки тежко 17. to take a puff at смуквам от (цигара и пр.) 18. ам. взрив, избухване 19. ам. пухена покривка за легло, пух 20. духам, вея, разнасям 21. издувам 22. кълбо, облаче, вълмо (дим и пр.), букла (коса) 23. накарвам (някого) да се разпъхти 24. пухче за пудра 25. пуша, пухкам (цигара и пр.) (at, on), изпускам кълба дим 26. разчесвам/сресвам (коса), за да бухне 27. рекламирам, хваля прекомерно, превъзнасям 28. силно набрана част на дреха 29. смукване (при пушене) 30. шумна реклама, фукане
  * * *
  puff[pʌf] I. v 1. духам; пухтя; to \puff and blow ( pant) задъхвам се, запъхтявам се, дишам тежко; the steam train \puffed up the incline парният локомотив пъхтеше нагоре по хълма; 2. разг. накарвам (някого) да се запъхти; 3. вея, развявам, разнасям, закарвам; to \puff smoke into the face of пускам дим в лицето на; 4. пуша (at); изпускам кълбета дим (и при пушене); 5. хваля прекалено много, превъзнасям, рекламирам; 6. наддавам на търг с цел да повиша цените; II. n 1. дъх, лъх, полъх, повей, полъхване, повяване; out of \puff разг. задъхан, запъхтян; 2. кълбо, облаче (па́ра, дим); коса на букла; 3. смукване (при пушене); to take a \puff at o.'s pipe смуквам от лулата си; 4. буфан; 5. пухче за грим (и powder-\puff); 6. паста (от хилядолистно тесто); 7. шумна реклама; превъзнасяне, прехвалване; 8. ам. взрив, избухване, експлозия; 9. презр. sl педал, педи, хомо.

  English-Bulgarian dictionary > puff

 • 20 put on

  put on 1) обличам си, обувам, слагам си (и прен.); to \put on on airs (разг. frills) превземам се, надувам се, важнича; to \put on on an innocent air ( look) правя се на невинен; to \put on it on sl придавам си важност, надувам се, превземам се; преувеличавам; разкрасявам; искам много висока цена; 2) слагам, поставям; to \put on a kettle on слагам чайника да кипне; to \put on on the brakes (sl anchors) удрям спирачките; he was \put on on to the job last week възложиха му тази работа миналата седмица; to \put on a button on зашивам копче; 3) включвам (уред, осветление и пр.); 4) поставям (пиеса); 5) увеличавам, прибавям; to \put on on the pace ускорявам хода, забързвам се; to \put on on speed набирам скорост; 6) сп. правя, отбелязвам точки; 7) сп. залагам ( пари); 8) слагам напред ( часовник); 9) подстрекавам, предумвам ( някого) да (с ger); 10) тел. свързвам с, "давам" (връзка с); \put on me on to 1380 дайте ми номер 1380;

  English-Bulgarian dictionary > put on

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.