Translation: from greek

αμετ

 • 601 αχνίζω

  1. αμετ.
  1) испаряться; дымиться; выделять, испускать пар;

  αχνίζει το φαγί — от еды ещё идёт пар, еда ещё горячая;

  2) перен. быть свежим, недавним, незажившим;

  αχνίζει το αίμα τού σκοτωμένου — кровь убитого ещё не остыла;

  3) блёкнуть, бледнеть, меркнуть;

  αχνίζει το φεγγάρι — луна меркнет, бледнеет;

  2. μετ.
  1) подвергать воздействию пара; обрабатывать паром; 2) кул. готовить на пару

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αχνίζω

 • 602 αχνοτρέμω

  αμετ. слегка дрожать (о пламени)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αχνοτρέμω

 • 603 αχνοφέγγω

  αμετ. тускло светить

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αχνοφέγγω

 • 604 αχολογώ

  (α) αμετ.
  1) шуметь, гудеть, звенеть (от голосов, ветра и т. п.);

  αχολογάει το κύμα — шумят волны;

  αχολογούν τ' αυτιά μου — у меня звенит, шумит в ушах;

  2) давать отзвук, отзываться эхом;
  3) издавать приятный звук (о музыкальных инструментах); 4) охать, стонать;

  αχολογώ από πόνους — охать от боли

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αχολογώ

 • 605 αχρειεύω

  αμετ.
  1) становиться отвратительным, мерзким; наглеть; 2) вести себя непристойно, неприлично

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αχρειεύω

 • 606 αχρειολογώ

  (е) αμετ. сквернословить, ругаться; говорить скабрёзности, непристойности

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αχρειολογώ

 • 607 αχρήζω

  αμετ. см. αξίζω

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αχρήζω

 • 608 αψηλώνω

  1. μετ.
  1) делать выше (дом, ограду); 2) воздвигать, строить (что-л, высокое); 2. αμετ. 1) расти, становиться выше; 2) повышаться, подниматься, расти (об уровне воды, о ценах); 3) становиться высокомерным, надменным; важничать; § αψήλωσε η μύτη του он задрал нос

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αψηλώνω

 • 609 αψιμαχώ

  (е) αμετ.
  1) завязывать перестрелку; 2) перен. завязывать перепалку, перебранку

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αψιμαχώ

 • 610 αψιώνω

  1. αμετ. приходить в гнев, в ярость; раздражаться, сердиться;
  2. μετ. приводить в гнев; раздражать, сердить

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αψιώνω

 • 611 αψώνω

  1. αμετ. приходить в гнев, в ярость; раздражаться, сердиться;
  2. μετ. приводить в гнев; раздражать, сердить

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αψώνω

 • 612 βαβίζω

  αμετ. обл
  1) лаять, тявкать; 2) ругаться, кричать; 3) шуршать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαβίζω

 • 613 βαγιοκλαδίζω

  1. μετ. заботиться, ухаживать; кормить, 2. αμετ. клониться к земле (под тяжестью плодов)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαγιοκλαδίζω

 • 614 βαδίζω

  αμετ.
  1) ходить (пешком); шагать; маршировать; 2) идти, направляться; 3) поступать, действовать;

  § βαδίζω επί τα ιχνη κάποιου — а) идти по чьйм-л. стопам; — б) идти по чьему-л. следу

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαδίζω

 • 615 βάζω

  (αόρ. έβαλα, παθ. αόρ. (ε)βάλθηκα) 1. μετ.
  1) класть; ставить; помещать;

  βάζω τό ψωμί στο τραπέζι — класть хлеб на стол;

  βάζω τη γλάστρα στο παράθυρο — ставить горшок (с цветами) на окно;

  βάζω τα τρόφιμα στην αποθήκη — помещать продукты в кладовую;

  2) наливать; насыпать;

  βάζ κρασί στα ποτήρια — наливать, вино в стаканы;

  βάζω αλάτι στη σαλάτα — посолить салат;

