Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

бунище

 • 1 ash-heap

  бунище;
  * * *
  ash-heap[´æʃ¸hi:p] n бунище, торище, сметище, купище, боклук.

  English-Bulgarian dictionary > ash-heap

 • 2 dog

  {dɔg}
  I. 1. куче, пес, псе
  2. мъжко животно, самец, мъжкар
  3. разг. човек, веселяк
  jolly DOG веселяк, шегаджия
  lucky DOG щастливец, късметлия
  sly DOG хитрец, мушморок
  gay DOG веселяк, бонвиван, любовчия, женкар
  lazy DOG лентяй, мързелан
  clever DOG умник
  dumb DOG мълчаливец
  surly DOG сърдит/намусен човек, грубиян
  lame DOG безпомощен човек, нещастник
  4. негодник, тип, свиня, мръсник (и dirty DOG)
  5. рl надбягване на хрътки
  6. рl ам. sl. крака
  7. the Greater/Lesser DOG астр. Голямото/Малкото куче
  8. aм. sl. нещо долнокачествено, боклук, малко търсена стока
  9. ам. sl. грозна жена, грозотия
  10. andiron
  11. клещи за гвоздей, керпеден
  12. райбер, кука, резе, мор. кука за изопване въжетата на платната
  barking DOGs seldom bite куче, което лае, не хапе
  DOG eat DOG безскрупулна конкуренция
  DOG does not eat DOG гарван гарвану око не вади
  every DOG has his day на всеки му излиза късметът
  give a DOG a bad/ill name and hang him кога викнат на едно куче бясно, и да не е, бяс го хваща
  let sleeping DOGs lie не си търси белята, не повдигай неприятни въпроси, да спи зло под камък
  you cannot teach an old DOG new tricks от старо дърво обръч не става
  to cast/send/throw/give to the DOGs изхвърлям на боклука, пропилявам, прахосвам
  to go to the DOGs отивам по дяволите, пропадам
  to die DOG for someone ам. безпределно съм предан на някого
  DOG in the manger завистник, човек, който разваля удоволствието на други от нещо, което за самия него е без значение
  the DOGs of war спътниците/ужасите на войната
  to help a DOG over a stile помагам някому в нужда
  dead DOG за нищо негоден/никому ненужен предмет/човек
  to put on DOG важнича, продавам фасони
  to die a DOG's death умирам като куче
  there is life in the old DOG yet в него има още хляб, не е още за изхвърляне
  not to have a DOG's chance нямам ни най-малък шанс за успех
  DOG's dinner/breakfast разхвърляна работа, каша
  like a DOG's dinner sl. много елегантно (облечен, нареден и пр.)
  to take a hair of the DOG that bit you пийвам си, за да ми мине махмурлукът
  like a DOG with two tails много доволен
  to try it on the DOG опитвам най-напред на кучето (за храна и пр.), ам. проверявам успеха (на представление и пр.) пред по-невзискателна публика
  II. 1. вървя по дирите/петите на, следя, проследявам, гоня с кучета
  2. прен. преследвам
  to be DOGged by ill fortune нещастието ме преследва
  3. затварям с резе, запъвам
  * * *
  {dъg} n 1. куче, пес, псе; 2. мъжко животно, самец, мъжкар;. раз(2) {dъg} v (-gg-) 1. вървя по дирите/петите на, следя, проследяв
  * * *
  резе; райбер; самец; пес; псе; запъвам; кука; куче;
  * * *
  1. 1 клещи за гвоздей, керпеден 2. 1 райбер, кука, резе, мор. кука за изопване въжетата на платната 3. andiron 4. aм. sl. нещо долнокачествено, боклук, малко търсена стока 5. barking dogs seldom bite куче, което лае, не хапе 6. clever dog умник 7. dead dog за нищо негоден/никому ненужен предмет/човек 8. dog does not eat dog гарван гарвану око не вади 9. dog eat dog безскрупулна конкуренция 10. dog in the manger завистник, човек, който разваля удоволствието на други от нещо, което за самия него е без значение 11. dog's dinner/breakfast разхвърляна работа, каша 12. dumb dog мълчаливец 13. every dog has his day на всеки му излиза късметът 14. gay dog веселяк, бонвиван, любовчия, женкар 15. give a dog a bad/ill name and hang him кога викнат на едно куче бясно, и да не е, бяс го хваща 16. i. куче, пес, псе 17. ii. вървя по дирите/петите на, следя, проследявам, гоня с кучета 18. jolly dog веселяк, шегаджия 19. lame dog безпомощен човек, нещастник 20. lazy dog лентяй, мързелан 21. let sleeping dogs lie не си търси белята, не повдигай неприятни въпроси, да спи зло под камък 22. like a dog with two tails много доволен 23. like a dog's dinner sl. много елегантно (облечен, нареден и пр.) 24. lucky dog щастливец, късметлия 25. not to have a dog's chance нямам ни най-малък шанс за успех 26. pl ам. sl. крака 27. pl надбягване на хрътки 28. sly dog хитрец, мушморок 29. surly dog сърдит/намусен човек, грубиян 30. the dogs of war спътниците/ужасите на войната 31. the greater/lesser dog астр. Голямото/Малкото куче 32. there is life in the old dog yet в него има още хляб, не е още за изхвърляне 33. to be dogged by ill fortune нещастието ме преследва 34. to