Translation: from macedonian to english

from english to macedonian

Со наклоност

Look at other dictionaries:

 • автофилија — (грч autos, philia наклоност, љубов) љубов кон себеси, вљубеност во себе, самољубие …   Macedonian dictionary

 • адхеренција — (лат adhaerentio) 1. привлекување, 2. сраснување, сраснатост, 3. припадност, наклоност, приврзаност …   Macedonian dictionary

 • алгофилија — (грч algos, philia наклоност, љубов) болно задоволство во болка, уживање во болка …   Macedonian dictionary

 • анималност — (лат animal животно) наклоност кон она што е анимално сетилно телесно …   Macedonian dictionary

 • апетиција — (лат appetitio) стремеж кон нешто, наклоност, копнеж за нешто …   Macedonian dictionary

 • апликатив — (лат applicare приближи/приближува, додаде/додава, здружи/здружува) линг во некои кавкаски, африкански и др јазици изведен глагол што му дава на глаголското дејство значење на наклоност кон некого или кон нешто …   Macedonian dictionary

 • атер — (тур hatir) обѕир, љубов, наклоност, милост, ќеф …   Macedonian dictionary

 • аура популарис — (лат aura popularis) наклоност на толпата (непостојана) …   Macedonian dictionary

 • афекција — (лат affectio) 1. возбуда, возбуденост, 2. преданост, наклоност, склоност …   Macedonian dictionary

 • валентина — пишана порака (обично со љубовна, понекогаш и шеговита содржина) или подарок што се праќа на 14 февруари како израз на љубов или наклоност на денот на свети Валентин (христијански маченик, умрел во 270 година) …   Macedonian dictionary

 • грација — (лат. gratia) 1. благодарност 2. милност, миловидност, привлечност 3. милост, наклоност, љубов што му се укажува некому 4. славење, веселба, радост, развеселеност …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.