  3) ставить (подпись, отметку и. т. п.);
  μου έβαλε άριστα он мне поставил «отлично»; 4) размещать, располагать, ставить;

  βάζω τα βιβλία στα ράφια — разместить книги по полкам;

  βάζω στη σειρά ( — или στη γραμμή) — ставить в ряд, выстраивать;

  βάζω σε σπίτια τούς στρατιώτες — расквартировать солдат, разместить солдат по квартирам;

  5) ставить (банки, градусник, горчичники и т. п.);
  6) вкладывать, вносить (деньги в предприятие, в инвентарь, в банк и т. п.); 7) включать (в счёт и т. п.); βάλε και τα μεταφορικά включи (в счёт) и расходы на транспорт; 8) устанавливать, ставить;

  βάζω τηλέφωνο (κεραία) — ставить телефон (антенну);

  9) сажать, сеять;

  βάζω αμπέλι — сажать виноградник;

  βάζω μπαμπάκι — сеять хлопок;

  10) устраивать, определять, помещать (куда-л.);

  βάζ κάποιον στο σχολειό — устраивать кого-л. в школу;

  βάζω κάποιον στο νοσοκομείο — помещать кого-л. в больницу;

  βάζω κάποιον σε δουλειά — устраивать (или определять) кого-л. на работу;

  βάζω κάποιον σε τέχνη — отдать обучаться ремеслу;

  11) надевать;
  носить (одежду, обувь и т. п.); βάλε το παλτό σου надень пальто;

  ποτές μου δεν βάζ καπέλο — я никогда не ношу шапку;

  12) призывать, брать (свидетеля, адвоката и т. п.);

  βάζ μάρτυρα — брать в свидетели;

  βάζω δικηγόρο — брать адвоката;

  13) налагать (штраф и т. п.);

  βάζ πρόστιμο — оштрафовать;

  βάζω φόρο — облагать налогом;

  14) возлагать (на кого-л.); поручать (кому-л.);

  βάζω κάποιον να κάνει κάτι — поручить кому-л. сделать что-л.;

  15) подстрекать, подучивать, подговаривать;
  τον έβαλαν να μάς διώξει его подговорили выгнать нас; 16) подавать, давать; βάλε μας να φάμε дай нам поесть; βάλε μας ενα συρτάκι сыграй (или заведи) нам сиртаки; 17) быть причиной (чего-л.), вызывать (что-л.); причинять, доставлять (заботы и т. п.);

  βάζω σε στενοχώρια — причинять беспокойство, затруднять;

  βάζω σε κόπο — доставлять хлопоты;

  βάζω σε μπελάδες — причинять неприятности;

  18) ввергать, вовлекать;

  βάζω σε έξοδα — вводить в расходы;

  βάζω σε ανησυχία — вызывать беспокойство;

  βάζω σε κίνδυνο — подвергать опасности;

  μη μας βάζεις στα αίματα — не подзуживай нас;

  19) вводить, устанавливать;

  βάζω τάξη — устанавливать порядок;

  βάζω σε χρήση — вводить в употребление;

  βάζω σε ενέργεια — вводить в действие (или в строй);

  βάζω σε κίνηση — пускать (в ход), приводить в движение;

  20) вводить, приводить (куда-л.);

  βάζω τα στρατεύματα στην πόλη — вводить войска в город;

  21) предполагать;
  βάλε πώς... представь себе, что...; 22) делать (с некоторыми сущ. переводится в зависимости от знач сущ.);

  βάζ πλύσιμο — стирать;

  βάζω σίδερο — гладить;

  βάζω άσπρισμα — делать побелку, белить;

  βάζω μπουγάδα — стирать со щёлоком;

  βάζω γιαπί — возводить леса;

  βάζω θεμέλια — закладывать фундамент;

  § βάζω τίς φωνές (τα κλάματα) — начинать кричать (плакать);

  βάζω στοίχημα — держать пари, биться об заклад;

  βάζ άμιλλα — вызвать на соревнование;

