Translation: from english

ˈbɔbə

 • 1 bob

  {bɔb}
  I. 1. топуз на махало, тежест на отвес, опашка на хвърчило
  2. тапа на въдица, кукичка за червей
  3. къс кичур коса, къдрица, късо подстригана коса на жена/дете
  4. късо подрязана опашка на кон/куче
  5. флъонга, пискюл, топка, понпон
  6. къс рефрен/припев
  7. рязко движение, подскачане, реверанс
  II. 1. клатя се, люлея се, подскачам, отскачам, изскачам
  to BOB to the surface изплувам на повърхността
  to BOB up (like a cork) прен. появявам се внезапно, изплувам отново след претърпян неуспех
  that question often BOBs up този въпрос възниква често, често ни задават този въпрос
  to BOB against someone блъсвам се в някого
  to BOB one's head into a room надниквам в стая и веднага изчезвам
  2. покланям се, правя реверанс
  3. подрязвам, подкъсявам (коса, опашки)
  BOBbed hair късо подстригана коса
  to BOB for посягам да захапя/да уловя с уста висящ/подхвърлен плод и пр. (за куче и пр)
  bob down навеждам се бързо
  bob in 1. влизам
  2. наминавам, отбивам се (за да видя някого)
  III. n един от някoлкото начина за сменяне на дългозвучащите тонове при биенето на камбани
  IV. n (pl без изменение) разг. шилинг (английска монета в обръщение до 1971 г., заменена от 5-пенсовата монета)
  V. вж. bobsleigh
  VI. n лек удар, потупване
  * * *
  {bъb} n 1. топуз на махало; тежест на отвес; опашка на хвърчило; (2) v (-bb-) 1. клатя се, люлея се; подскачам, отскачам, изска{3} n един от някoлкото начина за сменяне на дългозвучащите то{4} n (pl без изменение) разг. шилинг (английска монета в обрь{5} bobsleigh.{6} n лек удар, потупване.
  * * *
  хитрина; шилинг; шмекерия; топка; рефрен; припев;
  * * *
  1. bob down навеждам се бързо 2. bob in влизам 3. bobbed hair късо подстригана коса 4. i. топуз на махало, тежест на отвес, опашка на хвърчило 5. ii. клатя се, люлея се, подскачам, отскачам, изскачам 6. iii. n един от някoлкото начина за сменяне на дългозвучащите тонове при биенето на камбани 7. iv. n (pl без изменение) разг. шилинг (английска монета в обръщение до 1971 г., заменена от 5-пенсовата монета) 8. that question often bobs up този въпрос възниква често, често ни задават този въпрос 9. to bob against someone блъсвам се в някого 10. to bob for посягам да захапя/да уловя с уста висящ/подхвърлен плод и пр. (за куче и пр) 11. to bob one's head into a room надниквам в стая и веднага изчезвам 12. to bob to the surface изплувам на повърхността 13. to bob up (like a cork) прен. появявам се внезапно, изплувам отново след претърпян неуспех 14. v. вж. bobsleigh 15. vi. n лек удар, потупване 16. къс кичур коса, къдрица, късо подстригана коса на жена/дете 17. къс рефрен/припев 18. късо подрязана опашка на кон/куче 19. наминавам, отбивам се (за да видя някого) 20. подрязвам, подкъсявам (коса, опашки) 21. покланям се, правя реверанс 22. рязко движение, подскачане, реверанс 23. тапа на въдица, кукичка за червей 24. флъонга, пискюл, топка, понпон
  * * *
  bob[bɔb] I. I v (- bb-) 1. клатя се, подскачам; люлея се; to \bob to the surface изплувам на повърхността; to \bob up and down подскачам, появявам се и изчезвам (във вода); люлея се (във въздуха); to \bob against s.o. блъскам се в някого; to \bob o.'s head into a room надниквам в стаята и веднага се отдръпвам; to \bob and weave sl шикалкавя, лавирам, отбягвам; 2. покланям се, правя реверанс, поклон, поздрав; 3. подрязвам, подкъсявам, подстригвам (коса, опашка); \bobbed hair късо подстригана коса бретон); 4. ловя риба с въдица; 5. пързалям се с шейна; 6. хващам с уста (плод, който виси, и пр.); II. n 1. топка (на махало); тежест (на отвес); опашка (на хвърчило); 2. плувка (на въдица); кукичка (за червей); 3. мор. лот; 4. къс кичур коса; късо подстригана коса (на жена); подрязана опашка (на кон и пр.); a \bob of ribbons фльонга; a \bob of silk помпон; \bob wig къса перука; 5. припев, напев, рефрен; 6. хитрина, шмекерия, измама, дяволия; 7. подскачане; рязко движение; опит да се улови нещо с уста; (тромав) реверанс, поклон, поздрав; 8. плаз (на шейна); FONT face=TmsTr9. тех. полировъчен кръг (филцов или кожен); II n камбанен звън; отделни тонове на камбанен звън. III n разг. шилинг; five \bob пет шилинга.

