Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

брачна

 • 1 брачен

  matrimonial, conjugal, marital, nuptial, connubial; marriage (attr.)
  брачни врьзки marriage bonds; the yoke of marriage; matrimonial relations
  брачна възраст юр. age of consent
  брачен договор a marriage settlement
  брачен живот matrimony; conjugal/married life
  брачно свидетелство a certificate of marriage; marriage lines
  * * *
  бра̀чен,
  прил., -на, -но, -ни matrimonial, conjugal, marital, nuptial, connubial; marriage (attr.); \браченен договор marriage settlement; \браченен живот matrimony; conjugal/married life; \браченна възраст юр. age of consent; \браченна церемония wedding (ceremony); \браченни връзки marriage bonds; the yoke of marriage; matrimonial relations; \браченни клаузи юр. marriage articles; \браченни привилегии marital privileges; \браченно разпореждане юр. matrimonial order; \браченно свидетелство certificate of marriage; \браченно съдебно производство юр. marital/matrimonial proceedings.
  * * *
  conjugal; hymeneal{hi`minixl}; marital; marriage: a брачен settlement - брачен договор; married: брачен life - брачен живот; matrimonial
  * * *
  1. matrimonial, conjugal, marital, nuptial, connubial;marriage (attr.) 2. БРАЧЕН договор a marriage settlement) БРАЧЕН живот matrimony;conjugal/married life 3. брачна възраст юр. age: of consent 4. брачна церемония a wedding (ceremony) 5. брачни врьзки marriage bonds;the yoke of marriage;matrimonial relations 6. брачно свидетелство a certificate of marriage; marriage lines

  Български-английски речник > брачен

 • 2 възраст

  age
  възраст на която човек може да отговаря за деянията си age of discretion
  на двадесетгодишна възраст at the age of twenty, aged twenty
  на двадесетгодишна възраст съм be twenty years of age. be twenty (years old)
  на една и съща възраст of an/the same age, книж. coeval
  на възраст, когато at a time of life when
  на възраст за женене of marrigeable age, of an age to marry
  на преклонна възраст well advanced in years, stricken in years
  човек на възраст a man well on/getting on in years
  с възрастта with age
  на каква възраст сте? how old are you?
  сериозен не за възрастта си grave beyond o.'s years
  * * *
  въ̀зраст,
  ж., -и age; брачна \възраст age of consent; в напреднала \възраст advanced in years; \възраст за пенсиониране retirement age; \възраст, на която човек може да отговаря за деянията си юр. age of discretion; детска \възраст childhood; зряла \възраст maturity; който е минал пределната \възраст over-age; крехка \възраст tender age; на \възраст за женене of marriageable age, of an age to marry; на \възраст, когато at a time of life when; на двадесетгодишна \възраст at the age of twenty, aged twenty; на двадесетгодишна \възраст съм be twenty years of age, be twenty (years old); на една и съща \възраст of an/the same age, книж. coeval; на каква \възраст сте? how old are you? на преклонна \възраст well advanced in years, stricken in years; постъпвам, както подобава на \възрастта ми be/act o.’s age; пределна \възраст age limit; предучилищна \възраст pre-school age; преклонна \възраст old age; сериозен не за \възрастта си grave beyond o.’s years; средна \възраст middle-age; хора от всички \възрасти people of all ages; човек на \възраст a man well on/getting on in years, a man/woman of a certain age; човек на средна \възраст a middle-aged person.
  * * *
  age: I finished school at the възраст of 18. - Завърших училище на осемнадесетгодишна възраст.; stricken with years (на преклонна възраст)
  * * *
  1. age 2. ВЪЗРАСТ на която човек може да отговаря за деянията си age of discretion 3. брачна ВЪЗРАСТ age of consent 4. в напреднала ВЪЗРАСТ advanced in years 5. детска ВЪЗРАСТ childhood 6. достигам до пределна ВЪЗРАСТ reach the age limit 7. зряла ВЪЗРАСТ maturity 8. който е минал пределната ВЪЗРАСТ over-age 9. крехка ВЪЗРАСТ tender age 10. на ВЪЗРАСТ за женене of marrigeable age, of an age to marry 11. на ВЪЗРАСТ, когато at a time of life when 12. на двадесетгодишна ВЪЗРАСТ at the age of twenty, aged twenty 13. на двадесетгодишна ВЪЗРАСТ съм be twenty years of age. be twenty (years old) 14. на една и съща ВЪЗРАСТ of an/the same age, книж. coeval 15. на каква ВЪЗРАСТ сте? how old are you? 16. на преклонна ВЪЗРАСТ well advanced in years, stricken in years 17. постъпвам както подобава на ВЪЗРАСТ та ми be/act o.'s age 18. пределна ВЪЗРАСТ age limit 19. предучилищна ВЪЗРАСТ pre-school age 20. преклонна ВЪЗРАСТ old age 21. ранна ВЪЗРАСТ early age 22. с ВЪЗРАСТта with age 23. сериозен не за ВЪЗРАСТта си grave beyond o.'s years 24. средна ВЪЗРАСТ middle-age 25. те са на една и съща ВЪЗРАСТ they are the same age 26. хора от всички ВЪЗРАСТи people of all ages 27. човек на ВЪЗРАСТ a man well on/ getting on in years 28. човек на средна ВЪЗРАСТ а middle-aged person

