Translation: from azerbaijani

əlüzyuyan

Look at other dictionaries:

  • əlüzyuyan — is. Əl üz yumaq üçün xüsusi quruluşlu lüləyi olan alət. Əlüzyuyanda boynunu yumaq. – Otaq pis deyil idi; student otağına məxsus hər bir şey var idi: yazı masası, kürsü, əlüzyuyan, çarpayı, hətta elektrik işığı da yerində idi. Ç.. <Nəriman> …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • silipçələkən — (Salyan) əlüzyuyan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • təlis — I (Culfa, Ordubad, Zəngilan) kisə. – Ağ təlisinən bir sümbül yığmışdıx (Zəngilan); – Bizdər mişoğa təlis diyarıx (Ordubad); – Təlisə un yığırıx, dən yığırıx (Culfa) II (Astara1, Cəlilabad, Gədəbəy, Qazax, Lənkəran, Masallı) əl üz dəsmalı. – Təlis …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • elektrik — 1. <yun.> 1. Materiyanın, yüklü hissəciklərdən: elektronlardan, pozitronlardan, protonlardan və s. dən ibarət forması. Elektrik haqqında nəzəriyyə. 2. Xalq təsərrüfatının bütün sahələrində və məişətdə işlədilən enerji növlərindən biri.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kreslo — <rus.> Dirsəklənmək üçün qoltuqluğu olan geniş (adətən yumşaq) stul, kürsü. Kresloda oturmaq. – Otağın içində stol, kürsü və kreslolar vardır. Ü. H.. Məhərrəm yorğun bir halda kresloya sərilib, başını ovcu içinə aldı. H. N.. Stullar,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sink — <alm.> kim. Göyümtül ağ rəngli döyülə bilən metal – kimyəvi element. // Sinkdən qayrılmış, sinkdən hazırlanmış. Sink vedrə. Sink əlüzyuyan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yuyunacaq — is. Əlüzyuyan (cihaz). <Kəblə Rəcəb> cəld gedib, yuyunacaqda əllərini sabunla yuyub suya çəkir. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.