  English-Bulgarian dictionary > bob

 • 2 bobber

  ˈbɔbə сущ. поплавок поплавок (сленг) дружок, приятель (просторечие) сплетник, трепло( спортивное) бобслеист;
  спортсмен-саночник bobber поплавок

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > bobber

 • 3 bobbery

  ˈbɔbərɪ сущ. гам, шум, скандал Syn: noise, sound( редкое) (разговорное) шум, скандал;
  - to kick up a * поднять шум, устроить скандал bobbery шум, гам ~ pack смешанная свора собак

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > bobbery

 • 4 bobolink

  ˈbɔbəlɪŋk сущ. рисовый трупиал (птица) (зоология) тупиал рисовый( Dolichonyx oryzivorus) bobolink рисовый трупиал (птица)

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > bobolink

 • 5 BOB

  [bɔb]
  боливиано

  Англо-русский большой универсальный переводческий словарь > BOB

 • 6 Bob

  [bɔb]
  Боб

  Англо-русский большой универсальный переводческий словарь > Bob

 • 7 bob

  [bɔb]
  связка, пучок; гроздь; небольшой букетик цветов
  маятник, балансир
  отвес; груз отвеса; лот
  пучок волос
  короткий локон, завиток
  парик с короткими завитками
  укороченный хвост; купированный хвост
  короткая круглая стрижка
  моток цветной пряжи, помпон; бант
  хвост
  кусок глины
  наживка
  поплавок
  припев, рефрен
  качаться
  укорачивать; купировать
  коротко стричь, делать короткую круглую прическу
  ловить угрей на наживку
  поймать, завладеть, захватить хитростью
  короткие полозья
  бобслей
  перевозить на санях
  кататься на санях
  шиллинг
  резкое движение, толчок; быстрый кивок
  легкий удар
  приседание, реверанс
  изменение порядка звона
  двигаться вверх или вниз с легкими толчками; подпрыгивать, подскакивать
  двигать вверх, вниз или в стороны
  слегка ударять
  танцевать
  приседать; делать реверанс
  полировать с помощью полировального круга

  Англо-русский большой универсальный переводческий словарь > bob

 • 8 bobber

  [`bɔbə]
  поплавок

  Англо-русский большой универсальный переводческий словарь > bobber

 • 9 bobbery

  [`bɔbərɪ]
  гам, шум, скандал

  Англо-русский большой универсальный переводческий словарь > bobbery

 • 10 bobolink

  [`bɔbəlɪŋk]
  рисовый трупиал

  Англо-русский большой универсальный переводческий словарь > bobolink

 • 11 bobweight

  ['bɔb'weit]
  配重, 平衡錘, 秤錘, 鉛錘

  English-Chinese dictionary > bobweight

 • 12 bobwhite

  ['bɔb'(h)wait]
  n. 鶉的一種(產于美洲)

  English-Chinese dictionary > bobwhite

 • 13 bobber

  [bɔbə]
  noun
  plutača, plutovinast plavač; slang tovariš

  English-Slovenian dictionary > bobber

 • 14 bobbery

  [bɔbəri]
  noun
  trušč, direndaj

  English-Slovenian dictionary > bobbery

 • 15 bobilink

  [bɔbəliŋk]
  noun
  zoology rižar

  English-Slovenian dictionary > bobilink

 • 16 bob

  [bɔb] 1. vi
  (also: bob up and down) boat huśtać się; cork on water podskakiwać
  Phrasal Verbs:
  2. n, see shilling ( BRIT, inf)
  * * *
  [bob]
  past tense, past participle - bobbed; verb
  (to move (up and down): The cork was bobbing about in the water.) podskakiwać

  English-Polish dictionary > bob

 • 17 bob major

  ['bɔb,meɪdʒə]
  церк.
  большо́й колоко́льный перезво́н (в восемь колоколов; см. bob II)

