Translation: from bulgarian

безкрайно

 • 1 безкрайно

  infinitely, endlessly, extremely, without end
  разг. no end; lengthily
  безкрайно ви благодаря I'm no end grateful to you
  безкрайно много го ценя I think no end of him
  безкрайно красив/глупав too beautiful/silly for words
  безкрайно много неприятности no end of trouble, a mint of trouble
  безкрайно малък infinitesimal
  безкрайно малка величина мат. an infinitesimal quantity
  * * *
  безкра̀йно,
  нареч. infinitely, endlessly, extremely, enormously; without end; everlastingly; разг. no end; lengthily; \безкрайно красив/глупав too beautiful/silly for words; \безкрайно малка величина мат. infinitesimal quantity; \безкрайно малък infinitesimal; \безкрайно много го ценя I think no end of him; \безкрайно много неприятности no end of trouble, a mint of trouble.
  * * *
  illimitably
  * * *
  1. infinitely, endlessly, extremely, without end 2. БЕЗКРАЙНО ви благодаря I'm no end grateful to you 3. БЕЗКРАЙНО красив/глупав too beautiful/silly for words 4. БЕЗКРАЙНО малка величина мат. an infinitesimal quantity 5. БЕЗКРАЙНО малък infinitesimal 6. БЕЗКРАЙНО много го ценя I think no end of him 7. БЕЗКРАЙНО много неприятности no end of trouble, a mint of trouble 8. разг. no end;lengthily

  Български-английски речник > безкрайно

 • 2 безкрайно

  нрч infiniment, interminablement, sans fin, excessivement, а l'infini; безкрайно малка величина quantité infiniment petite (infinitésimale).

  Български-френски речник > безкрайно

 • 3 безкрайно

  unendlich

  Bългарски-немски речник ново > безкрайно

Look at other dictionaries:

 • безкрайно — нар. безкрай, безпределно, безконечно, нескончаемо, безспирно, безспир, вечно, продължително нар. много, богато, щедро, изобилно, извънредно много, в голяма степен нар. напълно, прекалено, извънредно нар. неограничено, до безкрайност, за… …   Български синонимен речник

 • безлетно —   безкрайно; вечно; преди всички времена …   Църковнославянски речник

 • безспир — нар. безкрайно, безкрай, безпределно, безконечно, нескончаемо, безспирно, вечно, продължително нар. много, богато, щедро, изобилно, извънредно много, в голяма степен …   Български синонимен речник

 • безспирно — нар. безкрайно, безкрай, безпределно, безконечно, нескончаемо, безспир, вечно, продължително нар. много, богато, щедро, изобилно, извънредно много, в голяма степен …   Български синонимен речник

 • вечно — нар. постоянно, непрекъснато, непрестанно, винаги, завинаги, веднъж завинаги, навеки, во веки веков, всякога, дълговечно, дълготрайно, трайно, продължително, безкрайно, безспирно, нескончаемо, неизменно …   Български синонимен речник

 • всякога — нар. всеки път, винаги, непрекъснато, постоянно, вечно, безконечно, безкрайно, когато и да е, всеки момент, всяко време, колчем, при всеки случай, всякогаш …   Български синонимен речник

 • до безкрайност — словосъч. неограничено, безкрайно, за неопределено време …   Български синонимен речник

 • завинаги — нар. вечно, постоянно, непрекъснато, винаги, навеки, на вечни времена, продължително, безкрайно, безкрай, трайно нар. неизменно …   Български синонимен речник

 • за неопределено време — словосъч. неограничено, безкрайно, до безкрайност …   Български синонимен речник

 • извънредно — нар. извънмерно, прекомерно, много, твърде нар. изключително, необикновено, особено, рядко нар. забележително, удивително, ужасно, във висша степен нар. крайно нар. неизмеримо нар. напълно, безкрайно, прекалено …   Български синонимен речник

 • много — нар. твърде, доста, доста много, твърде много, значително, бая, сума, многократно, стократно, безкрайно, безкрай, многобройно, обилно, изобилно, в изобилие, богато, в голяма степен, голямо, билюк, немалко, щедро, извънредно, чувствително, широко… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.