  βάζω τα δυνατά μου να... — прилагать все усилия, напрягать все силы, чтобы...; — приналечь на что-л.;

  βάζω τραπέζι — накрывать на стол;

  βάζω αυτί — слушать, прислушиваться;

  βάζω χέρι — а) запустить руку, лапу (куда-л., во что-л.);

  б) облапитъ (женщину);

  βάζω χέρι στα χρήματα τού ταμείου — запустить руку в кассу;

  βάζω κάτι στο χέρι — или χέρι σε κάτι — прибрать что-л, к рукам, наложить лапу на что-л.;

  βάζω κάποιον στο χέρι — облапошить, надуть кого-л. (беря деньги в долг без отдачи);

  βάλε το χέρι (σου) или βάλε (δνα) χέρι помоги мне;

  βάζω τό χεράκι μου — приложить руку (к чему-л.);

  βάζω τό χέρι μου στό βαγγέλιο — клясться на евангелия;

  βάζω τό κεφάλι μου — ручаться головой;

  βάζ τό κεφάλι μου στον [ν]τορβά ( — или στο σακκούλι) — рисковать головой, жизнью;

  τό βάζω στα πόδια — бежать без оглядки, удирать со всех шг, уносить ноги;

  βάζω κάποιον στο πόδι μου ( — или στη θέση μου)

  ставить, назначать кого-л. вместо себя, на своё место;

  βάζω σε ρέγουλα (σε δρόμο) — урегулировать, налаживать (что-л.);

  βάζω νερό στο κρασί μου — а) умерить, охладить свой пыл; — б) умерить требования, притязания;

  βάζω κατά μέρος ( — или στη μπάντα) χρήματα — откладывать, копить деньги;

  βάζ,λεφτά στο διάφορο — помещать или давать деньги под проценты;

  βάζω ενέχυρο (υποθήκη) — закладывать, отдавать в заклад (в ипотеку);

  βάζω χρέος — входить в долги;

  βάξ' τα заплати;

  βάζω νερό — пропускать воду, промокать;

  βάζω φωτιά — поджигать; — вызывать пожар;

  βάζ φωτιά στο σπίτι μου — рубить, подрубать сук, на котором сидишь;

  βάζω φιτίλια — подзадоривать; — подстрекать, науськивать кого-л.;

  τα βάζ με κάποιον — а) сердиться на кого-л.; — ссориться с кем-л.; — б) задевать кого-л.; — относиться враждебно к кому-л.;

  δεν τα βάζω κάτω — не уступать, не сдаваться; — становиться на дыбы;

  τί θες και τα βάζεις μ' αυτόνε! — охота тебе спорить с ним!;

  πολλά βάζει ο νούς μου — или βάζω με το νού μου — а) иметь разные предположения на какой-л. счёт; — б) размышлять, думать;

  δεν το βάζει ο νούς μου — в голове не укладывается, не могу поверить;

  βάζ μυαλό σε κάποιον — учить уму-разуму кого-л.;

  βάζω γνώση ( — или μυαλό) — взяться за ум, образумиться;

  βάζω καλά στο μυαλό ( — или νου) μου — наматывать себе на ус;

  βάζω κακό στο νού μου ( — или βάζ σε κακό) — задумать недоброе;

  βάζω στο νου μου ( — или στο κεφάλι μου) — вбить, забрать себе в голову;

  βάζω σε κάποιον κάτι στο μυαλό — вбить кому-л. что-л, в голову;

  βάζω στο νού κάποιου — внушать кому-л.;

  βάζω σε κάποιον την ιδέα — внушать кому-л. мысль;

  βάζω μπροστά κάποιον — а) бранить, распекать кого-л.; — б) поносить, оскорблять кого-л.;

  βάζω μπρος ( — или αρχή) — начинать, приступать (к чему-л.);

  βάζ με τρόπο — а) незаметно вложить (что-л.); — б) ловко вставить (слово и т. п.);

  βάζ την ουρά στα σκέλια прям., перен. — поджимать хвост;