  English-Russian Great Britain dictionary (Великобритания. Лингвострановедческий словарь) > bob major

 • 18 bob maximus

  ['bɔb,mæksɪməs]
  церк.
  вели́кий колоко́льный перезво́н (в двенадцать колоколов; см. bob II)

  English-Russian Great Britain dictionary (Великобритания. Лингвострановедческий словарь) > bob maximus

 • 19 bob minor

  ['bɔb,maɪnə]
  церк.
  ма́лый колоко́льный перезво́н (в шесть колоколов; см. bob II)

  English-Russian Great Britain dictionary (Великобритания. Лингвострановедческий словарь) > bob minor

 • 20 bob royal

  ['bɔb,rɔɪəl]
  церк.
  короле́вский колоко́льный перезво́н (в десять колоколов; см. bob II)

  English-Russian Great Britain dictionary (Великобритания. Лингвострановедческий словарь) > bob royal

Look at other dictionaries:

 • borborygmus — /bɔbəˈrɪgməs/ (say bawbuh rigmuhs) noun (plural borborygmi /bɔbəˈrɪgmi/ (say bawbuh rigmee)) a rumbling or gurgling caused by the movement of gas in the intestines. Also, borborygm, borborygmy. {New Latin, from Greek borborygmos} –borborygmic,… …   Australian English dictionary

 • bob — 2. bob [ bɔb ] n. m. • 1950; mot angl., dimin. de Robert, désignant les marins américains et aussi leur bonnet ♦ Anglic. Chapeau en toile à bords rabattus sur la calotte. bob bobsleigh [ bɔbslɛg ] n. m. • 1889; mot angl., de to bob « se balancer… …   Encyclopédie Universelle

 • Bob — noun /bɒb,bɑb,bɔb/ a) A diminutive of the male given name Robert. b) In various fields such as cryptography and physics, a conventional name for the person or system that receives a message from another person or system conventionally known as… …   Wiktionary

 • bauble — noun /ˈbɔːbəl,ˈbɔbəl,ˈbɑbəl/ a) A cheap showy ornament piece of jewellery; a gewgaw. b) A club or sceptre carried by a jester …   Wiktionary

 • bobsleigh — [ bɔbslɛg ] n. m. • 1889; mot angl., de to bob « se balancer » et sleigh « traîneau » ♦ Traîneau articulé à plusieurs places muni d un volant de direction, pour glisser à grande vitesse sur des pistes de neige aménagées. Course de bobsleighs.… …   Encyclopédie Universelle

 • embobeliner — [ ɑ̃bɔb(ə)line ] v. tr. <conjug. : 1> • 1585 « rapiécer »; de en et a. fr. bobelin « brodequin », d o. i. ♦ Vx 1 ♦ Envelopper (qqn, qqch.) dans qqch. 2 ♦ Fam. Circonvenir. ⇒ embobiner. « Si vous arrivez à embobeliner le juge, je l aurai d… …   Encyclopédie Universelle

 • bob — /bɔb/ s.m. [abbrev. dell ingl. bobsleigh obobsled, comp. di (to ) bob far muovere e sleigh o sled slitta ]. (sport.) [slitta a due o a quattro posti] ▶◀ (non com.) guidoslitta. ‖ slittino …   Enciclopedia Italiana

 • boba — / bɔba/ (o bobba o bobbia / bɔb:ja/) s.f. [forse dallo zingaresco boba fava , di origine slava], non com. 1. a. [broda densa e disgustosa] ▶◀ beverone, (region.) boiacca, brodaglia, intruglio, sbobba, sciacquatura. ‖ porcheria, robaccia,… …   Enciclopedia Italiana

 • bobble — bob|ble1 [ˈbɔbəl US ˈba: ] n BrE a small soft ball, usually made of wool, that is used especially for decorating clothes ▪ Her pullover had bobbles on the front. >bobbly adj bobble 2 bobble2 v [Date: 1800 1900; Origin: BOB11] …   Dictionary of contemporary English

 • kabob — ka|bob [kəˈbɔb US ˈba:b] n [Date: 1600 1700; : Persian; Origin: and Hindi kabab, from Arabic, from Turkish kebap] an American spelling of ↑kebab …   Dictionary of contemporary English

 • bob — /bɔb, ingl. bHb/ s. m. inv. guidoslitta, slitta …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.