cast/send/throw/give to the dogs изхвърлям на боклука, пропилявам, прахосвам 35. to die a dog's death умирам като куче 36. to die dog for someone ам. безпределно съм предан на някого 37. to go to the dogs отивам по дяволите, пропадам 38. to help a dog over a stile помагам някому в нужда 39. to put on dog важнича, продавам фасони 40. to take a hair of the dog that bit you пийвам си, за да ми мине махмурлукът 41. to try it on the dog опитвам най-напред на кучето (за храна и пр.), ам. проверявам успеха (на представление и пр.) пред по-невзискателна публика 42. you cannot teach an old dog new tricks от старо дърво обръч не става 43. ам. sl. грозна жена, грозотия 44. затварям с резе, запъвам 45. мъжко животно, самец, мъжкар 46. негодник, тип, свиня, мръсник (и dirty dog) 47. прен. преследвам 48. разг. човек, веселяк
  * * *
  dog[dɔg] I. n 1. куче; пес, псе; house\dog домашно куче, куче пазач; toy \dog декоративно кученце; sporting ( gun) \dog ловджийско куче; 2. мъжко животно, мъжкар, самец; 3. разг., шег. човек; jolly \dog веселяк, шегаджия; lucky \dog щастливец, късметлия човек; sly \dog мушморок; a gay \dog веселяк, добър компаньон, бонвиван; любовчия, женкар; dirty \dog мръсен тип, скот; свиня; top \dog куче победител в борбата; прен. държава победителка; господар на положението; under \dog победено куче; прен. загубилата страна, "падналият"; yellow \dog подъл човек, презряно същество; dumb \dog мълчалив (неразговорчив) човек, темерут, събеседник, на когото думите се вадят с кука (ченгел) от устата; surly \dog сърдит, намръщен човек; грубиян; sea \dog морски вълк; war \dog ост. войник ветеран; big \dog ам. важна персона, големец, дерибей, човек, който коли и беси; 4. разг. "боклук", долнопробно нещо; грозна (досадна) жена; натрапница; 5. пиростия, саджак; 6. ударник, спусък на пушка; 7. клещи за гвоздей, керпеден; 8. райбер, кука; резе; 9. мор. кука за изопване въжетата на платната; 10. астр.: the Greater ( Lesser) Dog съзвездие Голямото (Малкото) куче (близо до Орион), the Hunting Dogs съзвездие близо до Голямата мечка; 11. attr мъжки (за животно); a \dog fox мъжка лисица; 12. attr долнопробен; просташки; нискокачествен; \dog Latin латински, говорен от простолюдието; barking \dogs seldom bite куче, което лае, не хапе; the \dog returns to his vomit човек отново се предава на старите си пороци; престъпника винаги се връща на местопрестъплението; a \dog' s dinner ( breakfast) разг. каша; бъркотия; мръсотия; \dog eat \dog безмилостна (жестока) конкуренция; every \dog has its day на всяко нещо му идва времето; и на нашата улица ще изгрее слънце; every \dog is a lion at home, every \dog is valiant at his own door всеки петел пее на собственото си бунище; в къщи и стените помагат; to put on the \dog ам. разг. обличам се (държа се) предизвикателно, търся показност; let sleeping \dogs lie не си търси белята, тя сама ще те намери; не повдигай неприятни въпроси; you cannot teach an old \dog new tricks старо дърво не се превива; to call off the \dogs променям неприятната тема на разговор; to cast ( send, throw) to the \dogs изхвърлям на боклука; пропилявам, прахосвам; to go to the \dogs отивам по дяволите; \dog in the manger прен. завистник, завистлив човек; to play the \dog in the manger показвам (проявявам) се като завистлив човек; кучето нито яде кокала, нито другиму го дава; the \dogs of war спътниците (ужасите) на войната; hot \dog! браво! to stay until the last \dog is hung оставам докрай; to talk a \dog's ( horse's, donkey's) hind leg off надувам някому главата с приказки, уморявам някого от приказки; a \dog and a pony show помпозно, бляскаво събитие; сензация; to try it on a \dog театр. показвам нова постановка отначало на провинциална сцена; a dead \dog прен. за нищо негоден предмет (човек); никому ненужен предмет (човек); to put on the \dog важнича, надувам се, "продавам фасони"; it rains ( pours) cats and \dogs вали като из ведро; to die a \dog's death умирам в позор и мизерия, умирам като куче; there is life in the old \dog yet в него има още хляб, той още не е за изхвърляне; a \dog's age дълго време; not to have a \dog's chance нямам ни най-малък изглед (шанс); he has not a word to throw at a \dog той е много затворен (мълчалив); II. v (- gg-) 1. вървя по дирите (петите), следя, проследявам; to \dog a person's footsteps вървя по петите на някого, следя някого отблизо; ставам сянка на някого; 2. прен. преследвам; he is \dogged by ill fealth непрекъснато боледува, не може да се отърве от болести; 3. затварям с резе, запъвам; to \dog down мор. затягам въжетата на платната.

