Translation: from greek

αμετ

 • 281 ανιώ

  (α) αμετ. испытывать скуку, скучать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανιώ

 • 282 ανοηταίνω

  αμετ.
  1) делать, говорить глупости; поступать глупо; 2) делаться глупым

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανοηταίνω

 • 283 ανοιγοκλείνω

  μετ., αμετ.
  1) открывать и закрывать; 2) мигать, моргать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανοιγοκλείνω

 • 284 ανοίγω

  (αόρ. άνοιξα) 1. μετ.
  1) открывать, раскрывать; вскрывать;

  ανοίγω τό φάκελλο — вскрывать конверт;

  ανοίγω την φιάλη — открывать, откупоривать бутылку;

  2) отворять; отпирать;

  ανοίγω διάπλατα — широко открывать, распахивать;

  3) перен. открывать, начинать (работу магазина, конторы и т. п.);
  4) объявлять открытым, объявлять начало; класть начало;

  ανοίγω τη συνεδρίαση — открыть заседание;

  ανοίγω λογαριασμό — открывать счёт (в банке);

  ανοίγω τό σκορ — спорт, открывать счёт;

  ανοίγω πίστωση — открыть кредит;

  ανοίγω κουβέντα — начать беседу;

  5) разламывать; рассекать;

  ανοίγω τό καρπούζι — разрезать арбуз;

  ανοίγω τό κεφάλι — раскроить голову;

  6) рыть, копать;

  ανοίγω πηγάδι — рыть колодец;

  ανοίγω κανάλι — рыть, прокладывать канал;

  ανοίγω δρόμο — прокладывать, строить дорогу;

  7) просверливать, пробуравливать (дыру);
  8) развёртывать; распускать;

  ανοίγω τό πανί — поднимать паруса;

  ανοίγω τα φτερά — расправлять крылья;

  9) расширять, расставлять;

  ανοίγω τα πόδια — расставлять ноги;

  άνοιξε το βήμα σου шире шаг;

  § ανοίγω πορά — открывать огонь;

  ανοίγ τό ζυμάρι — раскатывать тесто;

  ανοίγω την αγκάλη μου — принимать с распростёртыми объятиями;

  ανοίγω την καρδιά μου — открыть душу, сердце;

  μου άνοιξες την καρδιά ты меня обрадовал, утешил;

  ανοίγω μυστικό — открыть кому-л. свою тайну;

  ανοίγω τα μάτια — открыть глаза (на что-л.);

  ανοίγ τα χαρτιά μου — раскрывать свои карты;

  ανοίγω δουλειές — доставлять хлопоты, заботы;

  ανοίγω την όρεξη — возбуждать аппетит;

  ανοίγω τό λάκκο σε κάποιον — рыть йму кому-л;

  ανοίγω νέους ορίζοντες — открывать новые горизонты;

  2. αμετ.
  1) открываться, раскрываться; 2) разбиваться, раскалываться; 3) открываться (р ране); прорываться (о нарыве); 4) расступаться (о толпе); 5) расшириться;

  ανοίγει ο δρόμος — дорога расширяется;

  6) открываться, начинить функционировать, работать (о предприятии и т. п.);
  7) начинаться; появляться (тж. об аппетите);

  ανοίγουν πάλι οι δουλειές μας — в наших коммерческих делах снова начинается оживление;

  8) выцветать, линять;
  9) проясняться (о погоде); светлеть (о небе); 10) распускаться (о цветах и т. п.); § άνοιξε η γη και τον κατάπιε он как сквозь землю провалился; άνοιξε η μύτη μου у меня пошла кровь из носа; άνοιξε η τύχη του ему повезло, ему счастье улыбнулось;

  ανοίγομαι

  1) — отплывать, выходить в открытое море;

  2) расширять (предприятие, торговлю);
  3) начать тратить деньги, раскошелиться, развязать свой кошелёк (разг); 4) открыться (кому-л.); быть откровенным (с кем-л.); 5) раскрыться, перестать быть замкнутым

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανοίγω

 • 285 ανορθογραφώ

  (ε) αμετ. делать орфографические ошибки; писать с ошибками

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανορθογραφώ

 • 286 ανοσιουργώ

  (ε) αμετ.
  1) поступать нечестиво, совершать святотатство; 2) совершать злодеяния, злодейства, злодействовать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανοσιουργώ

