Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

бюрократизъм

 • 1 bureaucracy

  {bjuə'rɔkrəsi}
  1. административен апарат, бюрокрация
  2. бюрократизъм, бюрокрация
  * * *
  {bjuъ'rъkrъsi} n 1. административен апарат, бюрокрация; 2
  * * *
  бюрокрация; бюрократизъм; канцеларщина;
  * * *
  1. административен апарат, бюрокрация 2. бюрократизъм, бюрокрация
  * * *
  bureaucracy[¸bjuə´rɔkrəsi] n 1. събир. бюрокрация, административен апарат; 2. бюрократизъм, бюрокрация, канцеларщина.

  English-Bulgarian dictionary > bureaucracy

 • 2 departmentalism

  {,di:pa:t'mentəlizm}
  n строго разграничение и липса на връзка между ведомства/служби, бюрократизъм
  * * *
  {,di:pa:t'mentъlizm} n строго разграничение и липса н
  * * *
  бюрократизъм;
  * * *
  n строго разграничение и липса на връзка между ведомства/служби, бюрократизъм
  * * *
  departmentalism[¸di:pa:t´mentə¸lizəm] n 1. съблюдаване на ведомствени интереси; 2. бюрократизъм.

  English-Bulgarian dictionary > departmentalism

 • 3 formalism

  {'fɔ:məlizm}
  1. формализъм
  2. обредност
  * * *
  {'fъ:mъlizm} n 1. формализъм; 2. обредност.
  * * *
  формализъм; обредност; бюрократизъм;
  * * *
  1. обредност 2. формализъм
  * * *
  formalism[´fɔ:mə¸lizəm] n 1. формализъм; 2. обредност.

  English-Bulgarian dictionary > formalism

 • 4 legalism

  {'li:gəlizm}
  1. педантично придържане към буквата на закона, буквоядство, бюрократизъм
  2. рел. поддържане на Мойсеевия закон, вярване в спасение чрез добри дела
  * * *
  {'li:gъlizm} n 1. педантично придържане към буквата на закон
  * * *
  1. педантично придържане към буквата на закона, буквоядство, бюрократизъм 2. рел. поддържане на Мойсеевия закон, вярване в спасение чрез добри дела
  * * *
  legalism[´li:gəlizəm] n 1. педантично придържане към буквата на закона; буквоядство, бюрократизъм; 2. рел. придържане към Мойсеевия закон; вярване в спасение чрез дела, легализъм.

  English-Bulgarian dictionary > legalism

 • 5 official

  {ə'fiʃl}
  I. 1. служебен, официален
  to act in one's OFFICIAL capacity действувам в качеството си на длъжностно лице
  OFFICIAL red tape канцеларщина, бюрокрация
  2. фарм. приет във фармакопеята
  II. n служебно/длъжностно лице, чиновник
  railway OFFICIAL железничар
  * * *
  {ъ'fishl} I. а 1. служебен; официален; to act in o.'s official capac
  * * *
  церемониален; чиновник; тържествен; служебен; официален;
  * * *
  1. i. служебен, официален 2. ii. n служебно/длъжностно лице, чиновник 3. official red tape канцеларщина, бюрокрация 4. railway official железничар 5. to act in one's official capacity действувам в качеството си на длъжностно лице 6. фарм. приет във фармакопеята
  * * *
  official[ə´fiʃəl] I. adj 1. служебен, официален; to act in the o.'s \official capacity действам в изпълнение на служебните си задължения, действам в качеството си на длъжностно лице; (\official) red tape канцеларщина, чиновничество, бюрократизъм; FONT face=Times_Deutsch◊ adv officially; 2. фарм. приет във фармакопеята; II. n служебно (длъжностно) лице, чиновник; railway \official железничар.

  English-Bulgarian dictionary > official

 • 6 officialdom

  {ə'fiʃəldəm}
  1. чиновничество
  2. бюрократизъм
  * * *
  {ъ'fishъldъm} n 1. чиновничество; 2. бюрократизъм.
  * * *
  чиновничество; бюрократизъм;
  * * *
  1. бюрократизъм 2. чиновничество
  * * *
  officialdom[ə´fiʃəldəm] n 1. чиновничество; 2. бюрократизъм, бюрократщина.

  English-Bulgarian dictionary > officialdom

 • 7 red tape

  {'red,teip}
  1. червена лента за връзване на документи
  2. бюрократизъм, бюрокрация, канцеларщина
  3. attr бюрократичен
  * * *
  {'red,teip} n 1. червена лента за връзване на документи; 2.
  * * *
  бюрократизъм; канцеларщина;
  * * *
  1. attr бюрократичен 2. бюрократизъм, бюрокрация, канцеларщина 3. червена лента за връзване на документи
  * * *
  red tape[´red¸teip] n 1. червена лента за свързване на документи; 2. бюрократизъм, канцеларщина; 3. attr бюрократичен, канцеларски.

  English-Bulgarian dictionary > red tape

 • 8 formulism

  {'fɔmjulizm}
  n бюрократизъм, педантичност, прекалено придържане към правила
  * * *
  {'fъmjulizm} n бюрократизъм; педантичност; прекалено придър
  * * *
  n бюрократизъм, педантичност, прекалено придържане към правила

  English-Bulgarian dictionary > formulism

 • 9 red-tapery

  {red'teipəri}
  n бюрократизъм, канцеларщина, формализъм
  * * *
  {red'teipъri} n бюрократизъм, канцеларщина, формализъм.
  * * *
  n бюрократизъм, канцеларщина, формализъм

  English-Bulgarian dictionary > red-tapery

Look at other dictionaries:

 • бюрократизъм — същ. канцеларщина същ. формализъм, педантизъм, буквоедство …   Български синонимен речник

 • канцеларщина — същ. бюрократизъм, формализъм, книжност, педантизъм …   Български синонимен речник

 • формализъм — същ. формалистика, дребнавост, ограниченост, придирчивост, педантизъм, взискателност, строгост, бюрократизъм същ. педантичност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.