  English-Bulgarian dictionary > dog

 • 3 dump

  {dʌmp}
  I. 1. бунище
  2. куп шлака/сгурия/глина/руда и пр., воен. временен склад за муниции, припаси и пр., прен. дупка, грозно/неприветливо място/жилище/здание
  II. 1. стоварвам (се), тръсвам (се), изтърсвам (се)
  2. изхвърлям (смет), разтоварвам, обръщам (вагонетка и пр.), складирам (муниции и пр.), ик. правя дъмпинг, разг. изоставям, зарязвам, отървавам се (от)
  * * *
  {d^mp} n 1. бунище; 2. куп шлака/сгурия/глина/руда и пр.;. воен(2) {d^mp} v 1. стоварвам (се), тръсвам (се), изтърсвам (се); 2.
  * * *
  стоварвам; тръшвам; тръсвам; буца; бунище; бучка; изхвърлям; изтърсвам;
  * * *
  1. i. бунище 2. ii. стоварвам (се), тръсвам (се), изтърсвам (се) 3. изхвърлям (смет), разтоварвам, обръщам (вагонетка и пр.), складирам (муниции и пр.), ик. правя дъмпинг, разг. изоставям, зарязвам, отървавам се (от) 4. куп шлака/сгурия/глина/руда и пр., воен. временен склад за муниции, припаси и пр., прен. дупка, грозно/неприветливо място/жилище/здание
  * * *
  dump[dʌmp] I. n 1. малък, къс и дебел предмет; трупче, бучка, буца; 2. тантурест човек; 3. оловно топче; оловен жетон (при игра); 4. голям кръгъл бонбон; 5. вид болт (при корабостроене); 6. стара австралийска монета. II. v 1. стоварвам (се), тръсвам (се), изтърсвам (се); друсвам (се); 2. изхвърлям ( смет); разтоварвам, обръщам (вагонетка и пр.); 3. правя дъмпинг; 4. зарязвам, изоставям, захвърлям; 5. комп. копирам, записвам (данни, информация); 6. ам. уволнявам; 7. ам. sl изхождам се, сера; 8. събарям сърфист (за вълна); 9. австр. компресирам, правя компакти (бали от вълна) посредством хидравлично налягане; 10.: to \dump on s.o. разг. отнасям се зле; мачкам; III. n 1. бунище, купища смет (и rubbish \dump); куп шлака (сгурия и пр.); куп въглища (руда и пр.); прен. хаос, безпорядък, "кочина"; бардак; 2. воен. временен склад за муниции, припаси и пр.; 3. = dumping; 4. ам. sl уволнение; 5. ам. sl изхождане; сране.

