Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

амбулаторен

 • 1 ambulant

  {'æmbjulənt}
  a амбулаторен (за болен, лечение)
  * * *
  {'ambjulъnt} а амбулаторен (за болен, лечение).
  * * *
  блуждаещ;
  * * *
  a амбулаторен (за болен, лечение)
  * * *
  ambulant[´æmbjulənt] adj мед. 1. блуждаещ, скитащ, лутащ се, разг. щуращ се, сновящ, странстващ; прен. колебаещ се, двоумящ се; 2. който се лекува на крак; който се лекува с ходене.

  English-Bulgarian dictionary > ambulant

 • 2 ambulatory

  {'æmbjulətəri}
  I. 1. (приспособен) за ходене, ходещ
  2. подвижен, странствуващ
  3. мед. амбулаторен
  4. юр. временен
  II. арх. покрита вътрешна галерия, аркада
  * * *
  {'ambjulъtъri} I. а 1. (приспособен) за ходене; ходещ; 2.
  * * *
  странстващ; амбулаторен; временен;
  * * *
  1. i. (приспособен) за ходене, ходещ 2. ii. арх. покрита вътрешна галерия, аркада 3. мед. амбулаторен 4. подвижен, странствуващ 5. юр. временен
  * * *
  ambulatory[´æmbjulətəri] I. adj 1. ходещ; приспособен за ходене (за краката на някои животни); 2. подвижен; странстващ; 3. мед. амбулаторен; \ambulatory patient амбулаторно болен; 4. юрид. временен; \ambulatory will временно завещание; II. n архит. покрита вътрешна галерия, аркада (в манастир).

  English-Bulgarian dictionary > ambulatory

 • 3 walking

  {'wɔ:kiŋ}
  I. 1. ходене, вървене, пешеходство
  within WALKING distance на разстояние, което може да се извърви пеш, недалеч, съвсем наблизо
  2. вървеж, походка
  II. 1. пешеходен (за разходка, обиколка и пр.)
  2. използван за/при ходене пеш (за обувки, бастун и пр.)
  * * *
  {'wъ:kin} n 1. ходене, вървене; пешеходство; within walking distanc(2) {'wъ:kin} а 1. пешеходен (за разходка, обиколка и пр.); 2
  * * *
  фигурант; ходене; ход; вървене; вървеж;
  * * *
  1. i. ходене, вървене, пешеходство 2. ii. пешеходен (за разходка, обиколка и пр.) 3. within walking distance на разстояние, което може да се извърви пеш, недалеч, съвсем наблизо 4. вървеж, походка 5. използван за/при ходене пеш (за обувки, бастун и пр.)
  * * *
  walking[´wɔ:kiʃ] I. n ход, ходене, вървеж, вървене; II. adj който ходи (върви, се разхожда); it is within \walking distance близко е; \walking case амбулаторен болен; болен, който не е на легло; леко ранен; \walking corpse живи мощи; \walking dictionary ( encyclop(a) edia) всезнайко; жива енциклопедия; \walking delegate представител на професионален съюз.

  English-Bulgarian dictionary > walking

 • 4 gutter-man

  n амбулаторен търговец
  * * *
  n амбулаторен търгове
  * * *
  n амбулаторен търговец

  English-Bulgarian dictionary > gutter-man

 • 5 walking case

  {'wɔ:kiŋkeis}
  1. мед. болен, който не е на легло, амбулаторен/приходящ болен
  2. воен. леко ранен
  * * *
  {'wъ:kinkeis} n 1. мед. болен, който не е на легло; амбу
  * * *
  1. воен. леко ранен 2. мед. болен, който не е на легло, амбулаторен/приходящ болен

  English-Bulgarian dictionary > walking case

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.