Translation: from bulgarian

бързо

 • 1 бързо

  quickly, fast; rapidly, swiftly, hurriedly; speedily; promptly
  бързо-бързо very quickly; hurriedly
  много бързо in no time; double quick; by leaps and bounds; like winking
  ам. at a fast clip
  бързо! jump to it! по- бързо! разг. step on it! sharp's the word! вървя бързо walk fast, be a fast walker
  go at a good pace, go/ам. hit the pace; make the best of o.'s way
  действувам бързо be quick/swift/prompt to action; act without delay, take action without delay
  за да стане по- бързо for the sake of expedition
  извършвам нещо бързо do s.th. with dispatch/in a jiffy
  напредвам бързо make rapid progress
  не е бързо there's no great/big hurry
  не мога да вървя толкова бързо като теб I can't walk as fast as you (do), I can't keep up with you
  раста много бързо grow very fast, grow like a weed
  той смята бързо точно he is quick and accurate in figures
  той бързо стигна там he didn't take long getting there, he got there in no time
  * * *
  бъ̀рзо,
  нареч. quickly, fast; rapidly, swiftly, hurriedly; speedily; promptly; ( енергично) like the clappers; \бързо! jump to it! \бързо-\бързо very quickly; hurriedly; амер., sl. pronto; вървя \бързо walk fast, be a fast walker; go at a good pace, go/амер. hit the pace; move at a cracking pace, make the best of o’s way; действам \бързо be quick/swift/prompt to action; act without delay, take action without delay; за да стане по-\бързо for the sake of expedition; извършвам нещо \бързо do s.th. with dispatch/in a jiffy; колата върви много \бързо the car goes like a bomb/like the clappers; колкото може по-\бързо as quickly as possible; много \бързо in no time; at the double, double quick; by leaps and bounds; like winking; амер. at a fast clip; напредвам \бързо make rapid progress; не е \бързо there’s no great/big hurry; по-\бързо! разг. step on it! sharp’s the word! раста много \бързо grow very fast, grow like a weed; това не става \бързо it is a slow work; той \бързо стигна там he wasn’t long in getting there, he got there in no time; той смята \бързо и точно he is quick and accurate in figures.
  * * *
  гай по-бързо, ако искаш да победиш.; hastily; hurriedly; promptly; swift{swift}
  * * *
  1. go at a good pace, go/ам. hit the pace;make the best of o.'s way 2. quickly, fast;rapidly, swiftly, hurriedly;speedily;promptly 3. БЪРЗО - БЪРЗО very quickly;hurriedly 4. БЪРЗО! jump to it! по-БЪРЗО! разг. step on it! sharp's the word! вървя БЪРЗО walk fast, be a fast walker 5. ам. at a fast clip 6. действувам БЪРЗО be quick/swift/prompt to action;act without delay, take action without delay 7. за да стане по- БЪРЗО for the sake of expedition 8. извършвам нещо БЪРЗО do s.th. with dispatch/ in a jiffy 9. колкото може по- БЪРЗО as quickly as possible 10. много БЪРЗО in no time;double quick;by leaps and bounds;like winking 11. напредвам БЪРЗО make rapid progress 12. не е БЪРЗО there's no great/big hurry 13. не мога да вървя толкова БЪРЗО като теб I can't walk as fast as you (do), I can't keep up with you 14. раста много БЪРЗО grow very fast, grow like a weed 15. той БЪРЗО стигна там he didn't take long getting there, he got there in no time 16. той смята БЪРЗО точно he is quick and accurate in figures

  Български-английски речник > бързо

 • 2 бързо,

  бърже нрч rapidement, vite, prestement, а la hâte, en toute hâte, en vitesse; dare-dare; не така бързо,! pas si vite! doucement! закусвам (на) бързо, déjeuner (manger) sur le pouce; хайде бързо,! faites vite! faites tôt! que cela ne traîne pas! plus vite que ça! колкото може по-бързо, le plus vite possible; събитията следват бързо, les événements se suivent de près; той напредва бързо, il fait de rapides progrès; бързо, отговаря prompt а la riposte; притичвам се бързо, accourir dare-dare.

  Български-френски речник > бързо,

 • 3 бързо

  off the reel

  Български-Angleščina политехнически речник > бързо

 • 4 бързо

  бъ́рзо нареч. schnell, geschwind, rasch.

  Български-немски речник > бързо

 • 5 бързо

  второпях
  * * *
  набъ́рзо, бъ́рзо
  второпях

  Български-руски речник > бързо

 • 6 бързо

  fix [ugs.]

  Bългарски-немски речник ново > бързо

 • 7 бързо

  schnell

  Bългарски-немски речник ново > бързо

 • 8 бързо

  quickly

  Български-английски малък речник > бързо

 • 9 бързо

  бъ̀рзо
  нрч rapidamènte, velocemènte, in frètta

  Български-италиански речник > бързо

Look at other dictionaries:

 • бързо — (42) нар. 1.Быстро, поспешно: ѥгда чьтеши книгы. не тъшти сѩ бързо иштисти до дроугы˫а главизны. Изб 1076, 1 об.; Зашедшю сл҃нцю не достоить мр҃твца хоронити. не рци тако борзо дѣлаѥмъ. нѣли како оуспѣѥмъ до захода. КН 1280, 525г; хожениѥ же ни… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • бързо — нар. скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар. силно, с… …   Български синонимен речник

 • бързо движение — словосъч. устрем, бяг, втурване, хукване …   Български синонимен речник

 • бързо рухващ — словосъч. неустойчив, лесно прекатурващ се, несигурен …   Български синонимен речник

 • говоря бързо — словосъч. говоря разгорещено, говоря неразбрано, ломотя, дърдоря …   Български синонимен речник

 • отивам си бързо — словосъч. махам се, изчезвам …   Български синонимен речник

 • отпращам бързо — словосъч. натирвам, изтласквам …   Български синонимен речник

 • разраствам се бързо — словосъч. напъпвам, покарвам, пущам филизи, процъфтявам …   Български синонимен речник

 • Bulgarian language — Not to be confused with Bulgar language. Bulgarian Български език Bălgarski ezik Spoken in Bulgaria, Turkey, Serbia, Greece, Ukraine, Moldova, Romania, Albania, Kosovo, Repub …   Wikipedia

 • глаголати — образно (о знаменах) шуметь на ветру или перен. сигнализировать (1): ...земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ; стязи глаголютъ: Половци идуть от Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ, Рускыя плъкы оступиша. 12 13. 1. Говорить.… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • и — (88) 1. Соединительный союз. Употребляется для соединения однородных членов предложения или целых предложений: Иже истягну (Игорь) умь крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ. 5. Братіе и дружино! луцѣ жъ бы потяту быти, неже полонену… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.