  English-Bulgarian dictionary > dump

 • 4 dumping

  {'dʌmpiŋ}
  1. стоварване, разтоварване
  2. ик. дъмпинг
  * * *
  {'d^mpin} n 1. стоварване, разтоварване; 2. ик. дъмпинг.
  * * *
  стоварване; тръшкане; разтоварване; дъмпинг;
  * * *
  1. ик. дъмпинг 2. стоварване, разтоварване
  * * *
  dumping[´dʌmpiʃ] n 1. стоварване, разтоварване (на камион, смет и пр.); \dumping-ground бунище; сметище; място, където всеки си изхвърля излишните неща (и прен.); 2. икон. дъмпинг.

  English-Bulgarian dictionary > dumping

 • 5 dunghill

  {'dʌŋhil}
  1. торище, бунище
  2. мизерия, нищета, унизително положение
  to die DUNGHILL умирам безславно
  * * *
  {'d^nhil} n 1. торище, бунище; 2. мизерия, нищета; унизителн
  * * *
  торище; бунище;
  * * *
  1. to die dunghill умирам безславно 2. мизерия, нищета, унизително положение 3. торище, бунище
  * * *
  dunghill[´dʌʃg¸hil] n 1. торище, бунище; сметище; 2. прен. мизерия, нищета; to raise s.o. from the \dunghill прен. издигам (изваждам) някого от калта.