  βάζω την ουρά μου ( — или τό δαχτυλάκι μου) — приложить руку, быть причастным (к какому-л. делу);

  βάζ τα γυαλιά σε κάποιον — утереть нос кому-л.;

  βάζω κάποιον στη θέση του — поставить кого-л. на своё место, одёрнуть кого-л.;

  βάζω στο συνδυασμό — включать в список кандидатов;

  βάζω κάποιον μέσα ( — или στα σίδερα) — сажать за решётку, в тюрьму;

  βάζω κάποιον κάτω — одержать верх над кем-л.; — положить на обе лопатки кого-л.;

  δεν ήξερε πού να με βάλει он принял меня с большим радушием, он не знал, куда меня усадить;

  βάζω πανιά γιά... — или βάζ πλώρη мор. — брать курс на...;

  βάζ πόστα — а) бранить, распекать кого-л.; — б) мор. вставать под погрузку;

  βάλτε το καλά στο μυαλό σας зарубите себе на носу;
  βάλ' του ρίγανη! ничего не поделаешь!, ничего не исправишь!; βάλθηκα να... я сделал всё, чтобы...;

  θά σού δείξω πόσα απίδια βάζει ο σάκκος! — я тебе покажу, где раки зимуют!;

  2. αμετ. грохотать, греметь (об артиллерии)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βάζω

 • 616 βαθαίνω

  (αόρ. βάθυνα) 1. μετ. углублять, делать глубже; выкапывать; выдалбливать;
  2. αμετ. углубляться; становиться глубже (тж. перен.); проникать внутрь; βάθυνε πολύ το μυαλό του его ум стал более глубоким; он стал намного глубже мыслить; βάθυνε το μίσος ανάμεσα τους ненависть между ними усилилась

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαθαίνω

 • 617 βαθουλώνω

  (αόρ. βαθούλωσα) 1. μετ. углублять, выдалбливать; выкапывать;
  ο πόνος τού βαθούλωσε τα μάτια у него глаза ввалились от (сильной) боли; 2. αμετ. западать, впадать, вваливаться (о щеках, глазах)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαθουλώνω

 • 618 βαΐζω

  αμετ.
  1) клониться, крениться; наклоняться; 2) гнуться (к земле), сгибаться; 3) перен. склоняться (к чему-л.), соглашаться (с кгм-чем-л.); становиться на чью-л. сторону; 4) сгибаться под тяжестью лет; стареть, стариться

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαΐζω

 • 619 βαίνω

  (αόρ. εβην) αμετ.
  1) идти, двигаться;

  βαίν κατά τού εχθρού — идти на врага;

  2) перен. идти, катиться, приближаться (к чему-л.);

  βαίν προς την απώλειαν — идти к гибели;

  η επιχείρησης βαίνει προς χρεωκοπίαν — предприятие идёт к банкротству;

  ο ασθενής βαίνει καλώς — больной идёт на поправку

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βαίνω

 • 620 βακχεύω

  αμετ. устраивать оргию

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > βακχεύω

Look at other dictionaries:

 • αμέτ-μωαμέτ — (ή μουαμέτ) (επίρρ). με κάθε θυσία, ντε και καλά, οπωσδήποτε …   Dictionary of Greek

 • Greek legislative election, 1993 — ).] Legislative elections were held in the Hellenic Republic on October 10, 1993. At stake were 300 seats in the Greek parliament, the Voule.The Panhellenic Socialist Movement (PASOK) of Andreas Papandreou, was elected, defeating the conservative …   Wikipedia

 • εμπρίω — ἐμπρίω, επικ. τ. ἐνιπρίω (Α) 1. πριονίζω μέσα 2. δαγκώνω πριονιστά, βαθιά 3. (για σκύλο) σφίγγω και τρίζω τα δόντια 4. τρίζω 5. (αμετ.) (για σινάπι κ.ά.) έχω καυστική, πιπεράτη γεύση, καίω …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.