  Български-английски речник > възраст

 • 3 изневяра

  unfaithfulness, faithlessness, disloyalty
  брачна изневяра infidelity, unfaithfulness
  изневяра на паметта a lapse of memory
  * * *
  изневя̀ра,
  ж., изневѐри unfaithfulness, faithlessness, disloyalty; ( предателство) betrayal; брачна \изневяра юр. infidelity, unfaithfulness; \изневяра на паметта мед. lapse of memory.
  * * *
  adultery; defection; faithlessness; infidelity; misconduct; unfaithfulness
  * * *
  1. (предателство) betrayal 2. unfaithfulness, faithlessness, disloyalty 3. ИЗНЕВЯРА на паметта а lapse of memory 4. брачна ИЗНЕВЯРА infidelity, unfaithfulness

  Български-английски речник > изневяра

Look at other dictionaries:

 • конубиум — (лат. connubium) законска брачна врска, брачна состојба, брак …   Macedonian dictionary

 • Культура Азербайджана — Азербайджанский народный танец под музыку народных инструментов во время фестиваля «Евровидение 2012» в Баку …   Википедия

 • Великий вторник — Страшный суд и притча о десяти девах. Неизв. фламандский художник, сер. XV века. Великий (Страстной) вторник вторник …   Википедия

 • одѣниѥ — ОДѢНИ|Ѥ (112), ˫А с. 1.Одежда, одеяние: И дѣниѥ [вм. одѣниѥ] мѹжѧ. и смьѧниѥ зѹбъ. и стѹпаниѥ чл҃вка. възвѣстить ˫аже о немь. (στολισμός) Изб 1076, 169 об.; ѡбьща всѣмъ имѣти ѡдѣни˫а повелѣ. (τὰ ἐνδύματα) ЖФСт к. XII, 81 об.; да бѹдеть же имъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • отълагати — ОТЪЛАГА|ТИ (59), Ю, ѤТЬ гл. 1.Выделять, отделять: плоды же и рожень˫а. ѿ ѡвець и ѿ иного скота. му(ж) вземлеть первѣе ѹбо исполънѧ˫а чiсло перьвыхъ и ѿлагаеть во ѹмерши(х) мѣсто. (ὑποβολλων) КР 1284, 284в; тѣло члч(с)ко… не ѿлагаеть ничтоже… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • брачка — и, ж., діал. Брачна лопата, черпак …   Український тлумачний словник

 • Данаиди — (грч.) мн. 1. мит. во старогрчката митологија: педесет ќерки на кралот Данај по налог на татко им, ги убиле своите мажи во првата брачна ноќ и поради тоа биле осудени од боговите во подземниот свет да носат вода во амфори без дно 2. данаидска… …   Macedonian dictionary

 • Света алијанса — сојуз меѓу Русија, Прусија и Австрија во 1815 година, 3. брачна врска …   Macedonian dictionary

 • бушидо — (јап.) витешки пат , највисока цел на моралните стремежи кај Јапонците култ кон минатото, преданост кон главатарите, храброст, презирање на смртта, самопожртвуваност, благост кон слабите, учтивост, праведност, брачна верност и, во случај на… …   Macedonian dictionary

 • матримониум — (лат. matrimonium) брачна состојба, брак …   Macedonian dictionary

 • моноандрија — (грч. monos, aner, andros човек, маж) брачна врска или однос на една жена само со еден маж …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.