  English-Bulgarian dictionary > dunghill

 • 6 fool

  {fu:l}
  I. 1. глупак, тъпак
  to make a FOOL of oneself ставам смешен/за смях, върша глупости
  he's no FOOL не е вчерашен, хитрец е
  2. жертва, предмет на подигравки
  April FOOL's Day, All FOOL's Day първи април
  to make a FOOL of someone измамвам/подигравам се с някого
  the FOOL of fate/fortune играчка на съдбата
  he's nobody's FOOL разумен човек е
  3. шут, шегобиец, смешник
  4. малоумен (човек)
  5. attr ам. глупав
  some FOOL politician някой политик идиот
  II. 1. държа се глупашки
  stop FOOLing! стига с твоите глупости! стига си се занасял
  2. измамвам (на шега), правя си шега с/номер на (някого)
  fool about ам. around шляя се, скитам безцелно
  fool away пилея, пръскам (време, пари)
  fool into (с ger) с хитрост/мошеничество накарвам (някого) да
  to FOOL someone into doing something подлъгвам някого да направи нещо
  fool out of с хитрост лишавам (някого) от
  fool with играя си/забавлявам се с, бърникам
  III. n пюре, каша (от плодове с каймак)
  * * *
  {fu:l} n 1. глупак, тъпак; to make a fool of o.s. ставам смешен/за (2) {fu:l} v 1. държа се глупашки; stop fooling! стига с твоите глу{3} {fu:l} n пюре, каша (от плодове с каймак).
  * * *
  шегобиец; шут; щурак; щурчо; смешник; тъпак; пюре; глупак; глупец; жертва; каша;
  * * *
  1. april fool's day, all fool's day първи април 2. attr ам. глупав 3. fool about ам. around шляя се, скитам безцелно 4. fool away пилея, пръскам (време, пари) 5. fool into (с ger) с хитрост/мошеничество накарвам (някого) да 6. fool out of с хитрост лишавам (някого) от 7. fool with играя си/забавлявам се с, бърникам 8. he's no fool не е вчерашен, хитрец е 9. he's nobody's fool разумен човек е 10. i. глупак, тъпак 11. ii. държа се глупашки 12. iii. n пюре, каша (от плодове с каймак) 13. some fool politician някой политик идиот 14. stop fooling! стига с твоите глупости! стига си се занасял 15. the fool of fate/fortune играчка на съдбата 16. to fool someone into doing something подлъгвам някого да направи нещо 17. to make a fool of oneself ставам смешен/за смях, върша глупости 18. to make a fool of someone измамвам/подигравам се с някого 19. жертва, предмет на подигравки 20. измамвам (на шега), правя си шега с/номер на (някого) 21. малоумен (човек) 22. шут, шегобиец, смешник
  * * *
  fool [fu:l] I. n 1. глупак, глупец, тъпак; to make a \fool of o.s. ставам смешен (за смях), върша глупости; silly \fool!, more \fool you! глупак такъв! he's nobody's \fool той не е вчерашен, той е хитрец; any \fool could do it и баба знае; she doesn't suffer \fools gladly тя не търпи глупаци; there is no \fool like an old \fool да не се запали старо бунище; a \fool's paradise въображаемо щастие, утопия; a \fool and his money are soon parted глупакът пара не задържа; \fools have fortune на глупаците им върви; \fools rush in ( where angels fear to tread) за глупците морето е до коляно; 2. жертва, предмет на подигравки; to make a \fool of s.o. измамвам, подигравам се с някого; the \fool of fate ( fortune) играчка на съдбата; to go ( send) on a \fool's errand отивам (пращам) за зелен хайвер; гоня вятъра (Михаля); to be a \fool for o.'s pains работя (старая се) напразно, работя за тоя, дето духа; оставам на сухо; 3. шут, глумец, шегобиец, смешник; to play the \fool правя се на глупав, правя се на улав, правя смешки; халосвам се; to play the \fool with измамвам; развалям (нещо); 4. ост. идиот, малоумен (човек); natural \fool малоумен по рождение; 5. attr ам. глупав; some \fool of a politician, ам. some \fool politician някой политик тъпанар; II. v 1. държа се глупаво; stop \fooling! стига с твоите глупости; стига си се занасял! 2. измамвам (на шега), изигравам; мистифицирам; правя си шега с; правя да изглежда смешен; правя номер ( някому); you can't \fool me на мене не ми минават тия; III. n пюре, каша (от плодове с каймак).

  English-Bulgarian dictionary > fool

 • 7 junkyard

  {'dʒʌŋkja:d}
  n склад за отпадъци
  * * *
  {'j^nkja:d} n склад за отпадъци.
  * * *
  бунище;
  * * *
  n склад за отпадъци
  * * *
  junkyard[´dʒʌʃk¸ja:rd] n вехтошарница, боклуджийница.

  English-Bulgarian dictionary > junkyard

 • 8 kitchen midden

  kitchen midden[´kitʃin¸midn] n палеонт. кьокенмединг, бунище, маркиращо местонахождението на праисторическо селище.

  English-Bulgarian dictionary > kitchen midden

 • 9 laystall

  {'leistɔ:l}
  n бунище
  * * *
  {'leistъ:l} n бунище.
  * * *
  n бунище
  * * *
  laystall[´lei¸stɔ:l] n бунище.

  English-Bulgarian dictionary > laystall

 • 10 midden

  {midn}
  1. диал. бунище
  2. kitchen MIDDEN археол. къокенмединг
  * * *
  {midn} n 1. диал. бунище; 2. kitchen midden археол. кьокенмединг.
  * * *
  бунище;
  * * *
  1. kitchen midden археол. къокенмединг 2. диал. бунище
  * * *
  midden [midn] n 1. диал. бунище; 2. археол.: kitchen \midden кьокенмединг.

