Translation: from bulgarian

ахмак

Look at other dictionaries:

 • аҳмақ — [احمق] а. аблаҳ, нодон, гӯл, бефаҳм, беақл; аҳмақ кардан касеро фиреб додан, гӯл кардан; аҳмақ шудан фиреб хӯрдан, фирефта шудан …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • ахмак — с. Акылсыз, юләр, аңгыра и. Шундый кеше …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ахмак — същ. будала, балама, абдал, серсем, хапльо прил. глупав, слабоумен, малоумен, смахнат …   Български синонимен речник

 • гоҷ — [گاج] аҳмақ, аблаҳ; каллакаду: одами гоҷ; гоҷ кардан касеро аҳмақ кардан, фанд додан, фиреб додан касеро …   Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • Халимов А. —         Алимджан (р. 30 V (12 VI) 1912, Бухара) сов. композитор. Нар. арт. Узб. ССР (1957). В 1933 окончил Самаркандский ин т музыки и хореографии, в 1958 Ташкентскую консерваторию у Г. А. Мушеля. В 1941 68 дирижёр и муз. рук. т ров Ташкента,… …   Музыкальная энциклопедия

 • акылсыз — с. 1. Юләр, ахмак, уйламыйча эш итүчән 2. Тәрбиясез, холыксыз …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • алйот — диал. Ахмак, акылсыз …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аңгыра — (АҢГЫРАЛАНУ) (АҢГЫРАЛАТУ) – с. 1. Миңгерәү, аңсыз, надан, ахмак 2. Акылга зәгыйфь, тулы акыллы түгел …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • дивана — Акылдан язган, юләр. күч. Аңгыра, ахмак, булдыксыз кеше тур …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җилемләү — 1. Әйберне җилем ярдәмендә ябыштыру 2. күч. Бер берсенә бәйләү, аермау сезне ахмак бер очрак кына җилемләп торган 3. күч. Эзлекле сөйләү (яки язу) , сүзләрне берсен икенчесенә ялгап, урынлы куллану тур …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • идиот — 1. Акылга зәгыйфь, ни акыллы, ни юләр кеше 2. Аңгыра, ахмак …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.