Translation: from bulgarian to english

from english to bulgarian

безпътен

 • 1 безпътен

  licenticus, profligate, dissolute; lax, unsteady
  * * *
  безпъ̀тен,
  прил., -на, -но, -ни licentious, profligate, dissolute, wanton; dissipated; lax, unsteady; \безпътенен човек reprobate.
  * * *
  bitchy; dissipated; profligate{`prOfligit}; reprobate
  * * *
  licenticus, profligate, dissolute; lax, unsteady

  Български-английски речник > безпътен

Look at other dictionaries:

 • безпътен — прил. безчинен, разпуснат, разюздан, необуздан, непокорен прил. развратен, разпътен, покварен, разгулен, неморален, безнравствен, непристоен, неприличен прил. безпринципен, безначален прил. невъздържан …   Български синонимен речник

 • аморален — прил. неморален, безнравствен, безсрамен, безчестен, покварен, порочен, извратен, развратен, деморализиран, безпътен, разпуснат, циничен, порнографен …   Български синонимен речник

 • безидеен — прил. безпринципен, непоследователен, непостоянен, нелогичен, безхарактерен, променлив, своенравен прил. безреден, хаотичен, безпътен, объркан прил. безосновен, безначален, никакъв …   Български синонимен речник

 • безнравствен — прил. порочен, неморален, покварен, развратен, аморален, деморализиран, разпуснат, безпътен, безсрамен, порнографен прил. нецеломъдрен прил. разгулен, невъздържан прил. увреждащ морално, принизяващ, вулгарен, безобразен …   Български синонимен речник

 • безпринципен — прил. безидеен, непоследователен, непостоянен, нелогичен, безхарактерен, променлив, своенравен прил. безреден, хаотичен, безпътен, объркан прил. безосновен, безначален, никакъв прил. безскрупулен, безсъвестен, безсрамен …   Български синонимен речник

 • безчинен — прил. безпътен, разпуснат, неприличен, необуздан прил. буен, безразсъден, развилнял се, безнаказан, безотговорен, своеволен, безконтролен, безреден …   Български синонимен речник

 • блуден — прил. развратен, безпътен, покварен, разблуден, разпътен …   Български синонимен речник

 • блудник — същ. развратник, покварен, корумпиран, безпътен, развален, прелюбодеец …   Български синонимен речник

 • декласиран — прил. понижен, свален, деградиран прил. безреден, безпътен, пропаднал, деморализиран, лумпенизиран, загубен, провален …   Български синонимен речник

 • заблуден — прил. измамен, излъган, изигран, подведен, подлъган, подмамен, въведен в заблуждение, увлечен, заплетен, оплетен, забъркан, объркан прил. залутан, загубен, безпътен, в безпътица, неориентиран, без път прил. изгубен, бездомен, безстопанствен …   Български синонимен речник

 • загубен — прил. залутан, заблуден, безпътен прил. изтърван, изпуснат, жертвуван, пожертвуван, изгубен, пропуснат прил. невъзвратим, безвъзвратен прил. пропаднал, безнадежден, ненадежден …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.