  English-Bulgarian dictionary > midden

 • 11 scrap-heap

  {'skræphi:p}
  n бунище, боклук (и прен.), куп железни отпадъци
  SCRAP-HEAP policy отричане/отхвърляне на старото
  * * *
  {'skraphi:p} n бунище, боклук (и прен.); куп железни отпад
  * * *
  n боклук;scrap-heap; n бунище, боклук (и прен.); куп железни отпадъци; scrap-heap policy отричане
  * * *
  1. n бунище, боклук (и прен.), куп железни отпадъци 2. scrap-heap policy отричане/отхвърляне на старото
  * * *
  scrap-heap[´skræp¸hi:p] n боклук, бунище (и прен.); \scrap-heap policy отричане, отхвърляне на старото.

  English-Bulgarian dictionary > scrap-heap

 • 12 sump

  {sʌmp}
  1. клоака, канал за нечистотии
  2. мин. водосборна яма, зумпф
  3. тех. водоочистителна инсталация, маслено корито
  * * *
  {s^mp} n 1. клоака, канал за нечистотии; 2. мин. водосборна яма,
  * * *
  бунище; клоака;
  * * *
  1. клоака, канал за нечистотии 2. мин. водосборна яма, зумпф 3. тех. водоочистителна инсталация, маслено корито
  * * *
  sump[sʌmp] n 1. клоака; канал за нечистотии; 2. мин. подстволка, водосборна яма, зумпф; 3. тех. водоочиствателна инсталация; маслено корито; engine \sump долен картер на двигател; mud \sump калоуловител; 4. англ. диал. локва, гьол.