 • 287 ανοσταίνω

  (αόρ. ανάστησα и ανόστηνα) 1. αμετ.
  1) становиться невкусным; 2) становиться некрасивым, дурнеть; 2. μετ. 1) делать невкусным, неприятным на вкус; 2) делить некрасивым, непривлекательным

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανοσταίνω

 • 288 ανταγορεύω

  αμετ. юр. отвечать на выступления противной стороны; возражать

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανταγορεύω

 • 289 ανταγωνίζομαι

  αμετ.
  1) соперничать, конкурировать; 2) бороться друг против друга

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανταγωνίζομαι

 • 290 ανταμώνω

  1. μετ. встречать;

  2. αμετ., тж. ανταμώνομαι — встречаться, видеться; — увидеться;

  ανταμώσαμε (или ανταμωθήκαμε) προχθές мы встретились позавчера

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανταμώνω

 • 291 αντανακλώ

  (α) (αόρ. αντανέκλασα) 1. μετ. прям., перен. отражать;
  2. αμετ. отражаться, сказываться;

  αντανακλώμαι прям., перен.отражаться

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αντανακλώ

 • 292 ανταπαντώ

  (α) (αόρ. ανταπήντησα) μετ., αμετ. отвечать, возражать, подавать реплику

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανταπαντώ

 • 293 ανταρεύω

  1. μετ.
  1) побуждать на восстание, мятеж; 2) вмешивать, впитывать (в историю и т. п.); 3) переполошить, поднять на ноги, потревожить; 2. αμετ. 1) восстать, взбунтоваться; 2) покрываться туманом; 3) см. ανταριάζω 1. 1 и 2. 1, 3

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανταρεύω

 • 294 ανταριάζω

  1. μετ.
  1) беспокоить, причинить беспокойство, тревожить (шумом, руганью и т. п.); 2) ставить кого-л. в тяжёлое положение; мочить, угнетать; μδς αντάριασε ο πόλεμος война причинила нам неисчислимые беды; 3) вносить замешательство, смуту; 4) разорять, опустошить (что-либо); τ' αγριοβόρι αντάριασε τα δέντρα буря повредила деревья; § τον αντάριασε στο ξύλο он сильно его избил; 2. αμετ. 1) покрываться туманом; заполниться домом; 2) сотрясаться;

  ανταριάζει το πανί της βάρκας — ветер рвёт паруса;

  3) бушевать (о буре, шторме);

  η θάλασσα ανταριάζει — а) море бушует; — б) на море надвигается буря

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανταριάζω

 • 295 ανταυγάζω

  (αόρ. αντηύγασα) 1. μετ. отражать (свет, звук);
  2. αμετ. отсвечивать, сверкать, сиять

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > ανταυγάζω

 • 296 αντεγκληματώ

  (ε) αμετ. отвечать злодеянием на злодеяние

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αντεγκληματώ

 • 297 αντεισαγγελεύω

  αμετ. быть помощником прокурора

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αντεισαγγελεύω

 • 298 αντενεργώ

  (ε) (αόρ. αντενήργησα) αμετ.
  1) выступать против; 2) противодействовать, оказывать сопротивление

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αντενεργώ

 • 299 αντεπαναστατώ

  (ε) αμετ. поднимать контрреволюцию

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αντεπαναστατώ

 • 300 αντεπεμβαίνω

  (αόρ. αντεπενέβην) αμετ. противодействовать (вмешательству)

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αντεπεμβαίνω

Look at other dictionaries:

 • αμέτ-μωαμέτ — (ή μουαμέτ) (επίρρ). με κάθε θυσία, ντε και καλά, οπωσδήποτε …   Dictionary of Greek

 • Greek legislative election, 1993 — ).] Legislative elections were held in the Hellenic Republic on October 10, 1993. At stake were 300 seats in the Greek parliament, the Voule.The Panhellenic Socialist Movement (PASOK) of Andreas Papandreou, was elected, defeating the conservative …   Wikipedia

 • εμπρίω — ἐμπρίω, επικ. τ. ἐνιπρίω (Α) 1. πριονίζω μέσα 2. δαγκώνω πριονιστά, βαθιά 3. (για σκύλο) σφίγγω και τρίζω τα δόντια 4. τρίζω 5. (αμετ.) (για σινάπι κ.ά.) έχω καυστική, πιπεράτη γεύση, καίω …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.