  English-Bulgarian dictionary > sump

 • 13 tip

  {tip}
  I. 1. заострен край/крайче/крайчец, връх, завършък
  the TIPs of one's fingers краищата/върхът на пръстите
  to have it on the TIP of one's tongue на (върxa на) езика ми е, върти ми се в устата
  2. железен край/шип на чадър/бастун и пр
  3. четка, употребявана при варакосване
  II. 1. слагам край/крайче/шип на
  filter-TIPped cigarettes цигари с филтър
  2. подрязвам върха на (храст, дърво и пр.)
  3. стрижа, остригвам, подстригвам (коса)
  III. 1. наклонявам (се), накланям (се), килвам, климвам
  to TIP one's hat over one's eyes нахлупвам напред шапката си
  2. докосвам (се), допирам леко, бутвам, удрям леко, потупвам
  to TIP one's hat/sl. lid to someone поздравявам някого с докосване на шапката си
  3. обръщам, катурвам, изтърсвам, изсипвам, изхвърлям
  tip off изливам (от съд)
  tip out изтърсвам, изсипвам (се)
  tip over/up повдигам, вдигам, обръщам (се), преобръщам (се), прекатурвам (се)
  IV. n място за изхвърляне на боклук, разг. разхвърлено място, бъркотия
  V. 1. бакшиш, пари за почерпка, дребен подарък
  2. полезен съвет, ценно сведение, получено по частен път
  take my TIP послушай съвета ми
  it is a good TIP (to) добре e, за препоръчване e (да)
  VI. 1. давам бакшиш/пари за почерпка на
  2. sl. хвърлям/подхвърлям/давам на
  TIP us a song/a yarn попей ни/разкажи ни нещо
  to TIP the winner казвам предварително кой ще спечели в конно надбягване, прен. предугаждам успеха на някого
  3. осведомявам тайно, подшушвам на (about за)
  4. to TIP someone off правя намек на/предупреждавам някого
  * * *
  {tip} n 1. заострен край/крайче/крайчец; връх; завършък; the tips o(2) {tip} v (-pp-) 1. слагам край/крайче/шип на; filter- tipped cig{3} {tip} v (-pp-) 1. наклонявам (се), накланям (се), килвам, кли{4} {tip} n място за изхвърляне на боклук; разг. разхвърлено мяст{5} {tip} n 1. бакшиш, пари за почерпка; дребен подарък; 2. полез{6} {tip} v (-pp-) 1. давам бакшиш/пари за почерпка на; 2. sl. хв
  * * *
  шип; стрижа; обръщам; препоръчване; бакшиш; връх; катурвам; килвам; край; крайчец; климвам; навеждане; наклонявам; накланям; наклоняване;
  * * *
  1. filter-tipped cigarettes цигари с филтър 2. i. заострен край/крайче/крайчец, връх, завършък 3. ii. слагам край/крайче/шип на 4. iii. наклонявам (се), накланям (се), килвам, климвам 5. it is a good tip (to) добре e, за препоръчване e (да) 6. iv. n място за изхвърляне на боклук, разг. разхвърлено място, бъркотия 7. sl. хвърлям/подхвърлям/давам на 8. take my tip послушай съвета ми 9. the tips of one's fingers краищата/върхът на пръстите 10. tip off изливам (от съд) 11. tip out изтърсвам, изсипвам (се) 12. tip over/up повдигам, вдигам, обръщам (се), преобръщам (се), прекатурвам (се) 13. tip us a song/a yarn попей ни/разкажи ни нещо 14. to have it on the tip of one's tongue на (върxa на) езика ми е, върти ми се в устата 15. to tip one's hat over one's eyes нахлупвам напред шапката си 16. to tip one's hat/sl. lid to someone поздравявам някого с докосване на шапката си 17. to tip someone off правя намек на/предупреждавам някого 18. to tip the winner казвам предварително кой ще спечели в конно надбягване, прен. предугаждам успеха на някого 19. v. бакшиш, пари за почерпка, дребен подарък 20. vi. давам бакшиш/пари за почерпка на 21. докосвам (се), допирам леко, бутвам, удрям леко, потупвам 22. железен край/шип на чадър/бастун и пр 23. обръщам, катурвам, изтърсвам, изсипвам, изхвърлям 24. осведомявам тайно, подшушвам на (about за) 25. подрязвам върха на (храст, дърво и пр.) 26. полезен съвет, ценно сведение, получено по частен път 27. стрижа, остригвам, подстригвам (коса) 28. четка, употребявана при варакосване
  * * *
  tip [tip] I. n 1. (тънък) край, крайче, крайчец; връх; to walk on the \tips of o.'s toes вървя на пръсти, тихо ( прен.); I have it on the \tip of my tongue на езика ми е, ей сега ще се сетя; 2. железен край, наконечник, шип (на чадър и пр.); 3. четка, употребявана при варакосване; II. v (- pp-) 1. слагам край (шип) на; 2. съставям края на нещо; 3. отрязвам върха (на храст, дърво), стрижа, остригвам ( коса); III. tip v (- pp-) 1. наклонявам (се), накланям (се), килвам, климвам; to \tip o.'s hat (жарг. lid) повдигам шапка (за поздрав); to \tip o.'s hat over o.'s eyes нахлупвам си шапката; to \tip the balance ( scales) накланям везните (прен.), помагам да победи; 2. докосвам се (допирам се) леко до, бутвам; удрям леко; 3. обръщам, катурвам, изтърсвам, изсипвам, хвърлям; IV. n 1. навеждане, наклоняване; 2. леко докосване (тласък, удар), бутване; 3. място, където се изхвърля смет; сметище, бунище; кочина, бардак (прен.); tip V. n 1. бакшиш; 2. съвет, сведения, получени по частен път; to miss o.'s \tip не постигам целта си; нямам успех; take my \tip послушай ме, чуй ме; it is a good \tip (to) добре е (да), препоръчва се (да), желателно е (да); VI. v (- pp-) 1. давам бакшиш на; 2. sl хвърлям, подхвърлям, давам (на); to \tip the wink давам знак, намигвам, смигвам, подшушвам (на); to \tip the winner казвам предварително кой ще спечели (на конно надбягване); 3. осведомявам (информирам) тайно, подшушвам (на) ( about); давам частна информация; to \tip off предупреждавам.

  English-Bulgarian dictionary > tip

 • 14 muck-heap

  {mʌkhi:p}
  n купчина тор, бунище
  * * *
  {m^khi:p} n купчина тор, бунище.
  * * *
  n купчина тор, бунище

  English-Bulgarian dictionary > muck-heap

 • 15 dumping hill

  бунище;

  English-Bulgarian dictionary > dumping hill

 • 16 dumpsite

  бунище;

  English-Bulgarian dictionary > dumpsite

 • 17 dump

  бунище {ср}

  English-Bulgarian small dictionary > dump

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.